Część II, Rozdz. 4: A...     p2_4a.htm
button Rozdz 4. Rozdział Czwarty. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: GDZIE TU CZŁOWIEK ?
Rozmiar: 58 bajtówOcena antropologiczna
button Uwaga. Wyjaśnienie: Antropologia
button Słowo wprowadzające
button A. WSPÓŁŻYCIE – DAR OSOBY
button 1. Skondensowany sens małżeństwa
button Wzajemne oddanie-przyjęcie siebie
button Przemyślenia arcybiskupa Wojtyły o istocie miłości
button Podstawowe wyposażenie ludzkiej natury: rozum-wola-odpowiedzialność
button Sens wyposażenia człowieka w rozum-wolę-odpowiedzialność
button 2. Możliwość oddania siebie ‘osobowo’
button 3. Cechy warunkujące osobowe oddanie się z miłości
Część II, Rozdz. 4: ...A-B     p2_4b.htm
button 4. Zagrożenie wolności daru ze strony pożądliwości
button 5. Oddanie siebie uwarunkowane samo-posiadaniem siebie
button R2-12. Miłość prawdziwa (dynamizm od-środkowy)
Rozmiar: 58 bajtówa anty-miłość (dynamizm do-środkowy = egoizm)
button B. ETYCZNY WYMIAR „MOWY CIAŁA”
button Oddawanie siebie jako imperatyw ontologiczno-etyczny
button Wyjątkowe znaczenie aktu współżycia
button Oddanie osoby wpisane w strukturę i dynamizm aktu
button Prawda i treść „mowy ciała” aktu współżycia
button Akt „właściwy i wyłączny” małżeństwa
Część II, Rozdz. 4: C     p2_4c.htm
button C. PRZECIWRODZICIELSKIE INGEROWANIE W „MOWĘ CIAŁA”
button „Mowie ciała” narzucone zakłamanie
button Petting jako zakłamanie ‘mowy ciała’
button Seksualne czyny „złe same w sobie”
button Homoseksualizm itd: ocena Kościoła dotyczy wszystkich ludzi
button Intencja – okoliczności – przedmiot czynu
button Czyn dobry ze względu na przedmiot
button Działania przeciw-rodzicielskie jako czyny z istoty ZŁE
button Grzechy rzekomo ‘usprawiedliwione’
button Etyczna ocena zakłamania „mowy ciała”
button Działania przeciw-rodzicielskie jako grzechy ciężkie
button PODSUMOWANIE

Powrót: SPIS TREŚCI