Część IV, Rozdz. 7: A     p4_7a.htm
button Rozdz. 7. ZEBY NIE ZABRAKŁO MODLITWY.
Rozmiar: 58 bajtówModlitwy i zrąb Małego Katechizmu
button Wprowadzenie
button Garść adresów do polskich STRON religijno-modlitewno-duchowościowych
button Strony polskie religijne
button A. MODLITWY PODSTAWOWE
button Znak Krzyża świętego
button 1. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu
button Modlitwa Pańska: Ojcze nasz
button Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo
button Wyznanie wiary ‘krótsze’: Wierzą w Boga: Skład Aposotolski
button Wyznanie wiary ‘Mszalne’: Wierzę w jednego Boga
button Uwielbienie Trójcy Świętej: Chwała Ojcu ...
button Pod Twoją obronę: Sub Tuum praesidium
button 2. Modlitwa ‘Anioł Pański’
button Angelus Domini – Anioł Pański ...
button Chwała Ojcu i Synowi ...
button Wieczny odpoczynek ...
button 3. Do ANIOŁA STRÓŻA
button Modlitwa Aniele Boży ...
button 4. Modlitwa przed i po jedzeniu
button Modlitwa przed i po jedzeniu – 1
button Modlitwa przed i po jedzeniu – 2
button 5. Droga Krzyżowa
button Wprowadzenie
button Czternaście stacji Drogi Krzyżowej
button Uwaga. Odpust zupełny za Drogę Krzyżową
Część IV, Rozdz. 7: B     p4_7b.htm
button B. MODLITWA PORANNA I WIECZORNA
button 1. Wstępne uwagi o modlitwie
button Modlitwa przez Chrystusa a pośrednictwo Maryi
button Znaczenie modlitwy rodziców dla dzieci
button Cztery cele modlitwy
button Najważniejsze aspekty pacierza porannego
button Najważniejsze aspekty pacierza wieczornego
button Klękanie do modlitwy
button Wspólna modlitwa małżeńska-rodzinna
button 2. Modlitwy poranne
button Znak Krzyża świętego i modlitwy poranne
button Poranne dziękczynienie
button Modlitwa Anioła z Fatimy
button Ojcze nasz
button Zdrowaś Maryjo
button Wierzę w Boga
button Anioł Pański
button Chwała Ojcu
button Wieczny odpoczynek
button Aniele Boży
button Akt ofiarowania dnia (własnymi słowami)
button Drukowana prośba poranna
button Krótki wierszowany Akt Ofiarowania dnia
button 3. Modlitwy wieczorne
button Klimat wewnętrzny przy pacierzu wieczornym
button W przypadku popełnionego grzechu ciężkiego
button Obietnica Bożego Miłosierdzia: Koronka
button a) Jeden z wzorów modlitwy wieczornej
button Wieczorny znak Krzyża świętego
button Przez Anioła Stróża i Maryję do Jezusa
button Wyciszenie na rachunek sumienia
button W skrusze serca już tylko do Boga jako ... Miłosierdzia
button Żarliwa modlitwa o Miłosierdzie;
button b) Inne wzory modlitwy wieczornej
button Modlitwa wieczorna (a)
button Akt skruchy i miłości
button Chroń mnie dobry Boże ...
button Dla Jezusa i Maryi
button Modlitwa wieczorna (b)
button Panie, dzień dobiega końca
button Modlitwa Karola de Foucauld
Część IV, Rozdz. 7: C     p4_7c.htm
button C. TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
button 1. Garść uwag wstępnych
button Niniejsza część o spowiedzi – Spowiedź a ‘chat’
button Strona Salwatorianów o spowiedzi
button Modlitewnik Tarnowski dla Młodzieży i Linki
button 2. W przygotowaniu do spowiedzi świętej
button Klimat modlitewny przed spowiedzią
button Modlitwa przed rachunkiem sumienia
button Modlitwa o dobrą spowiedź
button 3. Praktyczne wskazówki do rachunku sumienia i spowiedzi
button Nieodzowność tachunku sumienia
button Najczęstsze powody nieważnej spowiedzi
button Sposób mówienia w konfesjonale
button 4. Formuła spowiedzi świętej
button Czego przy spowiedzi należy unikać
button Co przy spowiedzi należy powiedzieć
button Formuła spowiadania się
button W konfesjonale ...
button Przebieg spowiedzi świętej
button Modlitwa: „Twojej, o Jezu, Miłości...”
button Formuła rozgrzeszenia
button Gdyby spowiednik skrzyczał ...
button 5. Przeżycie samej spowiedzi świętej
button Nie poradnia lecz Trybunał ... Miłosierdzia
button Dwa promienie ...
button Boża ‘niepamięć’
button Przecież nie określiłem liczby przebaczenia
button 6. Dziękczynienie za odpuszczenie grzechów
button Chwile po spowiedzi świętej
button Wdzięczność za otrzymane rozgrzeszenie
button Spontaniczne podziękowanie za rozgrzeszenie
button Inna krótka modlitwa po spowiedzi świętej
button Modlitwa po spowiedzi świętej
Część IV, Rozdz. 7: D     p4_7d.htm
button D. EUCHARYSTIA – KOMUNIA ŚWIĘTA
button 1. Klimat adoracyjny w obliczu Eucharystii
button Ciało i Krew na odpuszczenie grzechów
button Przynajmniej raz w roku
button Przykazania Kościelne. Obowiązek Mszy Niedzielnej
button Czystość serca
button Dwukrotnie każdego dnia
button Post eucharystyczny
button Komunia małych dzieci
button Postawa przy przyjmowaniu Eucharystii
button Wypowiedź Magisterium o przyjmowaniu Eucharystii na klęcząco
button Komunia święta na klęcząco
button Instrukcja Redemptionis Sacramentum
button Z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
button 2. Przygotowanie do Komunii świętej
button Tęsknota Jezusa za zaproszonymi
button Modlitwa-zaproszenie
button Przyjdź do mnie Jezu ... !
button Przygotowanie z pomocą modlitewnika
button Rozmowa z Jezusem
button Przed Komunią św. – wraz z kapłanem
button Akt wiary-nadziei-miłości przed Komunią świętą
button Pragnienie Komunii świętej
button 3. Komunia święta z pomocą św. Faustyny
button Wraz ze św. S. Faustyną
button W wątpliwości, czy przyjąć Komunię świętą
button W przygotowaniu do Eucharystii – grzechy języka
button W oczekiwaniu na Komunię świętą
button Komunia a umocnienie duchowe
button Z Maryją przed Komunią św.
button 4. Z Jezusem po Komunii świętej
button Stoję u drzwi i kołaczę ...
button Pierwsze chwile po Komunii świętej
button Jak Piotr nad Jeziorem Tyberiadzkim
button 5. Rozmowa miłości i zawierzenia
button Rozmowa zawierzenia i miłości po przyjęciu Eucharystii
button Kocham Cię Jezu !
button 6. Modlitwy po Komunii św. z książeczek
button Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu
button Duszo Chrystusowa ... !
button Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po Komunii św.
button Akty strzeliste po Komunii świętej
button Modlitwa przebaczenia i zdania na Jezusa
button Komunia święta duchowa
button 7. Po Komunii świętej z św. Faustyną
Część IV, Rozdz. 7: E-F     p4_7e.htm
button E. MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
button Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000
button 1. Rok 1997: Rok Syna Bożego
button 2. Modlitwa Jubileuszowa do Ducha Świętego
button 3. Modlitwa Jubileuszowa do Boga Ojca
button 4. Modlitwa Jubileuszowa do Trójcy Przenajświętszej
button 5. Inne modlitwy do Trójcy Świętej
button Oddanie się Bożej Opatrzności
button Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa
button Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...
button 6. Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu: Kraków 2002
button F. RÓŻAŃIEC DO NAJŚW. MARYI PANNY
button 1. Modlitwa Różańcowa
button Objaśnienie różańca
button Struktura różańca
button 2. Części i tajemnice różańcowe
button Modlitwy z początku różańca
button Tajemnice radosne
button Tajemnice światła
button Tajemnice bolesne
button Tajemnice chwalebne
button Modlitwy na paciorkach dużych i małych
button 3. Tajemnice światła: krótkie wprowadzenia
button Tytułem wyjaśnienia
button Rozważania do tajemnic światła
Część IV, Rozdz. 7: G     p4_7f.htm
button G. WYBRANE AKTY ZAWIERZENIA MARYI
button 1. Błagalna Litania Fatimska – Fatima 1982
button 2. Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej – 1991
button 3. Do Maryi w przygotowaniu Jubileuszu Roku 2000 (Rzym 1997)
button 4. Zawierzenie świata Bogarodzicy u progu Trzeciego Tysiąclecia
Rozmiar: 58 bajtów(Rzym 2002)
button 5. Zawierzenie przyszłości Kościoła w Europie Maryi, Matce
Rozmiar: 58 bajtówNadziei i Pocieszenia
Część IV, Rozdz. 7: H-I-J     p4_7g.htm
button H. WYBRANE MODLITWY DO MARYI
button 1. Znane modlitwy do Maryi
button Matko Odkupiciela
button Pod Twoją obronę
button Witaj Królowo, Matko Litości
button Modlitwa św. Bernarda do Maryi
button Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859)
button Do Matki Pięknej Miłości
button Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej
button Modlitwa o czystość
button 2. Mniej znane modlitwy do Maryi
button Modlitwa o pomoc w odnowie życia
button Krótki Akt oddania się Matce Bożej w Niewolę Miłości
Rozmiar: 58 bajtów(kard. Stefana Wyszyńskiego)
button Matko, naucz nas kochać Jezusa
button Do Matki bezgranicznego ‘TAK’
button Modlitwa do Maryi w cierpieniu
button Zawierzenie siebie Matce Bożej wg św. S. Faustyny
button Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’
button I. MODLITWY DO ANIOŁÓW
button 1. Do Anioła Stróża
button Słowo zachęty
button Do Anioła Stróża
button Rozmowa z Aniołem Stróżem
button Z Aniołem Stróżem
button Znana modlitwa do Anioła Stróża
button Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża
button Poranna modlitwa do Anioła Stróża
button Do Anioła Stróża o miłość
button Strony internetowe poświęcone Aniołom, modlitwie, egzorcyzmowi
button 2. Modlitwy do św. Michała Archanioła
button Do św. Michała Archanioła
button Poświęcenie się świętemu Michałowi
button Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego
button 3. Modlitwy egzorcyzmu
button Wyjaśnienie
button Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm
button Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1
button Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2
button Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3
button Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4
button J. WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH
button 1. Modlitwy do św. Józefa
button Do św. Józefa o czystość serca
button 2. Modlitwy do innych Świętych i Błogosławionych
button Do św. Alberta Chmielowskiego
button Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)
button Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)
button Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)
button Strony poświęcone św. Edycie Stein
button Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein
button Modlitwa do św. Edyty Stein
button Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
button Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
button Strony poświęcone św. O. Pio
button Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina
button Błog. O. Rupert Mayer SJ
button Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)
button Strony o O. Rupercie Mayerze, beatyfikowanym wraz z św. Edytą Stein
button Ulubiona modlitwa Błog. O. Ruperta Mayera, SJ
button Do św. Dr Gianny Beretta Molla
button Strony poświęcone św. Gianna Beretta Molla
button Osobista modlitwa św. Gianny Beretti-Molla
button Modlitwa do św. dr Gianny
button Błog. Matka Teresa z Kalkuty 1910-1997)
button Strony poświęcone błog. Matce Teresie
button Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty
button Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie Koncentracyjnym: Nr 16670)
button Strony poświęcone św. O. Maksymilianowi Kolbe
button Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe
button Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. – o O. Kolbe
button Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi
Część IV, Rozdz. 7: K-L-M     p4_7h.htm
button K. MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
button 1. W Obliczu Boga
button Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy
button O postępowanie według Bożego upodobania
button Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein
button Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości
button Wezwania litanijne o pokorę
button 2. Przyjdź Boże i żyj we mnie
button Szukam Boga: Modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)
button Modlitwa o miłość Bożą
button Przyjdź Jezu w Maryi żyjący
button Przebrać miarę miłości
button Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa
button L. MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE
button 1. Intencje Kościoła i świata
button Za Ojca świętego
button Za Kościół
button O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
button Za misjonarzy
button O zjednoczenie chrześcijaństwa: Modlitwa Kard. Newmana
button Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa
button Za umierających, zwłaszcza nie przygotowanych
button Modlitwa o szczęśliwą śmierć
button Za dusze w czyśćcu cierpiących
button 2. Intencje modlitewne RODZINY
button Modlitwa rodziców za swe dzieci
button Modlitwa małżonków za siebie nawzajem
button Modlitwa za rodziców
button Modlitwa przed urodzeniem Dziecka
button Za chorych w rodzinie
button Za ojczyznę
button Za nowożeńców
button Za małżeństwa
button Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych
button Za swych bliskich
button 3. Modlitwy życia osobistego
button Przed i po nauce
button Za tych którzy mnie skrzywdzili
button Za tych którym ja zło wyrządziłem
button O zdrowie
button Modlitwa na każdy dzień
button Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła
button Modlitwa o szczęśliwą śmierci: w łasce uświęcającej
button O wewnętrzne uzdrowienie
button Akt heroiczny na godzinę śmierci
button M. WYBRANE AKTY STRZELISTE
button 1. Wezwanie do Jezusa z Ewangelii
button Słowo wprowadzenia
button Akt błagalny do Jezusa
button 2. Wybór innych aktów strzelistych
Część IV, Rozdz. 7: N-O     p4_7i.htm
button N. PODSTAWOWE LITANIE
button 1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego
button Do Serca Twojego
button 2. Litania o Bożym Miłosierdziu
button 3. Litania do Najśw. Maryi Panny (Loretańska)
button Pod Twoją Obronę
button Modlitwa św. Bernarda
button 4. Litania do św. Józefa
button Modlitwa do św. Józefa
button O. PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY
button 1. Przykazania Boże
button Źródła do tego paragrafu
button Boże przykazania
button Największe Boże przykazanie
button 2. Przykazania kościelne
button Przykazania kościelne: wersja ogólna
button Przykazania kościelne – wersja powszechna
button Przykazania kościelne: adaptacja Kościoła Polski
button Wykładnia do czwartego Przykazania Kościelnego
button Uwaga. Słowo Konferencji Episkopatu Polski (2002)
button 3. Podstawy wiary
button Podstawowe artykuły wiary
button Osiem Błogosławieństw
button 4. Inne formuły katechizmowe
button Trzy cnoty Boskie
button Cztery cnoty główne
button Najważniejsze dobre uczynki
button Rzeczy ostateczne człowieka
button Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
button Owoce Ducha Świętego
button Dary Ducha Świętego
button 5. Jeszcze inne formuły katechizmowe
button Siedem grzechów głównych
button Siedem cnót głównych
button Uczynki miłosierne względem ciała
button Uczynki miłosierne względem duszy
button Grzechy wołające o pomstę do nieba
button 6. Sakramenty święte
button Siedem sakramentów świętych
button Grzechy ‘cudze’
button Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej

Powrót: SPIS TREŚCI