Część I, Rozdz. 1: A-B     p1_1a.htm
button Część Pierwsza. „ ... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ ” !? -
Rozmiar: 58 bajtówMiłość i Pokój z pomocą ‘Metody Billingsa’
button Słowo Wprowadzenia
button Problem małżeński
button Miłość prawdziwa a egoizm
button Sens intymności
button Konieczność nauczenia się ‘rytmu płodności’
button Cena rozkładania poczęć w czasie
button Metoda ‘Billingsa’ a godność osoby
button Rozdz. 1. ZROZUMIEĆ ‘METODĘ BILLINGSA’ I CHCIEĆ Z NIEJ SKORZYSTAĆ
button A. UWAGI WSTĘPNE O ‘METODZIE BILLINGSA’
button 1. Wybór w ramach metod naturalnych
button Która z trzech grup metod naturalnych
button Nr 1. Wybór MOB – Dezinformacja
button Metoda ‘katolicka’?
button Przyswajanie sobie MOB
button Piszący tu autor
button 2. Szczegółowsze spojrzenie na Metodę Billingsa
button Z perspektywy naukowo-praktycznej
button Nr 2. MOB z perspektywy naukowo-praktycznej
button Objaw jedyny – startowy
button Nazwa metody
button Funkcja ‘metody’
button Materiały źródłowe – LOGO Metody
button Aprobata treści niniejszego opracowania z ramienia ’WOOMB’
button Tabela. Zatwierdzenie broszurki: ‘Wprowadzenie do Metody Billingsa’
button Obecnie obowiązująca uaktualniona literatura
button Polskie wydania MOB
button Źródło osobiste
button Całość wykorzystanej literatury
button 3. Żyzność w przyrodzie – płodność u człowieka
button Susza i pora deszczowa w przyrodzie – a u człowieka
button Nr 3. Prawidłowości biologiczne w przyrodzie a u człowieka
button ‘Kółko’ Metody Owulacji Billingsa
button (R1-8). Kółko Metody Billingsa wraz z zarysowym objaśnieniem
button Centralne wydarzenie cyklu: jajeczkowanie-owulacja
button B. CZĘŚĆ PRZED-OWULACYJNA
button 1. Miesiączka – Dni ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’
button Definicja miesiączki
button Nr 4. Definicja miesiączki
button Dni ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’ (PMN)
button Nr 5. 3 Typy Podstawowego Modelu Niepłodności
button Długość cyklu a typ ‘PMN’
button Rozpoznanie swego ‘PMN’
button (R1-9). Klucz do użytych symboli-znaków
button (R1-10). Diagram Metody Billingsa w krajach tropikalnych
Część I, Rozdz. 1: B-C-D     p1_1b.htm
button 2. Przypomnienia z anatomii i fizjologii
button Srom – a ‘PMN’
button Układ rozrodczy kobiety
button Plansze: materiały pomocnicze
button 3. Pierwsze kroki poznawania ‘MOB’
button Etap uczenia się MOB
button Nr 6. Pierwsza faza poznawania MOB
button 4. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (1.PMN)
button Pierwszy ‘PMN’
button Nr 7. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’
button Plemniki po współżyciu w dniu ‘PMN’
button Uwaga: przedwczesna pewność siebie
button Sugestie skrótów – Kolory zapisów
button Użyteczne Skróty
button Kolory zapisów
button 5. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (2.PMN)
button Drugi ‘PMN’
button Nr 8. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’
button Trzy pierwsze cykle w przypadku 2-go PMN
button Nie cechy wydzieliny, a zmiana w odczuciu
button Zdradliwa ‘lepkość’
button Tabela-definicja. Wydzielina dni niepłodności przed-owulacyjnej (2.PMN)
button 6. Trzeci ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (‘PMN MIESZANY’)
button Trzeci ‘PMN’ (PMN ‘Mieszany’)
button Nr 9. Podstawowy Model NIepłodności ‘Mieszany’
button C. WARUNKI KIEROWANIA SIĘ ‘METODĄ BILLINGSA’ – ZAPIS CYKLÓW
button 1. Decyzja przystosowania się do wymagań ‘Metody Billingsa’
button Warunki korzystania z ‘MOB’
button Nr 10. Warunki korzystania z MOB
button ‘MOB’ a zapobieganie
button Pozycja – Odczucie i obserwacja wzrokowa
button Obserwacja wyłącznie zewnętrzna
button Bez dotykania-pobierania
button Dynamika odczuć-ze-sromu
button Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie
button Cechy ‘PMN’ u tej samej kobiety – a odchylenie od niego
button 2. Prowadzenie notatek z cyklów
button Zapis objawów
button Nr 11. Prowadzenie zapisu cyklów
button Notatki ze zbliżeń
button Rubryki i zapis
button Ostrzeżenie przed nie-autentycznym opracowaniem MOB
button (g1-11). Ryc. 1. Dwa zapisy szkoleniowe: 1. i 2.PMN. Cykle 1-2
button Objaśnienie do Ryc.1. Cykle 1-2
button D. REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI
Rozmiar: 58 bajtów‘PODSTAWOWEGO MODELU NIEPŁODNOŚCI’
button Nr 12. Reguły-wskazania na dni ‘PMN’
button 1. PIERWSZE wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
button Pierwsze wskazanie na dni ‘PMN’
button Nr 13. PIERWSZE wskazanie-reguła
button Tabela. Pierwsza reguła na dni PMN
button 2. DRUGIE wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
button Drugie wskazanie na dni ‘PMN’
button Nr 14. DRUGIE wskazanie-reguła
button Tabela. Druga reguła na dni PMN
button Objaw PO współżyciu
button Nr 15. Objaw PO współżyciu
button (g1-12). Ryc. 2. Zróżnicowane cykle: Krótki - anowulacyjny - owulacja opóźniona
button Objaśnienie do Ryc. 2. – Cykle 3-5
Część I, Rozdz. 1: D-E-F     p1_1c.htm
button 3. TRZECIE wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
button Trzecie wskazanie na dni ‘PMN’
button Nr 16. Trzecie wskazanie-reguła
button Tabela. Trzecia reguła na dni PMN
button Trzecie Wskazanie a krwawienie międzymiesiączkowe
button (R1-13) Ryc.3. Zakłócenia po tabletkach hormonalnych. Cykle 6-10
button Objaśnienie do Ryc. 3. – Cykle 6-10
button E. CZĘŚĆ OWULACYJNA I PO-OWULACYJNA
button 1. Możliwość poczęcia
button Dni płodności
button Nr 17. Dni możliwości poczęcia
button Płynność śluzu dni płodności
button Rozwój objawu śluzu dni płodności
button 2. SZCZYT objawu śluzu
button Nr 18. Dzień SZCZYTU objawu śluzu
button Cechy dnia SZCZYTU objawu śluzu
button Tabela. Dzień SZCZYTU objawu śluzu
button 3. Dodatkowe towarzyszące objawy
button Obrzmienie-rozpulchnienie
button Objaw węzła chłonnego
button Identyfikacja SZCZYTU objawu śluzu
button Tabela. Dzień SZCZYTU objawu śluzu
button (R1-14) Ryc. 4. W okresie karmienia piersią
button Objaśnienie do Ryc. 4a. Zmniejszanie karmień
button Objaśnienie do Ryc. 4b. Cykle 11-14
button 4. Czwarte wskazanie-reguła ‘MOB’
button Czwarte wskazanie ‘MOB’
button Nr 19. Czwarte wskazanie-reguła
button Tabela. Czwarta reguła ‘MOB’
button Nr 20. Owulacja – jajeczkowanie
button (R1-15) Ryc. 5. Z wieku przejściowego
button Objaśnienie do Ryc. 5. Cykle 15-17
button Tabela. Estrogeny i Pregnandiol
button 5. Niepłodność PO-owulacyjna
button Odcinek niepłodności PO-owulacyjnej
button Nr 21. Niepłodność PO-owulacyjna
button SZCZYT objawu a MIESIĄCZKA
button Nr 22. Szczyt objawu a miesiączka
button Podsumowanie Wskazań-Reguł
button Tabela. Podsumowanie Reguł na część PRZED-owulacyjną
button F. ZASTOSOWANIE ‘MOB’ DO SYTUACJI SZCZEGÓLNYCH
button 1. Cykl krótki – długi – stres
button Cykl krótki
button Nr 23. Cykl krótki
button (R1-16) Ryc.6. Ciąże niezbyt zamierzone (A)
button Objaśnienie do Ryc. 6. Cykle 18-20
button Cykl długi
button Nr 24. Cykl długi
button Stresy-przeżycia
button Nr 25. Stresy-przeżycia
Część I, Rozdz. 1: F-G-H     p1_1d.htm
button 2. Wiek przejściowy
button Sytuacja wieku przejściowego
button Nr 26. Wiek przejściowy
button Uwagi do zachowań małżeńskich w ‘wieku przejściowym’
button (R1-18). R1-18. Ryc. 7. Ciąże niezbyt zamierzone (B)
button Objaśnienie do Ryc. 7. Cykle 21-24
button 3. Po odstawieniu tabletki – Patologia – Po poronieniu
button Po odstawieniu tabletki hormonalnej
button Nr 27. Po odstawieniu tabletki hormonalnej
button Patologia – Upławy chorobowe
button Nr 28. Patologia – Upławy chorobowe
button Po poronieniu
button Nr 29. Po poronieniu
button 4. Po porodzie i w okresie karmienia
button Dni poporodowe
button Nr 30. Okres karmienia
button Notatki i rozpoznanie swego ‘PMN’
button Uwagi na okres karmienia
button Nawrót płodności po porodzie
button Nr 31. Nawrót płodności po porodzie
button 5. Płodność obniżona – Poczęcie zamierzone
button Zamierzanie poczęcia
button Nr 32. Płodność obniżona
button Higiena osobista
button Bezdzietność a Prawo Boże
button Dziecko – Boży Dar
button 6. Planowanie płci potomstwa
button Płeć potomstwa
button Nr 33. Płeć potomstwa
button Badania prenatalne
button Dokumenty Magisterium Kościoła o Szacunku dla Życia
button G. NIEUNIKNIONE ASPEKTY ETYCZNE
button 1. Metoda naturalna – Etyka małżeńska
button Nr 34. Metoda ‘naturalna’
button Nr 35. Miłość otwarta na życie
button Nr 36. Struktura i dynamizm aktu
button Nr 37. Gotowość rodzicielska
button 2. Działania przeciw-rodzicielskie
button Nr 38. Sięganie po środki przeciw-rodzicielskie
button Nr 39. Środki poronne
button 3. Dar rytmu płodności
button Nr 40. Korzystanie z dni niepłodności
button Nr 41. Wzajemne poddanie
button Nr 42. Boży dar cykliczności
button H. CZY AŻ TAKI, O PANIE, TWÓJ ZAMYSŁ?
button 1. Chrystus Oblubieniec Kościoła Dużego i Domowego
button Nr 43. Małżeństwo: Sakrament Kościoła
button Nr 44. Chrystus-Oblubieniec
button Nr 45. Chrystus jako Oblubieniec z Krzyża Odkupienia
button Nr 46. „Umiłował do końca”: Odkupiciela-z-Krzyża – a małżonków
button 2. Bóg-MIŁOŚĆ uwidoczniony poprzez małżeństwo
button Nr 47. Małżonkowie świadkami Bożej miłości
button Nr 48. Mimowolne podpatrywanie Bożego stylu miłowania
button Nr 49. Całkowitość daru swojej osoby
button 3. Oblubieniec-z-Krzyża w zawartym Przymierzu
button Nr 50. Oblubieniec-z-Krzyża zawierający Oblubieńcze Przymierze
button Nr 51. Krzyż Odkupienia – klucz do DOMU OJCA
button Nr 52. Eucharystia: pokarm i napój Oblubieńca-z- Krzyża dla Oblubienicy

Powrót: SPIS TREŚCI