Część IV, Rozdz. 4: A-B-C     p4_4a.htm
button Rozdz. 4. BŁOGOSŁAWIONY ‘TRYBUNAŁ’: SAKRAMENT MIŁOSIERDZIA.
Rozmiar: 58 bajtówCzy możesz mnie jeszcze kochać?
button U progu niniejszego rozdziału
button A. TREŚĆ WYZNANIA SAKRAMENTALNEGO
button 1. Sumienie w obliczu Bożej Prawdy
button Liczba i rodzaj grzechów ciężkich
button Prawo Kanoniczne kan. 988 § 1
button Bóg oceniający stopień poczytalności
button Zobowiązanie do szukania prawdy sumienia
button Wymóg z ustanowienia Bożego
button 2. Wyznanie grzechów ciężkich a powszednich
button Fakultatywne wyznawanie grzechów lekkich
button Spowiedź z samych grzechów powszednich i niedoskonałości
button B. „WAŻNE OKOLICZNOŚCI” GRZECHÓW CIĘŻKICH
button 1. Okoliczności grzechów
button Ogólne przedstawienie siebie i swego statusu
button Ilość grzechów ciężkich
button 2. Przykładowe okoliczności modyfikujące grzech podstawowy
button C. GRZECHY POPEŁNIANE PRZECIW INNYM PRZYKAZANIOM
button 1. Grzech niepodejmowanej miłości
button 2. Palenie i picie jako grzech
Część IV, Rozdz. 4: D     p4_4b.htm
button D. WYMÓG INTEGRALNOŚCI SPOWIEDZI
button 1. Integralność według Prawa Kanonicznego i Adhortacji z 1984 r.
button 2. Interwencja papieska z 2002 r.
button Początkowe stwierdzenia papieskie
button W obliczu zniekształceń sakramentu (2002 r.)
button ‘Dyspensa – interpretacja – zwyczaje’ ...
button Okoliczności ‘nadzwyczajne’
button 3. Potępienie praktyki ‘wybiórczego’ wyznania grzechów
button Warunek rozgrzeszenia ze strony penitenta
button W przypadku trwania w grzechu
button 4. Etyka małżeńska na spowiedzi: wypowiedź 2003 r.
button Fragmenty Listu do Kapłanów 2002 r
button Kapłan w roli szafarza Bożego Miłosierdzia
button Konieczność odmówienia rozgrzeszenia
button 5. Kwestie bioetyki i etyki małżeńskiej na spowiedzi (2003 r.)
button Nie opinie własne ale nauczanie Magisterium (2002 r.)
button Ważne słowa z przemówienia do penitencjarii 2003 r.
button Ustanawianie etyki niezależnej?
button Naciski nowoczesnej bioetyki
button Przykładowe zastosowania w zakresie bioetyki i etyki
Część IV, Rozdz. 4: E-F     p4_4c.htm
button E. WAŻNOŚĆ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
button 1. Przemilczenie grzechu śmiertelnego
button 2. Brak postanowienia nie-popełniania grzechu
button 3. Decyzja nie-grzeszenia więcej
button Nakaz Chrystusa nie-grzeszenia odtąd
button Decyzja małżonków nie-grzeszenia więcej
button ‘Inny spowiednik udzielił rozgrzeszenia ...’
button 4. Wina męża i żony z racji współpracy w grzechu małżeńskim
button 5. Podjęcie daru biologicznego rytmu płodności
button F. ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU I BLIŹNIM
button 1. Naprawienie wyrządzonego zła
button 2. W przypadku komuś zadanej śmierci ...

Powrót: SPIS TREŚCI