Część V, Rozdz. 3: A     p5_3a.htm
button Rozdział Trzeci. W KIERUNKU UJAWNIENIA MIŁOSIERDZIA.
Rozmiar: 58 bajtówCena Bożego Miłosierdzia
button Podsumowanie poprzedniego etapu
button A. ‘MIESZANE’ REAKCJE BOGA NA LUDZKI GRZECH
button 1. Jeszcze raz: Słowo-Boże-Pisane
button 2. Księga Ozeasza
button Przeżycia małżeńskie Proroka
button Boży komentarz do Bożych przeżyć ‘małżeńskich’
button 3. Fragment Oz 11,1-9
button Tekst fragmentu Oz 11,1-9
button Nieco wyjaśnienia do w. 1: „Miłowałem Izraela ...” (Oz 11,1)
button Wyjaśnienie do w. 2 (Oz 11,2)
button Do wierszy 3-4 (Oz 11,3n)
button Wiersze 5-6 (Oz 11,5n)
button Wiersz 7 (Oz 11,7)
button Wyjaśnienie do w. 8 (Oz 11,8)
button Wiersz 9 (Oz 11,9)
Część V, Rozdz. 3: B-C-D...     p5_3b.htm
button B. KTO PODEJMIE INICJATYWĘ
button 1. Ludzki grzech a ekspiacyjne możliwości człowieka
button 2. Grzech a ekspiacyjne możliwości ... Boga
button Czyżby Bóg PO ludzkim grzechu przestał być Miłości?
button Dramat grzechu Aniołów
button Boża ‘oględność’ wobec grzechu człowieka
button 3. Ludzki grzech a ‘mobilizacja’ znieważonej Bożej Miłości
button Stan beznadziejności człowieka w grzechu
button Pojawienie się Zamysłu odkupienia
button C. ZAMYSŁ ODKUPIENIA BOŻEGO OBRAZU
button 1. Bóg – chce przebłagać Boga ...!
button 2. Bóg podejmuje pierwszy warunek dzieła odkupienia
button 3. Bóg wobec drugiego warunku odkupienia człowieka
button D. W OCZEKIWANIU NA „PEŁNIĘ CZASU”
button 1. Odwieczny Zamysł – a Boża wizja ‘czasu’
button Tekst: Bóg nieśmiertelny w Chrystusie ofiarował się
Rozmiar: 58 bajtów na Krzyżu za człowieka (APR 10)
Część V, Rozdz. 3: ...D-E-F...     p5_3c.htm
button 2. Narodziny Jezusa Chrystusa
button 3. „Gdy nadeszła pełnia czasu ...”
button Pełnia czasu
button Uwaga. Odwieczny problem ‘Żydów’
button Cała Trójca Przenajświętsza
button ‘Wypełnił się czas’
button Preegzystencja Syna Bożego
button Dziewicza Matka Maryja
button E. PRAWDZIWY BÓG I PRAWDZIWY CZŁOWIEK
button 1. Skojarzenie dwóch natur w Macierzyństwie Maryi
button 2. Największe dokonanie Ducha Świętego
button 3. Spokrewnienie z Rodziną Człowieczą
button 4. Podłączenie kosmosu do Trójjedynego ...
button F. JAK BOŻY ZAMYSŁ WPROWADZIĆ W CZYN
button 1. Spełnienie podstawowych warunków dzieła przebłagania
button 2. Przebłagać Boga ... łatwo i sekundowo?
Część V, Rozdz. 3: ...F-G     p5_3d.htm
button 3. Boża decyzja po linii maksymalizmu ...
button 4. Miłość Boża – Miłość Zakochania
button Uświadomić tragizm wiecznej utraty Życia
button Możliwe jedynie u zakochanego
button Uwaga. Miejsca biblijne o Bożej Miłości typu oblubieńczego
button G. Rzeczywiste wykonanie Bożego Zamysłu
button 1. Wdrożenie Zamysłu odkupienia człowieka
button 2. Świadectwa autorów Nowego Testamentu
button 3. Z wypowiedzi Magisterium Kościoła

Powrót: SPIS TREŚCI