(0,7kB)   (0,7 kB)

(10 kB)
Jak ta mama-niedźwiedzica cierpliwie słucha swoje Maleństwo, które na swój niedźwiedzi sposób szepce swej Rodzicielce coś do ucha: czy niedźwiedziątka mają jakieś swoje, ściśle osobiste ... tajemnice? A że jest małe, staje na jednej nodze, żeby było wyżej do ucha swej mamy-nadźwiedzicy... – A czy Bóg mógłby nie słuchać głosu próśb błagalnych swoich Dzieci: swego żywego OBRAZU-Podobieństwa? Oby przeszkodą na drodze Bożego wysłuchania nie stanął grzech, o czym mówi Izajasz: „NIE! Ręka PANA nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani SŁUCH Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. LECZ: wasze winy wykopały PRZEPAŚĆ między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze - zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język ...” (Iz 59,1nn).


2. AUTOR O SOBIE

Gdy ktoś przygotowuje się do wysłania emaila, wie dobrze, do kogo się zwraca. Trudno, by autor niniejszej strony internetowej „Pogotowie na email, gdy sumienie w rozterce” mógł nie przedstawić siebie: kim jest, czym się zajmuje, jaki jest jego status życia. Osoby mające nadzieję znalezienia zrozumienia oraz wsparcia duchowego i modlitewnego mają prawo do przynajmniej ogólnikowego poznania tego, do kogo o taką pomoc się zwracają. Tym bardziej, że korespondencja będzie dotyczyła spraw bardzo wrażliwych i bolących, ściśle związanych z tajemnicą sumienia poszczególnego człowieka. Stąd całe ryzyko decydowania się na taką formę szukania pomocy, a tym bardziej prośby o wsparcie i radę w przeżywanych problemach swej psychiki, a może i sumienia.

Oto więc parę podstawowych informacji o autorze niniejszej strony do użytku osób, które zastanawiają się, czy można by zwrócić się do niego o pomoc w sprawach swych wewnętrznych rozterek.


(6 kB)

Jestem w wieku już nie ‘młodzieńczym’, kapłanem, zakonnikiem ze Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego (Księża Sercanie: SCJ = Sacerdotum Cordis Jesu; Zgromadzenie założone w 1878 r. przez Sługę Bożego O. Jana Leona DEHON: 1843-1925), mimo iż PAN obdarza go nadal (jeszcze) świeżością ducha niemal młodzieńczą.
– Szczegółowiej – oto podstawowe daty:

Urodzony: 1933 r.
Narodowość: Polak. Dom rodzinny: Górny Śląsk.

Pamiętam pierwszy dzień wybuchu II Wojny Światowej, terror niemal codziennych nalotów bombowców i frontu – zwłaszcza 1943-1945.
1945 – jesień: Małe Seminarium u Księży Sercanów, Kraków.
1948-1949: Nowicjat u Księży Sercanów, Pierwsza Profesja: XII.1949.
Gimnazjum, matura, Seminarium Duchowne: Tarnów.

1956 – VI: święcenia kapłańskie, Tarnów. Praca wewnętrzna w Zgromadzeniu.

1957-1960. 1962-1964: Studia na KUL: Katolicki Uniwersytet – Lublin: Pismo św. Starego Testamentu.
Dyplom: 1965.

(18 kB)
Jeśli to stworzonko: ten piesek - czuje się przytulony-kochany przez równie małe-młode dziecko, jakże STWORZYCIEL, który CHCE-zamierza każdego człowieka, swój żywy OBRAZ-PODOBIENSTWO - „dla niego samego” (a nie dla siebie jako Boga, bo przecież nas nie potrzebuje!) - miałby nie tulić z największą czułością każdego z osobna człowieka, dla którego stał się „Ofiarą przebłagalną za grzechy NASZE i grzechy całego świata” (1 J 2,2)? Nie bój się zatem, pomimo iż życie bywa pełne bólu i trudnych przeżyć! Zawierzaj TEJ Miłości, która - nie dla swojej korzyści, lecz dla Ciebie i Twojego zbawienia - poszła na KRZYŻ, by dać ci szansę dobrowolnego, świadomego wyboru: za życiem wiecznym w „DOMU OJCA” (J 14,2), a nie gdzie indziej ... !

1960-2003: Wykładowca (przez 44 lata) Pisma świętego Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najśw. Serca Jezusowego, Stadniki (35 km poniżej Krakowa).

Równolegle, przez całe życie kapłańskie: coraz bardziej intensywna współpraca w poradnictwie małżeńskim w jakimś sensie w skali międzynarodowej.

Od ok. 1958 r. okresowo podejmowana praca rekolekcyjna i misyjna. Od ok. 1980 r.: coraz więcej Misji pełnotygodniowych Parafialnych o Bożym Miłosierdziu.

Hojna posługa kapłańska w konfesjonale, okresowo od rana do nocy, zwłaszcza na Jasnej Górze (okresy pielgrzymkowe itp.), przez wiele lat całodziennej posługi w konfesjonale w Bazylice św. Krzyża Kraków-Mogiła (Pierwsze Piątki)

Przez 3 lata: drugi kapelan w Instytucie Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu (1995-98).
Przez pół roku kapelan w Domu Pomocy Społecznej: Kraków-Płaszów (1998).

1976-1979: Zastępstwa kapłańskie wakacyjne każdego roku w NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej), tamże kilka rekolekcji-misji parafialnych wespół z ks. Lucjanem Mazurem SCJ w tym czasie.

1991,1993,1995: Zastępstwa kapłańskie wakacyjne (przez 3 miesiące, po miesiącu w coraz innej parafii) w kilku diecezjach Niemiec Zachodnich.

2002: Misje Miłosierdzia Bożego w ‘Polnische Mission’ w Dortmundzie (przed Boży Narodzeniem) u ks.prał. Ryszarda Mroziuka, wraz z parafiami przyległymi po szerokiej okolicy.

Własna strona internetowa (https://lp33.de). Pierwsze próby podjęcia się utworzenia strony internetowej przypadły na ostatnie lata 90-te ub.w.: za zgodą ówczesnego Przełożonego Prowincjalnego Księży Sercanów.

Poprzednie kilkadziesiąt lat, to lata tworzenia znacznej treści późniejszej strony internetowej na zwykłej maszynie do pisania.
Strona w pełni ustabilizowana zaczęła przybierać kształty poczynając od ok. 1999. Jej ostateczny tytuł ustabilizował się w 2008 r.: „By miłość – MIŁOŚCIĄ była. ‘Miłości’ – rozwiązania ludzkie a Boże”. Strona została ukończona w 2012 (w obydwu wersjach językowych).
Mimo wszystko po 8 latach od zakończenia tworzenia strony, powstał jeszcze kolejny dłuższy rozdział: wiosną 2020 r. (cz.VII, rozdz. 4): swoista porywająca synteza myśli przewodniej całej strony.

O miejsce – darmowe – dla strony postarał się na serwerze w Niemczech nieznany, przypadkowo w emailu poznany ewangelik (Fritz Elfers), który początkowo służył piszącemu autorowi znaczną bezinteresowną pomocą. Właściciel cząstkowego miejsca tegoż serwera (Leslie Schnee) jest katolikiem: udostępnił darmowe miejsce na swym serwerze niemal nieograniczone ...

Aktualne miejsce zamieszkania autora, w ramach rotacji zakonnej: Dom zakonny – Tarnów (od 2016- ...).

2017.VIII - 2018.VII: współpraca w odpisywaniu na emaile przekierowywane do niego przez P.T. Koordynatora dzieła: „POGOTOWIE DUCHOWE” (strona internetowa: https://www.pogotowieduchowe.pl).

Utworzenia własnej strony internetowejPogotowie na email, gdy sumienie w rozterce” : począwszy od 25.VII.2018 r. (https://lp33.de/pogotowie-duchowe-email). Jej przekład na wersję niemiecką: 20.IX.2018. Do utworzenia własnej strony zmusiły przesłanki ściśle kapłańskie (tajemnica treści emailów: którą trzeba było traktować na równi z Tajemnicą Spowiedzi świętej, mimo iż internet nigdy nie stanie się sakramentem świętym, a do niego jedynie przygotowuje).

W razie potrzeby – oto PEŁNY ADRES piszącego tu autora-kapłana (od lipca 2016 r.) – kliknij:

Pełny adres autora strony.ks. Paweł Leks, SCJ
              

bukiet-2a (28 kB)

Tarnów, 29.VII.2018.
RE-lektura: 28.XII.2020.


(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)
Obrazek: Małe niedźwiedziątko szepce do ucha swej matki-niedźwiedzicy
Autor o sobie
Obrazek: piesek czuje się bezpieczny w przytuleniu przez dziecko
Bukiet kwiatów