(7,5 kB)

Wybrane dokumenty Pontyfikatu
Benedykta XVI


(7.5 kB)

Wprowadzenie

Pragniemy udostępnić z naszej strony wybrane dokumenty Pontyfikatu Benedykta XVI. Będzie to zapewne z dużym pożytkiem duchowym P.T. Czytelników. Dokumenty te podzielimy na dwa działy:

1. encykliki-adhortacje
2. Pielgrzymki Apostolskie.

U góry poszczególnego dokumentu pojawi się każdorazowo źródło, skąd tekst został zaczerpnięty – np. ze strony watykańskiej, czy też z innego źródła.
– Dotyczy to zwłaszcza dokumentów związanych z Pielgrzymkami Apostolskimi. Będą one zawierały teksty przemówień-homilii Papieskich, jakie udało się zebrać. Ponadto jednak pojawią się tu i ówdzie również artykuły naświetlające okoliczności danej Pielgrzymki: omówienie problemów religijnych-społecznych-politycznych danego kraju czy środowiska.
– Te materiały będą zaczerpnięte przede wszystkim ze strony internetowej „Naszego Dziennika”: www.naszdziennik.pl .

Dokumenty będą tu podane w formie skompresowanej jako *.zip. Po dwukrotnym kliknięciu tekst powinien się zdekompresować, po czym najlepiej zapisać go w jakimś wybranym folderze: do wydruku względnie czytania.
– Przyjęto tu format ‘zeszytowy’: A-5, wygodniejszy do czytania-przechowania
Marginesy: po 1 cm, numeracja stron u góry, druk obustronny.

Uaktualnienia:
Trzeba śledzić datę u dołu niniejszej strony.

(7 kB)

A. Encykliki, Adhortacje, Listy Apostolskie Benedykta XVI

1. Encyklika Benedykta XVI „Deus Caritas est – Bóg jest Miłością” (2005).
Ściągnij encyklikę:
Deus Caritas est

2. Encyklika Benedykta XVI „Spe Salvi – O Nadziei Chrześcijańskiej” (2007).
Ściągnij encyklikę:
Spe Salvi

3. Adhortacja Apostolska Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis – Sakrament Miłości: Eucharystia” (2007)
Ściągnij Adhortację:
Sacramentum Caritatis

4. List Benedykta XVI Na Rok Kapłański 2009-2010:
a. List Benedykta VI na „Rok Kapłański z okazji 150 Rocznicy śmierci św.Jana Vianney” (16.VI.2009); oraz:
b. Dekret świętej Penitencjarii o Odpustach na Rok Kapłański (25.IV.2009).
Rok Kapłański 2009-2010 – ściągnij:
Rok Kapłański 2009-2010

5. Kongregacja Wiary, Instrukcja „Dignitas Personae” o niektórych problemach bioetyki (2008).
Ściągnij Instrukcję:
‘Dignitas Personae’

Instrukcja ta jest swoistym dalszym ciągiem i uzupełnieniem zagadnień omówionych przez tę samą Kongregację Nauki Wiary – w roku 1987, pt. „Donum Vitae – Dar Życia”. Zob. ‘Donum Vitae” niżej, w dziale Dokumentów Jana Pawła II. Lub ściągnij Instrukcję stamtąd w tej chwili:
Ściągnij Instrukcję:
Donum vitae

6. Encyklika Benedykta XVI: „Caritas in Veritate – Miłość w Prawdzie” (2009). Jest to Encyklika społeczna – „o integralnym rozwoju ludzkim w Miłości i Prawdzie”. Omawia zagadnienie rozwoju ludzkiego, rozwoju ekonomicznego i społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju Ludów, praw i obowiązków, współpracę oraz sprawy rozwoju narodów a techniki.
Ściągnij encyklikę:
Caritas in Veritate

7. List Benedykta XVI: „List Ojca Świętego Benedykta XVI do Seminarzystów” (2010). Jest to List Papieski skierowany do seminarzystów, kandydatów do kapłaństwa. Benedykt XVI przedstawia zwięźle, w 7 punktach, zachętę do modlitewnego i adoracyjnego przygotowania do kapłaństwa, z uwzględnieniem fizycznego, duchowego, intelektualnego rozwoju przyszłych kapłanów, którzy są wezwani do udzielania współczesnemu pokoleniu ugruntowanej odpowiedzi na temat wiary i nadziei Chrystusa.

Ściągnij List Papieski:
List do Seminarzystów

8. Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” Benedykta XVI o SŁOWIE BOŻYM w życiu i misji Kościoła (30.IX.2010). Jest to Posynodalna Adhortacja, będąca podsumowaniem i wytyczeniem dróg dla głoszenia Słowa Bożego po XII Synodzie Biskupów poświęconym Pismo Świętemu jako Słowu Bożemu.

Ściągnij Adhortację Benedykta XVI:
„Verbum Domini – Słowo Pana”

9. Kongregacja Nauki Wiary: „NOTA o banalizacji seksualności w związku z pewnymi interpretacjami „Światłość świata” (21 grudnia 2010 r.)
Ściągnij Notę Kongregacji Nauki Wiary:
„Banalizacja płciowości”

10. Benedykt XVI, Motu proprio: „Porta Fidei”: Ogłoszenie Roku Wiary: 11.X.2012 – 24.XI.2013 r. (11.X.2011)
Ściągnij Motu Proprio:
„Porta Fidei”

11. Benedykt XVI, Motu proprio: „Caritas”: O posłudze miłości (11.XI.2012)
Ściągnij Motu Proprio:
„Caritas”

12. Benedykt XVI, Pismo: Skandal nadużyć seksualnych w Kościele (12.IV.2019)
1) Ściągnij Pismo w formacie *.doc:
Benedykt XVI: Nadużycia seksualne w Kościele: 2019
2) lub w formacie ‘PDF’:
Benedykt XVI: Nadużycia seksualne w Kościele: 2019B. Pielgrzymki Apostolskie Benedykta XVI

1. XX Światowy Dzień Młodzieży, Köln (16-21.VIII.2005)
Ściągnij Homilie-komentarze:
‘Kolonia 2005’2. Pielgrzymka do Polski (25-28.V.2006)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Pielgrzymka do Polski: 20063. XXIII Światowy Dzień Młodzieży, Sydney (15-29.VII.2008)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Sydney – 20084. Pielgrzymka do USA (16-20.IV.2008)
Ściągnij Homilie-komentarze:
USA – 20085. Pielgrzymka Apostolska do Francji (12-15.IX.2008)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Francja – 20086. Pielgrzymka Apostolska do Krajów Afryki (17-23.III.2009)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Afryka – 20097. Pielgrzymka Apostolska do Ziemi Świętej (8-15.V.2009)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Ziemia Święta – 20098. Pielgrzymka Apostolska do Czechosłowacji (26-28.IX.2009)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Czechosłowacja – 20099. Pielgrzymka Apostolska na Maltę (17-18.IV.2010)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Malta – IV. 201010. Pielgrzymka Apostolska do Portugalii i Fatimy (11-14.V.2010)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Portugalia – V. 201011. Pielgrzymka Apostolska na Cypr (4-6.VI.2010)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Cypr – VI. 201012. Pielgrzymka Apostolska do Anglii (16-19.IX.2010)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Anglia – IX.201013. Pielgrzymka Apostolska do Hiszpanii (6-7.XI.2010)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Hiszpania – XI.201014. Pielgrzymka Apostolska do Chorwacji (4-5.VI.2011)
Ściągnij Homilie-komentarze:
Chorwacja – VI.201115. XXVI Światowy Dzień Młodzieży: Madryt (16-21.VIII.2011)
Ściągnij Homilie:
Madryt – VIII.201116. Pielgrzymka Benedykta XVI do Niemiec (22-25.IX.2011)
Ściągnij Homilie:
Niemcy – IX.201117. Pielgrzymka Benedykta XVI do Meksyku i na Kubę (23-29.III.2012)
Ściągnij Homilie:
Meksyk-Kuba – 23-29.III.2012

(7 kB)


Kraków, 8.XII.2012.
RE-lektura: Tarnów 19.III.2019.

Adres autora
(9.3 kB)
Powrót: SPIS TREŚCIWybrane dokumenty Pontyfikatu Benedykta XVI
Wprowadzenie

A. Encykliki, Adhortacje Apostolskie, Listy Apostolskie Benedykta XVI

1. Encyklika Benedykta XVI „Deus Caritas est – Bóg jest Miłością”
2. Encyklika Benedykta XVI „Spe Salvi” o Nadziei Chrześcijańskiej
3. Adhortacja Apostolska Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” o Eucharystii
4. List Benedykta XVI na Rok Kapłański 2009-2010
5. Kongregacja Wiary, Instrukcja „Dignitas Personae – Godność Osoby” o niektórych problemach bioetyki
6. Encyklika Benedykta XVI „Caritas in Veritate – Miłość w Prawdzie”
7. „List Benedykta XVI do Seminarzystów”
8. „Benedykt XVI: Adhortacja „Verbum Domini”
9. NOTA Kongregacji Nauki Wiary o banalizacji seksualności: Benedykt XVI w „Światłość świata”
10. „Benedykt XVI: Motu Proprio PORTA FIDEI”
11. „Benedykt XVI: Motu Proprio CARITAS”
12. Benedykt XVI: Pismo: Nadużycia seksualne w Kościele- 2019

B. Pielgrzymki Apostolskie Benedykta XVI
1. XX Światowy Dzień Młodzieży, Köln 16-21.VIII.2005
2. Pielgrzymka do Polski: 25-28.V.2006
3. XXIII Światowy Dzień Młodzieży, Sydney 15-29.VII.2008
4. Pielgrzymka do USA, 16-20.IV.2008
5. Pielgrzymka Apostolska do Francji: 12-15.IX.2008
6. Pielgrzymka Apostolska do Krajów Afryki: 17-23.III.2009
7. Pielgrzymka Apostolska do Ziemi Świętej: 8-15.V.2009
8. Pielgrzymka Apostolska do Czechosłowacji: 26-28.IX.2009
9. Pielgrzymka Apostolska na Maltę: 17-18.IV.2010
10. Pielgrzymka Apostolska do Portugalii: 11-14.V.2010
11. Pielgrzymka Apostolska na Cypr: 4-6.VI.2010
12. Pielgrzymka Apostolska do Anglii: 16-19.IX.2010
13. Pielgrzymka Apostolska do Hiszpanii: 6-7.XI.2010
14. Pielgrzymka Apostolska do Chorwacji: 4-5.VI.2011
15. XXVI Światowy Dzień Młodzieży: Madryt: 16-21.VIII.2011
16. Pielgrzymka Benedykta XVI do Niemiec: 22-25.IX.2011
17. Pielgrzymka Benedykta XVI do Meksyku i na Kubę 23-29.III.2012

Adres autora niniejszej strony internetowej