(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.LiteraturaA
STRUKTURALNE DOKUMENTY
KOŚCIOŁA

(7.5 kB)

Wyjaśnienie,

Z naszej strony internetowej można ściągnąć niejeden cenny dokument Stolicy Apostolski. Są one dostępne w schowkach utworzonych dla kilku kolejnych Papieży (zob. PORTAL, kolumna 4, nr 4a-d).
– Ich pożądanym dopełnieniem będą dołączone tutaj podstawowe dokumenty dotyczące samej istoty Kościoła: Pismo święte, Katechizm, Kodeks Prawa Kanonicznego i tekst Soboru Watykańskiego II.

(6 kB)

Pismo święte


1. Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003. Tekst czwartego wydania, wydany z okazji 25 lecia Pontyfikatu Ojca świętego Jana Pawła II

Ściągnij Biblię BT:
Biblia Tysiąclecia2. Pismo święte w różnych językach, z narzędziami do badań biblijnych. Strona wymaga dokładnego zaznajomienia się jej wielorakich możliwości. Bibel – Heilige Schrit. M.in: Luter, Elberfelder, Vulgata, Septuaginta, Bibel Datenbank, Interlinear Bibel, On-line-Bibeln (kilka niemieckich przekładów).

Ściągnij Biblię wielojęzyczną:
Biblia w językach3. Theophilos. „Biblia 2000”. Wiele wewnętrznych linków, m.in. WYSZUKIWARKA tekstów w Piśmie świętym. Dostępny tekst hebrajski, grecki, postaci, osoby biblijne, terminologia biblijna, biblia w kilku językach.

Ściągnij Theophilos:
Theophilos4. Nowa Wulgata (Neo-Vulgata). Wydanie Watykańskie – łacińskie.

Ściągnij Neo-Vulgata:
Neo-Vulgata5. The Holy Scripture. Pismo święte w języku angielskim – ze strony Watykańskiej: www.vatican.va

Ściągnij Pismo św. po angielsku:
The Holy Scripture

(6 kB)

Stadniki, 17.IV.2015.
RE-lektura, Tarnów: 29.I.2023.

Adres autora

Powrót: SPIS TREŚCIA. STRUKTURALNE DOKUMENTY KOŚCIOŁA

Wyjaśnienie

Pismo święte
1. Biblia Tysiąclecia
2. Pismo święte w różnych językach
3. Theophilos. „Biblia 2000”
4. Nowa Wulgata (Neo-Vulgata)
5. The Holy Scripture. Pismo święte w języku angielskim