(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

2. Przypomnienia
z anatomii i fizjologii

Srom – a ‘PMN’

SROM (łac.: vulva) jest to czuły narząd, reagujący precyzyjnie na zmiany, jakie dokonują się w stężeniach hormonalnych cyklu kobiecego. Srom odzwierciedla je natychmiast w formie zróżnicowanych ODCZUĆ kobiety ‘z zewnątrz’.

(0,37 kB)  Gdy kobieta zdoła zidentyfikować swój wyżej wspomniany ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (PRZED-owulacyjnej), dowiaduje się tym samym, że jajniki znajdują się aktualnie w stanie ‘spoczynku’. Znaczy to, że wytwarzane tamże estrogeny (szczególnie zaś najbardziej wśród nich aktywny: estradiol) utrzymują się w tym czasie (jeszcze) na niskim poziomie. Innymi słowy procesy wzrostowe jajników w kierunku owulacji nie zostały jeszcze podjęte.

Konsekwentnie zaś gruczoły szyjki macicy (reagujące na obecność estrogenów w krwiobiegu) w tym czasie nie wytwarzają jeszcze wydzieliny śluzowej.

Stanie się to dopiero wówczas, gdy wzrośnie poziom estrogenów wytwarzanych w jajniku.
Estrogeny (przede wszystkim: estradiol) docierają wówczas (w strumieniu krwi) do krypt (= gruczołów) górnej części szyjki macicy i pobudzają je do wytwarzania wydzieliny śluzowej, której cechy będą się przez jakiś czas rozwijały (aż do wystąpienia ODCZUCIA: ‘ślisko’).

(0,35 kB)  Innymi słowy dopóki estrogeny utrzymują się na poziomie niskim, na sromie pojawia się objaw na razie wciąż taki-sam-taki-sam. Będzie się on wyrażał bądź jako ‘Podstawowy-Model-Niepłodności-Sucho’, bądź występował jako ‘Podstawowy-Model-Niepłodności-Wydzieliny’.

Układ rozrodczy kobiety

Przez cały czas wykładu o ‘metodzie’ trzeba się odwoływać do podstaw anatomii i fizjologii układu rozrodczego kobiety. Sama w sobie ‘metoda’ jest jedynie naukowo rozpracowanym wyjaśnieniem i uzasadnieniem tych zjawisk, jakich kobieta płodna doświadcza u siebie na co dzień. Dla ich lepszego zrozumienia i akceptacji przez samą kobietę i oboje małżonków jest rzeczą pożądaną ukazać dla przypomnienia schemat narządów płciowych kobiety.

Same owe schematy są tutaj dostępne pośrednio – pod zaraz poniżej podanymi linkami (zob. zaraz poniżej): znajdują się one na innym miejscu naszej STRONY (w dziale: ‘Dodatki – nr 5’). Ukazane tam schematy pochodzą z dawniejszych podręcznikowych prezentacji Metody Billingsa.
– Dodatkowo ukażemy jednak bepośrednio do bieżącego tekstu wklejone sześć schematów układu rozrodczego kobiety z uaktualnionej publikacji WOOMB z roku 2017 („Understanding couple Fertility with the Billings Ovulation Method”, Gillian Barker – Kerry Bourke – Marian Corkill – Marie Marshell, WOOMB, Melbourne 2017; skrót: UCE-DOM). Małżonkowie powinni dobrze przyjrzeć się tym grafikom. Ułatwiają one znakomicie zrozumienie podstaw MOB oraz jej 4 reguł-wskazań.

Plansze: materiały pomocnicze

Oto linki do podstawowych schematów układu rozrodczego kobiety (z dawniejszych podręczników MOB) wraz z ich wyjaśnieniemi. Kliknij:

Podstawowe ryciny dla lepszego zrozumienia MOB (z dawniejszych wydań podręczników MOB)

1. PRZED-owulacyjna niemożność poczęcia
2. Chwila pierwszej ZMIANY
3. Szczytowa możność poczęcia
4. Objaw węzła chłonnego
5. Współzależność układu hormonalnego na poziomie: mózg – jajniki – szyjka

Ozdobnik (6 kB)

3. Pierwsze kroki
w poznawaniu ‘MOB’


(160 kB)
Rycina 1 - ogólny schemat układu rozrodczego kobiety. Zwrócić uwagę na reakcje sromu, czyli to co pojawia się w ODCZUCIU-na-zewnątrz, bez jakiegokolwiek dotykania siebie i bez pobierania czegokolwiek na chusteczkę higieniczną. Należy bezwzględnie NIE podejmować żadnego badania wnętrza pochwy. Bóg informuje w sposób bardzo prosty, udzielając małżonkom informacji wiążącej w oparciu o to, co kobieta odczuwa na zewnątrz.

Etap uczenia się MOB

6  Gdy kobieta zapoznaje się dopiero z ‘MOB’, zaleca się małżonkom powstrzymanie się od kontaktów płciowych przez 2 tygodnie. W tym czasie będzie można rozpoznać swój status niepłodności czy płodności bez zakłócania objawów współżyciem i pieszczotami genitalnymi (§ 14.15).

Od zaraz należy prowadzić dokładne notatki obserwacji swoich ODCZUĆ, ewentualnie ponadto (wtórnie) WYGLĄDU objawów-ze-sromu (§ 10).

Na razie należy nie martwić się rozumieniem i interpretacją pojawiających się zapisów, a jedynie wiernie notować jakość ODCZUĆ-ze-sromu, ewentualnie również wyglądu wydzieliny, jeśli się jakaś pojawia.
Rozumienie zapisów nasunie się samo – z perspektywy wiernie podejmowanych obserwacji.

Notatki z tego czasu pozwolą zidentyfikować:

(0,13 kB) Występujący u siebie ‘Podstawowy Model Niepłodności’, oraz:
(0,13 kB) Chwilę dokonującej się pierwszej zmiany w owym ‘PMN’.

(0,37 kB)  Uchwycenie wspomnianej ‘pierwszej zmiany’ w dotąd niezmieniającym się ‘Podstawowym Modelu Niepłodności’ oznacza wkroczenie w zaistniałą z tą chwilą możliwość poczęcia (§ 16-17).

(0,38 kB)  Natomiast już w pierwszym cyklu mogą małżonkowie korzystać z Reguły SZCZYTU, jeśli poprawnie rozpoznają dzień SZCZYTU objawu śluzu (§ 18-21).

Ozdobnik (6 kB)

4. ‘Podstawowy-Model-Niepłodności–Sucho’

‘PMN-Sucho’

7  U wielu kobiet utrzymuje się w części przed-owulacyjnej z dnia na dzień ODCZUCIE sucho-sucho-sucho: (0.48 kB) . Na sromie nie tylko ‘nie widać śluzu’, ale jest ‘nic’.

(21 kB)
Anioł Stróż czuwa nad dzieckiem. Nie tylko małym, ale i człowiekiem dorosłym: by doprowadzić go do życia wiecznego.

Owo niezmiennie utrzymujące się ‘sucho’ jest znakiem Podstawowego-Modelu-Niepłodności-Sucho, czyli typu ‘dni suchych’ u danej kobiety.
Jajniki są wtedy w stanie ‘spoczynku’.
Estrogeny utrzymują się na razie na poziomie niskim.
Tym samym zaś: krypty szyjki pozostają w tym czasie nie-aktywne (nie pobudzane przez estradiol z jajnika).

Znakiem owego stanu ‘spoczynku’ jajników jest dla danej kobiety (i obojga małżonków) ODCZUCIE obserwowane przez nią na zewnątrz: w tym czasie utrzymuje się na sromie jednostajnie ODCZUCIE ‘sucho-sucho-sucho’.

(0,36 kB)  Poczęcie w takiej sytuacji jest biologicznie wykluczone. Na tym polega pewność, jaką małżonkowie zyskują, gdy podejmą trud zidentyfikowania swojego ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’ – w tym wypadku w wersji: PMN-Sucho.

Plemniki giną w takich dniach cyklu (utrzymującego się ‘PMN’) w ciągu 1-2 godz. po współżyciu w kwaśnym środowisku pochwy (atakowane przez komórki obronne pochwy).
Wejście zaś do szyjki macicy jest w tym czasie zaczopowane gęstym czopem śluzu. Plemniki grzęzną w nim, zostają unieruchomione i niebawem obumierają.

Dopóki plemniki nie zastaną w drogach płciowych kobiety sprzyjającego im śluzu wytwarzanego w (górnych) kryptach szyjki macicy (jest on zasadowy, układa się w kanaliki przenikliwe dla plemników), nie mają one szansy przedostawania się dalej.

(0,36 kB) Jeśli notatki z pierwszego cyklu pozwoliły zidentyfikować swój PMN-Sucho, można od następnego cyklu korzystać ze reguł-wskazań MOB na dni przed-owulacyjne (§ 13-16).

(127 kB)
Rycina 2. ODCZUCIE na sromie utrzymuje się na razie wciąż takie-samo-takie-samo-takie-samo, że mianowicie jest SUCHO, czyli że nie tylko nie widać żadnej wydzieliny, ale jest po prostu NIC, czyli sucho. Odczucie SUCHO pojawia się DLATEGO, że w jajnikach nie zachodzą na razie żadne procesy wzmożonego wydzielania estrogenów, zwłaszcza estradiolu. Dlatego właśnie ODCZUCIE na zewnątrz jest wciąż takie-samo-takie-samo. DODATKOWO plemniki nie mogą przedostawać się z pochwy do szyjki, gdyż ujście szyjki (od strony pochwy) jest zaczopowane gęstym czopem.

(0,15 kB) Innymi słowy, poczęcie jest w dniach przed-owulacyjnych niemożliwe, dopóki na zewnątrz utrzymuje się ODCZUCIE sucho (w przypadku występującego u danej kobiety tego typu jej PMN). Pod warunkiem, że uprzednio zdołała ona utożsamić występujące u siebie owo ‘sucho’ jako swój sobie właściwy typ dni przed-owulacyjnych: PMN-Sucho.

(0,15 kB) Chwilą wyznaczającą potrzebę zaniechania zbliżeń genitalnych (w razie nienastawiania się aktualnie na poczęcie) staje się zmiana w jakości ODCZUCIA na: już NIE sucho.
Nie wymaga to ani dotykania, ani oglądania ‘objawu’.

(0,15 kB) Każdą zmianę-odchylenie od ‘PMN’ (w tym wypadku od: ‘sucho’) notuje się:  button (pustym kółkiem).

(0,15 kB) Po każdej ‘zmianie’ i ponownym nawrocie dotychczasowego ‘PMN’ (tutaj: w postaci ‘sucho’) trzeba odczekać aż do wieczora 4-go dnia niezmiennie na nowo utrzymującego się ‘sucho’.
Te pełne 3 kolejne dni po ‘zmianie’, z odczekaniem aż do wieczora 4-go dnia nadal utrzymującego się takiego samego ODCZUCIA (w tym wypadku: SUCHO) notuje się z cyfrą: 1-2-3 (jak po dniu ‘SZCZYTU’ objawu, chociaż z innym uzasadnieniem; dokładniej zob. niż.: § 11, oraz zwł. § 16).

Uwaga: przedwczesna pewność siebie

Niektórym paniom wydaje się ‘MOB’ po początkowym, nieco powierzchownym zapoznaniu się z jej zasadami tak bardzo prosta, że ostatecznie nie przywiązują należytej uwagi do obserwacji: czy pojawiający się objaw utrzymuje się całymi dniami rzeczywiście bez żadnej zmiany taki-sam-taki-sam-taki-sam. W poczuciu pewności siebie, szczególnie często w przypadku wyższego wykształcenia (takie jest niestety doświadczenie), kobieta wmawia sobie i innym to jedno: „Ja o tym wszystkim od dawna doskonale wiem i zawsze tym właśnie się kierowałam! ...”. W następstwie zbyt wielkiej pewności siebie, a może i niezbyt starannie prowadzonych (lub w ogóle nie prowadzonych) zapisów, może nietrudno dojść do przykrego rozczarowania.

W przypadku małżonków nie nastawiających się na razie na poczęcie wiąże się to z kolei z wymogiem niepodejmowania w sensie dosłownym żadnych pieszczot genitalnych następnego dnia PO wieczornym zjednoczeniu małżeńskim w sytuacji rozpoznanego wtedy ‘PMN’ (dokładniej niż.: § 15).

Pojawiająca się w następstwie podejmowanej intymności wilgotność z całą pewnością przesłoni poprawną ocenę objawu.
– Nie wspominamy o sięganiu w dniach możliwości poczęcia, albo z kolei w dniach utrzymującego się ‘PMN’ – po jakiekolwiek sposoby ‘zapobiegania’ czy ‘zabezpieczenia się’ ... „na wszelki wypadek ...” (zob. niż.: § 10). To by całkowicie przekreślało sens twierdzenia, iż „... kierujemy się Metodą Billingsa”.

Ozdobnik (6 kB)

Sugestie skrótów – Kolory zapisów

Podajemy tu zestaw szeregu skrótów, które mogą okazać się pożyteczne przy notowaniu objawów w zeszycie cyklów. Skróty te są pomyślane dla wyręczenia zainteresowanych w ich ‘wymyślaniu’, gdy pożądane będzie zwięzłe, a czytelne prowadzenie zapisu objawów.

Trzeba by od razu mocno podkreślić, że w następstwie doświadczenia nabytego w przekazywaniu informacji o MOB w skali światowej – centrum WOOMB doszło jeszcze za życia obojga P.T. Billingsów do wniosku, że NIE NALEŻY podawać żadnych sugestii odnośnie do ODCZUCIA (ani WYGLĄDU) występujących objawów. Tego rodzaju sugestie mogą wprowadzać daną kobietę w ciągłą niepewność. ‘Odczucia’ bowiem bywają u różnych kobiet – różne. Co więcej, poszczególna kobieta może wyrazić swoje ODCZUCIE podobnego objawu w sposób odmienny od innej kobiety. Toteż WOOMB doszła do wniosku, iż najlepiej nie podawać żadnych konkretnych przymiotników w formie jakiejś tabeli. W związku z tym, na obecnym etapie rozwoju MOB – materiały instruktażowe z ramienia WOOMB nie podają żadnego konkretnego zestawu przymiotników, które by przedstawiały bardziej szczegółowo cechy objawów, jakie mogą występować w ODCZUCIU względnie w WYGLĄDZIE w zewnętrznej obserwacji. Kobieta powinna skupiać uwagę na notowanie swoich ODCZUĆ, ewentualnie WYGLĄDU pojawiających się objawów – swymi własnymi słowami, nie oglądając się na to, w jaki sposób INNA kobieta określa swoje zewnętrzne ODCZUCIA.

Jeśli poniżej odstępujemy od praktyki przyjętej przez WOOMB, mamy na względzie sytuację naszego kraju, gdzie praktycznie nie istnieją ośrodki instruktażowe, które by wspomagały zainteresowanych w korzystanie z autentycznej wersji MOB. Podane poniżej sugestie dotyczą głównie SKRÓTÓW do ewentualnie użytych przymiotników, żeby poszczególna nie musiała je dopiero wymyślać, gdy notatki będą musiały być zwięzłe i zajmować jak najmniej miejsca.

Trzeba zatem wciąż pamiętać, że przytoczone skróty służące do opisu-notowania doznawanych ODCZUĆ (ewentualnie ponadto – drugorzędnie: WYGLĄDU) objawu-z-zewnątrz jedynie mogą, ale wcale nie muszą pojawiać się u poszczególnej kobiety. Oby żadna z Pań nie ‘czekała’, aż zauważy którąś z wspomnianych tutaj cech wydzieliny, gdyż może ich pojawienia się u siebie nigdy się nie doczekać.
– Zgodnie z od początku istnienia MOB przyjętego, autentycznego instruktażu należy pilnie przestrzegać podstawowej zasady, by nie sugerować kobiecie, JAK wydzielina ‘POWINNA BY’ być ODCZUWANA, względnie ‘wyglądać’ (§ 10). Kobieta powinna zdobyć się na samodzielny opis tych ODCZUĆ (ewentualnie WYGLĄDU wydzieliny), jakie pojawiają się U NIEJ – w odróżnieniu od innej kobiety. Ważne, że u konkretnej kobiety cechy występujących u niej objawów są w zasadzie z cyklu na cykl takie-same.
– Z tego względu wartość ‘na wyrost’ podanych tu skrótów jest jedynie względna, chociaż może się okazać przydatna.

Użyteczne Skróty
Nie mylić podobnych skrótów!Kolory zapisów

Miesiączka (i wszelkie krwawienie):czerwony
Dni ‘PMN-Sucho(sucho):zielony
Dni ‘PMN-Wydzielina(wydzielina NIE zmieniająca się jeszcze):żółty
Dni możliwości poczęcia (rozwój śluzu dni płodności):biały
Dzień ‘1’ po dniu SZCZYTU (ostatnim z odczuciem ‘śliskości ’, jeśli nie jest sucho):żółty
Dni 2-14 po SZCZYCIE:zielony

Ozdobnik (6 kB)

5. ‘Podstawowy-Model-Niepłodności–Wydzieliny’

‘PMN-Wydzielina’

8  U innych kobiet stan spoczynku jajników wyraża się poprzez pojawiającą się wprawdzie jakąś nieznaczną wydzielinę, która jednak pozostaje na razie w ODCZUCIU i z wyglądu z dnia na dzień niezmiennie taka-sama-taka-sama-taka-sama.

(149 kB)
Rycina 3. Kobieta doznaje co prawda ODCZUCIA, że pojawia się na zewnątrz jakaś nieznaczna wydzielina, ale nie ulega ona na razie żadnej jakiejkolwiek ZMIANIE: ani w odczuciu, ani z wyglądu. Dzieje się tak dlatego, że jajniki są nadal w stanie spoczynku: brak wzrastającego wydzielania estrogenów. Stąd też ODCZUCIE utrzymuje się na razie wciąż takie-samo-takie-samo-takie-samo.

Jest to wówczas znak drugiego typu PMN, mianowicie Podstawowego-Modelu-Niepłodności-Wydzieliny. Notuje się go w kolorze żółtym:  (0.2 kB).
– Pojawianie się wydzieliny na razie jednostajnie takiej-samej-takiej-samej sygnalizuje kobiecie (oraz małżonkom), że w jajnikach nie zachodzą na razie jeszcze żadne procesy wzrostowe (estrogeny pozostają na poziomie niskim). Poczęcie jest w takich dniach biologicznie niemożliwe.

– Pojawiająca się na sromie nieznaczna wydzielina nie pochodzi z pochwy, lecz z ujścia szyjki (są to płateczki odrywające się od czopu śluzu w ujściu szyjki; czop ten nadal jednak zatyka szyjkę od strony pochwy i nie przepuszcza plemników).

(0,39 kB)  O rozpoznaniu Podstawowego Modelu Niepłodności danej kobiety jako jej PMN-Wydzieliny przesądza zatem fakt, że ODCZUCIE zewnętrzne obecności pojawiającej się wydzieliny pozostaje u tej konkretnej kobiety z dnia na dzień niezmiennie takie samo. Dopóki w ODCZUCIU danej kobiety nie zaznacza się żadna jakakolwiek zmiana, utrzymuje się niemożność poczęcia (plemniki giną wtedy w ciągu 1-2 godzin po współżyciu tak samo jak przypadku kobiety, u której występuje PMN-Sucho. Zob. wyż.: Plemniki po współżyciu w dniu ‘PMN’ ).

Natomiast jakiekolwiek odchylenie od dotąd wciąż takiej-samej-takiej-samej wydzieliny: w ODCZUCIU czy w wyglądzie – świadczy o już podjętych w jajnikach procesach wzrostowych, czyli o początku możliwości poczęcia.
W śluzie już zmienionym przeżywają plemniki do 3, wyjątkowo 5 dni (§ 16).

Trzy pierwsze cykle w przypadku PMN-Wydzieliny

W przypadku, gdy małżonkowie uczą się dopiero MOB, a ich ‘PMN’ nie wyraża się jako dni ‘suche’, lecz jako dni z pojawiającą się jakąś wydzieliną (= PMN-Wydzieliny), i gdy z kolei cykle danej kobiety są przeciętnej długości (poniżej 35 dni), powinni oni w fazie PRZED-owulacyjnej nie podejmować zjednoczenia małżeńskiego przez pierwsze 3 cykle (w przeciwieństwie do występującego u innej kobiety PMN-Sucho; zob. wyż. § 6 i 7).

Trzeba bowiem, żeby kobieta nabyła najpierw dobrej wprawy w rozróżnianiu występujących u siebie wydzielin i nauczyła się identyfikować występującą u siebie wydzielinę, która pozostaje na razie rzeczywiście niezmiennie taka sama. Pozwala to uzyskać pewność w zidentyfikowaniu występującego u siebie swego PMN-Wydzieliny.
– Tym bardziej wymagane jest nabycie rzeczywistej wprawy w uchwyceniu dokonującej się jakiejkolwiek pierwszej zmiany w dotąd niezmiennie takiej-samej wydzielinie. Ta bowiem może się wyrażać np. jedynie jako zmiana w-ODCZUCIU – bez uchwytnej jakiejkolwiek zmiany dostrzegalnej w obserwacji wzrokowej.

(0,2 kB)  Wydzielinę, która pozostaje na razie niezmiennie taka-sama-taka-sama, notuje się w pierwszym cyklu uczenia się MOB – w kolorze białym: (0.1 kB) .

Jeśli w następnym cyklu pojawia się w części przed-owulacyjnej wydzielina dokładnie taka sama, jak poprzednio, zapisuje się ją obecnie w kolorze żółtym: (0.2 kB) .
– Jeśli kobieta stwierdzi, że jest to wobec tego rzeczywiście występujący u niej – jej PMN-Wydzieliny, potwierdzony niezmiennie takim-samym ODCZUCIEM-z-zewnątrz, można podejmować współżycie począwszy od 4-go cyklu, stosując reguły-wskazania na dni przed-owulacyjne (§ 14-16).

(0,38 kB)  Natomiast od zaraz można stosować regułę SZCZYTU, jeśli tylko kobieta zidentyfikowała poprawnie dzień SZCZYTU objawu śluzu (§ 18-21).

Nie cechy wydzieliny, a zmiana w ODCZUCIU

O zidentyfikowaniu wydzieliny jako PMN-Wydzieliny przesądza zatem nie taka czy inna jej konkretna cecha, lecz fakt, czy wydzielina ta pozostaje u tej konkretnej kobiety z dnia na dzień nadal (jeszcze) niezmiennie taka-sama-taka-sama.

(0,13 kB)  Jakiekolwiek pierwsze odchylenie od dotąd jednostajnie takiej-samej wydzieliny: w odczuciu lub w wyglądzie świadczy o już podjętych procesach wydzielniczych w jajnikach, czyli o już zaistniałej możności poczęcia.

Jak wspomniano (np. § 7), wydzielinę w jakiś sposób już zmienioną notuje się w kolorze białym: (0.1 kB) .
– W śluzie już zmienionym (w stosunku np. do dotychczasowego PMN-Wydzieliny) przeżywają plemniki do 3, wyjątkowo 5 dni (§ 16).

Zdradliwa ‘lepkość’ ...

Nasuwa się kolejna bardzo praktyczna uwaga. Dotyczy ona tym razem pierwszej zmiany-w-odczuciu w stosunku do dotychczasowego ‘PMN’, szczególnie gdyby ta ‘zmiana’ miała polegać na pojawieniu się odczucia ‘lepko’.

Wbrew ewentualnej dezinformacji trzeba rozumieć wskazanie ‘MOB’ odnośnie do ‘pierwszej’ zmiany w sensie DOSŁOWNYM.
– Toteż gdy po dniach suchych (PMN-Suchy) pojawi się np. lepko (czyli nastąpiła już pierwsza zmiana w zestawieniu z dotychczasowym PMN-Sucho), oznacza to, że poczęcie stało się z tą chwilą już możliwe!
– Wspomniana ‘lepkość’ nie przemawia w tej chwili bynajmniej za tzw. śluzem ‘niepłodnym’, jak to niektóre Panie zwykły określać. Są to natomiast fragmenty czopu śluzu z szyjki, który ulega już rozpuszczeniu przez zmieniony śluz fazy wysokiej możliwości poczęcia i pojawia się na zewnątrz jako ... odczucie czy wygląd oczywiście ‘lepko’ (zob. ten aspekt w oparciu o bezpośrednią korespondencję prof. Billingsa z autorem:   Śluz lepki PRZED-owulacyjny  – ‘W poszukiwaniu odpowiedzi’ pkt 2).
– Znakiem możliwości poczęcia jest wtedy zawsze na zewnątrz pojawiające się ODCZUCIE wilgotności, chociaż wewnątrz jest ‘lepko’. Kobieta tę wilgotność oczywiście odczuwa, jeśli tylko zechce ją zauważyć.
– Bóg informuje zawsze uczciwie, czy wzbudzenie nowego Życia Człowieczego jest dzisiaj możliwe; a w innym wypadku – że poczęcie w dniu dzisiejszym jest fizjologicznie niemożliwe.

(0,39 kB)  Wbrew wszelkim zniekształceniom należy trzymać się autentycznego wykładu metody Billingsa. O ocenie charakteru wydzieliny: jako wydzieliny dni płodności czy niepłodności (tj.: możności względnie niemożności poczęcia) – przesądza zawsze jego dynamika: zachowanie się objawu w odczuciu z zewnątrz na przestrzeni pewnego czasu. Taka obserwacja wykaże, czy w dotychczasowej wydzielinie zachodzi ‘już’ jakaś ‘zmiana’, czy też jeszcze nie (w ścisłej odpowiedzi szyjki na wahania stężeń estrogenów pochodzących z jajnika).
– Z tego względu należy dobrze rozumieć następujące określenie:

WYDZIELINĄ wskazującą na NIEMOŻNOŚĆ POCZĘCIA jest taka wydzielina, która pozostaje przez jakiś czas NIEZMIENNIE TAKA SAMA (stanowiąc zatem  PMN-Wydzieliny = Podstawowy- Model-Niepłodności-WYDZIELINY; tutaj: PMN-Wydzieliny).

Jakakolwiek ZMIANA (odchylenie od dotychczasowego ODCZUWANIA swego PMN): w ODCZUCIU czy w wyglądzie dotychczasowej wydzieliny świadczy o tym, że w kanale szyjki macicy pojawiły się już strużki śluzu dni płodności [spowodowane wzrostem estrogenów]. Zadaniem tego śluzu jest pośredniczenie w procesie poczęcia (ten śluz, już zmieniony, jest zasadowy. Jego molekularnie zmieniona ultrastruktura staje się przenikliwa dla plemników. Czop z wejścia do szyjki wtedy już się przemieścił, czyli: plemniki mogą z tą chwilą przedostawać się do szyjki – i dalej.).


Ozdobnik (6 kB)

6. ‘Podstawowy-Model-Niepłodności–Kombinowany’
(‘PMN-Kombinowany’)

Trzeci ‘PMN’ (PMN ‘Kombinowany’)

9  W cyklach długich (powyżej 35 dni), tzn. z długo zawieszoną owulacją, może występować kombinacja obydwu typów PMN w tym samym cyklu.

Mianowicie lekki wzrost estrogenów (w jajniku) może pobudzić komórki pochwy do rozrostu i złuszczania, powodując nieznaczną wydzielinę (pochodzenia pochwowego, a nie z szyjki).
– W tym czasie jednak czop śluzu nadal mocno zatyka wejście do szyjki.

(0,37 kB)  We wspomnianych cyklach długich mogą zatem występować najpierw dni suche (PMN-Sucho) – przeplatane dniami z wydzieliną (PMN-Wydzieliny).

Niekiedy sam ów ustabilizowany PMN-Wydzieliny występuje w dwóch nieznacznie różniących się modyfikacjach.
– Notatki z 2 tygodni obserwacji bez współżycia pozwolą w przypadku przez dłuższy czas zawieszonej owulacji rozpoznać ów PMN ‘Kombinowany’ (dokładniej zob. niż.: § 24). Do omówienia takiej sytuacji, wymagającej niewątpliwie szczególnie dużej uwagi i troskliwego notowania swych ODCZUĆ-ze-sromu, powrócimy w dalszej części tych rozważań.

Ozdobnik (8 kB)

C.   WARUNKI KIEROWANIA SIĘ
‘METODĄ BILLINGSA’
– ZAPIS CYKLÓW –

(6 kB)

1. Decyzja przystosowania się do wymagań ‘Metody Billingsa’

Warunki korzystania z ‘MOB’

10  Warunkiem korzystania z MOB jest dostosowanie się do jej paru założeń wstępnych. Są one wymagające, ale przez to stają się źródłem odświeżającej mocy obopólnej miłości oraz w parze z nią idącej pewności zajścia czy nie-zajścia w ciążę w sytuacji, w jakiej w danym czasie znajdują się oboje małżonkowie.
– Przyjęcie tych warunków przesądza zarazem o szczerości małżonków i ujawnia przejrzystość ich zamierzeń.

Wypada bowiem mocno podkreślić, że MOB w najmniejszej mierze nie odbiera komukolwiek wolności woli i postępowania: MOB jedynie informuje. Jest to informacja wiążąca, niepodważalnie udokumentowana, ale zatrzymująca się na progu wolnej woli poszczególnego człowieka.
– Stąd też przyjęte przez MOB reguły-wskazania można co prawda przyjąć i dostosować do nich swoje intymne zachowania, ale równie dobrze można je świadomie zignorować. Byle ewentualnie następnie nie twierdzić, że w przypadku tzw. ‘niepowodzenia’ winna temu stała się MOB wbrew oczywistości faktów. Godność osoby wymaga wtedy szczerego wyznania, iż działoby się to w następstwie świadomie zignorowanych reguł ‘metody’.

(0,35 kB)  Znaczy to jednocześnie, że poniżej wymienione uwagi stają się czynnikiem przesądzającym o woli rzeczywistego korzystania z ‘Metody Billingsa’, czy też o jej z góry założonym przekreśleniu dla siebie.

‘MOB’ a zapobieganie

(0,37 kB)  Korzystanie jednocześnie z MOB – a stosowanie jakichkolwiek zabiegów przeciwrodzicielskich wzajemnie się wyklucza. Chodzi o prawdę w wymiarze zarówno biologicznym, jak i etycznym.
– Ten warunek oznacza zatem, że chodzi tutaj o podjęcie jednoznacznego wyboru: ‘albo jedno’ – ‘albo drugie’.

Pozycja – Odczucie i obserwacja wzrokowa

(0,38 kB)  Obserwacja objawów polega na uświadomieniu sobie, gdy kobieta znajduje się w pozycji wyprostowanej, co aktualnie ODCZUWA w zewnętrznych narządach płciowych: na sromie.

Chodzi o zewnętrzne narządy płciowe (środkowo-dolną część sromu; okolicę między wargami mniejszymi-większymi w kierunku krocza; krocze [łac.: perineum] to odcinek: pochwa-odbyt).
– Kobieta musi się zastanowić, czy srom aktualnie ODCZUWA sucho, czy też odczuwalna jest jakaś wydzielina.
– Dopiero wtórne znaczenie przysługuje obserwacji WZROKOWEJ.
– Stąd też przy zapisywaniu objawów na karcie cyklu w pierwszej kolejności powinna znaleźć się zawsze notatka dotycząca ODCZUCIA-ze-sromu, a ewentualnie dopiero wtórnie – notatka o jakości obserwacji wizualnej

(0,2 kB)  Stwierdzenie to jest ważne szczególnie w przypadku występującej patologii. Wydzielina patologiczna może poważnie dezorientować obserwacje kobiety. Stąd też zwłaszcza w takiej sytuacji zaleca się maksymalne wyłączenie obserwacji wzrokowej, a koncentrowanie się na notowaniu ODCZUĆ-ze-sromu.
– Tak jakby kobieta była niewidoma. Metoda Billingsa służy doskonale parom małżeńskim osób niewidomych, gdyż ... nie wymaga w ogóle korzystania z obserwacji wzrokowej, ani też dotykowej.

(0,38 kB)  W części przed-owulacyjnej istotne jest stwierdzenie, czy ODCZUCIE z zewnątrz pozostaje (jeszcze) takie-samo, czy też uległo już pewnej zmianie.

Pierwsza zmiana-odchylenie od dotychczasowego ‘PMN’ świadczy zawsze o rozpoczętym odtąd rozwoju objawu śluzu (estrogeny jajników wzrosły i pobudziły gruczoliki szyjki do sączenia strużek śluzu).
Od takiego momentu występuje zatem możność poczęcia.

Obserwacja wyłącznie zewnętrzna

(0,37 kB)  Miarodajne dla MOB jest wyłącznie to, co pojawia się na zewnątrz: na sromie.
MOB zdecydowanie odrzuca jakiekolwiek badanie wewnętrzne: w samej pochwie.

a. Badanie wewnętrzne jest z jednej strony całkowicie zbędne.

Wszystkie reguły-wskazania ‘metody’ MOB nawiązują wyłącznie do tego, co kobieta odczuwa-zauważa na zewnątrz, a nie wewnątrz.

b. Z drugiej strony wszelkie badanie wewnętrzne jest zdecydowanie przeciwwskazane:

1) medycznie (łatwość spowodowania infekcji); oraz:
2) etycznie (nietrudno wtedy o działania sprzeczne z wymogami etycznymi, zwłaszcza jeśli promotor radzi, żeby takie badanie przeprowadzał u żony ... jej mąż).

Promotorzy pewnych odmian metod termicznych żarliwie zalecają podejmowanie badania paluszkiem bardzo głęboko – u samego wejścia do szyjki.
– Tymczasem trzeba stwierdzić, że wyniki tego rodzaju badania: u wejścia do szyjki macicy, są bardzo nie-miarodajne dla potrzeb planowania poczęć [np. badanie na miękkość-twardość ujścia szyjki; jakość jej rozwarcia itd.]. MOB stanowczo odrzuca podejmowanie tego rodzaju badania.

(0,38 kB)  Sprawdzanie objawu wewnątrz pochwy wykazuje w dniach płodności objaw odwrotny w stosunku do rzeczywistego statusu szans poczęcia w tej fazie cyklu.

Wewnątrz pochwy jest w fazie pojawiającej się wydzieliny dni płodności ... lepko. Lepkość ta jest pozostałością śluzu lepkiego po-owulacyjnej fazy poprzedniego cyklu, który dopiero co się zakończył.

(0,3 kB) Tymczasem pierwszą cechą pojawiającego się śluzu już dni płodności jest jego PŁYNNOŚĆ. Rozwija się on od lepkości – do śliskości.

(0,3 kB) Jako wydzielina bardzo płynna przepływa śluz z górnych krypt szyjki macicy z łatwością przez pochwę (jak kropla wody po szklance) i rozprzestrzenia się od razu na zewnątrz, powodując pojawienie się charakterystycznego ODCZUCIA ‘wilgotno’ – a stopniowo ‘ślisko’.

Bez dotykania-pobierania

(19 kB)
Dzieciątko śpi spokojnie – otoczone miłością przyjmującej je Rodziny, która umila jego zaistnienie dużym liściem z różą.

(0,36 kB)  Chodzi o uświadomienie sobie, jakie jest ODCZUCIE-ze-sromubez dotykania siebie, bez pobierania wydzieliny i bez jej badania np. na chusteczce higienicznej. Nie-przyjęcie tego wskazania oznacza przekreślenie dla siebie sensu MOB.

Kobieta musi przyjąć do wiadomości, że w razie nie-dostosowania się do tego zasadniczego wymogu ‘MOB’ – tym samym odrzuca MOB i nie kieruje się już metodą Billingsa, wyraźnie od niej odstępując, mimo iż będzie łudziła siebie – albo i otoczenie, że kieruje się ‘Metodą Billingsa’.

Jeśli natomiast kobieta uczciwie pragnie korzystać z MOB, musi:
a) niczego nie dotykać;
b) żadnej wydzieliny nie pobierać na chusteczkę higieniczną,
ani tym bardziej wydzieliny nie rozciągać, itp.;
c) pod żadnym warunkiem nie sprawdzać obecności i jakości wydzieliny w samej pochwie.

Niedostosowanie się do tych wymogów przekreśla sens korzystania z ‘metody Billingsa’.

(0,2 kB) Stąd też ‘Metoda’ służy znakomicie małżeństwom osób niewidomych.
(0,2 kB) Niestety niemało pań nie chce zawierzać miarodajnemu znaczeniu swoich ODCZUĆ-ze-sromu. Tymczasem dopóki kobieta nie zdecyduje się w tym kierunku, metoda jest nieprzydatna: dla niej i dla jej małżeństwa.

(0,37 kB)  Śluzu nie należy rozciągać. Rozciągliwość śluzu jest jednym z objawów bardzo zwodniczych, toteż nie należy się na nim koncentrować.

Jeśli pojawią się nitki śluzu, muszą one zwisać same (jakby białko jaja kurzego). Niekiedy tworzą one pętle, które potem same znikają.

Dynamika odczuć-ze-sromu

(0,37 kB)  Nieistotne są same w sobie ‘podręcznikowo’ wymieniane cechy śluzu. Wiążącą informację uzyskuje kobieta w oparciu o to, co stwierdzić musi ona sama (również lekarz nie może orzec, czy pobrana ‘próbka’ wydzieliny jest śluzem dni płodności; jeśli tak czyni, słowo jego jest NIE-miarodajne: lekarz nie jest w stanie ‘odczuć’ zamiast kobiety, czy wydzielina w międzyczasie się zmienia, czy nie).

Sama tylko kobieta może orzec, czy występująca u niej wydzielina zmienia i rozwija się w ODCZUCIU, czy też przeciwnie: utrzymuje się na razie na tym samym etapie rozwojowym.

Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie

(0,35 kB)  Jedna kobieta wyraża ODCZUCIE-wygląd pojawiającej się u siebie wydzieliny tak, a druga w inny sposób. Nie należy sugerować się opisem objawów występujących u innej kobiety, ani żadnym wydrukowanym zapisem karty cyklu jakoby ‘normą’ dla siebie.

W autentycznym pouczeniu o MOB od dawna z całą świadomością nie wymienia się żadnych konkretnych cech wydzieliny, jaka może pojawiać się w rozwoju cyklu kobiecego (w sensie: jak by ona ‘powinna’ była wyglądać, względnie być odczuwana).
– Pouczenie powinno zmierzać do zachęcenia kobiety, żeby ona sama określiła cechy występującej u siebie wydzieliny, oraz sposób jej odczuwania. W tym celu powinna kobieta użyć w opisie swych własnych słów.
– Osoba wdrażająca w ‘MOB’ nie powinna w żaden sposób podsuwać kobiecie określeń, które by rzekomo miały ułatwić jej przedstawienie swych ODCZUĆ, ewentualnie wyników swej obserwacji wzrokowej. Jakiekolwiek sugerowanie kobiecie przymiotów, jakimi wydzielina ‘powinna by’ się odznaczać, byłoby niedopuszczalnym błędem i przekreślało kompetencję nauczyciela ‘metody’.

(0,36 kB)  Mądrość i kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu w MOB doprowadziły do wniosku, że podsuwanie w pouczeniu o ‘metodzie’ jakiegoś konkretnego przymiotnika dla opisania pojawiającej się wydzieliny (np. przymiotnika: ‘mazisty’, ‘kłaczki’ [= wiórki kokosu]; itp.) może stać się dla niejednej kobiety blokadą przy próbie zidentyfikowania występującej u siebiej wydzieliny jako na razie takiej-samej-takiej-samej.

Konsekwentnie zaś tego rodzaju sugestia może przekreślić rozpoznanie chwili pierwszej ZMIANY w stosunku do dotąd występującego jej ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’.
– Sugerowane przymioty-cechy (sugestie słowne, względnie wydrukowane w instruktażu) mogą u danej kobiety nigdy nie wystąpić. Kobieta będzie daremnie czekała na ich pojawienie się. Jednocześnie zaś nie będzie zauważała, że objaw na razie wciąż ‘taki-sam’ będzie się wyrażał u niej w odczuciu i wyglądzie całkiem innymi cechami, miarodajnymi w jej przypadku – w przeciwieństwie do zapisu jakiegoś wydrukowanego cyklu, względnie notatek innej kobiety (Przykładowo: pierwsza zmiana z ‘PMN-Suchego’ – w śluz dni płodności może polegać u danej kobiety na samym tylko odmiennym ODCZUCIU-ze-sromu, chociaż we wzrokowej obserwacji nie zauważy ona w ogóle żadnej jakiejkolwiek wydzieliny na zewnątrz).

Cechy ‘PMN’ u tej samej kobiety – a odchylenie od tegoż PMN

(0,37 kB)  Cechy rozpoznanego u siebie ‘PMN’ (‘Podstawowego Modelu Niepłodności’) pozostają u tej samej kobiety z cyklu na cykl w zasadzie wciąż takie same. Są one właściwością jej cyklów.

Natomiast u innej kobiety – cechy jej ‘PMN’ będą inne, związane z jej organizmem. Będą one charakterystyczną właściwością jej cyklów. Będą one jednak z kolei u tej właśnie kobiety w jej kolejnych cyklach wciąż takie same.

(0,37 kB)  Jakakolwiek zmiana-odchylenie w stosunku do dotąd notowanego ODCZUCIA-ze-sromu świadczy o tym, że poziom estrogenów wzrósł, pobudzając krypty szyjki do sączenia strużek śluzu dni płodności.

Ów śluz zmieniony pojawia się niemal natychmiast na zewnątrz i powoduje zmianę w stosunku do dotychczasowego ODCZUCIA-ze-sromu.
– Chociażby zaś objaw był w danym przypadku bardzo skąpy i nieuchwytny we wzrokowej obserwacji, kobieta ODCZUJE jego obecność.
– Nadal w pełni aktualny pozostaje wymóg ‘MOB’: niczego nie dotykać, niczego nie pobierać na chusteczkę ...!
– Śluz już zmieniony: w odczuciu, albo ponadto w wyglądzie – jest dla plemników już przenikliwy!

Ozdobnik (6 kB)

2. Prowadzenie
notatek z cyklów

Zapis objawów

11  Obserwacji podejmuje kobieta okazyjnie w ciągu dnia – bez niezdrowej skrupulatności, w miarę jak wykonuje swoje codzienne zajęcia i trzeba będzie podjąć konieczne zabiegi higieniczne.

Z zasady najpierw pojawia się doznawane ODCZUCIE objawu-ze-sromu, po czym następuje obserwacja WZROKOWA dla zweryfikowania owego ‘doznania’.
– Zapamiętane ważniejsze cechy należy notować zwięźle na karcie cyklu (zasadniczo: najwyżej 2-3 przymiotniki-skróty).
– Najlepiej, gdy żona podyktuje swoje objawy do zapisania każdego wieczoru mężowi (dialog małżeński; obopólna odpowiedzialność).

(0,37 kB)  Do zapisu objawów używa się najprościej cienkiego zeszytu rachunkowego.

Dni cyklu wpisuje się w kolumnie w dół, a objawy itd. w zapisie poziomym.
– Stronicę można podzielić kreską pionową przez środek. Po zostawieniu 2 wolnych kratek poziomych u góry (adres, rok, ilość porodów itd.) oddziela się linią poziomą kolejne tygodnie cyklu w co 7 kratek. Dzięki temu zapis pozwala ogarnąć tygodnie cyklu jednym spojrzeniem wzroku.

W ośrodkach zagranicznych, gdzie istnieją zorganizowane sieci Poradnictwa MOB, drukowane są gotowe karty cyklów. Notatki prowadzi się wtedy w zapisie poziomym, naklejając gotowe do użycia znaczki objawów cyklu.
– W warunkach naszego kraju wystarczy zadowolić się dopiero co sugerowanym zapisem w cienkim zeszycie w kratkę itd.
– Ewentualnie można z powodzeniem skorzystać do zapisu z programu komputerowego EXCEL: (lub podobnym porgramem; ewentualnie na smartfonie itd., a chociażby DARMOWYM programem podobnym do EXCEL'a: WPS-Office') na przystosowanym do tego szablonie cyklów.
– Szablon taki można ściągnąć z naszej strony, zob.: PORTAL (= lp33.de), u dołu: SPIS TREŚCI, dział ‘B’, nr 9b. – Lub link bezpośredni do wklejenia z naszej strony:
(zob. wyż.: Ściągnij polską wersję broszurki oraz plik SZABLONU-do-prowadzenia notatek, dla skorzystania z programu EXCEL )

(0,38 kB)  Zapis staje się o wiele bardziej poglądowy, gdy objawy zanotowane są za pomocą kolorów:

czerwonego (krwawienie),
zielonego (sucho),
żółtego (wydzielina dni niepłodności),
białego (puste kółko; wydzielina dni płodności, oraz wszelkie niejasności).
białego z wpisanym znakiem ‘x’ (dzień SZCZYTU objawu śluzu).

(0,36 kB)  Wyżej podano sugestie użycia czy to znaków-symboli, czy też pożytecznych skrótów (zob. wyż.:  Użyteczne skróty – oraz:  Kolory zapisów ).

Sugerowany tutaj zestaw skrótów do opisu przymiotów pojawiających się odczuć i wyglądu wydzieliny itd. jest pomyślany jedynie jako ewentualna pomoc do użycia SKRÓTÓW w zapisie objawów, wyrażonych ostatecznie przy użyciu własnych określeń-słów odnośnej kobiety (żeby zapis był zwięzły, a czytelny), a nie inaczej. Dzięki takim skrótom kolumna zapisu staje się bardziej zwięzła i przejrzysta. Ktoś musiałby być może zastanawiać się długo, jakiego użyć skrótu na użyty przymiotnik, szczególnie gdyby on brzmiał podobnie jak inne wyrażenie, które również wypadałoby notować w formie stałego skrótu.
– Pamiętamy o dopiero co omówionych zastrzeżeniach oraz o mądrości osób odpowiedzialnych za wdrażanie w Metodę Billingsa (zob. wyż., § 10: Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie). Sugestie skrótów do słów, jakimi posługuje się jedna kobieta dla wyrażenia występujących u siebie objawów, nie powinny w żadnym wypadku stać się blokadą dla rozpoznania objawów występujących u innej kobiety, podczas gdy u jeszcze innej kobiety – będą one jeszcze inne.
– Jeśli sugerujemy tu pewne gotowe skróty, bierzemy pod uwagę sytuację naszego kraju, gdzie Metoda Billingsa nie jest wykładana w punktach poradnictwa małżeńskiego, względnie wspominana jest w sposób nie odpowiadający jej autentycznej, autoryzowanej formie.

(0,35 kB)  Pierwsze 3 dni po SZCZYCIE notuje się z cyfrą 1-2-3. Są to nadal dni możliwości poczęcia.


(0,37 kB)  Można skorzystać ze wzoru przedrukowanych tu zapisów – łącznie z ukazanymi na nich, przemyślanymi rubrykami oraz sugerowaną ich kolejnością. Zapisy te służą jedynie do wyrobienia sobie wyobrażenia, jakby wypadałoby prowadzić zapisy objawów – wraz z notowanymi innymi ważnymi wydarzeniami w toku cyklu.

(0,37 kB) Zapis powinien być zwięzły, czytelny.

Należy zaznaczać na nim także wydarzenia zdrowotne i stosowane leki.
– Jeśli ktoś ma do dyspozycji komputer, można zaadaptować do zapisu cyklów arkusz na EXCEL-u (łatwość konsultacji przez email; ewentualnie inny program komputerowy, nadający się do prowadzenia tego typu notatek, np. darmowy chiński program w polskiej wersji: WPS-OFFICE).

Wyżej wspomniano, iż z PORTALU naszej strony można ściągnąć gotowy plik szablonu na programie EXCEL, przystosowany do zapisu 12 cyklów, wraz z zestawem sugerowanych wyżej skrótów itd. i wzoru do prowadzenia notatek-zapisów (zob. wyż.: Do ściągnięcia: Broszurka w PDF, oraz plik szablonu na Excelu).
– Niezależnie od tego wypada prowadzić notatki na co dzień w zeszycie w kratkę (wystarczy zeszyt cienki). Raz po raz zdarzają się sytuacje, gdy komputer może nie być dostępny.

Notatki ze zbliżeń

Autor ‘Metody’, prof. John Billings, nie wspomina o notowaniu zbliżeń płciowych – poza tymi najbliższymi z początku i końca dni możliwości poczęcia.

Trudno jednak zaprzeczyć, że dla własnego wglądu wypada mimo wszystko notować każde zbliżenie, szczególnie to podjęte w dniach przed-owulacyjnych. W przypadku nieplanowanego poczęcia staje się taka notatka jego wyjaśnieniem.
– W razie nieplanowanego poczęcia należy wyznać zgodnie z prawdą, że zawiodła nie biologia. I nie Bóg jest nieuczciwy. ‘Zawiódł’ ... człowiek: ci dwoje, wyposażeni w swoją wolną wolę; w każdym razie nie MOB.
– Stąd zachęta, by notować każde zbliżenie; również to etycznie niepoprawne (za pomocą własnego systemu znaków).

Rubryki i zapis

Jak już wspomniano, zapis można prowadzić następująco i w następującej kolejności:

Dni cyklu (1 kratka), dni kalendarzowe (2 kratki), dni tygodnia, kolory symboli objawów, współżycie, zapis ODCZUĆ (zawsze w PIERWSZEJ kolejności: potem dopiero ewentualnie wygląd pojawiającego się objawu) i wyglądu objawów (najwyżej 3-4 przymiotniki, jeśli pojawia się jakaś wydzielina).
– Koniecznie notować należy stosowane lekarstwa – szczególnie leki ginekologiczne: są one zwykle hormonalne i łatwo zakłócają równowagę neuro-hormonalną organizmu.
– Niezależnie od tego, wypada notować wydarzenia i sytuacje stresowe (z życia małżeńskiego i rodzinnego).

Pierwszym dniem cyklu jest umownie pierwszy dzień miesiączki.

Każdy cykl należy notować od nowa, od góry – w oddzielnej kolumnie; przejrzyście i szczerze.

(0,2 kB)  Zapis powinien być ładny i przejrzysty.

Zaleca się bardzo, żeby na każdym zapisie znalazł się krótki komentarz, zwłaszcza w nawiązaniu do podejmowanego zjednoczenia małżeńskiego w dniu pewnego ‘ryzyka’ poczęcia, z którego oboje zdawali sobie sprawę. Czytelny zapis z takimi uwagami może oddać nieocenioną przysługę z perspektywy dłuższego czasu życia małżeńskiego.

(0,2 kB)  Samo prowadzenie zapisu wymaga zapewne nieco trudu – miłości, ale tym bardziej ... wdzięczności: Bogu i wobec siebie nawzajem.

Jest znamienne, że osoby z wykształceniem prowadzą zapisy niekiedy raczej niechlujnie i byle jak. Na takim zapisie zwykle trudno się oprzeć i nierzadko trudno z niego cokolwiek wyczytać.
– Tymczasem chodzi w zasadniczy sposób o szczere obdarzanie poczuciem pewności małżonka przy kształtowaniu wzajemnych odniesień małżeńskich.

Ostrzeżenie przed nie-autentycznymi opracowaniami MOB

Metoda Billingsa dostarcza informacji zarówno w przypadku zdrowia, jak i choroby; i chociażby cykle kobiety były bardzo rozregulowane.

Jeśliby osoba informująca o metodzie Billingsa twierdziła coś przeciwnego, świadczyłoby to z góry o tym, iż jej niestety nie zna, mimo iż wypowiada się na jej temat z poczuciem autorytatywnej pewności.
– Należy się pilnie wystrzegać wszelkiego nie-autentycznego opracowania metody oraz jej nie-kompetentnego instruktażu. Może to prowadzić do gorzkiego rozczarowania.

Dotyczy to również co prawda autentycznych, ale starszych opracowań metody MOB, pochodzących od samej WOOMB. Metoda ulegała z biegiem lat coraz bardziej miarodajnemu doprecyzowaniu. Stąd też osoby zainteresowane powinny każdorazowo dobrze zważać, z jakiego pochodzi źródła oraz z którego roku wydanie, na którym przedstawione są zasady MOB, na których małżonkowie pragnęliby oprzeć swoje odniesienia.

Ozdobnik (4,4 kB)

Dwa zapisy ‘szkoleniowe’ według MOB

A oto dwa zapisy ‘szkoleniowe’. Ukazują one sposób prowadzenia notatek ODCZUĆ-z-zewnątrz, proponowaną kolejność kolumn zapisu, a także sposób, w jaki stosować można wypracowane przez MOB reguły-wskazania w przypadku nie-nastawiania się aktualnie na poczęcie, jeśli w życiu małżonków zaistnieją liczące się w oczach Bożych powody do odsunięcia w tym czasie możności poczęcia.

(139 kB)
Obydwa typowe PODSTAWOWE-MODELE-NIEPŁODNOŚCI: dni Suchych, oraz dni z Wydzieliną. Ukazane tu jedynie dla wyrobienia sobie wyobrażenia, JAK prowadzić notatki, żeby zapis był czytelny, rzeczywiście informacyjny dla małżonków, i zgodny z rzeczywistymi ODCZUCIAMI notowanymi w zewnętrznych narządach płciowych, BEZ ich dotykania-oglądania, pobierania jakichkolwiek próbek.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do zapisu: Cykle 1-2 (spójrz jeszcze raz uważnie na:  Ryc. 1 )
Cykl 1 (PMN-Sucho). Kobieta wie, że ‘sucho’ – to już zidentyfikowany u niej jej PMN. Odchylenie od tego PMN widać w 9 dniu cyklu. Nawrót tego samego PMN winien trwać 3 dni. Tu objaw rozwija się dalej po 2 dniach. SZCZYT: wykształtował się w dniu 15. Jest jeszcze ‘s,w’. Współżycie w 1-szej części cyklu wieczorami (prawa część kratki); + 1 dzień przerwy nazajutrz (bo ‘w’). – W 2-giej części cyklu zbliżenia bez ograniczeń metody. Objaw ‘w’ po współżyciu notuje się od 4-go dnia po SZCZYCIE objawu śluzu w kolorze żółtym (nie białym).
Cykl 2 (PMN-Wydzieliny). Kobieta zidentyfikowała już uprzednio swój PMN. Wie już, że pojawiająca się u niej wydzielina: wilgotno-mazisto to jej PMN-Wydzieliny. Dnia 11-go objaw jest już zmieniony. Po 3 pełnych dniach nawrotu tego samego PMN ponownie zbliżenia – ale dopiero wieczorem 4-go dnia, ponieważ nadal utrzymuje się dokładnie takie samo ODCZUCIE-z-zewnątrz co poprzednio przez 3 poprzednie dni. Objawy możliwości poczęcia są u tej kobiety uchwytne jedynie jako ODCZUCIE (sk,w), przy czym jednak w dniu poprzedzającym SZCZYT i w sam dzień SZCZYTU kobieta odczuła ponadto ‘s,w’. – Małżonkowie stosowali zatem ‘trzecią regułę-wskazanie na dni PMN’: „Odczekaj co będzie dalej; + 1-2-3” nawrotu takiego samego PMN co poprzednio, po czym należy przeczekać jeszcze aż do wieczora 4-go dnia, który potwierdzi utrzymywanie się tego samego PMN co poprzednio (zob. niż.: Trzecia reguła na dni PMN).
Objawy dni możności poczęcia były w obydwu zapisach trudne do uchwycenia w obserwacji wzrokowej. Kobieta notuje jedynie: w,sk (= wilgotno,skąpo). W samym jednak dniu SZCZYTU zaobserwowała ponadto ‘s’ (= ślisko). Jest to zatem zapis głównie ODCZUCIA-ze-sromu, gdyż wzrokowo kobieta nie potrafi uchwycić żadnej wydzieliny. Nie jest to zresztą konieczne.

(8 kB)

D. REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI PMN:
‘PODSTAWOWEGO MODELU NIEPŁODNOŚCI’

(ang.: Early Day Rules, prior to ovulation)

(6 kB)

12  Na przypadek zamierzanego odłożenia poczęcia podaje MOB cztery reguły-wskazania. Mówimy o ‘wskazaniach’, gdyż nie chodzi o wymuszanie jakiegokolwiek działania, a natomiast o naukowo i w praktyce zweryfikowaną informację na wypadek etycznie uzasadnionego zamiaru odłożenia poczęcia.

(6 kB)

1. PIERWSZA reguła-wskazanie
na dni ‘PMN’
(ang.: Early Day Rule 1)

Pierwsza reguła-wskazanie na dni ‘PMN’

13  Pierwsza reguła-wskazanie na dni przed-owulacyjne w przypadku nie zamierzanego poczęcia brzmi:

(0,37 kB)  Nie podejmuj współżycia w dniach
!empt (0 kB)obfitego krwawienia miesiączkowego.

Reguła ta nawiązuje do krwawienia rozpoznanego jako miesiączka (tj. po uprzednio rozpoznanym dniu SZCZYTU; § 18.22-23).

(0,13 kB) W cyklu krótkim owulacja może iść w parze z kończącą się miesiączką.

Krew łatwo przesłania występujący już śluz dni płodności (wilgotność-nitki-śliskość).
– Gdy krew krzepnie, staje się lepka. Utrudnia to rozpoznanie objawu (§ 17-19).

(6 kB)

2. DRUGA reguła-wskazanie
na dni ‘PMN’
(ang.: Early Day Rule 2)

Druga reguła-wskazanie na dni ‘PMN’

14  Oto Druga reguła-wskazanie na dni ‘PMN’ w sytuacji nie zamierzonego poczęcia:

(0,37 kB)  Gdy kobieta rozpozna swój ‘Podstawowy Model Niepłodności’, mogą małżonkowie podejmować zjednoczenie w ciągu dni rozpoznanego ‘PMN’ z dwoma ograniczeniami:
(0,58 kB)
(0,2 kB)  zjednoczenie wieczorem,
(0,2 kB)  z 1-dniową przerwą nazajutrz.

Uzasadnienie:

(0,15 kB) a) Kobieta musi nazajutrz pozostawać przez jakiś czas w pozycji stojącej. Wtedy dopiero zdolna jest stwierdzić, czy objaw-ze-sromu pozostaje nadal niezmiennie taki sam, jak ten zidentyfikowany poprzednio w postaci czy to PMN-Sucho, czy PMN-Wydzieliny. Innymi słowy musi się przekonać, że w tej chwili objaw ODCZUCIA-z-zewnątrz jest identyczny jak poprzednio:

taki sam rano, w południe, i taki sam również wieczorem.
– Wtedy dopiero przekonuje się, że procesy wzrostowe w jajnikach nadal jeszcze nie zostały na razie podjęte (estrogeny pozostają nadal na poziomie niskim).

(0,15 kB) b) Wymóg przerwy nazajutrz po wieczornym zjednoczeniu wiąże się z utrzymującą się nazajutrz wilgotnością itp. w następstwie wczoraj podjętego przeżycia intymnego (zob. dokładniej zaraz poniżej: § 15).

Objaw PO współżyciu

15  Po współżyciu pojawia się charakterystyczna wilgotność, ściśle związana z doznanym przeżyciem intymnym. Wydzielina ta utrzymuje się niekiedy przez całą następną dobę (= 24 godz.). Składa się ona z trzech różnych wydzielin:

a) resztek płynu nasiennego,
b) wydzieliny gruczołów Bartholina kobiety (ta ułatwia samo podjęcie aktu zjednoczenia);
c) oraz wydzielin samej pochwy
.

(0,15 kB)  Podobna wilgotność pojawia w następstwie każdej pieszczoty genitalnej, chociażby w danym przypadku nie doszło do stosunku. Objaw-ze-sromu może wtedy przypominać do złudzenia śluz dni płodności.
– Stąd reguła na dni przed-owulacyjne, żeby po przeżyciu zjednoczenia – przeczekać przez 1 dzień. Bo:

1) Płyn nasienny musi zniknąć.
2) Kobieta musi mieć możność przekonania się, że wrócił ten sam PMN co poprzednio
.

(0,13 kB)  Należy dopowiedzieć, że płyn nasienny po współżyciu podjętym w dniu utrzymującego się ‘PMN’, nie zawiera żadnych żywych plemników. Giną one w ciągu 1-2 godz. po współżyciu (§ 2.7).

(6 kB)

(35.3)
Przykłady zróżnicowanych cyklów: cykl krótki, cykl bezowulacyjny, cykl rozwijający się w sytuacji dużego stresu.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do Ryc. 2: Cykle 3-5 (spójrz jeszcze raz uważnie na:  Ryc. 2 ).

Cykl 3 (Atlas., Ryc.10). Tutaj owulacja odbywa się w parze z kończącą się miesiączką. Krwawienie jest miesiączką wtedy, gdy występuje w ok. 2 tygodnie po dniu SZCZYTU. W przeciwnym razie nie jest to krwawienie miesiączkowe!

Cykl 4 (Atl., 30). Mamy przed sobą cykl prawdopodobnie bezowulacyjny. Zauważ naprzemienne następstwo: PMN-Sucho (niezmiennie sucho) i PMN-Wydzieliny (wydzieliny nie zmieniającej się; tutaj: mętnej, chociaż dającej odczucie: sucho).
Po zmianie-odchyleniu od dotychczasowego PMN-Wydzieliny w dniu 21 (zmiana na: w,m) trzeba odczekać 3 dni, mimo nawet nawrotu dotychczasowego PMN-Wydzieliny (w dniach 23-25: sucho).
Zmiana objawu w dniach 21-22 była bardzo skąpa, nieuchwytna wzrokiem, dawała znać o sobie tylko jako odmienne odczucie: w,m.
Kolejna zmiana ukształtowała się w dniach 36-37, i znów stała się zaleceniem do odczekania 3 dni.
Pojawiło się krwawienie w dniach 60-62. Nie było to jednak krwawienie miesiączkowe, gdyż poprzednio nie wykształtował się SZCZYT. Tym samym zaś należy nadal kierować się regułami-wskazaniami na dni przed-owulacyjne: „Odczekaj i obserwuj, co będzie dalej  + 1-2-3”, łącznie z dalszym odczekaniem 4-go dnia aż do wieczora (zob. § 16).

Cykl 5 (Atl., 31/3). Zaczęło się właśnie wydzielanie śluzu (na razie śluzu dni niepłodności), gdy wydarzył się stres. W 14 dniu cyklu nie udało się uchwycić SZCZYTU. Ponowny śluz dał znać o sobie w dniach 22-23. Ze względu na współżycie w dniu 21 (może stąd pojawiło się nazajutrz: w,s ?) nie ma pewności, czy to jest dzień SZCZYTU, tym bardziej że odczucie śliskości było tym razem ledwo uchwytne. Stąd też krwawienie prawdopodobnie nie było miesiączką, lecz krwawieniem przełamującym (po obniżeniu stężenia estrogenów, bez wkraczającego progesteronu). Wymaga to nadal stosowania reguł-wskazań na dni PMN: „Odczekaj i obserwuj, co będzie dalej  + 1-2-3” wraz z odczekaniem potem jeszcze do wieczora 4-go dnia, potwierdzającego nawrót takiego samego PMN co poprzednio (zob. § 16).


(30 kB)

RE-lektura: część I, rozdz. 1b.
Stadniki, 2.XI.2013.
Tarmów, 7.III.2022.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót:SPIS TREŚCI2. Przypomnienia z anatomii i fizjologii
Srom – a ‘PMN’
Układ rozrodczy kobiety
Plansze: materiały pomocnicze

3. Pierwsze kroki poznawania ‘MOB’
Etap uczenia się MOB
Pierwsza faza poznawania MOB
Układ rozrodczy kobiety - 1.

4. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (1.PMN)
Pierwszy ‘PMN’
Nr 7. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’
Plemniki po współżyciu w dniu ‘PMN’
Uwaga: przedwczesna pewność siebie
Sugestie skrótów – Kolory zapisów
Użyteczne skróty
Kolory zapisów

5. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (2.PMN)
Drugi ‘PMN’
Nr 8. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’
Trzy pierwsze cykle w przypadku 2-go PMN
Nie cechy wydzieliny, a zmiana w odczuciu
Zdradliwa ‘lepkość’
Tabela-definicja. Wydzielina dni niepłodności przed-owulacyjnej (2.PMN)

6. Trzeci ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (‘PMN mieszany’)
Trzeci ‘PMN’ (PMN ‘Mieszany’)
Nr 9. Podstawowy Model NIepłodności ‘Mieszany’

C. WARUNKI KIEROWANIA SIĘ ‘METODĄ BILLINGSA’ – ZAPIS CYKLÓW
1. Decyzja przystosowania się do wymagań ‘Metody Billingsa’
Warunki korzystania z ‘MOB’
Nr 10. Warunki korzystania z MOB
‘MOB’ a zapobieganie
Pozycja – Odczucie i obserwacja wzrokowa
Obserwacja wyłącznie zewnętrzna
Bez dotykania-pobierania
Dynamika odczuć-ze-sromu
Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie
Cechy ‘PMN’ u tej samej kobiety – a odchylenie od niego

2. Prowadzenie notatek z cyklów
Zapis objawów
Nr 11. Prowadzenie zapisu cyklów
Notatki ze zbliżeń
Rubryki i zapis
Ostrzeżenie przed nie-autentycznymi opracowaniami MOB
Objaśnienie do Ryc.1. Cykle 1-2

D. REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI ‘PODSTAWOWEGO MODELU NIEPŁODNOŚCI’
Nr 12. Reguły-wskazania na dni ‘PMN’

1. Pierwsze wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
Pierwsze wskazanie na dni ‘PMN’
Nr 13. Pierwsze wskazanie-reguła
Tabela. Pierwsza reguła na dni PMN

2. Drugie wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
Drugie wskazanie na dni ‘PMN’
Nr 14. Drugie wskazanie-reguła
Tabela. Druga reguła na dni PMN
Objaw PO współżyciu
Nr 15. Objaw PO współżyciu
Objaśnienie do ryc. 2. – Cykle 3-5


Obrazy-Zdjęcia

Układ rozrodczy kobiety - 1
Układ rozrodczy kobiety - 2
Układ rozrodczy kobiety - 3
Dwa zapisy szkoleniowe: PMN-Suchy, PMN-Wydzieliny: Cykle: 1-2
Zróżnicowane cykle: Cykle: 3-5
Anioł Stróż: Bóg zlecił mu opiekę nad człowiekiem
Niemowlę z różą obok: znakiem nadziei i miłości Rodziny