(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura


DODATKI
Uaktualnienie: 25.III.2019

Kwiatek (4 kB)

Żeby ze STRONY lepiej skorzystać

W trosce o wygodniejsze poruszanie się po rozrastającej się STRONIE, dołączamy kilka pożytecznych DODATKÓW:

(0,6 kB) Kontakt z Czytelnikami. Tu znaleźć można parę sugestii-próśb autora do Osób zamierzających skreślić swoje uwagi. Oraz adres do autora (zob.: A. Kontakt z Czytelnikami) .

(0,6 kB) Korespondencja CZYTELNIKÓW. Do dyspozycji Drogich Czytelników pozostają TRZY sposoby nawiązania kontaktu:
(0.6 kb) a) Zwrócenie się do autora drogą emailową (zob.: EMAIL do autora);
(0.6 kb) b) Przegląd wypowiedzi Czytelników (zob.: Z korespondencji CZYTELNIKÓW );
(0.6 kb) c) Wgląd w pytania-odpowiedzi wbudowane w treść STRONY, mianowicie:
(0.6 kb)Część I, rozdz. 3, zwłaszcza począwszy od paragr. ‘C’ do końca tego rozdziału
(0.6 kb)(zob.: Część I, rozdz. 3-C );

(0,6 kB) PRZEGLĄD LINKÓW WEWNĘTRZNYCH całości niniejszej Homepage. Na STRONIE poruszone są rozmaite tematy. W tym DODATKU znaleźć można wewnętrzne odnośniki-linki, ujmujące poruszone sprawy w zgrupowane szeregi (zob.: Przegląd linków wewnętrznych );

(0,6 kB) Alfabetyczny spis haseł niniejszej Homepage. To jeszcze inny, zapewne oczekiwany sposób znalezienia miejsca, gdzie poruszone jest jakieś zagadnienie: ALFABETYCZNY spis haseł niniejszej STRONY (zob.: Tematy STRONY według haseł );

(0,6 kB) Podstawowe ryciny dla łatwiejszego zrozumienia Metody Billingsa. Chodzi o adaptację paru rycin z prac prof. Billingsa, dzięki którym można lepiej zrozumieć uzasadnienie dotyczące możności czy niemożności poczęcia w rozwoju cyklu (zob.: Podstawowe ryciny dla zrozumienia MOB). Ponadto dodane zostały linki do fragmentów filmu z życia płodowego, i z kolei z posiewu śmierci wskutek zabiegów zabijania NIE-Urodzonych. Dodano również animację macicy i szyjki w rozwoju cyklu – z centrum MOB z Australii.

(0,6 kB) Na naszej STRONIE znaleźć można szereg LINKÓW do bardziej znanych i użytecznych STRON – religijnych i świeckich, i paru zagranicznych (podgląd zob. : Wybór linków do STRON krajowych i zagranicznych ).

(0,6 kB) W jednym z dalszych rozdziałów niniejszej HOMEPAGE, poświęconych ‘MODLITWIE’, zamieszczono spory wybór LINKÓW do STRON modlitewnych i ukierunkowanych na duchowość (zob.: Wybór linków do STRON MODLITEWNYCH ).

Kwiatek (4 kB)

Kontakt z Czytelnikami

Kwiatek (4 kB)

Może i TY się zdecydujesz?

Zob. odnośnie do KONTAKTÓW z autorem także:
Przekazywanie uwag do autora

Wreszcie trochę miejsca dla Ciebie, Drogi Czytelniku. W znaczeniu: może zechcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami tak z autorem, jak pozostałymi Czytelnikami. Jeśli tylko zechcesz wnieść swoje twórcze uwagi do poruszonych tu ‘gorących’ tematów. Wszystkie zostaną rozpatrzone z uwagą i wdzięcznością. Za każdą – pochlebną czy trudną do przyjęcia – kryje się ‘SAMO ŻYCIE’ !

Czy pozwolisz jednak, że autor zwróci się najpierw jeszcze z czymś w rodzaju serdecznej prośby ...
– Niechby Twoje słowa były unoszone życzliwością. Niechby zmierzały ku DOBRU. Chodzi o być może nie zawsze w pełni uświadomioną wewnętrzną ‘intencję-sprężynę’, która każe chwycić ‘za pióro’.
– Autor jest sobie świadom tego, jak zróżnicowany oddźwięk mogą wywołać poruszone tematy. Nikt nie zaprzeczy, że warunkiem wydania rzeczowej oceny szczególnie w obliczu takiej tematyki, jaką tu przedstawia autor-kapłan, jest ogarnięcie CAŁOŚCI przedstawionego tu wielowarstwowego materiału. Dopiero przestudiowanie całokształtu tej niemałej pracy stworzy płaszczyznę, która pozwoli na wydanie spokojnej oceny. Trudno o obiektywną ocenę STRONY na podstawie pojedynczego wyrażenia wyrwanego z kontekstu. Tematyka zaś STRONY zmierza w miarę przybywających kolejnych rozdziałów i tematów coraz bardziej ‘w głąb’: człowieczeństwa oraz człowieka widzianego z perspektywy spraw definitywnych.


Kwiatek (5 kB)

Jeśli czytasz treść niniejszego wykładu w duchu w pewnej mierze podobnym do tego, jakim usiłował kierować się autor, zrodzi się u Ciebie być może tęsknota za czymś LEPSZYM, bardziej LUDZKIM. I tak z kolei również bardziej BOŻYM.

A może zacznie krystalizować się u Ciebie coś jeszcze więcej, zwłaszcza jeśli Pan wezwał Cię do istnienia jako kobietę. Mimo że to samo dotyczy i mężczyzn, a także osób poświęconych Bogu – w życiu czy to kapłańskim, czy zakonnym.

Być może zrodzi się u Ciebie wewnętrzna potrzeba, by to DOBRO, które jakoś może promieniuje z niniejszych obfitych treści, udostępnić wielu innym, którzy znaleźli się w opisanej tu sytuacji? A w związku z tym zaczynasz odczuwać wzrastającą potrzebę, ażeby zaprezentowaną tu DOBRĄ wiedzą pogłębić w sposób istotny przede wszystkim dla własnego umiłowania PRAWDY, by następnie móc przekazywać ją w sposób nie zafałszowany tymże Potrzebującym w ramach oczekiwanej przez nich posługi MIŁOŚCI? Tego rodzaju posługa wpisałaby się w jeden z szczególnie twórczych czynów MIŁOŚCI zarówno w odniesieniu do par małżeńskich i narzeczeńskich, jak i ogólniej: po prostu względem Bliźniego.

Z perspektywy zaistnienia niniejszej Strony Internetowej latem roku 2000 potwierdza się przypuszczenie, że niezbyt wielu Czytelników zdobywa się na skreślenie DŁUŻSZEJ pisemnej wypowiedzi. Choć i takie docierają do autora. Zostają one zawsze dobrze zabezpieczone – i w odpowiednim czasie wykorzystane, gdy nadarzy się sposobność po temu. Nieczęste pisywanie wprost do autora wiąże się zapewne z faktem, że autorem STRONY jest ... kapłan: zakonnik. Czyżby pisać do ... księdza? Może on ... za wielki? A może ... za mały? A może mnie nie zrozumie?
– Tymczasem podzielenie się swymi sugestiami mogłoby się przyczynić do obopólnego ubogacenia, z którego następnie skorzystają INNI Drodzy Czytelnicy.

ks. Paweł Leks, SCJ
+...


Oto  PEŁNY ADRES piszącego tu autora-kapłana (od lipca 2016 r.) :

adr-tarnow-pl (66 kB)

r64 (9 kB)

A Ty, Kochany Czytelniku, jak się do tego wszystkiego ustosunkujesz??? (3.7 kB)
Objaśnienie

Uwagi od Drogich Czytelników


Zanim wyślesz swoje uwagi, zechciej przeczytać słowa zamieszczone
dopiero co na niniejszej Stronie.

Kliknij :

Drogi Czytelniku !

Email do autora i fragmenty korespondencji

Z kilku możliwych do wyboru sposobów kontaktu z autorem STRONY i przekazywania swych uwag liczy się podstawowy: wysłany do niego list (email; poczta zwykła; zwyczajny adres do autora – zob. nieco wyżej; emailowy – zob. też zaraz poniżej).

1) Żeby wysłać EMAIL do autora, kliknij tutaj :

ks. Paweł Leks, SCJ

2) Jeślibyś chciał zobaczyć, jakie bywają opinie na temat STRONY, kliknij tutaj:

Wybrane DŁUŻSZE wypowiedzi Czytelników

3) Wiele pytań-odpowiedzi Czytelników małżeńskich, narzeczeńskich i młodzieńczych zostało WBUDOWANYCH jako twórczy wkład zwłaszcza w:
cz. I, r. 3, pkt ‘C’ i dalszej treści tego rozdziału. Oto skok do początku tegoż miejsca – kliknij tutaj:

Niekompetentne wypowiedzi o MOB itd.

4 kB

Podobam Ci się, Drogi Czytelniku? Będzie Ci milej ... sprzerać po tej WEB-side? (12 kB)
Objaśnienie

(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)DODATKI
Żeby ze STRONY lepiej skorzystać

A. Kontakt z Czytelnikami
Może i Ty się zdecydujesz?
Pełny adres autora Strony
Fot5-72. Dziewczynka ze smoczkiem
Uwagi Czytelnika
Emaile do autora i fragmenty korespondencji
Wysyłanie emailu do autora
Nadanie emailu do autora
Wgląd w opinie Czytelników
Pytania Czytelników wykorzystane
Uśmiechnięty chłopczyk na huśtawce