INFORMACJA (8.III.2019)
Czytelników korzystających z urządzeń mobilnych uprasza się, by przeglądać stronę w pozycji poziomej (grafiki-tabele zostały zredukowane do szerokości 500 pikseli).

Powrót do wersji
polskiej-niemieckiej:

 Start 

(25 kB)

UWAGA
Na samym dole zamieszczone są linki do tematycznie ułożonych ważnych zagadnień Strony. Kliknij: 1-1


1414815kf1 (23 kB)


(13 kB)
(89 kB)
Objaśnienie
(13 kB)
(11 kB)

(13 kB) Objaśnienie

Koronka do Bożego Miłosierdzia w językach  

(16 kB)
Objaśnienie


(13 kB)
Objaśnienie

Dwie Modlitewki Miłosierdzia – w językach  


(20 kB)

Przejście do strony ‘Pogotowie Duchowe’:
POGOTOWIE DUCHOWE
na email: gdy sumienie w rozterce

Całość niniejszej strony można ściągnąć. Kliknij:
lp33.de
(*.zip: 29.I.2023: 492.5 mega)

Całość strony wraz ze zbiorem slajdów, kliknij:
!!-lp33.de
(*.zip: 29.I.2023: 3.07 Giga)


spis-mob1a (52 kB)


dog11 (14 kB)

a-pl (19 kB)
WPROWADZENIE
do niniejszej strony internetowej

A. – PREZENTACJA NINIEJSZEJ ‘Strony Internetowej’
B. – RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY. Przegląd jej części
!empt (0 kB)i rozdziałów. Refleksja nad ‘losem’ strony
Cz.1. „... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ”!? – Miłość i pokój z pomocą
!empt (0 kB)‘Metody Billingsa’
R.1. Zrozumieć ‘Metodę Billingsa’ i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „Naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień
!empt (0 kB)Rozdział otwarty: swoiste „Forum”


Cz.2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”.
!empt (0 kB)W poszukiwaniu uzasadnień
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia. – Sens aktu małżeńskiego
R.2. „Z” Piotrem I „Pod” Piotrem. – Magisterium Kościoła
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? – Ocena medyczna
R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek? – Ocena antropologiczna
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje. – Wydźwięki psychologiczne
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg? – Ocena Teologiczna
R.7. W dalszym przygotowaniu do Sakramentu Pojednania z grzechów przeciw VI-IX Przykazaniu. – Jezu, wyrwij mnie i nas z tych grzechów mocą Krwi Odkupienia


Cz.3. MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ. – Powołanie do miłości tak
!empt (0 kB)w konsekracji jak w małżeństwie
R.1. Wybór życia w małżeństwie. – Ojcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne? – Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie?
R.3. Kochamy się – Tylko że... Dziecko! – Ojcze! Co teraz...!?
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość?
!empt (0 kB)Ojcze, czy pobłogosławisz?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję... – Ojcze! Wyrwij mnie z tego!


Cz.4. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ...! (Ez 16,6n)
!empt (0 kB)„Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...
R.1. I ja i Ty: Partner Absolutu – Podmiot Przymierza.
!empt (0 kB)‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’... – Czyż-by być Bożą ... Oblubienicą?
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś...? – Kto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia.
!empt (0 kB)Czy możesz mnie jeszcze kochać?
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia? – Czy przyjmiesz i ten mój grzech?
R.6. Eucharystia: Przedziwny Sakrament „przebicia”
!empt (0 kB)Zjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy. – Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu


Cz.5. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE.
!empt (0 kB)Bóg ‘zdradzający się’ jako Miłosierdzie
R.1. Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka „dla niego samego”.
!empt (0 kB)Miłość ‘Bożego Obrazu’ poddana próbie
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! – Bóg wobec grzechu swego
!empt (0 kB)Żywego ‘Obrazu’
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia. – Cena Bożego Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem. – Sprawiedliwość czy Miłosierdzie?
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany. – Czy można Boga ‘pocieszyć’?
R.6. Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka”. – Wyzwolić naszą miłość
R.7. Miłosierny Jezu, ufam Tobie. – Zarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski abyśmy otrzymali Miłosierdzie...”
!empt (0 kB)(Hbr 4,16). – Fragmenty Dzienniczka św. S.Faustyny w układzie tematycznym


Cz.6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ”.
!empt (0 kB)W Łasce Sakramentu na co dzień
R.1. Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby.
!empt (0 kB)Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa hetero-seksualne: żałosna imitacja
!empt (0 kB)małżeństwa. – Miłosierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
R.3. W ideologii gender: wszechogarniającego gender-queer-mainstreaming.
!empt (0 kB)„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
R.4. W przygotowaniu do pełni Objawienia Sakramentalności Małżeństwa.
!empt (0 kB)Boże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu małżonków
!empt (0 kB)i w rodzinie!
R.5. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu Stworzenia: Uwidzialnienie
!empt (0 kB)niewidzialnej Miłości Boga. – Toś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem
!empt (0 kB)Małżeństwa: Pra-Sakramentu Stworzenia
R.6. Przymierze Małżeńskie dwojga a Przymierze Boga z człowiekiem odczytane
!empt (0 kB)z Pentateuchu Mojżesza. – „Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
R.7. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach Prorockich.
!empt (0 kB)„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma Męża” (Iz 62,4)
R.8. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa jako Sakramentu.
!empt (0 kB)Zapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia!
R.9. Sakrament małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia Oblubieńca-z-Krzyża.
!empt (0 kB)Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze Jedno:
!empt (0 kB)w małżeństwie i rodzinieCz.7. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA
!empt (0 kB)MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM. I przyjąć rozwiązanie Twoje
!empt (0 kB)– w godnym przygotowaniu do małżeństwa:Sakramentu Małżeństwa
R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy Siebie „do końca” na Krzyżu.
!empt (0 kB)Wierność-Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi?
!empt (0 kB)Oblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa.
!empt (0 kB)Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
!empt (0 kB)oraz wierności Twojemu Słowu

R.4. Oczekiwana przez PANA krystaliczna czystość narzeczeńska.
!empt (0 kB)Poprzez błogosławiony Trybunał Miłosierdzia do Sakramentu Eucharystii
!empt (0 kB)
Cz.8. GRZECH BLUŹNIERSTWA PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU. – Czy
!empt (0 kB)istnieje dla mnie Boże przebaczenie
R.1. W DZIEŁO STWORZENIA WPISANY ZAMYSŁ ODKUPIEŃCZY
R.2. MIŁUJĄCA WSZECHMOC A WOLNA WOLA
R.3. SŁOWA O BLUŹNIERSTWIE PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
R.4. JAN PAWEŁ II I KATECHIZM: BLUŹNIĆ PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
R.5. BÓG MIŁOSIERDZIA MIŁOWAĆ I PRZEBACZAĆ PRAGNĄCYCz.9.
W przebudowie – Struktura strony

!empt (0 kB)Cz.10. „... Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli
!empt (0 kB)tam, gdzie JA JESTEM. Jak te drobne dzieci, a tym bardziej to
!empt (0 kB)NIE-urodzone Ulmiątko dostały się do nieba?”

R.1. Beatyfikacja małżonków oraz ich siedmiorga dzieci
R.2. „... ABYSCIE I WY BYLI TAM GDZIE JA JESTEM ...”


OBRAZY. SPIS OBRAZÓW-zdjęć całości strony


(13 kB)


b-pl (18 kB)
2. Rozważanie Męki Chrystusa na Godzinę Miłosierdzia: godzina 15.00
3. SPOWIEDŹ małżonków-partnerstw z grzechów przy przeżywaniu
!empt (0 kB)intymności        
4. a. Dokumenty Papieży wcześniejszych
!empt (0 kB)b. Jan Paweł II:  Wybór Dokumentów
!empt (0 kB)c. Benedykt XVI:  Wybór Dokumentów
!empt (0 kB)d. Pap. Franciszek: Dokumenty, Homilie, Zdjęcia
5. NIE MÓDL SIĘ za mnie: jestem potępiona!
6. ZJEDNOCZENIE MAŁŻEŃSKIE: CAŁKOWITOŚĆ WZAJEMNEGO ODDANIA A JEJ
!empt (0 kB)ZNIEWAŻNIE. Stosunek przerywany - Blokada przeciw-rodzicielska
7. Stałam u bram nieba i piekła. ŚWIADECTWO Dr GLORII POLO
8. a) Krwią pisana Miłość Przebaczająca: Habiba ...
!empt (0 kB)b) Zob. ponadto - r.2014:
!empt (0 kB)
Holokaust Uczniów Chrystusa: Nigeria, Syria 2014
9. a. (w przebudowie !)
!empt (0 kB)b. 1) Małżeństwu ku pomocy. Metoda Billingsa (Metoda Billingsa, formt: PDF)
!empt (0 kB) 2) Szablon EXCEL na 12 cyklów = 12 arkuszy
!empt (0 kB)c. Helping Married people: Billings Method (English version: ready to print, in PDF)
!empt (0 kB)d. Der Ehe zum Angebot. Die Billings-Methode (Deutsch: PDF-Format)
!empt (0 kB)
10. WIERNOŚĆ spowiednika Magisterium
11. O. Ksawery KNOTZ: Prywatna recenzja książki „Seks jakiego nie znacie”
12. Przeżyła własną aborcję: Gianna Jessen
13. UDZIAŁ w manifestacji pro-aborcyjnej a Sakrament Spowiedzi
15. Czy mogę liczyć na ROZGRZESZENIE ? Etyka polityki
16. Miłość do Oczekiwanego aż do normalnych urodzin
17. Pornografia: !empt (0 kB)
!empt (0 kB)1) List Pasterski z USA

!empt (0 kB)2) Pearl M., Droga do piekła
18. Seks Nastolatków: Pornodzieci za 25zł
19. a. Dwie modlitwy miłosierdzia w wielu językach
19. b.  Koronki do Bożego Miłosierdzia w różnych językach
20. Episkopat Polski:
!empt (0 kB)1) In Vitro: 5.III.2013;
!empt (0 kB)2) Ideologia-Gender: XII.2013.
!empt (0 kB)3) Boża wizja inger.w prokreację
!empt (0 kB)4) Żyję dzięki InVitro
21. Trzy zalecane modlitwy:
!empt (0 kB)a) Dwie modlitewki miłosierdzia-przebaczenia + Koronka do Miłosierdzia
!empt (0 kB)Bożego

!empt (0 kB)b) Nowenna: Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
!empt (0 kB)c) Nowenna Różańcowa Pompejańska


anim-5 (20 kB)

c-pl (17 kB)


1. Kontakt z Czytelnikami
2. Z korespondencji CZYTELNIKÓW
3. Przegląd Linków wewnętrznych niniejszej Homepage
4. Alfabetyczny spis HASEŁ niniejszej Homepage
5. Schematy i Obrazy z życia Dziecka w łonie Matki
!empt (0 kB)oraz dla wyjaśnienia Metody Billingsa
6. Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki. Human Life International
7. Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa.
!empt (0 kB)Centrum WOOMB, Melbourne
8. Wybór linków do STRON religijnych i świeckich
10. Adres autora
!empt (0 kB)Email do autora
11. Skrytka:
!empt (0 kB)czasowo zamieszczone pliki do ściągnięcia

.
12. Pomoc do Pisma św.:
!empt (0 kB)(książka-podręcznik, ks.PL):
!empt (0 kB)a) W formacie WORD:
!empt (0 kB)„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”. – Charyzmat Natchnienia Biblijnego
!empt (0 kB)b) Ten sam podręcznik w formacie PDF:
!empt (0 kB)„Słowo Twoje jest PRAWDĄ” – Charyzmat Natchnienia Biblijnego
13. Strony ‘Sercańskie’:
!empt (0 kB)a) Księża Sercanie

!empt (0 kB)b) Młodzi Sercanie

!empt (0 kB)c) Duszpasterstwo ‘TALENT’

!empt (0 kB)d) Wydawnictwo Księży Sercanów ‘DEHON’
14. Nowa Str. Sercańska:
!empt (0 kB)profeto.plSercański Portal Ewangelizacyjny
!empt (0 kB)Ewangelizacja, dostęp do Facebook, RSS, Video, rekolekcje on-line,
!empt (0 kB)Msza św. on-line, Homilie, Newsletter ...

!empt (0 kB)Redaktor Naczelny:
!empt (0 kB)ks. Michał Olszewski, SCJ: michal.olszewski@profeto.pl jest egzorcystą.
!empt (0 kB)Możliwość współpracy autorskiej.
Wciągające artykuły.
15. Strukturalne Dokumenty Kościoła
!empt (0 kB) A. Pismo święte
!empt (0 kB) B. Pozostaje dokumenty strukturalne Kościoła
16. Basic prayers in English: to download (in PDF)
17. Wybór slajdów w paru grupach
18. Garść przydatnych skrótów klawiszowych

photocase543617573 (29 kB)

(9 kB)

(5.6 kB) (35 kB)
Objaśnienie

(5.6 kB)

(5.5 kB)

(1.2 kB)

(21 kB)
(0,7 kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

73a (1 kB)

Linki
LINKI do określonych zagadnień niniejszej STRONY. Kliknij:
Linki wewnętrzne STRONY


(3.5 kB)