Część II, Rozdz. 7: A-B     p2_7a.htm
button Rozdz 7. W DALSZYM PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU POJEDNANIA
Rozmiar: 58 bajtówZ GRZECHOW PRZECIW VI-IX PRZYKAZANIU. – Jezu, wyrwij mnie i nas z tych
Rozmiar: 58 bajtówgrzechów mocą Krwi Odkupienia
button Wyjaśnienie wprowadzające
button A. ZAPROSZENIE KAŻDEGO DO JEDNO-Z-BOGIEM-NA- ZAWSZE –
Rozmiar: 58 bajtów... ZA PEWNĄ CENĘ
button 1. Człowiek stworzony „... dla niego samego”
button Człowiek stworzony dla niego samego (GS 24)
button 2. ... stworzony do nieśmiertelności
button 3. podarowany sobie z nicości
button 4. Czy jestem właścicielem siebie samego
button Wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa (2 Kor 5,9n)
button Bóg obecny w zrodzeniu człowieka jako OBRAZU Boga (LR 9)
button 5. Boża tęsknota za JEDNO-z-OSOBĄ
button Największy grzech - ofiara największej miłości (DeV 31)
button 6. Własność-właściciel ...
button Chrystus-Sędzia (J 5,22.25.30)
button 7. Mężczyzna i kobieta jednakowo: żywym Bożym OBRAZEM
button Stworzenie mężczyzny i kobieta jako OBRAZ Boga (Rdz 1,26n)
button 8. Wyposażenie w samo-stanowienie
button Przychodzą z ucisku, w Krwi Baranka wybielili (Ap 7,14nn)
button Jeśli chcesz osiągnąć Życie (Mt 19,17)
button 9. Człowiek jako Świątynia Ducha Świętego
button Być na OBRAZ Syna Bożego (Rz 8,28nn)
button Mężowie miłujcie, bo i Chrystus umiłował (Ef 5,25nn)
button Jesteście Świątynią Ducha Świętego (1 Kor 3,16)
button Przybytek Ducha Świętek a rozpusta (1 Kor 6,17nn)
button § B. PRZECIWNE VI-mu PRZYKAZANIU DZIAŁANIA PODEJMOWANE
Rozmiar: 58 bajtówSAMOTNIE
button 1. Grzeszne zabawianie się sobą
button Szatan wykorzystujący dzieło stworzenia przeciw zbawieniu (DeV 27)
button 2. Rola matki wobec masturbującego się dziecka
button 3. Zawierzyć Bogu ofiarującemu swój wewnętrzny ład
button Maryja daleko nie wszystko rozumiejąca (RMa 15)
button Subtelna Miłość Boga w darze Przykazań (FC 34)
button Możliwości człowieka odkupionego (VSp 103)
button 4. Wywyższenie człowieka-OSOBY w chwili stworzenia
button Trzy niezbywalne przymioty OSOBY
button Czego oko nie widziało ... (1 Kor 2,7-10)
button 5. Masturbacja: człowiek-OSOBA nie chce być OSOBĄ)
button Szatan jak lew ryczący (1 P 5,8)
button Wchodzić ciasną bramą (Mt 7,13n)
button 6. Być PANEM sobie samemu
button Głos sumienia (DeV 43)
button Chętnie by żywił się strąkami dla świń (Łk 15,14nn)
button Piotr: Panie, ratuj mnie! (Mt 14,29.31)
button 7. Wyznaczanie dobra-zła
button Stop przed drzewem poznania dobra-zła (VSp 35)
button Izajasz: biada tym co zło nazywają dobrem (Iz 5,18.2-25)
Część II, Rozdz. 7: B-C     p2_7b.htm
button 8. Boże ostrzeżenia: panowanie sobie samemu
button Kain-Abel (Rdz 4,4-12)
button Ducha daje życie, ciało na nic się nie przyda (J 6,62n.67)
button Słowa Chrystusa to najwyższa afirmacja człowieka (RH 18)
button 9. Wartość OSOBY dzięki DUCHOWI Świętemu
button Miłość rozlana w sercach przez Ducha Swiętego (Rz 5,5)
button Ciało: duch ucieleśniony (FC 11)
button Syn Człowieczy pośle Aniołów ... piec rozpalony (Mt 13,42)
button 10. Tajemnica człowieka: Świątynia Ducha Świętego
button Jesteście Świątynią Ducha Świętego (1 Kor 3,16n)
button Bóg-Miłość zakorzenia się w sercach przez Ducha Świętego Rz 5,5)
button 11. Bilans zysku po Tym który jest ZŁY
button Jarzmo Moje słodkie, brzemię lekkie (Mt 11,28nn)
button 12. Zbawcze propozycje Odkupiciela
button Ja nie pragnę śmierci występnego ... (Ez 33,11)
button Bóg chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia (2 P 3,9)
button Św.Faustyna: Chociażby grzechy czarne były jak noc (DzF 378)
button Jezus w godzinie śmierci (DzF 379)
button Ja pragnącem dam ... (Ap 21,7n)
button § C. PRZECIWNE VI-mu PRZYKAZANIU DZIAŁANIA PODEJMOWANE
Rozmiar: 58 bajtówWSPÓLNIE
button 1. Linki omówień bieżącej tematyki na innych miejscach naszej strony
button 2. Stanąć na gruncie prawdy
button 3. Kto zatem pozwolił ... ?
button Jeśli twoje oko jest powodem grzechu ... (Mk 9,47n)
button Pożądliwe spoglądanie na kobietę (Mt 5,28)
button 4. Nie istnieje wersja ulgowa dla par zakochanych
button We czci niech będzie małżeństwo (Hbr 13,4)
button O nierządzie niechaj nawet mowy nie będzie (Ef 5,3nn)
button Zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne (Kol 3,5n)
button Nie łudźcie się! Ani ... rozpustnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego
Rozmiar: 58 bajtów(1 Kor 6,9nn)
button Zwycięzcy dam biały kamyk (Ap 2,17)
button 5. Przejście mimo wszystko na ‘seks’
button Wyznanie Justyny
button Kto kocha ... bardziej niż Mnie ... (Mt 10,37n)
button Po spożyciu ... wszedł w niego Szatan (J 13,27.30)
button Każdy akt małżeński winien zachować otwartość na rodzicielstwo (HV 11)
button 6. Stosunki z zapobieganiem
button Wyznanie przed Bierzmowaniem: współżyjemy, oczywiście z antykoncepcją
button Głos zabitych wołających spod Ołtarza w Jeruzalem Nieba (Ap 6,9nn)
button Gdzie jest brat twój, Abel (Rdz 4,9n)
button Zapłatą za grzech jest ŚMIERĆ (Rz 6,23)
button 7. Kontakty ... jednopłciowe
button Wilk drapieżnej w owczej skórze (Mt 7,15)
button Szatan jak lew ryczący (1 P 5,8)
button Walka w niebie (Ap 12,7nn.12)
button Szatan wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu (DeV 28)
button Podając się za mądrych stali się głupimi (Rz 1,22)
button 8. Przykładowe anty-osiągnięcia ZŁEGO
button a) Myśli samobójcze
button b) Depresja a ZŁY
button Wyznanie p. Jurka
button Miłość to dar (FC 14)
button Miłość to twórcza moc w człowieku (DiM 7)
button c) Działanie ZŁEGO w zakresie płciowości
Część II, Rozdz. 7: C-D     p2_7c.htm
button 9. W obliczu ... praktykowanego homoseksualizmu
button Abraham targuje się z Bożym Miłosierdziem: Sodoma-Gomora (Rdz 18,17-33)
button Bóg cierpliwie czeka na nawrócenie wszystkich (2 P 3,9)
button § D. PRZECIWNE VI-MU PRZYKAZANIU DZIAŁANIA POPEŁNIANE
Rozmiar: 58 bajtówW MAŁŻENSTWIE
button 1. W obliczu małżeństwa-Sakramentu
button Listy rozwodowe (Mt 19,4)
button Postanowiono raz umrzeć (Hbr 9,27)
button Małżeństwo jako sakrament: obraz Bożego przymierza z człowiekiem (FC 12)
button Wcielenie i Krzyż Chrystusa dla małżonków (FC 13)
button Małżonkowie: pamiątka-uobecnienie-proroctwo Tajemnicy Krzyża (FC 13a)
button 2. Wewnętrzny ŁAD przeżywania intymności
button Czy chcecie przyjąć z miłością potomstwo (LR 16)
button Ślub miłości małżeńskiej ...
button 3. Na to się żeniłem ...
button Wzajemne poddanie małżonków w bojaźni Chrystusa (MD 24)
button 4. Alkohol bogiem w domu ...
button Pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego (1 Kor 6,9)
button 5. Boża wizja Ładu małżeńskiego
button Zobowiązanie małżonków do odpowiedzialnego rodzicielstwa (HV 1)
button Każdy akt małżeński - zawsze otwarty na rodzicielswo (HV 11)
button Papież powołuje się na mandat Chrystusowy (HV 6)
button Słowa Papieskie jako promulgacja Prawa Bożego (HV 20)
button 6. Stosunki z zapobieganiem
button Nie przyjęliście MNIE ... (LR 22)
button 7. Stosunek przerywany
button 8. Sięganie po sztuczne techniki zapobiegania
button 9. Kopulacja z prezerwatywą
button Chrystus i Trójca w grzesznym współżyciu
button Gdzie jest Dziecko wasze
button Krzyk Zabitych spod Ołtarza w Niebie (Ap 6,9n)
button Modlitwa Rodziców do zabitych swych ... Dzieci dzf
button Z Dzienniczka św. Faustyny: 1448.1182.1728
button 10. Zdrada ślubu miłości ...
button 11. Błagalna modlitwa ... przebaczająca
button SŁOWO przyszło do swojej własności (J 1,11)
button Bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki (J 3,17)
button Małżeństwo-Sakrament nadal trwa
button 12. Boże pojmowanie przebaczenia
button Modlitwa OJCZE NASZ
button 13. Z korespondencji porzuconej żony ...
button 14. Codzienna modlitwa ZAWIERZENIA-PRZEBACZENIA
button 15. W kuszeniu do aborcji ...
button 16. Nauczenie się BILLINGSA
button Czy chcecie z miłością przyjąć potomstwo ... (LR 16)
button Tylko od Boga pochodzi OBRAZ Boga (LR 9)
button Rozsądźcie czy słuszne jest bardziej słuchać was, niż Boga Dz4,19)
button Zapewnienie Chrztu świętego w razie zagrożenia życia ziecka (Mk 16,15)
button 17. Zmiana płci dziecka na życzenie rodziców
button 18. Zmiana płci: wymuszona przez dziecko
button Siły mroczne Szatana w ludzkim grzechu (RP 14)
button Glina do swego twórcy: Nie uczynił mnie! (Iz 29,16)
button Czy nie mogę postąpić z wami jak ten garncarz (Jr 18,4.6)
button Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem (Rz 9,20)
button 19. Oczekiwanie Odkupiciela
button Nie potrzebują lekarza zdrowi (Łk 5,31n)
button Ojciec posłał Syna aby świat zbawił (J 3,17)
button Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3,20)
button Aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca (DzF 1507)
Część II, Rozdz. 7: E     p2_7d.htm
button § E. WYBRANE ROZWIĄZANIA Z BIOETKI: NOWA KARTA PRACOWNIKÓW
Rozmiar: 58 bajtówSŁUŻEBY ZDROWIA
button (a) NARODZINY
button 1. Regulacja płodności
button Metody naturalne
button Antykoncepcja
button Znaczenie jednoczące i prokreacyjne metod naturalnych
button ‘NIE’ wobec dobrowolnej sterylizacji
button Sterylizacja związana z działaniem terapeutycznym
button ‘NIE’ dla sterylizacji przymusowej
button 2. Medyczne odpowiedzi na niepłodność małżeńską
button Kryteria leczenia niepłodności
button Wspieranie a nigdy zastępowanie aktu małżeńskiego
button Inseminacja homologiczna wewnątrz małżeństwa
button ‘NIE’ dla FIVET homologicznego
button Różnica pomiędzy pragnieniem dziecka a prawem do dziecka
button Czynniki obciążające zapłodnienie in vitro
button ‘NIE’ dla technik sztucznego zapłodnienia zapłodnienia heterologicznego
button ‘NIE’ dla sztucznego zapłodnienia kobiet niezamężnych i żyjących w wolnych związkach
button ‘NIE’ dla inseminacji „post mortem”
button ‘NIE’ dla macierzyństwa zastępczego
button Przyjęcie Życia jako daru Boga
button 3. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna
button Ocena stopnia ryzyka
button Diagnozy przeciwne prawu naturalnemu
button Związek między diagnozą prenatalną i aborcją
button Diagnostyka preimplantacyjna i mentalność eugeniczna
button 4. Mrożenie embrionów komórek jajowych
button NIE dla kriokonserwacji embrionów
button Niesprawiedliwość nie do naprawienia
button NIE dla kriokonserwacji komórek jajowych
button Konserwacja tkanki jajnika
button 5. Nowe próby zrodzenia człowieka
button Inne techniki przeciwne godności embrionu
button (b) ŻYCIE
button Osoba od poczęcia
button Osobowa natura zygoty
button Chrzest w przypadku zagrożenia życia
button 1. Nienaruszalność i nietykalność życia
button Przynależność ciała do Boga
button Naruszenie godności osoby
button Sakralny charakter życia
button 2. Aborcja i przerwanie nienarodzonego życia
button NIE dla aborcji
button ‘NIE’ dla kultury aborcyjnej
button Wierność zawodowa
button Ocena skrajnych przypadków
button Aborcja jako konsekwencja działania terapeutycznego
button 3. Redukcja embrionów
button NIE dla redukcji embrionów
button 4. Srodki ‘przechwytujące’ i przeciwciążowe
button NIE dla środków „przechwytujących”
button NIE dla środków przeciwciążowych
button 5. Ciąże ektopowe: pozamaciczne
button NIE dla bezpośredniego przerwania życia w ciążach ektopowych
button 6. Płody anencefaliczne
button NIE dla aborcji płodów anencefalicznych
button 7. Sprzeciw sumienia
button Prawo-obowiązek sprzeciwu sumienia
button Prymat prawa Bożego
button Zdecydowane i wiarygodne świadectwo
button Obowiązki wobec abortowanych płodów
button 8. Ochrona prawa do życia
button Niedysponowalność własnym życiem
button 9. Prewencja i szczepionki
button NIE dla wykorzystywania „materiału biologicznego ”z niegodziwego źródła
button 10. Terapia genowa
button Dopuszczalność moralna terapii genowej
button ‘NIE’ dla terapii genowej komórek zarodkowych
button ‘NIE’ dla manipulacji w celu udoskonalenia i wzmocnienia
button 11. Terapia regeneracyjna
button ‘NIE’ dla embrionalnych komórek macierzystych
button ‘NIE’ dla reprodukcyjnego klonowania człowieka
button ‘NIE’ dla tzw. klonowania terapeutycznego
button Szacunek dla natury
button 12. Przeszczep a tożsamość osobowa
button Moralny zakaz dawstwa pewnych narządów
button ‘NIE’ dla handlu narządami
button 13. Narkomania
button Ocena etyczna używania narkotyków
button Droga powrotu z uzależnienia
button Przyjmowanie narkotyków sprzeciwia się życiu
button (c) ŚMIERĆ
button 1. Prawo cywilne i sprzeciw sumienia
button Niegodziwość wszelkich form formalnego współdziałania w złu
button 2. Środki znieczulające w stanie terminalnym
button Kryteria głębokiej sedacji paliatywnej
button 3. Skracanie życia
button Kategoryczne ‘NIE’ wobec każdej władzy
button 4. Eutanazja
button ‘NIE’ dla rzekomego prawa do eutanazji
button Medycyna jest dla życia
.
button F. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĄŻY POZA-MACICZNEJ
button Zasada całościowości
button Zasada podwójnego skutku
button Podsumowanie
.
button PODSUMOWANIE

Powrót: SPIS TREŚCI