(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

K.
MODLITWY
POGŁĘBIENIA
ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

Ozdobnik

1. W Obliczu
Boga

Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.
Akt żalu
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

O postępowanie według Bożego upodobania

empt„O Jezu Najsłodszy! Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była, ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca.
emptDaj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co Tobie jest bardziej miłe, i co Ci się więcej podoba”.

Lub:

empt„Niech Twoja wola będzie moją, a moja wola niech idzie zawsze za Twoją i najdoskonalej z nią się zgadza.
emptNiech moje chcenie i niechcenie będzie z Twoim jedno. Obym nie mógł chcieć, lub nie chcieć czego innego, tylko tego, co Ty chcesz, lub czego nie chcesz.
emptDaj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co Tobie jest bardziej miłe, i co Ci się więcej podoba.
emptSpraw, abym obumarł wszystkiemu, co jest z ducha tego świata i żebym dla Ciebie umiłował to, że mną gardzą i nie znają mnie na świecie.
emptDaj, abym ponad wszystkie pragnienia, jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi, przenieść umiał pragnienie odpoczywania w Tobie, pragnienie ukojenia u boku Twojego. Tyś prawdziwym pokojem serca, Ty jedynym odpocznieniem, poza Tobą wszystko jest przykre i niespokojne. W tym to pokoju, to jest w Tobie, jedynej, najwyższej i wiecznej Dobroci zasnę i spocznę. Amen”.

‘O naśladowaniu Chrystusa’, Księga III, r. 15


Ozdobnik (4 kB)

Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein

Poprzednio podano już nieco szczegółów o św. Edycie Stein, wraz z jej niektórymi myślami i modlitwami (zob. wyż.: Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża). Obecnie pragniemy wglądnąć nieco w jej życie wewnętrzne, zgodnie z właśnie omawianym paragrafem. Jest to przekład ze STRONY internetowej KARMELU w Niemczech (http://www.karmel.at/edith/gg).

Zatem krótki rzut oka we wnętrze modlitewne św. Edyty Stein – dla zobrazowania poszukiwania woli Jezusa na co dzień: w dniach pogodniejszych, i tych niezwykle poważnych i trudnych. Po przyjęciu wiary Kościoła Katolickiego, wstąpiła następnie w 1933 r. do Karmelu. Jakże ciężkie było jej wewnętrzne zmaganie się o wiarę w prawdziwego Boga z własną matką, przekonaną, religijnie surową Żydówką, która nie była w stanie zrozumieć chrześcijaństwa i była w swym najgłębszym wnętrzu przekonana, że Edyta, jej córka, idzie na manowce i dopuszcza się zdrady Boga prawdziwego. Edyta modliła się w swej niezłomnej wierze do Bożego miłosierdzia, które wysłuchuje szukających prawdy, najgłębiej przekonana, że matka, która umiera w 1936, stanie się obecnie u Boga jej najwierniejszą pomocą, żebym „i ja mogła dojść do celu”.

A oto nieco promieni, które pozwalają przeczuwać głębię życia jej duszy. W stałej świadomości, że i tak stanie się prędzej czy później ofiarą nazizmu, dążącego m.in. do fizycznego zniszczenia Żydów, pisze Edyta już po wstąpieniu do Karmelu:

„Przekroczyłam z głębokim pokojem próg do Domu Pana”.

Jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, również Karmelitanka, mówi Edyta o wierności wewnętrznym natchnieniom Ducha Świętego nawet w najmniejszych sprawach i w każdej chwili:

„Oto ta ‘Mała Droga’ jakby bukiet spleciony z niepozornych, malutkich kwiatów, który codzienny składamy u stóp Najświętszego Sakramentu. Jest to może ciche, na całe życie rozciągnięte męczeństwo, którego nawet nikt nie przeczuwa, będące jednocześnie źródłem głębokiego pokoju i serdecznego wesela, a także źródłem łaski, która nawilża kraj – nie wiemy w którym kierunku ona zmierza, a ludzie, do których dociera, nie wiedzą, skąd ona pochodzi” (XI, 9).

Edyta przyzwyczaja się prędko do nowego rodzaju życia i przyjmuje wszystko, jak to do niej konkretnie po prostu dochodzi. W chwili wstąpienia do Karmelu zastaje w nowicjacie trzy młode Siostry, młodsze od niej o 20 lat. Jedna z nich, S. Teresa Renata, donosi:

„Było w tym coś radosnego, jak po pierwszych tygodniach przestawienia się na nasze życie odżyła ona i najwidoczniej odmłodniała. Zdawać by się mogło, jakoby Edyta zapomniała o swojej przeszłości, o swej wiedzy i dokonaniach ...” (T, 154).
„Jakże często umiała się śmiać wraz z Współsiostrami jak dziecko, żartując i śmiejąc się, aż jej w końcu łzy spływały po policzkach! Sama wyznawała, że nigdy jeszcze w swym życiu tyle się nie naśmiała ...” (T, 156).

W klasztorze otrzymała imię S. Teresy Benedykty od Krzyża (tzn.: ‘S. Teresa Błogosławiona od Krzyża’). W 1935 r. składa swoje czasowe śluby. Promieniuje. Jedna z jej przyjaciółek powiada do niej, chcąc jej dodać otuchy, ponieważ prześladowanie Żydów w tym czasie było już w toku:

„Tu w Karmelu jesteś zapewne bezpieczna”. Edyta – Żydówka, wyczuwając odmienny los w swym przekonaniu wiary – odpowiedziała jej jednak: „O nie, nie sądzę, żeby tak miało być. Tu mnie z całą pewnością wydostaną. W każdym razie nie mogę się z tym liczyć, jakobym tu miała mieć spokój” (T, 184).

Zachowuje zarazem swoje niewzruszone przekonania:

„Cierpienie znoszone w jedności z Panem jest Jego cierpieniem, włączone w wielkie dzieło odkupienia i w nim owocuje. Jest to zresztą podstawowym założeniem wszelkiego życia zakonnego, szczególniej zaś życia w Karmelu, żeby przez dobrowolne i radośnie znoszone cierpienie wstawiać się za grzeszników i tak współpracować w odkupieniu ludzkości” (VIII, 125).

Trwanie przed obliczem Eucharystii staje się jej najgłębszą tęsknotą. Tu widzi swoje uprzywilejowane miejsce – u stóp Tabernakulum: „... Być całkiem malutką na ziemi” (IX, 18).

„Stać przed Obliczem Boga Żywego – oto nasze powołanie” (XI, 2).

„Każda autentyczna modlitwa jest modlitwą Kościoła ... Jest to bowiem mieszkający w nim żywy Duch Święty, który w każdej poszczególnej duszy ‘modli się za nas wzdychaniem niewymownym’ ...” (XI, 22).

Walczyć w „miłości – o Miłość”! ...

„Modlitwa jest najszczytniejszym osiągnięciem, do jakiego zdolny jest duch człowieka. Modlitwa jest drabiną Jakuba [Rdz 28,12], po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje w dół do człowieka” (XI, 52).

„Im bardziej jakaś epoka pogrążona jest w nocy i w oddaleniu od Boga, tym bardziej potrzeba jej dusz zjednoczonych z Bogiem. I Bóg sprawia, że ich wtedy nie brakuje. Z najciemniejszej nocy wyłaniają się najwięksi prorocy i postacie świętych. Ale najczęściej kształtujący nurt życia mistycznego pozostaje w ukryciu. Nie ulega wątpliwości, że na decydujące przełomy w dziejach świata składają się też dusze, o których niczego nie donosi żadne dzieło z historii. O tym zaś, którym duszom zawdzięczamy decydujące przełomy w naszym osobistym życiu, dowiemy się też dopiero w owym dniu, w którym wszystko co było ukryte, stanie się jawne” (XI, 145) .

Ozdobnik (4 kB)

Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości

empt„Jezu, daj mi rozum, wielki rozum oświecony wiarą, jedynie po to, abym Cię lepiej poznała, bo im lepiej Cię poznam, tym goręcej Cię ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną Swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą. A jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy” (DzF 1474).


Ozdobnik (4 kB)

Wezwania litanijne o pokorę

Wezwania litanijne o pokorę

Panie,
emptzmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca,
emptzmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca
emptWysłuchaj mnie!

Od pragnienia, by być szanowanym
emptWybaw mnie Panie!
Od pragnienia, by być kochanym
Od pragnienia, by być chwalonym
Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami
Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych
Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę
Od pragnienia, by być podziwianym

Od obawy, by nie być upokorzonym
Od obawy, by nie być lekceważonym
Od obawy, by nie być odrzuconym
Od obawy, by nie być oszukanym
Od obawy, by nie być zapomnianym
Od obawy, by nie być wyśmianym
Od obawy, by nie być obrażonym
Od obawy, by nie być podejrzanym
Od obawy, by nie być ostatnim

Aby inni byli bardziej kochani ode mnie
emptdaj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja mógł się umniejszać
Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono
Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim
Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się święty
Abym nienawidził wszelkiego grzechu, a pragnął świętości całym sercem
Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie
Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie
Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie

Maryjo, Matko pokornych,
emptmódl się za mną!
Św. Józefie, opiekunie pokornych,
Św. Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą,
Wszyscy Sprawiedliwi, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory.

emptMódlmy się.
Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”! Proszę Cię z ufnością: Uczyń serce moje według serca Twego. Amen.


Ozdobnik (4 kB)

2. Przyjdź Boże
i
żyj we mnie

Szukam Boga: Modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)

Chciałbym Ci służyć, a nie znajduję drogi.
Chciałbym czynić dobro, a nie znajduję drogi.
Chciałbym Ciebie znaleźć, a nie znajduję drogi.
Chciałbym Cię kochać, a nie znajduję drogi.
Nie znam Cię jeszcze, mój Jezu, bo Cię nie szukam.
Szukam Cię i nie znajduję Cię.
Przyjdź do mnie, Jezu mój!
Nigdy Cię nie umiłuję, póki mi nie dopomożesz, o Jezu mój.
Przetnij moje więzy, jeśli chcesz mnie mieć, o Jezu mój!
Jezusie, bądź mi Jezusem!

Źródło – po niem: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14


Ozdobnik (4 kB)

Modlitwa o miłość Bożą

empt„Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się nauczył w głębi serca smakować, jak słodka to rzecz kochać, w miłości się rozpływać i zanurzać.
emptNiech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie przeszedł sam siebie.
emptObym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą, mym Ukochanym. Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i weseląc się z miłości.
emptObym kochał więcej Ciebie, niż siebie, a siebie tylko dla Ciebie i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to nakazuje prawo miłości, które jak światło promieniuje z Ciebie”.

‘O naśladowaniu Chrystusa’, Księga III, r. 5

Przyjdź Jezu w Maryi żyjący

empt„O Jezu w Maryi żyjący, przyjdź i żyj w sługach swoich duchem świętości Twojej, pełnią mocy, doskonałością dróg Twoich, prawdą Twoich cnót, w jedności z tajemnicami Twoimi. Panuj nad wszelką potęgą wrogą w Duchu Twoim, ku chwale Ojca.
Amen”.
Z Modlitewnika Księży Sercanów: modlitwa odmawiana po rozmyślaniu

Przebrać miarę miłości

We wszystkich sytuacjach życia będę starał się powtarzać:
emptTrzeba przebrać miarę miłości.
Jeśli miłość własna będzie mi mówić: trzeba bronić swojego prawa, odpowiem:
emptTrzeba przebrać miarę miłości.
Jeśli lenistwo będzie mi mówić: potrzebuję odpoczynku, wtedy odpowiem:
emptTrzeba przebrać miarę miłości.
Jeśli troska o sprawy ciała będzie mnie skłaniać, aby nie poświęcać się nadmiernie, wtedy także odpowiem:
emptTrzeba przebrać miarę miłości.
Jeśli będę ograniczany, niepokojony, utrudzony, powiem sobie:
emptTrzeba przebrać miarę miłości.
Z kolei zaś, gdy ja sam będę potrzebował pomocy, rady, wskazówki, pocieszenia, może wybaczenia czy ratunku dla ciała lub duszy, dla mnie samego lub dla moich braci, wtedy pójdę do Jezusa i powiem: Mój Mistrzu, obiecałeś, że odpłacisz nam taką samą miarą miłości, jaką my mierzymy. Teraz Ty także:
emptZechciej przebrać miarę miłości.

Sługa Boży O. Andrzej Prévot, SCJ

Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa

Św. O. Pio odmawiał tę modlitwę codziennie za tych,
którzy polecali się jego modlitwie

empt„O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam” [Mt 7,7], wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam, proszę o łaskę ...
emptOjcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

emptO mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w Imię Moje, da wam” [J 16,23], wysłuchaj mnie, bo oto proszę Ojca w Imię Twoje o łaskę ...
emptOjcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

emptO mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą” [Mt 24,35], wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twymi słowami proszę o łaskę ...
emptOjcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

emptNajświętsze Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe: by NIE mieć litości dla strapionych, miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą Matkę. Amen.

Obecnie odmów:
empt„Witaj Królowo”
(Tekst zob. wyż.:  ‘Witaj Królowo, Matko Litości’ )
po czym dodaj wezwanie:
emptŚwięty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami”.


Ozdobnik (4 kB)

L.
MODLITWY
OKOLICZNOŚCIOWE

Ozdobnik (4 kB)

Jak w poprzednich działach obecnego rozdziału o modlitwie, nadal korzystamy ze zbioru modlitw zarówno w wydaniu internetowym (w pierwszym rzędzie z wyżej już ukazanego zbioru ‘Modlitw’ na serwerze Episkopatu Polski ‘Opoka’), jak i z pewnych modlitewników, m.in. ‘Błogosławieni’ (Modlitewnik dla Młodzieży, Tarnów, Biblos, 2000 r.), ale i pewnych innych modlitewników.
Zob. ponadto: Ksiądz Tymoteusz, ‘Panie mój, Przyjdź Panie Jezu – Pamiątka I Komunii św., Wydawnictwo WAM:
http://www.przyjdzpj.html – Modlitwy na różne okresy i święta roku liturgicznego
.

1. Intencje
Kościoła
i
świata

Za Ojca świętego

(24 kB)
Konieczność ponownego malowania blach na wieży. Praca niebezpieczna, wysokościowa.

Papież ma tylu ludzi na całym świecie, których prowadzi do Ciebie, Panie Jezu. Ma takie trudne i odpowiedzialne zadanie w Kościele. Umacnia w wierze nas wszystkich. Ma białą sutannę i na piersi złoty krzyż. Ma tyle różnych codziennych spotkań z ludźmi, których błogosławi. Wiem, że potrzebuje mojej modlitwy, bo o nią prosi wszystkich. Wiem, że Bóg go kocha i chce, aby Kościół uczył wielu, jak Ciebie miłować. Panie Jezu, daj papieżowi zdrowie, dobry humor i aby uśmiechał się do nas często. Ojciec święty odbywa wiele podróży po świecie – czuwaj nad nim, aby wszędzie ludzie słuchali go, gdy naucza i aby modlili się razem z nim. Niech Anioł Stróż ma go zawsze w swej opiece, a ludzie go szanują.

Za Kościół

Tylu jest nas, Panie Jezu, w Twoim Kościele. Są w Nim: moi rodzice, koledzy, koleżanki, są różne dzieci, młodzież. Jest dziadek i babcia, i tylu jeszcze nie znanych mi ludzi żyjących w świecie. Chrzest nas włączył w Twój Kościół. Wiele jest w Nim osób, takich zwyczajnych, które chodzą na spacer do parku, które codziennie jeżdżą do pracy i z niej wracają utrudzeni.
– Ja też należę do Kościoła i co niedzielę jestem na Mszy świętej w mojej parafialnej świątyni, aby Ci wspólnie śpiewać, słuchać Twoich czytanych słów i spotkać się z Tobą w Komunii świętej. Lubię Panie Jezu, gdy jest nas tam tak dużo. Świat jest taki wielki i żyje na nim tylu ludzi, którzy kochają Ciebie z całego serca. Proszę Cię, aby Twój Kościół jednoczył wszystkich ludzi, byśmy tak, jak przekazujemy sobie znak pokoju, żyli w Nim w zgodzie i szanowali Twoje przykazania. Niech wszędzie na świecie ludzie poznają i kochają Ciebie, modlą się i pomagają sobie. Niech w każdą niedzielę i święto przychodzą do Ciebie dzieci i dorośli, aby być z Tobą, aby razem śpiewać i modlić się.
– Niech rośnie Twój Kościół i rozwija się tak, jak rosnę ja i moi rówieśnicy. Spraw, aby papież, biskupi, księża, siostry zakonne, misjonarze i katecheci uczyli wszystkich ludzi o Tobie. Spraw, bym i ja kochał mój Kościół. Proszę cię Panie Jezu, opiekuj się Nim, by był święty jak Ty, Matka Boża i wszyscy Twoi Święci. Proszę, aby wszyscy ludzie szanowali Go.

O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Boże, Ty na różne sposoby powołujesz ludzi do służby Tobie i ludziom. Szczególną drogą jest powołanie kapłańskie i zakonne. Spraw, by nigdy nie zabrakło młodych, pragnących Ci służyć na tej drodze.
– Panie Jezu, tak jak w czasie Twego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzisiaj mówisz: „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego. Niech będzie więcej młodych serc otwartych na tę łaskę i gotowych służyć Ci z całym oddaniem.
(zob. też modlitwy o powołania itd. w cz. III, r. 1Dodatek modlitewny : kilka modlitw o dobrą dziewczynę, dobrego chłopca pod kątem małżeństwa; oraz zob.: Wypraw, Panie, robotników na swoje żniwokilka modlitw do wyboru o powołania kapłańskie-zakonne).

Za misjonarzy

(22 kB)
Konieczność ponownego malowania blach na wieży. Obecnie malowanie blach już na samym szczycie wieży. Praca niebezpieczna, wysokościowa. Zdjęcie nr 2.

Kiedy jest gorąco i kiedy jest zimno, kiedy wieje wiatr i pada deszcz, misjonarze uczą o Tobie – Panie Jezu – wszystkich nie znających Ciebie. Uczą dzieci z Afryki, Azji, Ameryki i z tylu innych miejsc na mapie świata. Proszę cię, by nie tęsknili za domem, aby byli odważni, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo i oddani Tobie w pracy i służbie. Proszę, aby ludzie ich wspierali swymi modlitwami i ofiarami, aby misjonarze mieli czas na pisanie listów, aby chrzcili i uczyli zawsze dużo dzieci. Niech nie psują się im samochody, gdy jadą do wiosek modlić się z ludźmi i niech tubylcy pomagają im w budowie kościołów, szkół, dróg i szpitali. Woda, owoce, ryż, kukurydza i banany, niech zawsze będą w obfitości tam, gdzie ludzie gromadzą się, aby słuchać, co mówią misjonarze o Tobie Panie.
– Ty wiesz, Panie Jezu, jak trudno jest być misjonarzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu. Wiesz jak trudno mówić o Bogu, gdy się jest zmęczonym i grzeje gorące słońce. Bardzo Cię proszę, pomóż misjonarzom w głoszeniu Ciebie i Twego Królestwa na ziemi. Niech wszyscy ludzie pomagają im w głoszeniu Twojej chwały i modlą się za nich. Spraw, aby nie zabrakło misjonarzy.
– Panie Jezu, tak jak w czasie Twego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzisiaj mówisz: „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego. Niech będzie więcej młodych serc otwartych na tę łaskę i gotowych służyć Ci z całym oddaniem.

O zjednoczenie chrześcijaństwa: Modlitwa Kard. Newmana

„Oni nie wiedzą, co czynią”
Panie Jezu Chryste, Tyś się modlił z Krzyża:
‘Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’ (Łuk 23,34)!
To samo dzieje się i dziś u tak wielu z nas:
Oni nie wiedzą, co wiedzieć powinni, albo zapomnieli o tym, co niegdyś wiedzieli.
Przeczą temu, że jest Jeden Bóg, ale nie wiedzą, co czynią.
Wyśmiewają radość nieba i męki w piekle, ale nie wiedzą, co czynią.
Odcinają się od wiary w Ciebie, Odkupiciela Człowieka, gardzą Twoim Słowem i Sakramentami, wyszydzają i oczerniają Twój Kościół święty oraz kapłanów, ale oni nie wiedzą, co czynią.
Prowadzą na manowce tych, którzy idą do celu, przerażają słabych i psują młodzież, ale oni nie wiedzą, co czynią.
Inni pragną co prawda religii, ale biorą błędy za prawdę, podążają za własnymi wyobrażeniami, zwodzą innych i trzymają ich z dala od Ciebie.
Wszyscy oni nie wiedzą, co czynią.

Ale Ty, Panie, możesz im dać wiedzę.
O Panie, zaklinamy Cię na podstawie Twoich własnych słów:
‘Boże i Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’!
Poucz ich teraz, otwórz ich oczy, zanim przyjdzie przyszłość!
Daj im wiarą w to, co kiedyś zobaczyć muszą, jeśli tu w to wierzyć nie chcą!
Daj im też mocną, i zbawczą wiarę!
Rozprosz ich straszliwe błędy i daj im pić z świętej Wody, o której powiedziałeś:
‘Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki’ (J 4,14). Amen.
Źródło – niem.: http://www.etika.com/d15/15oe3.htm

Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa

„Jezu, dobry Pasterzu i Królu ukrzyżowany. Jak bardzo bolesne jest to, że ci, których tak umiłowałeś, rozdarli Twój Kościół, żywe Ciało, którego Ty jesteś Głową. To przecież i nasz grzech. Dlatego nie śmiem się modlić i prosić Cię o cud. Wiem, jak bardzo pragniesz, aby wierzący „byli jedno”, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, bo jedną mamy wiarę, jeden chrzest, jednego Ojca w niebie i Ciebie jednego, który odkupiłeś nas za cenę najdroższej Twojej krwi.
– Klękam przed Tobą, Bogiem moim ukrzyżowanym, przed raną Twego Serca, z którego narodził się Kościół. Pragnę, ażeby uklękli wszyscy z Janem XXIII, który życie swoje oddał za jedność Kościoła, i przebaczyli sobie nawzajem. Zostawiłeś nas na świecie jako znak miłości. Niech więc świat zatrzyma się jeszcze raz i powie: Patrzcie, jak oni się miłują. Jezu mój, niech stanie się to szybko”.

Za umierających, zwłaszcza NIE przygotowanych

„Dobry Jezu, Ty tak bardzo kochasz dusze. W imię konania Twego Najświętszego Serca, w imię bólów Twojej Niepokalanej Matki proszę Cię, oczyść w swej Krwi grzeszników całego świata, którzy są teraz w agonii i jeszcze dziś umrą. Amen”.
P. Serce Jezusa konające.
W. Zlituj się nad konającymi!
Odmów jeszcze: 3x ‘Zdrowaś Maryjo’.

„O Jezu, w godzinie Twojego konania na Krzyżu powiedziałeś Bogu, Twojemu Ojcu: ‘Ojcze, w ręce Twoje składam Ducha Mojego’ (Łuk 23,46), proszę Cię, byś powierzył swemu Ojcu również dusze tych wszystkich, którzy dziś w różnych okolicznościach i w różnych częściach globu ziemskiego przekroczą bramę śmierci.
– O Jezu, zawierzamy Ci N. i N. Zechciej go (ją) przyjąć do swego Królestwa, w którym już nie będzie cierpienia, nie będzie łez i bólu, a panować będzie radość z Tobą na wieki”

Modlitwa o szczęśliwą śmierć

„O Ukrzyżowany Odkupicielu, Panie Jezu Chryste! Przez Twoje najświętsze cierpienia i konanie, przez Twoją gorzką agonię, jaką przeżywałeś, gdy Dusza Twoja oddzielała się od Twojego Najświętszego Ciała, zmiłuj się nade mną, teraz i w godzinie mojego umierania.
Wysłuchaj, o Dobry Jezu, mej błagalnej prośby i mojego wzdychania: i racz być w tym ostatnim momencie, od którego zależy cała wieczność, litościwy i miłosierny dla mnie grzesznika. Gdy przyjdziesz na Sąd, o Jezu, nie potępiaj mnie!
A Ty, o Matko nas wszystkich, Matko Miłosierdzia, Ucieczko grzeszników i jedyna Pocieszycielko umierających! O błogosławiona Matko Boża Maryjo, bądź przy mnie przy wszystkich napaściach szatana i moich potrzebach, żebym wiódł życie po Bożemu.
Dopomagaj mi w chorobach i niebezpiecznych śmiertelnych próbach, żebym umarł w prawdziwej wierze, w silnej nadziei w miłości i z miłości do Jezusa Chrystusa i tak dopiero umarł. Bym w ten sposób wraz z Tobą i wszystkimi Kochanymi świętymi mógł kochać Pana mojego i Boga całą gorącością mojego serca, wysławiać go i błogosławić Mu teraz i na wieki. Amen”.

Za dusze w czyśćcu cierpiące

„Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera.
– Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w Niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, co płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. My mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich”.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Twojego Syna JEZUSA, w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi, które odprawiają się gdziekolwiek na świecie, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich grzeszników po świecie, za wszystkich grzeszników Kościoła Powszechnego oraz grzeszników w moim domu i mojej rodzinie. Amen.
Modlitwa św. Gertrudy z Helfta, zob. STRONĘ niemiecką:
http://www.etika.com/deutsch1/11r91.htm

Ozdobnik (4 kB)

2. Intencje modlitewne
rodziny

Modlitwa rodziców za swe dzieci

„Wierny Boże, Ojcze Miłości w niebie!
Ty jesteś właściwym Ojcem nad wszystkim, co się nazywa ‘dziećmi’ w niebie i na ziemi. Przychodzimy do Ciebie z serdeczną modlitwą: Zechciej pobłogosławić naszym dzieciom.
Odpowiedzialność, jaka na nas ciąży, jest tak wielka. A wiemy przecież, że Ty kiedyś zażądasz ich dusz od nas rodziców. Toteż prosimy Cię o właściwe zrozumienie i mądrość do ich wychowania. Zechciej przebaczyć wszystko, cośmy uczynili źle lub cośmy opuścili.
Oświeć nas swym Duchem Świętym i spraw, żebyśmy się stawali coraz bardziej dobrym przykładem, żebyśmy nie tylko napominali i zachęcali, lecz wskazywali im drogę naszym dobrym przykładem.
Napełnij nas i ich swoją miłością, żebyśmy dążyli jedynie do tego, co najlepsze dla ich ciała i duszy. Dopomóż nam wychować dzieci na pobożnych, Tobie się podobających ludzi. Miej cierpliwość z naszą słabością i dodaj do naszej dobrej woli – jeszcze i jej wprowadzenie w czyn.
Bądź Towarzyszem naszym i ich, żebyśmy w dniach pomyślności i niepomyślności dla Ciebie żyli, Tobie służyli, dla Ciebie cierpieli i dla Ciebie kiedyś umierali. Amen”.
Źródło – po niem.:  http://www.etika.com/deutsch1/11n701.htm

Modlitwa małżonków za siebie nawzajem

„Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci z serca za łaskę, jakiej nam udzieliłeś w Sakramencie Małżeństwa. Prosimy Cię ufnie, utrzymaj i umacniaj tę łaskę w nas w dzień i w noc. Dopomóż nam, byśmy kochali się zawsze wzajemnie w zgodzie i wierności i żeby nas nie rozdzielało żadne zgorzknienie czy rozczarowanie. Niech nasza miłość będzie tak cierpliwa i mocna, żeby umiała chętnie znosić również troski i cierpienia. Spraw też, żebyśmy potrafili przebaczać sobie zawsze nawzajem i gotowi byli służyć sobie pocieszeniem.
– Prosimy, żeby ta pobłogosławiona obrączka stanowiła dla nas zbawienne przypomnienie i zarazem upomnienie, że małżeństwo nasze jest nierozwiązalne i że jest Obrazem Przymierza, jakie Ty, Odkupicielu świata, zawarłeś ze swoją Oblubienicą – Kościołem, i przypieczętowałeś go swoją Krwią. Niech się pod Znakiem Krzyża wspólnie modlimy i wspólnie pracujemy, wspierając się nawzajem w tym co dobre, darząc się czystym, ofiarnym usposobieniem. Dodaj nam dzisiaj do tego świętego wezwania od nowa siły Twojej Łaski. Amen”.

Modlitwa za rodziców

„Panie, Tyś się stał Człowiekiem i przyjąłeś Ciało z Dziewicy Maryi. I Ty zechciałeś w swym ziemskim życiu mieć matkę.
– Dziękuję Ci za moją Matkę, a także za mego Ojca. Im zawdzięczam, że jestem. Rodzice mnie żywili, przyodziewali, dali mi mieszkanie. A właściwie nic w zamian za to nie chcą ode mnie. Modlą się oni jednak i życzą sobie, żebym się w życiu miał dobrze i bym był szczęśliwy. To jest jednak tylko wówczas możliwe, gdy dochowam wierności Tobie i gdy będę kształtował moje życie według Twoich Przykazań. Nie chciałbym rozczarować moich rodziców. Pragnę okazać Matce i Ojcu największe podziękowanie za wszystko co mi dali przez to, że będę jednocześnie tym bardziej Twoim Dzieckiem, o Boże.
– Gdyby zaś moi rodzice nie dawali mi zawsze najlepszego przykładu, to proszę Cię tym bardziej, o Boże, za nich oboje: żebym obecnie JA, ich dziecko, im dopomógł, o Boże, w urodzeniu mojej Matki i mojego Ojca do Nieba. Amen”.

Modlitwa przed urodzeniem dziecka

„Panie i Boże, oczekujemy naszego dziecka. Pragnęlibyśmy tak bardzo, żeby ono było dzieckiem zdrowym i wesołym. Przyjmujemy je jednak tak, jak Ty nam je podarujesz.
A teraz bardzo Cię prosimy: Obdarz to nasze dziecko swoją miłością. Pragniemy je chronić, na ile nas tylko stać, już teraz, w okresie gdy je dopiero oczekujemy. Dopomóż nam w godzinę porodu.
Pragniemy przyjąć to nasze dziecko w Twoim Imieniu i wskazać mu drogę, na której będzie mógł odnaleźć Ciebie, Boże. Daj mu życie spełnione i szczęśliwe. Niech stanie się błogosławieństwem dla wszystkich, z którymi się spotka. Otocz je zawsze swoją opieką.
Tobie zaś, o Święty Aniele Stróżu naszego dziecka, zawierzamy oczekiwane dziecko w całkiem szczególny sposób. Strzeż je w okresie oczekiwania, a potem przy porodzie, w jego rozwoju w dzieciństwie, młodzieńczości i jego późniejszych latach. Doprowadź je zgodnie ze zleconym Ci zadaniem niegdyś, wraz z nami, do Domu Ojca. Amen”.

Za chorych w rodzinie

„Panie Jezu, Ty dobrze widzisz nasze mniejsze i większe krzyże. Proszę Cię za chorych w mojej rodzinie i wśród moich bliskich. Umocnij ich w cierpieniu i nie dopuść, żeby krzyż jaki dźwigają, był dla nich zbyt ciężki.
Proszę Cię, Jezu i Maryjo i Józefie: nakłońcie serce wszystkich chorych, żeby radosnym sercem pragnęli przyjąć sakrament chorych – jako ten Dar Odkupiciela, który jest przeznaczony właśnie na sytuacje i stany choroby.
Oby wszyscy chorzy chętnie się starali tego dopełniać w swym ciele, czego jeszcze nie dostaje Twojej męce dla zbawienia wszystkich ludzi. Amen” (Kol 1,24).

Za Ojczyznę

„Panie Jezu, historia mojej Ojczyzny jest trudna, niełatwo uczyć się i zapamiętać tyle ważnych nazwisk i dat związanych z jej historią. Lubię mój kraj, wioski, miasta i piękne polskie krajobrazy, i moją szkołę, i gdy sypie śnieg, i gdy świeci słońce. Lubię wakacje nad morzem i odpoczynek w górach. W mojej Ojczyźnie podziwiam piękne nowe domy, duże fabryki, porty ze statkami i lotniska.
– Panie Jezu, daj proszę, aby był w niej szacunek do chleba. Daj dostatnie życie wszystkim w niej mieszkającym, pracę szukającym jej, daj pokój żołnierzom, aby nie musieli ginąć, broniąc jej granic. Spraw, aby ludzie szanowali w niej siebie, drzewa, rzeki i zwierzęta. Niech dbają o szkoły, o pomniki, groby, zabytki, kościoły, szpitale, teatry i aby z szacunkiem mówili, że to ich dom – Ojczyzna”.

Za Nowożeńców

„Pragnę, Panie, prosić Cię za tych Młodych, którzy są moimi bliskimi. Bądź z nimi zawsze, by miłość, która ich łączy, potrafiła pokonać wszelkie przeciwności, tak, by byli szczęśliwi tu na ziemi i w niebie.
– Panie Jezu, dzisiaj każdy z nas cieszy się razem z N. i N., dzieląc z nimi radość ich małżeństwa. Bądź z nimi zawsze i spraw, aby nie zabrakło im ludzi bliskich i życzliwych, gdy przyjdą chwile próby i zwątpienia”.

Za małżeństwa

„Drogi Jezu, polecam Ci wszystkie małżeństwa i rodziny. Ty, który cieszyłeś się szczęściem Młodych w Kanie Galilejskiej, uświęcaj i umacniaj wszystkie małżeństwa. Daj im Twoją łaskę i zachowaj w wierności i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych

„Jezusie, wciąż jeszcze pełno jest ludzi, którzy nie chcieliby myśleć o swych bliźnich. Stąd tak wielu opuszczonych, bezdomnych. Są tacy, którzy nie mają ani domu, ani żadnej rodziny. Żyją sami, i jest im niezmiernie ciężko. Nie widać u nich radości, nie ma wesołej rozmowy: spotykają ich same tylko przykrości.
– Proszę Cię gorąco za nich: zechciej przemienić ich los, żeby znaleźli dobrych ludzi, którzy dopomogą im żyć w sposób godny człowieka. Żeby mogli doświadczyć, że i oni mają Ojca w Niebie, a na ziemi przyjaciół. Kiedy Ty, o Jezu, przebywałeś na ziemi, zajmowałeś się zawsze biednymi. Ulituj się nad nimi i teraz i spraw, żeby moje serce i moje ręce były zawsze wrażliwe na nędzę i biedę i zawsze gotowe wesprzeć ich z hojnością.”.

Za swych bliskich

Panie Jezu, Ty współczułeś cierpiącym i byłeś dla nich pomocą. Daj zdrowie duszy i ciała oraz pogodę ducha moim bliskim, którzy cierpią. Uchroń ich od zwątpienia, lęku i rozpaczy. Spraw, aby byli zjednoczeni z Tobą i aby w Twoim krzyżu dostrzegli sens i wielkość cierpienia.

Ozdobnik (4 kB)

3. Modlitwy
życia osobistego

Przed i po nauce

Przed nauką
emptDuchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Po nauce
emptDzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za tych którzy mnie skrzywdzili

„Panie Jezu, który powiedziałeś na krzyżu o swoich prześladowcach: ‘Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’, daj mi siłę abym i ja mógł przebaczyć i nie nosić urazy ani gniewu na tych, którzy wyrządzili mi krzywdę. Tylko w ten sposób wypełnię Twoje przykazanie: ‘Miłujcie nieprzyjaciół waszych’ ...”.

(Zob. też wyż., Modlitewkę Przebaczenia, cz.IV, r.7, Modlitwa przebaczenia i zdania na Jezusa – zwł. po przyjętej Komunii św.; oraz ta sama modlitwa, ale w kontekście głębszego uzasadnienia teologiczno-pastoralnego, zob.: Modlitwa Przebaczenia w nawiązaniu do nadziei na Miłosierdzie Boże w stosunku do siebie samego).

Za tych którym ja zło wyrządziłem

empt„Panie Jezu, są tacy ludzie, którzy przez brak mojej miłości mogli odejść od Ciebie. Powiedziałeś: „Wy jesteście światłem świata”.
emptTo miłością miałem świecić, a ja zamiast dobrych uczynków dla bliźniego mego, zło uczyniłem. Napraw, proszę, brak mojej miłości i daj mi jeszcze czas, bym czyniąc dobro mógł wynagrodzić zło popełnione”.

O zdrowie

„Panie Boże, od którego wszystko pochodzi, Twoim największym darem dla mnie jest moje życie. Dzięki Ci za to. Proszę Cię również, obdarz mnie i moich bliskich zdrowiem duszy i ciała, byśmy mogli w życiu Tobie wiernie służyć i pomagać ludziom.
– Panie Jezu, Ty współczułeś cierpiącym i byłeś dla nich pomocą. Daj zdrowie duszy i ciała oraz pogodę ducha moim bliskim, którzy cierpią. Uchroń ich od zwątpienia, lęku i rozpaczy. Spraw, aby byli zjednoczeni z Tobą i aby w Twoim krzyżu dostrzegli sens i wielkość cierpienia”.

Modlitwa na każdy dzień

„Panie, pozwól mi ze spokojem ducha spotkać wszystko, co mi niesie każdy dzień. Pomóż mi poddać się Twojej świętej woli. W każdej chwili dnia ucz mnie i podtrzymuj we wszystkim. Objawiaj swoją wolę dla mnie i dla otaczających mnie ludzi. Jakiekolwiek otrzymałbym dzisiaj wieści, spraw niech je przyjmuję ze spokojem i mocnym przekonaniem, że we wszystkim dzieje się Twoja święta Wola.
– Kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami i uczuciami. We wszystkich nieprzewidzianych wypadkach daj, abym pamiętał, że wszystko pochodzi od Ciebie, i że Ty jesteś Panem wszystkiego.
– Naucz mnie rozumieć ludzi i z prostotą postępować z każdym członkiem mojej wspólnoty, nikogo nie zasmucając i nie wnosząc w jego duszę zamętu.
– Panie, dodaj mi sił do znoszenia trudów każdego dnia i do przyjmowania tego, co się wydarzy. Ty sam kieruj moją wolą, przyciągając ją do Siebie, i ucz mnie co dzień, jak mam wierzyć w Ciebie, jak cierpieć i jak przebaczać z miłością Twoją w moim sercu.
– Panie, wierzę, że zawsze jestem Twój i dziękuję Ci za tę wiarę każdego dnia”.

Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła

„Królu Królów, wtrąć władców, którzy szydzą z moralności i prawa, w upokorzenie i zawstydzenie, żeby już nie mogli służyć innym złym przykładem.
Odbierz władzę tym, którzy jej nadużywają, rozetnij ciernie, żeby droga się uwolniła.
Ujawnij zdrajców, którzy sprzysięgli się przeciw Tobie. Spraw, żeby ich ciemne plany i czyny wyszły na światło dzienne.
Bądź zawsze i wszędzie naszym Królem i Obrońcą!”
Źródło – z niem.:   http://www.etika.com/deutsch1/11g11.htm

Ozdobnik (4 kB)

Modlitwa o szczęśliwą śmierć: w Łasce uświęcającej

„O Panie mój i Zbawco, podtrzymuj mnie w godzinie mej śmierci swoimi ramionami i łaską Twoich Sakramentów.
– Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści święty olej chorych, niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem, a Krew Twoja będzie moim orzeźwieniem.
– Niech spojrzy na mnie życzliwie Maryja, Twoja i moja Matka.
– Niech mój Anioł Stróż szepce mi słowa pokoju, a pełni chwały patronowie moi niech się wstawiają za mną, abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej świętej wierze, w Twoim świętym Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości. Amen”.

O wewnętrzne uzdrowienie

„Panie Jezu, wielbimy Cię i uznajemy w Tobie naszego Pana i Zbawiciela. Ty jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Ty jesteś Mesjaszem-Zbawicielem. I Ty powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. U Twych stóp składamy wszystkich chorych, którzy są tutaj i wszystkich chorych, których nosimy w naszych sercach. Tych wszystkich, którzy prosili o modlitwę.
– Prosimy Cię, przez zasługi Twojej Męki, racz uzdrowić chorych. Ty, który jesteś uzdrowieniem chorych; i Ty, który powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane”. Prosimy Ciebie, Panie, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła i przez moc Twoich chwalebnych ran, przez Twój święty Krzyż i przez drogocenną Krew przelaną za nas, uzdrów Tych, którzy cierpią na ciele.
– Ty, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem, uzdrów także tych, których serca są zranione. Ty, który przyszedłeś, aby leczyć rany serc złamanych. Panie Jezu, prosimy Cię o to za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Prosimy Cię o to, ponieważ Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane”, a my wierzymy, że Twoje słowo jest prawdą i jesteśmy tak bardzo pewni Twojej żywej obecności wśród nas. I jesteśmy tak bardzo przeświadczeni o Twojej dobroci i współczuciu dla tych, którzy cierpią, że zanim jeszcze poznamy rezultaty naszych próśb, w wierze już mówimy: „Panie Jezu, dziękujemy za to, co zrobiłeś dla naszych chorych”. Chwała i uwielbienie Tobie, Panie Jezu!”
Modlitwa  E. Tardif, w: „Błogosławieni” 320.

Ozdobnik (4 kB)

Akt heroiczny na Godzinę Śmierci

empt„Panie mój i Boże! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki – z poddaniem i gotowością, każdy rodzaj śmierci, jaki Twojej Miłości spodoba się zesłać na mnie: wraz z wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły. Przyjmuję wszystko to z góry w połączeniu z Twoim konaniem na Krzyżu – jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Amen.

emptUfam Tobie, Jezu, że w godzinę śmierci mnie odkupionego za tak wielką cenę: Krzyża Odkupienia, nie opuścisz i nie dozwolisz mi odłączyć się od Ciebie.

emptUfam Tobie, Matko moja Maryjo, że nie zapomnisz w tej godzinie o swym dziecku, chociażby tak często bardzo niewdzięcznym.

emptUfam Tobie, mój Ukochany Aniele Stróżu, że będziesz orędował za mną, bym szczęśliwie przekroczył próg wieczności i znalazł się w Domu Ojca.

emptDo Twojej dyspozycji oddaję, o Jezu, wszystkie modlitwy, ofiary, odpusty, Msze św., jakie będą odprawione za mnie po mojej śmierci. Ty najlepiej wiesz, jak tymi Skarbami, złączonymi z Twoją Ofiarą na Krzyżu, rozporządzać. Niech te wszystkie skarby przeznaczone będą dla innych, zwłaszcza zagrożonych potępieniem wiecznym. Pozwól, Boże Miłosierdzie, że jeden raz więcej wyrażę moje bezwarunkowe:

emptUfam Twojej i Matki Twojej Miłości.
Amen”.


Ozdobnik (4 kB)

M.
WYBRANE
AKTY STRZELISTE

Ozdobnik (4 kB)

1. Wezwanie
do Jezusa
z Ewangelii

Słowo wprowadzenia

‘Akty strzeliste’ są to krótkie, zwykle jednozdaniowe modlitewki, zdolne istotnie ‘przebić się’ do samego Tronu Bożego. Praktyka wzbudzania aktów strzelistych o jakiej bądź porze dnia czy nocy, chociażby tylko w myśli, jest błogosławiona. Ułatwia podtrzymywanie stałego kontaktu z Bogiem, podtrzymuje świadomość Bożej Obecności, staje się przedłużeniem dziękczynienia po przyjęciu Eucharystii, umocnieniem na bieżąco ku dobru.
emptNa naszej stronie pojawiały się już niejednokrotnie drobne ‘akty strzeliste’ w różnym kontekście. Całą serię takich aktów ukazano m.in. w modlitwie dziękczynnej po przyjęciu Komunii św. (zob. wyż.: Akty strzeliste po Komunii świętej). A oto jeszcze inne tego rodzaju modlitewki zdolne przebić niebiosa – ku radości nieba i naszemu pożytkowi.

Akt błagalny do Jezusa

Ta modlitwa odmawiana jest wielokrotnie w ciągu dnia przez mnichów tradycji prawosławnej. Jej celem jest osiągnięcie „modlitwy serca”, tj. stałego zwrócenia serca ku Bogu. Nie jest ona jednak ‘wymysłem’ ani prawosławnych, ani katolików, lecz właściwie mniej lub więcej dosłownym cytatem podobnych wezwań z samej Ewangelii (zob. Mt 15,22; 20.30n; Mk 10,47n; Łk 18,38n).

„Jezu Chryste,
Synu Boga żywego,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.

Ozdobnik (8.8 kB)

2. Wybór
innych
aktów strzelistych

Ozdobnik (4 kB)

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją (Ps 50 [51] 1)

2. U Pana jest bowiem łaska, * u Niego obfite odkupienie (Ps 130 [130] 7)

3. Jezu, żałuję za me grzechy

4. Napełnij mnie Twym Duchem Świętym. Kocham Cię, Jezu!

5. Panie Jezu, spraw abym przejrzał!

6. Jezu mój wierzę, ale zaradź niedowiarstwu mojemu

7. Jezu, bądź moją mocą i moim ratunkiem

8. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję

9. Pan mój i Bóg mój

10. Panie, w ręce Twoje oddaję ducha mojego

11. Jezu, uczyń ze mną co zechcesz: jestem Twój

12. Wszystko na Twoją chwałę!

13. Jezu mój, ufam Tobie!

14. Duchu Święty, który mieszkasz we mnie i znasz moją słabość, pomóż mi wierzyć, ufać i kochać Boga!

15. Duchu Święty, rozpal w nas miłość, wygaś zmysłowość

16. Przemień wewnętrzne napięcia w kojącą ciszę

17. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem

18. Matko moja, Tyś moją nadzieją!

19. Matko moja, uchroń mnie przed grzechem śmiertelnym!

20. Matko moja, strzeż mnie od grzechu ciężkiego!

21. Maryjo, spraw żeby żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga!

22. Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju!

23. Spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał miłości, co kochał.
Albowiem gdy dajemy – otrzymujemy;
Gdy przebaczamy – otrzymamy przebaczenie,
A umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

24. Spraw, Panie, żeby moja wiara była radosna, żeby dawała pokój mojemu duchowi, czyniła mnie zdolnym do rozmawiania z Bogiem i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi

25. Wielbię Ciebie w każdym momencie, *
O, żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie

26. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, * Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

27. Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych. * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje

28. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem – Chrystus, Chrystus, Władcą nam

29. Dobry Jezu, a nasz Panie, * daj im wieczne spoczywanie

30. Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Serce Jezusa Eucharystycznego, * w każdej chwili, we wszystkich świątyniach * i po wszystkie czasy aż do skończenia wieków

31. Wszędzie kochane niech będzie * Najświętsze Serce Jezusa

32. Najświętsze Serce Jezusa, * spraw, niech Cię kocham coraz więcej

33. Niepokalane Serce Maryi, * bądź moim zbawieniem

34. O mój Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem

35. Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko

36. Serce Jezusa, bądź moją miłością

37. Serce Maryi, bądź moim ratunkiem

38. Jezu, Mario, Józefie święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją

39. Jezu, Mario, Józefie święty, bądźcie przy moim skonaniu

40. Maryjo, chroń w swym Czystym i Niepokalanym Sercu zagubione dzieci w tym świecie grzechu

41. Nigdy nie zdołam Ci, Panie, należycie podziękować.
Niech Ci dziękuje każde me tchnienie.
Niech Ci dziękuje każde serca uderzenie.
Aż po ostatnie serca bicie w dzień ostatni.
Niech Ci dziękuje każda moja myśl:
Nie chcę nic innego myśleć jak tylko: ‘Dzięki, dzięki, dzięki Ci’. Amen

42. Tobie ja żyję, * Tobie umieram, * Jezu, Twój jestem * w życiu i przy śmierci.

43. Maryjo, Matko i Dziewico, * spraw niech (ja, moja rodzina itd. będzie coraz bardziej jak i Ty

44. W Imię Jezusa – odejdź, Szatanie!

45. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże! * Niech Ci okaże swe Oblicze i zmiłuje się nad Tobą! * Niech zwróci swe Oblicze ku Tobie i udzieli Ci pokoju! * Niech Pan Cię błogosławi ...

46. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, tutaj i we wszystkich Twoich kościołach po całym świecie i wysławiamy Cię, bo przez Krzyż Twój święty odkupiłeś świat cały

47. O Jezu, miłosierdzia i przebaczenia * przez zasługi świętych ran Twoich * oraz przenajdroższej krwi Twojej

48. Jezusie, Synu Boga żywego, zrodzony z Maryi Dziewicy, ukrzyżowany dla zbawienia człowieka, teraz królujący w niebie, zmiłuj się nad nami!

49. Boże miłosierdzia, * dopomóż wszystkim dzieciom w biedzie, * obdarz je miłością w rodzinie, * niech znajdą dobrych przyjaciół.

50. Jezusie i Maryjo: Kocham Was! Ratujcie grzeszników!


Ozdobnik (4 kB)

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7h.
Stadniki, 11.XI.2013.
Tarnów, 13.IX.2023.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIK. MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

1. W Obliczu Boga
!empt (0 kB)Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy
!empt (0 kB)O postępowanie według Bożego upodobania
!empt (0 kB)Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein
!empt (0 kB)Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości
!empt (0 kB)Wezwania litanijne o pokorę

2. Przyjdź Boże i żyj we mnie
!empt (0 kB)Szukam Boga: modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)
!empt (0 kB)Modlitwa o miłość Bożą
!empt (0 kB)Przyjdź Jezu w Maryi żyjący
!empt (0 kB)Przebrać miarę miłości
!empt (0 kB)Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa

L. MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

1. Intencje Kościoła i świata
!empt (0 kB)Za Ojca świętego
!empt (0 kB)Za Kościół
!empt (0 kB)O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
!empt (0 kB)Za misjonarzy
!empt (0 kB)O zjednoczenie chrześcijaństwa: modlitwa Kard. Newmana
!empt (0 kB)Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa
!empt (0 kB)Za umierających, zwłaszcza nie przygotowanych
!empt (0 kB)Modlitwa o szczęśliwą śmierć
!empt (0 kB)Za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Intencje modlitewne rodziny
!empt (0 kB)Modlitwa rodziców za swe dzieci
!empt (0 kB)Modlitwa małżonków za siebie nawzajem
!empt (0 kB)Modlitwa za rodziców
!empt (0 kB)Modlitwa przed urodzeniem dziecka
!empt (0 kB)Za chorych w rodzinie
!empt (0 kB)Za Ojczyznę
!empt (0 kB)Za Nowożeńców
!empt (0 kB)Za Małżeństwa
!empt (0 kB)Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych
!empt (0 kB)Za swych bliskich

3. Modlitwy życia osobistego
Przed i po nauce
Za tych którzy mnie skrzywdzili
Za tych którym ja zło wyrządziłem
O zdrowie
Modlitwa na każdy dzień
Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła
Modlitwa o szczęśliwą śmierci: w łasce uświęcającej
O wewnętrzne uzdrowienie
Akt heroiczny na godzinę śmierci

M. WYBRANE AKTY STRZELISTE

1. Wezwanie do Jezusa z Ewangelii
Słowo wprowadzenia
Akt błagalny do Jezusa

2. Wybór innych aktów strzelistychObrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Remont wieży – kościół w Stadnikach (a)
Ryc.2. Remont wieży – kościół w Stadnikach (b)