(7 kB)

Garść przydatnych skrótów klawiszowych

Poniżej ukazane tabele ze skrótami klawiszowymi stanowiły w poprzednich wydaniach niniejszej strony część dodatkowej strony: „Wprowadzenie do podstawowych programów komputerowych”. Informacje te są obecnie (rok 2019) niemal w całości nie aktualne ze względu na stale pojawiające się nowsze wersje poprzednio omówionych programów. Nadal jednak mogą się okazać przydatne zebrane tabele z użytecznymi skrótami klawiszowymi. Oto ich wybór.


1. Znaki szczególne


Tabela 1. Znaki specjalne – a
« Alt + 174 [ 91
» Alt + 175 ] Alt + 93
Alt + 0145 { Alt + 123
Alt + 0146 } Alt + 125Tabela 2. Znaki specjalne – b
\ Alt + 92 Alt + 3
/ Alt + 47 | Alt + 124
< Alt + 60 { Alt + 123
> Alt + 62 } Alt + 125
Alt + 26 Alt+ 0150
Alt + 27 Alt + 0151
Alt + 24 Alt + 25


2. Propozycje do AUTOTEKSTOW


Tabela 3. Autoteksty: wywoływanie przez: F3
Znak umowny Alt (lewy) + F3 Z klawiatury Z klawiatury
‘’ 1 Alt + 0145 Alt + 0146
„” 2 Alt + 0132 Alt + 0148
«» 3 Alt + 174 Alt + 175
[] 4 Alt + 91 Alt + 93
() 5 ( )
{} 6 Alt + 123 Alt + 125
<> 7 Alt + 60 Alt + 62
myślnik Alt + 0150 .
długi myślnik Alt + 0151 (2x znak: -)
Adres własny pierwsza lit.nazw. nagłów.list. jedna litera


3. Propozycje do tworzenia STYLOW
i skrótów klawiszowych


Proponowane STYLE i skróty klawiszowe
STYLE i skróty klawiszowe – propozycje
Nr Nazwa Treść Klaw
Progr
Klaw
214
Opis
1a Normalny akapit Alt + 1 Alt + 1 Arial, 10 pkt. Justowanie. Wcięcie 1-go w.: 0,7 cm
1b Normalny-5 akapit Alt + 3 Alt + 3 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
2a 0-0 akapit Alt + 4 Alt + 4 Akapit do lew. brzegu, bez wcięcia
2b 0-5 akapit Alt + 5 Alt + 5 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
3a Wciety-0 cytaty Alt + 6 Alt + 6 Z lewej bez wcięcia. Akapit wcięty 0,4 cm
3b Wciety-5 cytaty Alt + 7 Alt + 7 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
4 Centrow tytuł Alt + 8 Alt + 8 CenturionOld 13 pt, kursywa. centrow, przed i po akap.: 1 odstęp
5 Odwoł.przyp. numerek Alt + ' Alt + ą Arial 12pt, indeks górny
6 Tekst przyp. tekst Alt + ; Alt + ł Arial 9pt, justowanie, wcięcie 1-go w.: 0,3 cm
7 Nagłówek 1 tyt.główny Alt + 9 Alt + 9 Times New Roman 18pt, centrowanie, przed i po po 12 pt
8 Nagłówek 2 tyt.rozdz. Alt + 0 (zero) Alt + 0 (zero) Avalon 16 pt, centrowanie, przed-po: 12 pt
9 Nagłówek 3 tyt.paragr. Alt + \ Alt + + CenturionOld 12 pt, centrowanie, przed-po:6 i 12 pt
10 Nagłówek 4 podpt paragr. Alt + = Alt + ' Bahamas, 13 pkt, centrowanie, przed i po: 6pt
11 Nagłówek 5 lewy norm Alt + ] Alt + ś Technical 13pt, normalny, wyrównanie. w lewo
12 Nagłówek 6 lewy kurs. Alt + [ Alt + ż Garamond,14 pkt, kursywa, wyrównanie w lewo


4. Pospolite skróty klawiszowe do WORD'a


Tabela skrótów klawiszowych pospolitych
Alt + F4 Zakończ program [dotyczy wszystkich programów WINDOWSa]
Ctrl + S Zapisz [= save]
F12 Zapisz JAKO [save as; tzn. nadać nową nazwę kopmuterową file'owi: do 8 znaków!]
Ctrl + z Cofnij zapis
Ins Wklej
Ctrl + x Wytnij. – Następnie można wkleić to samo przez: Ctrl + V
Ctrl + a Zaznacz wszystko [cały dokument]
Ctrl + c Kopiuj
Ctrl + v Wklej
Ctrl + f Wyszukuj (znajdź: np. słowo, cyfrę...)
Ctrl + g Przejdź do ... [np. strony, nr przypisu itd.]
Ctrl + h ZNAJDŹ i ZAMIEŃ [funkcja może się okazać bardzo użyteczna]..
Shift + ENTER
[w 2 kolejności]]
Utworzy się następny wiersz sztuczny, będący nadal tym samym akapitem (wygodne np. w formatowaniu tytułów, adresu itp.)
Shift + Ctrl + ENTER Natychmiastowe utworzenie następnej strony
Ctrl + l (= el) Akapit do lewej strony
Ctrl + r Akapit do prawej strony
Ctrl + e Centrowanie
Ctrl + j Justowanie, tzn. druk wyrównany do obydwu brzegów
Ctrl + b Czcionki pogrubione [bold = gruby]
Ctrl + i Pochylenie czcionki, kursywa [i = italica = kursywa]
Ctrl + u Podkreślenie
Ctrl + HOME Do początku dokumentu
Ctrl + END Do końca dokumentu
Shift + → Zaznaczenie 1 litery [np. żeby poprawić błąd]
Shift + Ctrl + → Zaznaczenie całego wyrazu, lub większego fragmentu
Ctrl + ↑ , ↓ Przejdź do początku poprzedniego, następnego akapitu
Kliknij 2x Zaznacz wyraz
Kliknij 3x Zaznacz akapit


Kwiatek (4 kB)

5. Klawiatura PROGRAMISTY (amerykańsko-polska)


(17 kB)

Znaki narodowe POLSKIE - poprzez naciśnięcie klawisza ALT (lewego):
Litery MAŁE polskich znaków: ALT + naciśnij odnośne litery: ą, ę, ó, ś, ć, ń, ż, ź (ź = naciśnij klawisz: x).
Litery DUŻE polskich znaków: naciśnij dodatkowo SHIFT.

6. Klawiatura POLSKO-polska (nr 214)


(8,8 kB)

POLSKIE znaki narodowe (‘ogonki’) MAŁE: przypatrz się schematowi klawiatury ‘214’.
DUŻE litery polskie na klawiaturze polskiej ‘214’ – ich wydobycie jest nieco kłopotliwe.
Przyciśnij i trzymaj klawisz ALT (germanicus). Dodatkowo naciśnij:
Litery z ‘ogonkiem’: przyciśnij cyfrę ‘6’, po czym dopiero odnośną literę: Ą Ę
Litery mające akcent w prawo – przyciśnij cyfrę ‘9’, po czym odnośną literę: Ś Ć Ń Ó.
Literę mającą ‘kropkę’: przyciśnij cyfrę ‘8’, po czym literę: Ż (duże ‘ż’ = y !!!).Powrót: SPIS TREŚCIGarść przydatnych skrótów klawiszowych
1. Znaki szczególne

Tabela 1. Znaki specjalne – a
Tabela 2. Znaki specjalne – b

2. Propozycje do AUTOTEKSTOW
Tabela 3. Autoteksty: wywoływanie przez: F3

3. Propozycje do tworzenia STYLOW
i skrótów klawiszowych

Proponowane STYLE i skróty klawiszowe

4. Pospolite skróty klawiszowe do WORD'a
5. Klawiatura programisty
6. Klawiatura polsko-polska: ‘214’