Część V, Rozdz. 4: A-B-C...     p5_4a.htm
button Rozdz. Czwarty MIĘDZY SPRAWIEDLIWOŚCIĄ A MIŁOSIERDZIEM.
Rozmiar: 58 bajtówSprawiedliwość czy Miłosierdzie?
button W nawiązaniu do rozważanego wątku
button A. KOLEJNY ETAP ROZWAŻAŃ
button 1. Problem Sprawiedliwości a Miłosierdzia u Boga
button 2. Wdzięczność za encyklikę ‘Dives in Misericordia’
button B. ODKUPIENIE PRZEZ CIERPIENIE ?
button 1. Spełnić Zamysł Trójjedynego
button Grzech – w punkcie wyjścia Bożego Zamysłu
button Zamysł zbawienia skąpany we Krwi ?
button Świadomość przyświecającego celu
button 2. Odkupienie przez Krew?
button ‘Drogowskaz’ jedyny: Jeruzalem!
button Skrucha serca: miłość która umie cierpieć
button 3. Ojciec wydaje Syna ... światu
button „Tak Bóg umiłował ...” (J 3,16)
button Bóg Wierny – Boża Prawda
button Rzeczywista Wierność Boga
button C. ODKUPIEŃCZY SENS CIERPIENIA
button 1. Dotknąć Zła u jego korzeni: grzechu i śmierci
Część V, Rozdz. 4: ...C-D...     p5_4b.htm
button 2. Zło doczesne
button Misja odkupieńcza a zło doczesne: cierpienie i śmierć
button Miłość Boża niezmiennie Wierna
button 3. Chrystus bierze cierpienie sam na siebie
button Trudy-cierpienia życia Chrystusa
button Cierpienia-Męka jako Wola Ojca który umiłował Człowieka
button Odkupieńczy wymiar Chrystusowego cierpienia
button Współistnienie szczęścia i bólu
button D. „WIEDZĄC ŻE NADESZŁA JEGO GODZINA ...”
button 1. Pascha – chwila przełomu
button „Nadeszła Godzina Moja”
button B5.4.35a. Jezus Chrystus: Boża Osoba w dwóch naturach
button Uwaga. Jezus Chrystus: Prawdziwy Bóg, Prawdziwy Człowiek
button „Teraz Władca tego świata zostanie precz wyrzucony”
button Wcielenie – czy Wcielenie i Odkupienie
Część V, Rozdz. 4: ...D-E     p5_4c.htm
button 2. „Taki i tak Wielki Odkupiciel ...”
button Finalne wydarzenia w życiu Odkupiciela
button Mieć Takiego – tak Wielkiego Odkupiciela
button Wstrząsająca ofiara z Syna
button E. „GDZIE WZMÓGŁ SIĘ GRZECH” (Rz 5,20)
button 1. „Ojcze, jeśli to możliwe ...”
button 2. „Dla nas Grzechem uczynił Tego ...”
button 3. Nie sprawa Bożej Sprawiedliwości
button 4. Godny litości – nie doznaje miłosierdzia
Część V, Rozdz. 4: F-G-H...     p5_4d.htm
button F. Największy czyn Bożego objawienia
button 1. Świętość i Sprawiedliwość w obliczu grzechu
button 2. Nowy etap Bożego objawienia
button Uwaga. Piętnaście Tajemnych Cierpień Jezusa
button 3. Objawienie Świętości-Doskonałości-Sprawiedliwości
button G. WYMÓG BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI
button 1. Absolutna Sprawiedliwość Boga
button 2. Za grzech Człowieka – męki ponosi Boży Syn
button 3. Sprawiedliwość wyrównana w ‘nadmiarze’
button H. SPRAWIEDLIWOŚĆ NA MIARĘ BOGA MIŁOŚCI
button 1. Czemuś Ty, Jezu, na Krzyżu?
button 2. Tekst rozważanego fragmentu Encykliki (DiM 7)
button Tekst DiM 7 (i-r)
button Nawiązanie do zdania ‘DiM 7i’ oraz ‘DiM 7k-l’
button Przypomnienie i końcówka zdania ‘DiM 7k’
button Zdanie ‘DiM 7l’
button Zdanie ‘DiM 7m’
button Sprawiedliwość ‘na miarę’ Boga: zdanie ‘DiM 7n’
button Sprawiedliwość rodząca się z miłości: zdanie ‘DiM 7n-o’
Część V, Rozdz. 4: ...H     p5_4e.htm
button 3. Miłość która każe wyręczyć Człowieka w jego niemożności
button Miłość ‘paląca’
button Miłość oblubieńcza
button 4. Sprawiedliwość która w Krzyżu owocuje w miłości
button Odkupienie: wyrównanie zniewagi
button Odkupienie jako orędzie pozytywne
button Wdrażanie odkupionych w doskonałość miłości
button 5. „Tam jeszcze obficiej rozlała się Łaska” (Rz 5,20)
button Chrystus zakłada Kościół, szafarza odkupieniem
button Przywrócenie miłości – twórczej mocy w człowieku
button 6. Dwie grafiki do tematu: Sprawiedliwość a Miłosierdzie
button a. Tragizm pierwszego grzechu Człowieka – i każdego grzechu
button Fot5-45a. Sprawiedliwość czy Miłosierdzie – (a)
button b. Sprawiedliwość bo Miłosierdzie
button Fot5-45b. Sprawiedliwość czy Miłosierdzie – (b)

Powrót: SPIS TREŚCI