Część I, Rozdz. 3: A     p1_3a.htm
button Rozdz 3. BLISKOŚĆ WZAJEMNA NA CO DZIEŃ
Rozmiar: 58 bajtówSwoiste „FORUM” : C-D-E
button A. NOTATKI WG ‘METODY OWULACJI BILLINGSA’
button Kolorowe symbole objawów
button Symbole zbliżeń
button Notowanie dni tygodnia
button Podstawowe Skróty
button Wzór karty cyklu wg BOM
Część I, Rozdz. 3: B     p1_3ba.htm
button B. DOKŁADNIEJSZE OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAPISÓW  (a)
button 1. Oto jeden z przekazanych nam zapisów
Część I, Rozdz. 3: B     p1_3bb.htm
button 2. Inny charakterystyczny zapis
Część I, Rozdz. 3: C-a     p1_3ca.htm
button C. POPRAWNE ROZUMIENIE ‘METODY OWULACJI BILLINGSA’ (a)
button a. Niekompetentne wypowiedzi na temat MOB
button Problem
button Autentyczne materiały o MOB
button Metoda Billingsa a inne Metody Naturalne
button Pyt. 1. MOB a Misja Kanoniczna
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Kompetencja Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Misja Kanoniczna
button Nauczanie wypaczające Urząd Nauczycielski Kościoła
button Pyt. 2: Czy naprawdę Metody Wielowskaźnikowe?
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Jedynie propozycja – Nie mus
button Decydująca rola argumentów
button Objaw jedyny ale specyficzny
Część I, Rozdz. 3: C-b     p1_3cb.htm
button C. POPRAWNE ROZUMIENIE ‘METODY OWULACJI BILLINGSA’ (b)
button b. Wypaczony instruktaż Metody Billingsa
button Pyt. 1. Badanie wewnętrzne
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Falsyfikat autentycznego wykładu Metody Billingsa
button Jedynie zewnętrzna obserwacja
button Medyczne przeciwwskazania przeciw badaniu wewnętrznemu
button Płynność: pierwszy przejaw śluzu fazy płodności
button Etyczne przeciwwskazania przeciw badaniu wewnętrznemu
button Pyt. 2: Śluz lepki przed-owulacyjny
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button PODSTAWOWY MODEL NIEPŁODNOŚCI (PRZED-owulacyjnej)
button Pierwszy PMN: sucho
button ‘Lepko’: Przełom między sucho a śluz
button Trzeci PMN: Model Mieszany
button Wyjaśnienie objawu lepkości
button Ciśnienie wewnątrz kanału szyjki
button Słuszność wskazań-reguł MOB
button Obfitość wydzieliny z początku wystąpienia objawu
button Pyt. 3: O definicję SZCZYTU objawu
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Definicja SZCZYTU objawu śluzu
button Śliskość
button Rozciągliwość śluzu
button Nagła zmiana po SZCZYCIE
button Pyt. 4: Obfitość a SZCZYT
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Skąd owa obfitość wydzieliny
Część I, Rozdz. 3: D-a     p1_3da.htm
button D. ROLA MOB W SYTUACJI PRZED-ŚLUBNEJ (a)
button a. Założenia wstępne
button Sens niniejszego paragrafu
button Wprowadzenie szczegółowsze
button Narzeczeństwo – MOB – Wymiar etyczny
button Ojciec święty: niekompetentny by zmienić Przykazanie Boże
button Nieuniknione pytania dotyczące współżycia w przyszłym małżeństwie   ! ! !
button Statystyka niezachowania Przykazania a Przykazanie
button Płciowość w przeżywaniu chłopca a dziewczyny
button Narzeczeństwo: odniesienia jak brat-siostra
button Nieodzowne ustalenia na życie w małżeństwie
button Częstotliwość współżycia
Część I, Rozdz. 3: D-b     p1_3db.htm
button D. ROLA MOB W SYTUACJI PRZED-ŚLUBNEJ (b)
button b. Z docierających pytań
button Pyt. 1. Poczęcie w dniach menses
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Szyjka w dniach miesiączkowania
button Ilość dni cyklu
button Los plemników w dniach niepłodności
button Przedłużone dni krwawienia
button Pyt. 2. Liczenie dni a poczęcie
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Definicja miesiączki
button Ilość dni cyklu
button Dni od SZCZYTU poniżej 10
button Śmierć Poczętego
button Liczenie dni cyklu
button Żeby tylko nie nauczyć się Metody...
button Nieregularność cyklów
button Krwawienie przełamujące
button Kiedy zgłosić się u lekarza
button Wkładki-tampony
button W przewidywaniu okresu...
button Wpływ przeżyć na przebieg cyklu
button Koleżanki znające dokładny termin wystąpienia menses
button Pyt. 3. Poczęcie przez kontakt powierzchowny
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Możliwość takiego poczęcia
button Odczyn zasadowy śluzu dni płodności
button Srom – narząd dla MOB
button Śluz molekularnie ZMIENIONY w dniach możliwości poczęcia
button Dżinsy a możliwość poczęcia...
button Wystarczy jeden plemnik
button Warunki przeżycia plemników
button Bóg zawsze informuje
button Przystąpić do notowania objawów
button Gotowość na rodzicielstwo
button Działanie tabletki-pigułki
Część I, Rozdz. 3: E-a     p1_3ea.htm
button E. ROLA MOB W ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM (a)
button a. Wolność ‘OD’ czy wolność ‘DO’ ...?
button Sens tego paragrafu
button Ale namieszane ... !
button Zwierzenie 1: Nasza Gośka ...
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Nie-spowiadanie się z grzechów małżeńskich...
button Petting w małżeństwie
button Nieregularność cyklów
button Przesięk
button Prezerwatywa
Część I, Rozdz. 3: E-b     p1_3eb.htm
button E. ROLA MOB W ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM (b)
button b. Z docierających zapytań
button Pyt. 1. Objaw węzła chłonnego
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Wyjaśnienie objawu węzła chłonnego
button Objaw jedynie drugorzędny
button Pyt. 2. Brak objawu śluzu w wieku przejściowym
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Ponowne nauczenie się MOB
button Sucho...
button Każdorazowo otwartość na rodzicielstwo
button Charakter krwawień w tym czasie
button Oznaki dni płodności
button Ostrzeżenie przed leczeniem nieregularności...
button Grzechu za żadną cenę...
button Odpowiedzialność za grzechy małżeńskie: męża a żony
button Pyt. 3. MOB tylko dla kobiet zdrowych?
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Zniekształcone opinie o MOB
button MOB nie wymaga żadnej regularności
button Małżeńskie notowanie objawów
button W klimacie modlitewnym
button Pyt. 4. Możliwość poczęcia po porodzie
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Wyłączne karmienie dziecka
button Objawy powracającej możliwości poczęcia
button Pyt. 5: Czy się zgodzić na zapłodnienie sztuczne
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Godność człowieka w Osobie Dziecka
button Pobieranie komórek rozrodczych...
button Cel aktu: Nie dla unasienienia
button Co wolno podjąć w przypadku niepłodności małżeńskiej
button Rozwiązanie również dzięki MOB
button Rodzina Zastępcza
button Boga nie da się przechytrzyć
button Pyt. 6. Czy wyrazić zgodę na sterylizację...
button W poszukiwaniu odpowiedzi
button Sterylizacja a stanowisko Kościoła
button Odmowa zgody na zabieg
button Nie ma musu współżycia

Powrót: SPIS TREŚCI