(0,7kB)   (0,7 kB)

francisc1 (22 kB)
Papież Franciszek skupiony przed wygłoszeniem kolejnej homilii do Ludu Bożego.

(6 kB)

7. RÓŻANIEC MARYJNY
MODLITWA DO św. MICHAŁA ARCHANIOŁA

DODATEK NADZWYCZAJNY

Różaniec Maryjny
Modlitwa do św. Michała Archanioła:
ZA KOŚCIÓŁ
Modlitwa błog. ks.Popiełuszki
za Ojczyznę

taw (4 kB)

Różaniec Maryjny – Pod Twoją Obronę
Modlitwa do św. Michała Archanioła
ZA KOŚCIÓŁ
Modlitwa błog. ks.Jerzego Popiełuszki
za Ojczyznę

Ojciec Święty zachęca wiernych na całym świecie (komunikat Stolicy Apostolskiej z 29.IX.2018 r.), by codzienny Różaniec październikowy odmówili jako Lud Boży w intencji zjednoczenia się w komunii i pokucie, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, by chronili Kościół od diabła, który stara się zawsze odłączyć nas od Boga i tworzyć podziały między nami.

Papież prosi zarazem, żeby dołączyć po Różańcu modlitwę „Pod Twoją Obronę”. Tą prośbą prosi Ojciec Święty wiernych o modlitwę, aby Święta Boża Rodzicielka chroniła Kościół pod swym płaszczem, zachowała go przed atakami złego ducha, wielkiego Oskarżyciela (zob. Ap 12,9nn), a jednocześnie czyniła go coraz bardziej świadomym win, błędów oraz nadużyć popełnionych w czasie obecnym i w przeszłości, a także wyzwalała zaangażowanie w ich zwalczaniu, aby zło nie zwyciężyło.

Ponadto Ojciec święty prosi, by Różaniec kończyć modlitwą do św. Michała Archanioła, napisaną przez papieża Leona XIII. Odmawiano ją na zakończenie każdej Mszy św. ‘cichej’ aż do lat 60-tych ubiegłego wieku. Obowiązek odmawiania tej modlitwy został skreślony niestety jako jedna z pierwszych zmian ‘Soborowych’ ... w 1964 r. Był to ... 80-ty Rok Diabła (według wizji papieża Leona XIII) !

f119 (7 kB)

Na prośbę pap. Franciszka:
odmawiaj codziennie:

flowrbar (13 kB)

1. Różaniec Maryjny.
W razie potrzeby – kliknij: RÓŻANIEC.

2. Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
emptO Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Po łacinie:

emptSub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta.
emptDomina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

3. Modlitwa do św. Michała Archanioła

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy.
emptA Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

Po łacinie:

emptSancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur.
emptTuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude.
emptAmen.Relację o wizji papieża Leona XIII (z 1884 r.): rozmowy Szatana z Chrystusem w sprawie zniszczenia Jego Kościoła – zob. zaraz poniżej:4. MODLITWA za OJCZYZNĘ polecana przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę –
empt


emptWszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!
emptPochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo.
emptWszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.
emptAmen.
emptZa: http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl/


f119 (7 kB)

Wstrząsająca wizja papieża Leona XIII z 1884 r.

Głosem gardłowym, pełnym złości i pychy, krzyczał szatan:
Mogę zniszczyć Twój Kościół !
Łagodnym głosem Jezus odpowiedział:
Potrafisz? Więc próbuj.
Szatan:
Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy !
Jezus:
Ile czasu i władzy potrzebujesz?
Szatan:
Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą.
Jezus:
Będziesz miał ten czas i władzę.
Które stulecie wybierasz?
Szatan:
To nadchodzące [XX w.]
Jezus:
Więc próbuj, jak potrafisz.

„Ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (trzyma on szatana pod stopami), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie … W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana … ”

„Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą recytowało się przed laty na końcu Mszy św. – Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła…”.

„Chciałby Bóg, aby umocniła nas modlitwa w walce duchowej, o której mówi list do Efezjan: ‘W końcu bądźcie mocni w Panu ‘siłą Jego potęgi’ ...” (Ef 6,10). O tej samej walce mówi księga Apokalipsy, ożywiając przed naszymi oczyma obraz świętego Michała Archanioła”.


Źródło:
1) https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/08/23/wizja-papieza-leona-xiii-z-1884-roku-dialog-szatana-z-chrystusem-historia-powstania-egzorcyzmu-do-sw-michala-archaniola/
2) http://bezale.pl/2017/03/31/objawienie-papieza-leona-xiii/ – Rozmowa szatana z Chrystusem w wizji papieża Leona XIII.buk-aa (24 kB)

Tarnów, 30.IX.2018.
Relektura: 1.I.2021.(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)
Papież Franciszek z Krzyżem
7. Różaniec Maryjny - Modlitwa do św.Michała Archanioła
Prośba pap. Franciszka o Różaniec itd.
Pod Twoją obronę
Modlitwa do św.Michała Archanioła
Za Ojczyznę (błog.ks.Popiełuszko)
Wizja Leona XIII z 1884 r.
Obrazek: Bukiet kwiatów