(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

H.
WYBRANE
MODLITWY
DO MARYI

Ozdobnik

1. Znane
modlitwy
do Maryi

Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

emptRacz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
emptW grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
emptTyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
emptTyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Pod Twoją obronę

emptPod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
emptO Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Witaj Królowo, Matko Litości

Modlitwa św. Bernarda do Maryi

emptPomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić prośbami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859)

„Matko Jezusa, przez Twe niezmierzone cierpienia w Męce i Umieraniu Twego Boskiego Syna oraz Twoje gorzkie łzy, jakieś wylała, proszę Cię:
Ofiaruj święte Ciało naszego Boskiego Odkupiciela, pokryte ranami i krwią, w połączeniu z Twoimi cierpieniami i łzami – Ojcu Niebieskiemu dla uratowania dusz oraz uproszenia Łaski, o którą Cię proszę.
Jezusie i Maryjo, kocham Was: ratujcie grzeszników!”
(Zob. WEB-Site: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14 – Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859).

Ozdobnik (4 kB)

Do Matki Pięknej Miłości

emptMatko Boga, oto przychodzę do Ciebie – tym razem jednak NIE po to, aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar, lecz po to wyłącznie, aby na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć, żem Twoim dzieckiem, a Tyś Matką moją.

emptPrzychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego miłością, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.

emptZ pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża za to, że codziennie czekasz tu na mnie. Za to, że jesteś, że istniejesz; po prostu za to, że jesteś. Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa – bądź błogosławiona!

Paul Claudel (zob. ‘Błogosławieni’, 211n).

Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej

emptDozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.
emptDozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.
emptW Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście?
emptO, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

‘Błogosławieni’, 214n

Modlitwa o czystość

„O Pani moja, o Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód, żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci dzisiaj oczy, uszy, usta, serce i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności swojej. Amen”.
‘Błogosławieni’ – 214.

Ozdobnik (4 kB)

2. Mniej znane
modlitwy
do Maryi

Modlitwa o pomoc w odnowie życia

„Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego życia, moją radością i pełnią szczęścia. Spraw:
– aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem;
– aby uczestnictwo we Mszy świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.
– aby słowo Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz żeby służyć i dać życie SWOJE na okup za wielu” (Mt 20,28) stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.
emptNaucz mnie, Maryjo, aby nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie, ale o tym, co dobre i pożyteczne dla mojej rodziny. Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce. Wyzwól mnie od wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życie moim bliskim.
emptMatko, Ty wiesz jak bardzo męczy mnie moja miłość własna i egoizm. Weź mnie w swoje ręce i spraw, by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen”.
‘Błogosławieni’  – 213n.

Krótki Akt oddania się Matce Bożej w niewolę miłości (kard. Stefan Wyszyński)

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w Niewolę Miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen”.

Matko, naucz nas kochać Jezusa

„Matko Boża, naucz nas kochać Jezusa. Pomóż nam przyjąć Go tak, jak Ty Go przyjęłaś: z głębokim uwielbieniem, pokorą, czcią, wdzięcznością i wzruszeniem!
Daj nam słuchać i głosić, jakby to było po raz pierwszy, słowa dobrze znane a zarazem zawsze nowe: „Na początku było SŁOWO ... I Słowo stało się Ciałem ... Widzieliśmy Jego chwałę! Amen”.
R. Cantalamessa, w: ‘Błogosławieni’, 212.

Do Matki bezgranicznego ‘tak’

„Maryjo, Ty swoim ‘tak’ przemieniłaś oblicze świata. Weź więc pod swoją opiekę nas, pragnących to samo ‘tak’ wypowiadać zawsze.
– Ty znasz cenę tego słowa. Ty wiesz, ile kosztuje wierność temu słowu.
– Błagaj Boga za nami, byśmy nie cofali się przed zadaniem, jakie to słowo ‘tak’ przed nami stawia. Ucz nas powtarzać je, za Twoim przykładem, Maryjo, w pokorze, czystości, prostocie i zdaniu się na Wolę Ojca.
– Proś Twego Boskiego Syna, by nasze następne ‘tak’, powtarzane przez całe życie, po tamtym pierwszym, służyło nam do doskonałej realizacji Woli Bożej, którą jest zbawienie nasze i zbawienie całego świata. Amen”.
‘Błogosławieni’, 212n.

Modlitwa do Maryi w cierpieniu

empt„Najlepsza i pełna miłosierdzia Niebios Królowo, a moja szczególniejsza Opiekunko i Matko! Przychodzę do Ciebie w ucisku, który mnie przygniata i proszę, abyś zechciała łaskawie dopomóc mi w tej potrzebie. Nie mam żadnych zasług – owszem, wiem dobrze, jak liczne są moje winy, jak często grzechami swymi na Boży gniew zasłużyłem. Ale Ty, Matko wielkiego miłosierdzia, patrz na moją skruchę i szczerość mego serca. Postanawiam odmienić swe życie, poprawić się i być godnym dzieckiem tak dobrej Matki.
emptTy zaś, o Maryjo, Pani i Królowo moja, rzuć na mnie litościwe spojrzenie i uproś u Boga, aby usunął ode mnie ten kielich goryczy, który zatruwa mi życie, jeżeli to jest zgodne z Jego Wolą. Jeżeli zaś potrzebnym jest dla mojego zbawienia, abym dalej cierpiał – dodaj mi siły do zniesienia mego krzyża i do zyskania sobie zasługi na życie wieczne. Amen”.

‘Błogosławieni’, 213

Zawierzenie siebie Matce Bożej według św. S. Faustyny

empt„Maryjo, Matko moja i Pani moja! Oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ...
O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko Moja”.
(DzF 79).

Ozdobnik (4 kB)

Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’

empt„O Maryjo, Dziewico Niepokalana, Matko Boga i nasza Matko! U schyłku dnia tego Ciebie, ukochana Matko Rodziny naszej, ze czcią pozdrawiamy. Błogosław nam sługom Twoim, w Sercu Twym najmilszym ufność składającym. Ochraniaj nas tej nocy i bezpiecznie racz zachować niewinność duszy i ciała od wszelkiej zasadzki nieprzyjaciela. Spraw, by serca nasze z Sercem Ukochanego Syna Twego we śnie zjednoczone, rychło ze snu się przebudziwszy do Niego się kierowały, abyśmy rozpaleni nowym żarem miłości byli gotowi do służby Panu i pełnienia Jego Boskiej woli, jak przystoi ofiarom w życiu i w śmierci Sercu Jezusa oddanym. Amen”.
Z modlitewnika Księży Sercanów: Modlitwy wieczorne

Ozdobnik (4 kB)

I.
MODLITWY
DO
ANIOŁÓW

Ozdobnik

1. Do
Anioła Stróża

Słowo zachęty

Bóg darowuje każdemu człowiekowi bez wyjątku odrębnego Anioła Stróża. Zadaniem jego jest strzeżenie powierzonego sobie człowieka od wszelkiego zła: fizycznego i tym bardziej duchowego. Docelowym zadaniem Anioła to doprowadzenie powierzonego sobie człowieka do Domu Ojca.

Należy codziennie rozmawiać ze swym Aniołem Stróżem, słuchać go, konsultować we wszystkich wydarzeniach i wątpliwościach, powierzać się jemu, przepraszać za nie-posłuchanie go i sprawianie mu przykrości swą nie-Bożą postawą.
– Anioł jest ‘Stróżem’ i najlepszym przyjacielem nie tylko dla dzieci, lecz tym bardziej dla każdego dorastającego i dorosłego. Kto często rozmawia ze swym Aniołem Stróżem, dozna niebawem jego wielorakiej, nadzwyczajnej pomocy.

Do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Rozmowa z Aniołem Stróżem

Poproś swojego Anioła Stróża o pomoc w każdej aktualnej sprawie, a szczególniej w związku z wyborem stanu, zawodu i podjęciem innych ważnych decyzji. Odmów w tej intencji np. trzykrotnie modlitewkę ‘Aniele Boży...’. Lub coś w rodzaju:

Mój Ukochany Aniele Stróżu, dopomóż mi wykonać pracę, do której mnie Ojciec Niebieski powołuje. Chciałbym być w tej pracy szczęśliwy, a zarazem czynić wiele dobrego moim bliźnim. Spraw, Ukochany Aniele, żeby moja modlitwa była zawsze zgodna z najlepszymi oczekiwaniami Boga samego.

emptObecnie odmów 3x ‘Aniele Boży...’.

Z Aniołem Stróżem

„Drogi Aniele, mój Stróżu! Przepraszam Cię, że Cię nie zawsze słucham. A czy byłbyś taki dobry i dopomógł mi zdać ten egzamin [napisać tę pracę, nauczyć się tego przedmiotu ...], bo mi to wciąż nie wychodzi?”
Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

„Kochany Aniele Stróżu! Ufam, że dopomożesz mi dojechać bezpiecznie do ... [miejscowości]! Bądź cały czas ze mną i spraw, żeby podróż była bezpieczna, a zarazem przyjemna i pożyteczna”.
1x ‘Aniele Boży...’.

Znana modlitwa do Anioła Stróża

emptAniele Boży, Stróżu mój, któremu z dobroci Bożej zostałem powierzony, oświecaj mnie, strzeż, rządź i prowadź. Amen.

Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża

Przed zaśnięciem nie zapomnij podziękować danemu Ci przez Ojca Niebieskiego Przyjacielowi za wszystko co dla ciebie dzisiaj uczynił. Kto dużo dziękuje, otrzyma następnym razem być może znacznie więcej.

empt „Ukochany mój Aniele Stróżu! Dziękuję Ci za pomoc i wsparcie, jakiego mi dziś udzielałeś. Dziękuję, żeś mnie przez dzień dzisiejszy prowadził. Parokrotnie czułem tak namacalnie Twoje kierownictwo!
emptDziękuję za Twą miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź przy mnie dzisiejszej nocy. Pomóż mi dobrze wypocząć, żebym rano, gdy się obudzę, miał siłę i chęć jak najlepszego przeżycia kolejnego dnia”.

Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

Poranna modlitwa do Anioła Stróża

Dzień wypada rozpocząć od rozmowy z Aniołem, Twym oddanym Przyjacielem. Należy poprosić Go o pomoc we wszystkim co dobre. On ułatwi ci z radością należyte załatwienie wszystkich spraw i okaże swą wieloraką pomoc. Nie zapominaj o jego wielkiej pomocy. Dla przykładu:

empt„Kochany Aniele Stróżu! Witam Cię w tym kolejnym dniu życia. Pomóż mi przeżyć go dobrze i owocnie. Prowadź mnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim, co będę wykonywał. Powstrzymuj od działań, które by miały zaszkodzić mnie lub drugim. Dodaj mi siłę i odwagę, bym nie uległ w pokusie. Dodaj odwagi i zapału do czynienia tego, co dobre i piękne dla mnie i innych. Podpowiadaj mi nowe rozwiązania, które ułatwią mi realizowanie moich zadań życiowych i pomogą lepiej zrealizować cel mego życia. Z ufnością oddaję się Twojemu prowadzeniu!”

Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

Do Anioła Stróża o miłość

Każdy z nas pragnie być kochany i sam kochać. Poproś swego Anioła Stróża, by Cię nauczył kochać Boga, siebie oraz innych ludzi. Poproś, by Ci pomógł otworzyć się na miłość. Twoje życie jest wyrazem ogromu miłości względem ciebie – tu i teraz. Tej miłości być może nie odczuwasz, bo nie potrafisz się na nią wystarczająco otworzyć. Skoro Bóg jest Miłością i jest wszędzie, w każdym miejscu i w każdym czasie, jest także tu i teraz wiele Jego Miłości w tobie i wokół ciebie. Wszyscy bowiem jesteśmy kochani przez Boga, Maryję i Aniołów i tylko dlatego, że sami nie jesteśmy otwarci na doświadczanie tej miłości wydaje się nam, że w naszym życiu miłości nie ma lub jest jej za mało.

empt„Kochany Aniele Stróżu proszę Cię pomóż mi otworzyć się na więcej miłości w moim życiu. Spraw, abym coraz lepiej potrafił okazywać miłość Bogu, sobie i wszystkim ludziom jakich codziennie spotykam. Naucz mnie, jak wspaniale kochać i jak być kochanym, jak dawać i jak przyjmować miłość. Spraw, aby z każdym dniem we mnie i w moim życiu było coraz więcej miłości”.


Ozdobnik (4 kB)

Jest szereg stron internetowych poświęconych Aniołom, modlitwie, egzorcyzmowi itd. Zob. m.in.:
http://www.twojaniolstroz.republika.pl/
http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Guardian_Angel_Polska.htm
http://www.fordon.parafie.mpn.pl
http://www.wolsztyn.poznan.opoka.org.pl/modlitwy.html
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php?id=17lek0
http://www.skarbykosciola.org/main.php?id=2005
http://www.nadzieja.pl/ksiazki/droga/11_moc_modlitwy.html
http://prosperita.terramail.pl/galeria.html
http://www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/glos5g-2000.htm
http://www.tlig.org/pl/plmsg/plm25w.html
http://www.republika.pl/twojaniolstroz/stronywww.htm
– itd.


Ozdobnik (4 kB)

2. Modlitwy
do
św. Michała Archanioła

Do św. Michała Archanioła

empt„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy.
– A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

Zob.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.102, nr 9

Poświęcenie się świętemu Michałowi

empt„O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele! Oto ja, chociaż bardzo niegodny twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed tobą w towarzystwie mojego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku tobie.
emptCiebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, a zwłaszcza tym, które mogłyby naruszyć wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny niebieskiej. Amen”.

Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego

empt„Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko Zwierzchnościom i Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich (Ef 1).
emptPrzybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli.
emptCiebie Kościół czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi.
emptZanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego. Niech rychło nam okaże swoje Miłosierdzie. Pochwyć smoka, starodawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związawszy go, strąć do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów (Ap 12,20). Amen”.

Zob.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.93, nr 11


Ozdobnik (4 kB)

3. Modlitwy
egzorcyzmu

Wyjaśnienie

Bóg nie odebrał inteligencji i potężnej mocy Aniołom upadłym, tj. Duchom Złym: Szatanowi i zastępom pozostałych współupadłych Aniołów. Szatani podejmują niestrudzone wysiłki, by uniemożliwić komunię człowieka – żywego Obrazu i Podobieństwa Boga – z Trójjedynym. Czyni to począwszy od skuszenia pra-rodziców w ogrodzie Eden (zob. Rdz 3). Bóg ulitował się jednak nad człowiekiem: mężczyzną i kobietą, obiecał już w czasie przesłuchania pra-rodziców po ich upadku – zwycięstwo nad Szatanem przez odkupienie człowieka, jakiego dokona osobowy Odkupiciel, który przyjdzie na świat z ich potomstwa. Będzie nim Jezus Chrystus: Syn Ojca Przedwiecznego, ale i rzeczywisty Syn swej Dziewiczej Matki Maryi. Jezus Chrystus wypędzał Złe Duchy z opętanych i uwalniał ich od niewoli Szatana, jak o tym donoszą Ewangelie. Władzę wypędzania złych Duchów przekazał Jezus z kolei Apostołom i założonemu przez siebie Kościołowi (zob. Mk 16,16n).

Przeprowadzanie egzorcyzmu wymaga wielkiej wiedzy, roztropności i świętości życia ze strony osoby egzorcysty. Kościół zastrzega przeprowadzanie uroczystego egzorcyzmu samym jedynie kapłanom, którzy otrzymali wyraźne upoważnienie ze strony biskupa ordynariusza danej diecezji. Oto ustalenie Kodeksu Prawa Kanonicznego:

KPK 1172. – § 1. Nikt nie może dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie otrzymał od ordynariusza miejsca specjalnego i wyraźnego zezwolenia.
§ 2. Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca może udzielić tylko prezbiterowi odznaczającemu się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia.

Zaś w ‘Katechizmie Kościoła Katolickiego’ czytamy na temat egzorcyzmu:

„Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w Imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach. Praktykował je Jezus (por. Mk 1,25n), a Kościół od Niego otrzymuje władzę i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów (por. Mk 3,15; 6,7.13; 16,17).
– W PROSTEJ formie egzorcyzmy występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane ‘wielkimi’, mogą być wypowiadanie tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm.
– Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu – mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi.
– Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a nie o chorobę [por. KPK, kan 1172] – (KKK 1673).

Tematyce egzorcyzmów jest poświęconych wiele prac. Polecamy zwłaszcza:

Zob. do tego zagadnienia zwłaszcza trzy klasyczne pozycje O. Amorth Gabriele, głównego egzorcysty Rzymu:
– Amorth Gabriele, Wyznania egzorcysty, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1997;
– Nowe wyznania egzorcysty, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1998;
– Egzorcyści i psychiatrzy, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1999.
– Amorth Gabriele-Rodari Paolo, Ostatni Egzorcysta. Moja walka z szatanem, Wyd. Księży Sercanów DEHON
– Polecamy miesięcznik: http://miesiecznikegzorcysta.pl

Ponadto artykuły wprowadzające do zagadnienia, m.in. ks. Stanisław Hołodok, Liturgia egzorcyzmów, 3 artykuły na STRONIE Episkopatu: OPOKA, zob.:
– http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow.html –
– http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow2.html –
– http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow3.html.

Ponadto zob. poglądowe artykuły:
– Wywiad z licheńskim egzorcystą, ks. Edmundem Szaniawskim, zob. na łamach RZECZPOSTPOLITA: 28.VII.2004:
http://www.fidelitas.pl/index2.php?sort=norm &id=508
– Znakomity artykuł Romana Konika: http://www.fidelitas.pl/publicystyka.php?tryb=wyswietl&id=7 .
– Oraz jeszcze: http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php?id=17lek01
.

Jan Paweł II polecił wydać na nowo opracowaną Liturgię Egzorcyzmów. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła nowy Rytuał dnia 1.X.1998 r. pt. „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne” – po krytycznym rozpatrzeniu tych obrzędów zawartych w tytule XII przedsoborowego ‘Rytuału Rzymskiego’.
– Polski przekład tego Rytuału ukazał się pt.: „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002. Przekład ten został zatwierdzony przez wspomnianą Kongregację dnia 12.V.2001 r.

Poprzedni Rytuał Egzorcyzmu pochodził z r. 1614. Wskazywał on na szereg zasad, wedle których można dokonywać egzorcyzmów. Jedną z nich jest ustalenie, że nie należy zbyt łatwo wierzyć w obecność złego ducha w przypadku chorej osobie. Według innej zasady liturgii egzorcyzmu wolno dokonywać jedynie po łacinie.

W roku 2000 wydała ‘Kongregacja Nauki Wiary’ dokument tematycznie nieco podobny do modlitw o uwolnienie od szatana. Chodzi o dokument: „Instrukcja o modlitwach o uzdrowienie od Boga” (25.IX.2000). Pod koniec tego dokumentu zamieszczonych jest szereg decyzji wykonawczych. Czytamy tam m.in. określenie, które oddziela ostro ryt egzorcyzmu od wszelkich nabożeństw o uzdrowienie. Znajduje się tam m.in. decyzja::

Art. 8, § 2: „Posługa egzorcyzmu winna być sprawowana w ścisłej zależności od biskupa diecezjalnego.
§ 2: Modlitwy egzorcyzmu, zawarte w ‘Rituale Romanum’, winny być odmienne od modlitw o uzdrowienie, liturgiczne i pozaliturgiczne.
§ 3: Jest absolutnie zakazane włączanie tych modlitw w sprawowanie Mszy św., Sakramentów i Liturgii Godzin” (Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o modlitwach o uzdrowienie od Boga, art. 8).

Egzorcyzm jest podejmowany oczywiście mocą Kościoła, który został upoważniony do tego przez swego Boskiego Założyciela. Oto trzy objawy (prócz wielu innych) przemawiające za tym, że mamy do czynienia z przypadkiem opętania:
– Mówienie poprawną łaciną lub greką starożytną;
– Niewytłumaczalna, nadludzka siła, wyrażająca się np. tym, że kilku silnych mężczyzn nie potrafi utrzymać kilkuletniego dziecka;
– Znajomość rzeczy ukrytych, np. wyjawianie grzechów kapłana przeprowadzającego egzorcyzm sięgających często dalekiej młodości.

Ojciec święty Leon XIII (1878-1903) ułożył po własnym, szczególnym przeżyciu wizji Kościoła i szatana, tzw. „Mały Egzorcyzm”, którym mogą posłużyć się w przypadku ucisku szatańskiego wszyscy, również osoby spośród laikatu. Egzorcyzm ten zaczyna się od wezwania św. Michała Archanioła. Papież Leon XIII polecił odmawiać go po każdej Mszy świętej. Niestety praktyki tej zaniechano po Soborze Watykańskim II. (zob. do tego wyż.: Wstrząsająca wizja papieża Leona XIII z 1884 r).

Osobom prywatnym wolno modlić się do Boga o uwolnienie od złych duchów. Wolno też odprawiać egzorcyzm nad osobami opętanymi, ale jedynie w formie modlitwy. Nikomu innemu, poza szczególnie do tego przez ordynariusza danej diecezji upoważnionemu kapłanowi, nie wolno zwracać się bezpośrednio, tj. w trybie rozkazującym – do Złego Ducha z żądaniem opuszczenia człowieka, czy miejsca, ani tym bardziej z żądaniem uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi. Rzeczą poszczególnych wiernych pozostaje sama tylko modlitwa – i oczywiście zwłaszcza właśnie w przypadku opętania praktyka „postu i modlitwy” – zgodnie ze słowami samego Jezusa Chrystusa:

„... Gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: ‘Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić’ [tj. w tym wypadku tego Ducha niemego i głuchego: w.25]?
– Rzekł im: ‘Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9,28n; zob. Mt 17,21. – Dodano tu Jezusowe słowo: ‘... i postem’. Są wydania Pisma świętego, które wzmiankę o ‘poście’ opuszczają. Istotnie, w niektórych starożytnych kodeksach NT brak tego słowa. Mimo wszystko jest rzeczą oczywistą, że słowa takie zostały wypowiedziane przez samego Chrystusa. W przypadku zaś wątpliwości przy ustalaniu oryginalnego tekstu należy się kierować m.in. zasadą: Lectio difficilior praeferenda: Lekcji która jest trudniejsza, przysługuje pierwszeństwo. Nie wszyscy ‘lubią’, żeby im mówić o modlitwie i poście!).

Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm

empt„Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę Szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały Szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
emptŚwięci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen”.

Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1

„Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą [Twoją służebnicą], który [która] z powodu nadmiaru pokus stał [stała] się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego [zagubioną], uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł [mogła] podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.94, nr 1.

Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2

„Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył [pogrążyła] w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał [trwała] w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96, nr 5

Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3

„Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we Chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96, nr 4

Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4

„Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę [Twoją służebnicę], i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł [mogła] Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96, nr 3

NB. Opuszczamy tutaj (z dniem: 9.II.2007 r.) wcześniej w tym miejscu znajdujące się niektóre modlitwy, a w szczególności modlitwę zatytułowaną: ‘Mały Egzorcyzm’. Tekst bowiem zwraca się z rozkazami wprost do Złych Duchów. Taka forma egzorcyzmowania jest jednak zastrzeżona dla oficjalnego egzorcysty: kapłana, który ponadto został upoważniony do przeprowadzenia egzorcyzmu.

Ozdobnik

J.
WYBRANE MODLITWY
DO ŚWIĘTYCH

Ozdobnik

1. Modlitwy
do
św. Józefa

Do św. Józefa o czystość serca

empt„Dziewic Stróżu i Ojcze, Józefie święty, twej wiernej pieczy niewinność sama Chrystus Jezus i Panna nad pannami Maryja powierzeni byli. Przez ten skarb podwójny a drogi, przez Jezusa i Maryję proszę Cię i błagam, zachowaj mnie od wszelkiej zmazy i spraw, abym myślą nieskazitelną, niewinnym sercem i nieskalanym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen”.

Modlitewnik Księży Sercanów, Modlitwy wieczorne, 81


Ozdobnik (4 kB)

2. Modlitwy
do
innych Świętych
i Błogosławionych

Do św. Alberta Chmielowskiego

empt„Boże, bogaty w Miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Alberta, aby dostrzegał w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone Oblicze Twojego Syna; spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

‘Błogosławieni’, 225.

Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)

empt„Boże, życie wiernych i chwało pokornych, który świętą Jadwigę, Królowę, uczyniłeś gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, byśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

‘Błogosławieni’, 227.

Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

empt„Święta Jadwigo, Orędowniczko ludu śląskiego, niech twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. Byłaś dla swego ludu matką i nauczycielką wiary; uproś nam u Boga ofiarną miłość, abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie wszystkim dobrze czyniąc, a nauczając bliźnich wiary, przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Amen”.

‘Błogosławieni’, 227.

Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)

(7.1 kB)
Św. Edyta Stein, w klasztorze jako Karmelitanka: Benedykta od Krzyża: Błogosławiona od Krzyża Odkupiciela.

O szczegółach jej życia, jej wychowania w rodzinie żydowskiej, o dalszym przedziwnym wykształceniu i jej zdolnościach, zwłaszcza jako filozofa, o poznaniu Kościoła Katolickiego, jej totalnej miłości oddanej Jezusowi, gdy poznała Go z najgłębszym przekonaniem jako Boga-Człowieka i Odkupiciela, o jej dalszej działalności naukowej i pisarskiej, jej wstąpieniu następnie do zakonu Karmelitanek, jej uwięzieniu i śmierci wraz ze swą siostrą Różą 9 sierpnia 1942 r. w komorze gazowej Oświęcima-Brzezinki, do której się dostała, mówiąc swej siostrze: „Chodź, idziemy tam za nasz Naród” – zob. m.in. na stronach internetowych (poniżej). Jej beatyfikacja nastąpiła w 1987 r. w Kolonii, a kanonizacja w 1998 r. w Rzymie. Ojciec święty Jan Paweł II ogłosił ją też Patronką Europy.

http://www.stein.karmel.pl/artykuly/adamska.html
http://www.stein.karmel.pl/sympozja/pat/wyklad5.html
http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=5638
http://www.stein.cad.pl/modl1.htm

Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein

Najgłębsze tajniki duszy to naczynie, w które wlewa się Duch Boży, jeśli ktoś się na Niego w pełni wolności otwiera. Duch Boży zaś to sens i siła. Obdarza On duszę nowym życiem i uzdalnia ją do osiągnięć, do których nie byłaby zdolna z samej swej natury. Jednocześnie nadaje On jej działaniu ukierunkowanie.

A gdy nadejdzie noc i spojrzenie wstecz uświadomi, że wszystko było tylko dziełem cząstkowym oraz że wiele pozostało nie wykonane, gdy tak wiele spraw budzi jedynie zawstydzenie i skruchę: wtedy weź wszystko, tak jak to jest, złóż to w ręce Boga i pozostaw to Jemu. W ten sposób można będzie w Nim spocząć, naprawdę spocząć i zacząć dzień jakby nowe życie.

Modlitwa do św. Edyty Stein

empt„Boże naszych ojców, Tyś zaprowadził świętą Męczennicę Teresę Benedyktę, Edytę Stein, do poznania swego Ukrzyżowanego Syna i naśladowania Go aż do śmierci.
emptSpraw za jej wstawiennictwem, żeby wszyscy ludzie poznali w Ukrzyżowanym Odkupiciela i doszli przez Niego do oglądania Twojej Chwały. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana Naszego”.

Ozdobnik (4 kB)

(5.7 kB)
Św. O. Pio: orędownik we wszelkich sprawach – duchowych i doczesnych. Za życia – przez kilkadziesiąt lat stygmatyk, spowiednik, budowniczy Szpitala dla poważnie chorych.

Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)

Istnieje wiele STRON internetowych o życiu, cudownej działalności i wszystkim innym, co się wiąże z św. O. Pio. Święty doznaje czci nie tylko we Włoszech, ale jest wzywany po całym świecie. Istnieje wiele kół modlitewnych i ruchów pod imieniem św. O. Pio. Niejedna instytucja ogłasza go za swojego Niebieskiego Patrona. Beatyfikacji O.Pio dokonał Jan Paweł II dnia 2.maja 1999, natomiast kanonizacji w dniu 16 czerwca 2002 w Rzymie.

Spośród STRON internetowych w języku polskim zob. m.in.:
http://www.kapucyni.ofm.pl
Tamże znajdziesz linki do innych STRON polskich.

Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina

empt„... Naucz nas również, prosimy Cię, skromności serca, żebyśmy zostali przyjęci do uczniów Ewangelii, którym Ojciec obiecał, że uczyni ich uczestnikami Królestwa. Użycz nam spojrzenia wierzącego, który w obliczu ubogich i cierpiących potrafi rozpoznać zawsze Oblicze Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Udziel nam pomocy w godzinie walki, w chwili próby. A gdy upadniemy, pozwól nam doznać radości otrzymania w Sakramencie przebaczenia. Naucz nas poddania Maryi, Matce Jezusa i Matce nas wszystkich. Bądź z nami w ziemskim pielgrzymowaniu i zaprowadź nas do szczęśliwości Ojczyzny, gdzie kiedyś będziemy przebywać, by na wieczność wychwalać Chwałę Bożą. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.
(2.8 kB)
Błog. O. Rupert Mayer, SJ

Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)

W Polsce nie zanadto znany. Na temat Jezuity, O. Ruperta Mayera, jest zwł. w Niemczech niemało stron internetowych z obszernymi opisami jego bohaterskiego życia, działalności, uwięzienia w okresie nazi, jego śmierci. Jest wiele instytucji, szkół i kół modlitewnych pod imieniem Błog. O. Ruperta Mayera. Jan Paweł II. ogłosił go Błogosławionym w 1987 r. na stadionie Olimpijskim w Monachium. – Poniżej drukujemy ulubioną modlitwę Błog. O. Ruperta.

W Polskim Katolickim internecie są jedynie wzmianki o beatyfikacji z 1987 w Monachium – jednocześnie błog. Edyty Stein oraz O. Ruperta Mayera. Oraz rozproszone wzmianki modlitewne do tego Błogosławionego Jezuity. Więcej materiału znaleźć można natomiast w internecie niemieckim, np.:
http://www.erzbistum-muenchen.de/EMF076/EMF007520.asp
http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienR/Rupert_Mayer.html
http://www.helmut-zenz.de/hzmayer.htm

Ulubiona modlitwa
Błog. O.Ruperta Mayera, SJ

„Niech się stanie, Panie, jak Ty tego chcesz.
Jak Ty chcesz, tak chcę czynić.
Pomóż tylko zrozumieć Twą Wolę.
Kiedy zechcesz, Panie, wtenczas – czas.
A gdy zechcesz, wtedym gotów,
dziś i po wszystkie wieki.

Czego zapragniesz, to przyjmuję,
A czego zechcesz, to dla mnie zysk.
Dość, żem cały Twój.
Skoro zaś Ty tego pragniesz, jest to więc dobre,
I skoro Ty tego zechcesz, doznaję otuchy.
Serce me całe jest w Twych rękach !”


Ozdobnik (4 kB)

Do św. dr Gianny Beretta Molla

(10 kB)
Św. dr Gianna Beretta-Molla z jedną ze swych córek. Poświęciła swoje życie czwartemu dziecku: wydała je jeszcze na świat i w parę dni potem zmarła. Dziecko to, dziewczynka, została lekarzem: geriatrą. Ulubiona Święta dla małżeństw i rodzin (Gianna po włosku, to polskie imię: Aśka). Ulubiona Święta również w Polsce. Patronka Narzeczeństw, Małżeństw, Chorych ...!

Zachowały się głębią przemyśleń tchnące listy Świętej Gianny (po polsku: Asi) pisane do jej przyszłego męża – z okresu najpierw narzeczeństwa, a potem już i w małżeństwie.

W Polsce jest sporo stron internetowych, przedstawiających w pełni ‘normalne’ życie tej świętej. Zob. m.in.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm
http://www.wspolnota.rodzin.omi.org.pl/patroni/02joanna/14_joanna.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gianna_Beretta_Molla
http://www.polska.lex.pl/prasa/Nasza-Parafia/archiwum/2004-06/gianna_beretta.htm
http://www.apologetyka.katolik.pl/marianie/09-03/mag-1.php
http://www.zrodlo.krakow.pl/archiwum/2004/19/12.html

Żyła w latach 1922-1962. Została lekarzem w 1949 – specjalizacja chirurg-pediatra. Wyszła za mąż w 1955 r. za inżyniera Piotra Mollę. Urodziła syna i trzy córki. Po wydaniu na świat czwartego dziecka – Gianny Emmanueli, umiera w tydzień później, 28 kwietnia 1962 r. Oddała swoje życie, by nie przyłożyć ręki do uśmiercenia oczekiwanego dziecka, mimo nacisków ze strony środowiska ... lekarskiego. Beatyfikacji dr Gianny dokonał Jan Paweł II dnia 24 kwietnia 1994 r., natomiast jej kanonizacji dokonał 16.Mai 2004. Na uroczystości beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej obecna była cała jej rodzina: mąż oraz czwórka dzieci. Dziewczynka, za którą oddała swe życie, sama została lekarką – specjalizacja: geriatria. Jest to dr Gianna Emmanuela.

Już jako kilkunastoletnia dziewczynka poszukiwała Gianna świadomie woli Bożej. Przy różnych notatkach, jakie prowadziła, zamieszczała zwykle krótkie modlitewki do Jezusa i Maryi, prosząc Jezusa szczególnie o dar pełnej z Nim bliskości. Oto jedna z jej takich notatek, gdy miała 15 lat:

Na sankach.
Św. dr Gianna Beretta-Molla na sankach: jedno ze zdjęć rodzinnych, gdy zabawiała swoje dzieci, ofiarnie służąc i ludziom i własnej rodzinie

„Jezu obiecuję Ci, że podporządkuję się temu wszystkiemu, co mi przeznaczysz. Pozwól mi tylko rozpoznać Twoją wolę”.

A oto inna notatka Gianny jako 15-letniej dziewczyny:

„Czynię święte postanowienie, aby robić wszystko dla Jezusa. Każdą moją czynność, każdą moją przykrość ofiarowywać Jezusowi. Postanawiam, że aby służyć Bogu nie chcę więcej pójść do kina, jeśli nie będę wpierw wiedziała czy film nadaje się do oglądania, czy jest skromny, nie gorszący. Postanawiam, że wolę raczej umrzeć, niż popełnić grzech śmiertelny. Chcę wystrzegać się grzechu śmiertelnego jak jadowitego węża i powtarzam raz jeszcze: tysiąc razy wolę umrzeć, niż obrazić Boga. Chcę prosić Pana Boga, aby mi pomógł nie dostać się do piekła, a więc unikać tego wszystkiego, co może zaszkodzić mojej duszy”.

Osobista modlitwa św. Gianny

„Maryjo, oddaję się całkowicie w Twoje macierzyńskie dłonie i zdaję się na Ciebie. Ufam Tobie, że dostąpię tego, o co Cię proszę. Ufam Tobie, bo Ty jesteś moją ukochaną Matką. Zawierzam Ci siebie, bo jesteś Matką JEZUSA.
W tym zawierzeniu oddaję się Tobie i jestem pewna, że wysłuchasz mnie we wszystkim. W tym zawierzeniu w sercu pozdrawiam Cię jako moją Matkę i moją Nadzieję. Poświęcam Ci się całkowicie i proszę Cię, byś o tym pamiętała, iż jestem Twoja i że do Ciebie należę. Ustrzeż i ochroń mnie, dobra, ukochana Matko, każdej chwili mojego życia i przedstaw mnie swojemu Synowi Jezusowi. Amen.
Panie, niech się stanie Twoja Wola”.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

„Kochajmy krzyż i myślmy o tym, że dźwigamy go nie sami, ale że Jezus nam w tym pomaga i że w Nim wszystko możemy, gdyż On dodaje nam do tego siły”.

Modlitwa do św. Dr Gianny Beretta-Molla

empt„Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną, dziękujemy Ci, że dałeś nam w osobie Gianny płomienny przykład prawdziwej miłości i szacunku dla Życia. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli.
emptOdnów we wszystkich kobietach, żyjących na całym świecie, zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla każdego Życia, które jest darem Boga, a na którego straży winny stać nawet za cenę własnego życia.
emptDaj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania Gianny świętą, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie złożyła swoje życie za życie innych.
emptPrzez Chrystusa Pana naszego. Amen”.


Ozdobnik (4 kB)

Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997; kanonizacja: 5.IX.2016)

Na temat Matki Teresy z Kalkuty, której właściwym imieniem rodzinnym było: Agnieszka Gonxha Bojaxhiu (w Albanii), istnieje w skali światowej ogromna literatura. Istnieje także wiele STRON internetowych poświęconych jej osobie i działalności oraz założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Ojciec święty Jan Paweł II, który z Matką Teresą był wielorako związany w modlitwie i działalności, dokonał jej beatyfikacji w 6 lat po jej śmierci (+ 1997) w roku 2003 (dnia 19.X.2003 r.), natomiast kanonizacji dokonał pap. Franciszek (dnia 5.IX.2016).

Oto wybór stron o św. Matce Teresie z Kalkuty:
http://www.republika.pl/mojadroga/matka3.htm – tutaj linki do stron po ang. francusku, hiszpańsku
http://www.voxdomini.com.pl/sw/m_t_noc.html
http://www.uni.lodz.pl/puls/numery/04/kochac.html
http://fnp.home.pl/cgibin/shop?show=3in549
http://www.oat.com.pl/rozw6.htm
http://www.rosaryhour.net/pogadanki/2003-09-07.html
http://www.mateusz.pl/goscie/stronatadeusza/perelki/
http://www.zrodlo.krakow.pl/archiwum/2003/37/08.html


(3 kB)
Św. Matka Teresa z Kalkuty. Ukochana przez wszystkich po świecie ...! Matka dla trędowatych, chorych, umierających-porzuconych, po nagrodzie Nobla, głęboko rozmodlona, żyjąca w samym wirze wydarzeń, obrończyni życia.

Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty

„Chrześcijaństwo to dawanie. Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna. Dał swego Syna, który stał się Człowiekiem: jak ty i ja – poza tylko grzechem. Dał Go Maryi, żeby ona dawała Go dalej – innym. Zanim Jezus umarł, dał On siebie pod postacią chleba. Pragnął, żebyśmy i my uczyli się dawania dalej i żeby miłość Jego stawała się zrozumiała. Dlatego stał się głodnym, chorym, nagim, bezdomnym, pozbawionym ojczyzny. I mówił: Cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych Braci moich Najmniejszych, Mnieście uczynili ”.

„Również dzisiaj Bóg kocha świat. Posyła ciebie i mnie, żeby wykazać, że kocha świat, że nadal współczuje światu. Musimy stać się Jego miłością, Jego współczuciem w dzisiejszym świecie”.

„Żeby jednak móc kochać, musimy mieć wiarę, bo wiara czynna jest miłością, czynna miłość to służba. Żeby móc kochać, musimy umieć widzieć i czuć. My, którzy znamy Jezusa, kochamy Go, należymy do Niego, musimy tak kochać, jak On nas umiłował. On nam się oddał. I my musimy miłować się wzajemnie, przez to że będziemy się dawali innym. A takie oddanie idzie aż do bólu” (Matka Teresa, 15.8.1976 oraz 10.6.1977).

Ozdobnik (4 kB)

Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie koncentracyjnym: Nr 16670)

O św. O. Maksymilianie Marii Kolbe istnieje obfita literatura. Istnieją też rozliczne STRONY internetowe przedstawiające jego życie, działalność, oddanie Niepokalanej, Rycerstwo Maryi, pismo w Polsce i Japonii i ponownie w Polsce. Aż do jego uwięzienia w czasie okupacji i jego śmierci męczeńskiej w bunkrze głodowym, jako ‘Polaka’ pod Nr 16670 ‘P’ w obozie w Oświęcimiu dnia 14 sierpnia 1941 – w miejsce innego Polaka, którego nie znał, ojca rodziny: Franciszka Gajowniczka, którego zarząd obozu wyznaczył na śmierć głodową.
– Jego Beatyfikacja nastąpiła w 1971 r. Dokonał jej Papież Paweł VI. Natomiast jego kanonizacji dokonał Jan Paweł II w dniu 10.października 1982 r., w obecności żyjącego jeszcze ojca rodziny, za którego św. O. Kolbe oddał dobrowolnie swoje życie.
– Wiele dzieł, instytucji, szkół i uczelni obrało św. O. Kolbe za swojego świętego patrona i opiekuna.

Zob. m.in. wybór stron:
http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=5272
http://www.centrum-dialogu.oswiecim.pl/teksty.php?lang=pl
http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=2765
http://rozancowe-karty.pl/modlitwa/maksymilian.htm
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=8
http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw_kolbe.htm
http://www.polonica.net/Masoneriazydzi.htm

Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe

empt emptModlitwa do św. O. Maksymiliana Kolbe

empt„Boże, który św. Maksymiliana Kapłana i Męczennika rozpaliłeś miłością ku Niepokalanej Dziewicy i napełniłeś żarliwością o zbawienie dusz i miłością bliźniego,
emptspraw, prosimy, abyśmy – za jego wstawiennictwem – dla Twojej chwały gorliwie pracując w służbie bliźniego, stawali się podobni do Twojego Syna przez wszystkie dni naszego życia.
emptKtóry z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen”.


(3.7 kB)
Św. O. Maksymilian Maria Kolbe: Szaleniec Niepokalanej, Założyciel Niepokalanowa w Polsce i Japonii, męczennik z Oświęcimia: + 14.VIII.1941 w bunkrze głodowym.

Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. – o O. Kolbe Oświęcim-Brzezinka, Auschwitz-Birkenau, dnia 7 czerwca 1979 r.

1. „ ... ‘To jest zwycięstwo nasze – wiara nasza’ (1 J 5,4).
Te słowa z Listu św. Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca, gdy staję wraz z Wami na tym miejscu, na którym dokonało się szczególne zwycięstwo Człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i bliźnich: jedną miłość, miłość ‘największą’ – taką, która gotowa jest ‘życie położyć za brata swego’ (por. J 15,13; 10,11). A więc zwycięstwo przez miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa.

To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria, nazwisko: Kolbe, ‘z zawodu’ (jak pisano o nim w rejestrach obozowych): ksiądz katolicki, z powołania: syn św. Franciszka, z urodzenia: syn prostych, pracowitych, bogobojnych ludzi, włókniarzy z okolic Łodzi, z łaski Bożej i osądu Kościoła: Błogosławiony.

To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym MIEJSCU, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii; w tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem: ‘Arbeit macht frei’, rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu.

W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów, O. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu – za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi – i jest wśród nas.

Czy tylko On jeden, – Maksymilian Kolbe – odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw, jak choćby – śmierć w krematorium obozowym Siostry Benedykty od Krzyża, Karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu – filozof, znakomita uczennica Husserla, która stała się ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we Wrocławiu.
... Na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej – zwycięstwo człowieka! ...”

Ozdobnik (4 kB)

Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi

Szczególną radością dla Jana Pawła II stała się beatyfikacja pary małżeńskiej: błogosławionych Marii (1884-1965) i Alojzego Beltrame Quattrocchi (1880-1951). Oboje jako pary małżeńskiej wyniósł Ojciec święty ku chwale Ołtarzy 9.XI.2001 r. Była to pierwsza w dziejach Kościoła beatyfikacja obojga małżonków razem. Oto zarys ich życia:

Anna Maria najpierw była protestantką wyznania Waldensów. Przyjęła katolicyzm po rzetelnym przestudiowaniu teologii katolickiej. Marcello to muzyk z zawodu. Poznali się pracując jako wolontariusze przy chorych i niepełnosprawnych. Ślub małżeński zawarli w 1905 r. Na przyjęcie weselne zaprosili ok. 40 niepełnosprawnych, którym osobiście usługiwali do stołu. Ona zmarła na raka, on na zawał.

Gdy Anna Maria była w stanie błogosławionym z czwartym dzieckiem (w r. 1913), okazało się wkrótce, że w związku z nieprawidłowym przebiegiem ciąży poważnie zagrożone jest zarówno życie matki, jak i mającego się narodzić dziecka. Maria wraz z mężem zdecydowanie przeciwstawili się usilnym namowom do przerwania ciąży, pokładając całą ufność w Bogu. Bóg wynagrodził ich ponad wszelkie oczekiwania: 6 kwietnia 1914 r. przyszła na świat Enrichetta, która przez całe życie (zmarła mając ponad 80 lat) nie przestała okazywać wdzięczności rodzicom za poświęcenie dla uratowania jej życia. W r. 1925, po 20 latach małżeństwa, oboje złożyli ślub czystości. Alojzy miał wtedy 46 lat, a Maria 41. Decyzję tę podjęli po jej uzgodnieniu z ich kierownikiem duchownym. Beatyfikacja ich obojga nastąpiła w 2001 r.

Nie podajemy tu żadnej odrębnej modlitwy o uproszenie sobie łask za pośrednictwem Błogosławionych: małżonków Marii i Alojzego Beltrame-Quattrocchi. A jedynie zachęcamy do korzystania z kontaktu z modlitewnego z Błogosławionymi w sercu, łącznie z naśladowaniem heroizmu ich życia, oddanego całkowicie służbie Bogu i bliźnim, zwłaszcza chorym, niepełnosprawnym.

Ozdobnik (5 kB)

Błogosławiona cała RODZINA Ulmów

(90 kB)
Cała Rodzina Ulmów: Wiktorii i Józefa, z szóstką dzieci: 8-letnią Stanisławę, 6-letnią Barbarę, 5-letniego Władysława, 4-letniego Franciszka, 3-letniego Antoniego i półtoraroczną Marię. Siódme przychodziło na świat, gdy matka została rozstrzelana. Działo się to 24 marca 1944 r., we wczesnej godzinie porannej.

Polsce dane było doczekać się beatyfikacji heroicznej rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, wraz z ich siedmiorgiem dzieci. Beatyfikacja miała miejsce 10 września 2023 r. w miejscowości rodzinnej Ulmów – w Markowej, diecezji Przemyskiej, gdzie żyła i została zabita cała rodzina Ulmów.

Małżonkowie zdecydowali się pod koniec 1942 na ukrycie przed niemieckim okupantem sąsiedniej rodziny żydowskiej złożonej z 8 osób. Byli to: Saul Goldman, jego czterej synowie, córka Gołda (Genia) Grünefeld i druga córka Lea Didner z córeczką.
– Niezależnie od tego Ulmowie pomagali jeszcze czterem innym ukrywającym się kobietom, dostarczając im zarazem żywności. Kobiety te zostały jednak odkryte przez Niemców i rozstrzelane 13 grudnia 1942 r.
– Oboje małżonkowie – Wiktoria i Józef, zdawali sobie doskonale sprawę, że za jakąkolwiek pomoc, a tym bardziej ukrywanie Żydów grozi im śmierć. Mimo to ukrywali i żywili tę gromadkę swych sąsiadów Żydów. Same regularne zakupy dla wyżywienia tej pokaźnej gromadki ukrywających się osób nasuwały bezustannie pytanie: dla kogo ci Ulmowie wykupują stale tyle żywności.

(34 kB)
Zdjęcie obojga małżonków Wiktorii i Józefa Ulma.

Nocą z 23-24 marca 1944 wyruszyli niemieccy żandarmi z Łańcuta do Markowej. O świcie otoczyli gospodarstwo Ulmów i wdarli się do ich domu. W pierwszej kolejności zastrzelono braci Goldmanów, potem Gołdę Grünefeld i pozostałych Żydów.

Następnie na oczach dzieci przed domem rozstrzelali Józefa i Wiktorię Ulmów. Wiktoria była wtedy w 7 miesiącu swego błogosławionego stanu. Po zastrzeleniu obojga małżonków zostały teraz ich sześcioro dzieci. Niemcy przez chwilę zastanawiali się, co z nimi zrobić. Ale zaraz zadecydowali, że również te dzieci rozstrzelają, by ‘wiosce oszczędzić kłopotu z powodu owych dzieci małżeństwa Ulmów’.

Tak więc dzieci te zostały po kolei rozstrzelane: 8-letnia Stanisława, 6-letnia Barbara, 5-letni Władysław, 4-letni Franciszek, 3-letni Antoni i półtoraroczna Maria. Świadkowie wspominają, że kiedy po wymordowaniu rodziny Ulmów przekładano ciała do trumien okazało się, że Wiktoria była w chwili rozstrzelania w trakcie porodu.
– W specjalnej NOCIE Watykańskiej z 5 września 2023 r. podkreślił kardynał Prefekt Dykasterii od spraw Kanonizacji, że Wiktoria Ulma była w chwili męczeństwa w zaawansowanej ciąży z siódmym dzieckiem. Dziecko to rodziło się w chwili męczeństwa matki. Tym samym dołączyło ono do grona pozostałych rodzeństwa jako współmęczennik. W męczeństwie rodziców dziecko to otrzymało chrzest przelania krwi.I jeszcze słowa papieża Franciszka w bezpośrednim nawiązaniu do beatyfikacji rodziny Ulmów:


(54 kB kB)
Obraz beatyfikacyjny Rodziny Ulmów z 10 września 2023 r, w Markowej. Obraz podobny do poprzedniego, jednakże z aureolami błogosławionych zarówno obojga małżonków, jak i poszczególnych dzieci – oraz tego dzieciątka, które urodziło się w trakcie rozstrzelania matki Wiktorii.

„Za radą Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni Słudzy Boży, Józefa i Wiktoria Ulma, małżonkowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie, bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem błogosławionych”.

Wypada dodać, że w 1995 przyznany został Ulmom honorowy tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, a później postawiony został ku czci Ulmów pomnik. Proces beatyfikacyjny całej rodziny Ulmów rozpoczął się w 2003 r. Doprowadził do beatyfikacji całej Rodziny Ulmów w dniu 10 września 2023 r. Podkreślić też należy, że 17 marca 2016 r. otwarte zostało w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod imieniem RODZINY ULMOW.

Ozdobnik (4 kB)

Modlitwa za wstawiennictwem
Błogosławionych Rodziny Ulmów

Wszechmogący Boże, Ty wzbudziłeś w błogosławionej rodzinie Ulmów miłość do prześladowanych i udzieliłeś im męstwa do niesienia pomocy aż do męczeństwa. Pomnażaj w nas gotową do poświęceń miłość Boga i bliźnich, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ozdobnik (5 kB)

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7g.
Stadniki, 11.XI.2013.
Tarnów, 12.IX.2023.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIH. WYBRANE MODLITWY DO MARYI

1. Znane modlitwy do Maryi
!empt (0 kB)Matko Odkupiciela
!empt (0 kB)Pod Twoją obronę
!empt (0 kB)Witaj Królowo, Matko Litości
!empt (0 kB)Modlitwa św. Bernarda do Maryi
!empt (0 kB)Do Matki Pięknej Miłości
!empt (0 kB)Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej
!empt (0 kB)Modlitwa o czystość

2. Mniej znane modlitwy do Maryi
!empt (0 kB)Modlitwa o pomoc w odnowie życia
!empt (0 kB)Krótki Akt oddania się Matce Bożej w Niewolę Miłości
!empt (0 kB)!empt (0 kB)(kard. Stefana Wyszyńskiego)

!empt (0 kB)Matko, naucz nas kochać Jezusa
!empt (0 kB)Do Matki bezgranicznego ‘TAK’
!empt (0 kB)Modlitwa do Maryi w cierpieniu
!empt (0 kB)Zawierzenie siebie Matce Bożej wg św. S. Faustyny
!empt (0 kB)Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’

I. MODLITWY DO ANIOŁÓW

1. Do Anioła Stróża
!empt (0 kB)Słowo zachęty
!empt (0 kB)Do Anioła Stróża
!empt (0 kB)Rozmowa z Aniołem Stróżem
!empt (0 kB)Z Aniołem Stróżem
!empt (0 kB)Znana modlitwa do Anioła Stróża
!empt (0 kB)Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża
!empt (0 kB)Poranna modlitwa do Anioła Stróża
!empt (0 kB)Do Anioła Stróża o miłość
!empt (0 kB)Strony internetowe poświęcone egzorcyzmowi

2. Modlitwy do św. Michała Archanioła
!empt (0 kB)Do św. Michała Archanioła
!empt (0 kB)Poświęcenie się świętemu Michałowi
!empt (0 kB)Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego

3. Modlitwy egzorcyzmu
!empt (0 kB)Wyjaśnienie
!empt (0 kB)Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm
!empt (0 kB)Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1
!empt (0 kB)Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2
!empt (0 kB)Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3
!empt (0 kB)Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4

J. WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH

1. Modlitwy do św. Józefa
!empt (0 kB)Do św. Józefa o czystość serca

2. Modlitwy do innych Świętych i Błogosławionych
!empt (0 kB)Do św. Alberta Chmielowskiego
!empt (0 kB)Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)
!empt (0 kB)Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)
!empt (0 kB)Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Strony poświęcone św. Edycie Stein
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Modlitwa do św. Edyty Stein
!empt (0 kB)Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Strony poświęcone św. O. Pio
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina
!empt (0 kB)Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Strony o O. Rupercie Mayerze, beatyfikowanym
!empt (0 kB)!empt (0 kB)wraz z św. Edytą Stein

!empt (0 kB)!empt (0 kB)Ulubiona modlitwa Błog. O. Ruperta Mayera, SJ
!empt (0 kB)Do św. dr Gianny Beretta Molla
!empt (0 kB)Strony poświęcone św. Giannie Beretta Molla
!empt (0 kB)Osobista modlitwa św. Gianny
!empt (0 kB)Modlitwa do św. dr Gianny Beretta Molla
!empt (0 kB)Błog. Matka Teresa z Kalkuty 1910-1997)
!empt (0 kB)Strony poświęcone błog. Matce Teresie
!empt (0 kB)Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty
!empt (0 kB)Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Koncentracyjnym: Nr 16670)

!empt (0 kB)Strony poświęcone św. O. Maksymilianowi Kolbe
!empt (0 kB)Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe
!empt (0 kB)Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego
!empt (0 kB)!empt (0 kB)Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. – o O. Kolbe

!empt (0 kB)Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi

!empt (0 kB)Błogosławiona cała RODZINA Ulmów
!empt (0 kB)Modlitwa przez wstawiennictwo Błogosławionej Rodziny
!empt (0 kB)!empt (0 kB) Umów
Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Św. Edyta Stein, S. Benedykta od Krzyża
Ryc.2. Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
Ryc.3. Błog. O. Rupert Mayer SJ
Ryc.4. Zdjęcie św. Gianny z dzieckiem
Ryc.5. Św. Gianna z dzieckiem na sankach
Ryc.6. Św. Matka Teresa z Kalkuty
Ryc.7. Św. O. Maksymilian Maria Kolbe
Ryc.7a. Cała Rodzina Ulmów
Ryc.7b. Zdjęcie obojga małżonków Wiktorii i
!empt (0 kB)Józefa Ulma

Ryc.7c. Obraz beatyfikacyjny Rodziny Ulmów
!empt (0 kB)z 10 września 2023 r