Część VI, Rozdz. 2: A...     p6_2a.htm
button Rozdz. 2. HOMOSEKSUALIZM I WOLNE PARTNERSTWA
Rozmiar: 58 bajtówHETEROSEKSUALNE: ŻAŁOSNA IMITACJA MAŁŻEŃSTWA.
Rozmiar: 58 bajtówMiłosierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
button Wstępnie do niniejszego rozdziału
button A. ZAŁOŻENIA ANTROPLOGICZNE MAŁŻEŃSTWA U PRA-POCZĄTKU
button 1. Źródła biblijne o dwoistości płciowej człowieka
button a. Publicznie przyjęte oświadczenie małżeńskie dwojga
button b. Człowiek – Boży Obraz w zróżnicowaniu płci
button Stworzenie człowieka Bożego Obrazu [Tekst-Tabela: Rdz 1,27]
button UWAGA. Człowiek Obraz Boga: u Jana Pawła II
button c. Stworzycielskie Boże SŁOWO u korzeni każdego istnienia
button d. Zróżnicowanie w płci – wyraz stwórczego dzieła Boga
button Trzykrotnie użyte ‘stworzyć’ (bará) w Rdz 1,27
button 2. Jedność człowieczeństwa w dwoistości płci
button a. Pewność Prawdy objawienia odnośnie do ‘że’ – czy ‘jak’
button b. Gwarancja Bożej PRAWDY w perspektywie odkupienia
button Tabela: Dziecko Umiłowania, nie bój się!
button c. Człowiek-mężczyzna – człowiek-kobieta: Rdz 2
button d. Pierwsza niewiasta utworzona podczas snu Adama: Rdz 2
button e. Żebro wyjęte z człowieka-adám: Rdz 2,21
button f. Duch Święty w przekształcaniu słowa ludzkiego w Słowo-Boże-PISANE
button g. Słowo-Boże-Wcielone – Słowo-Boże-Pisane
Część VI, Rozdz. 2: B...     p6_2b.htm
button B. TOŻSAMOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W STARCIU
Rozmiar: 58 bajtówZ HOMOSEKSUALIZMEM
button 1. Dzieje etyczne instytucji małżeństwa
button a. Jeszcze raz w punkcie wyjściowym małżeństwa
button b. Klęski etyczne człowieka w dwoistości jego płci
button UWAGA. Szatan a homoseksualizm
button 2. Homoseksualizm w natarciu
button a. Ujawnienie się problemu
button UWAGA. Rewolucja seksualna 1968
button b. Rewolucja seksualna lat 60 i jej rozprzestrzenienie
button c. Homoseksualizm zorganizowany w świecie i w Polsce
button d. Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące homoseksualizmu
button 3. Zakłamania u podłoża osiągnięć homoseksualizmu
button a. ‘Genetyczne’ uwarunkowanie homoseksualizmu
button D.Hamer, A Linkage ...
button W.Byne, A human Sexual orientation ...
button Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA
button b. Skreślenie homoseksualizmu z listy chorób psychicznych
button 1) Osiągnięcie roku 1973
button Dr R. Spitzer
button Richard Cohen, Wyjść na Prostą ...
Część VI, Rozdz. 2: ...B...     p6_2c.htm
button 2) Nowsze zdefiniowania homoseksualizmu
button Homoseksualizm: nowa definicja. Tabela
button 4. Założenia i strategia ruchu gejów i lesbijek
button a. ‘Normalność’ i niezmienność orientacji seksualnej
button b. Szczegółowe wytyczne dla działań
button 1) Odwrócenie uwagi od praktyk – przeniesienie jej na forum polityki
button 2) Urabianie mentalności społecznej
button a. Słownictwo przyjazne dla homoseksualności
button b. Wpływ na programy wychowawcze szkół
button c. Tworzenie w szkołach oficjalnych organizacji homoseksualnych
button d. Homoseksualizm jako w pełni normalny styl życia w rozrywce i mediach
button 3) Manifestacje i parady równości
button 5. Zwycięski pochód wywalczonych praw
button a. Międzynarodowy przegląd uchwał na korzyść zrzeszeń homoseksualistów
button Tab.1. Daty związane z ruchem homoseksualizmu
button b. Taktyka stosowana przez ruch praw gejów-lesbijek
button 1. Świat nauki
button 2. Świat polityki i prawa
button 3. Świat mediów i rozrywki
button 4. Świat edukacji
button 5. Świat religii
button 6. Podsumowanie
Część VI, Rozdz. 2: ...B-C...     p6_2d.htm
button c. Owoce drzewa homoseksualizmu
button Uwaga. Raport Camerona
button 1. Uprawiany seks
button Tab.2. Sposób uprawiania seksu
button 2. Partnerzy zmienni
button 3. Podatność na zarażenia-zakażenia
button Tab.3. Choroby u gejów
button Tab.4. Choroby u lesbijek
button 4. Śmiertelność gejów-lesbijek
button Tab.5. Śmiertelność gejów i lesbijek
button 5. Narkotyki
button 6. ‘Monogamia’ homoseksualna
button 7. Homoseksualizm a AIDS-HIV
button 8. ‘Nawrócenie’ na AIDS
button 9. Poziom wiedzy wielu homoseksualistów
button 10. Homoseksualizm a pedofilia
button Podsumowanie
button Paweł Apostoł o homoseksualizmie (Tekst Rz 1,21nn)
button C. TOŻSAMOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY A WOLNE
Rozmiar: 58 bajtów‘ZWIĄZKI PARTNERSKIE’
button 1. ‘Związki Partnerskie’ i ‘Wolna Miłość’ zamiast Małżeństwa
button a. Życie we dwoje – bez ślubu
button b. Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące ‘Wolnych Związków’
button c. Zaistnienie wolnych związków partnerskich heteroseksualnych
button d. Istotne cechy znamionujące wolne związki partnerskie
button e. Motywy łączenia się w partnerstwo dwojga
button f. Ruch ideologiczny ‘gender’
button 2. Związki partnerskie oraz partnerstwa homoseksualne a dobro wspólne
button a. Założenia wstępne
button b. Równość instytucji małżeństwa i rodziny a wolnych
Rozmiar: 58 bajtówzwiązków partnerskich
Część VI, Rozdz. 2: ...C...     p6_2e.htm
button c. Sprawiedliwość wobec małżeństwa-rodziny a wolnych
Rozmiar: 58 bajtówzwiązków partnerskich
button d. Przymierze małżeńskie a wolne związki seksualne
button e. Miejsce ‘wolnych związków seksualnych’w społeczeństwie
button f. Różnica antropologiczna między małżeństwem a ‘wolnymi partnerstwami’
button g. Zgoda małżeńska przekształcająca miłość dwojga w przymierze
Rozmiar: 58 bajtówmałżeńskie
button h. Wkład rodziny w dobro społeczeństwa – a sprawiedliwość
button 3. Narzucające się stwierdzenia i postulaty
button a. Małżeństwo i rodzina w obliczu zagrożenia swej tożsamości
button b. Postawa społeczeństwa i władz wobec manifestacji ruchu
Rozmiar: 58 bajtówhomoseksualizmu
button Dwie podstawowe zasady: osoba a grzech osoby
button Kochać grzesznika – Potępić zły czyn (Tabela)
Część VI, Rozdz. 2: ...C...     p6_2f.htm
button Samoobrona społeczeństwa przed ZŁEM
button Kompetencje, zadania i granice władz publicznych
button Władze publiczne a manifestacje ruchu homoseksualnego
button Wyprowadzanie z homoseksualizmu poprzez prawdę
button c. Postawa społeczeństwa i władz wobec wolnych partnerstw
Rozmiar: 58 bajtówhomo- i heteroseksualnych
button ‘Powszechność’ homoseksualizmu i jeszcze raz parę tabel
button Raport na zlecenie parlamentu Kanady 2005
button Uwaga. Bibliografia do raportu na zlecenie parlamentu Kanady
button Tab.6. Homoseksualizm a społeczeństwo
button Tab.7. ‘Wierność’ partnerska gejowsko-lesbijska
button Tab.8. Trwałość partnerstw
button Tab.9. Ryzyko seksu homoseksualnego
button ‘Małżeństwo’ homoseksualne i jego ‘trwałość’
button Adopcja dziecka przez partnerstwo homoseksualne ...
button Technologiczne sprowadzenie Życia
button Ideologia ‘gender’ a małżeństwo-rodzina
button Antropologia oddania małżonków a partnerstw seksualnych
button Zjednoczenie płciowe gejów-lesbijek ...
Część VI, Rozdz. 2: ...C     p6_2g.htm
button d. Wolne partnerstwa a małżeństwo i rodzina
button Odrzucenie instytucji małżeństwa i rodziny
button Płciowość a przykazanie moralne negatywne
button Wolne partnerstwo jako alibi dla wygodnego odejścia
button Wolne partnerstwa a rodzicielstwo
button e. Zgoda małżeńska czy zabawa w seks
button Jednakowy zapis normy moralnej naturalnej
button Zapis normy moralnej w sumieniu człowieka
button Boże pukanie do ludzkiego serca ... grzesznika
button Kwalifikacja etyczna pożycia poza-małżeńskiego
button Jeszcze raz: raz wyrażona zgoda małżeńska
button Zobowiązane prawne miłości małżeńskiej: służba Dobru Wspólnemu

Powrót: SPIS TREŚCI