(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

3. TRZECIA reguła-wskazanie na dni ‘PMN’
(ang.: Early Day Rule 3)

(6 kB)

Trzecia reguła-wskazanie na dni ‘PMN’

16  Trzecia reguła-wskazanie w przypadku niezamierzania w tej chwili poczęcia dotyczy sytuacji, gdy w dotąd utrzymującym się ‘PMN’ zaznaczyła się już jakakolwiek zmiana, po czym jednak objaw WRÓCIŁBY jeszcze raz do stanu poprzedniego. Chodzi zatem o sytuację na ścisłym pograniczu pomiędzy możliwością poczęcia – a jej ponownym odsunięciem. Nic dziwnego, że poczucie odpowiedzialności wymaga wtedy czujnej uwagi.
– Oto zasady postępowania w takich okolicznościach:

(15 kB)
Dzieciątko nie zna jeszcze świata i otoczenia, jest jednak bezpieczne w objęciach swej matki: tu znajduje się jego DOM ...

(0,3 kB)  Gdy w dotąd występującym PMN zaznaczy się jakakolwiek zmiana-odchylenie: bądź w ODCZUCIU-ze-sromu, bądź w jego wyglądzie w stosunku do dotychczasowego PMN;
oraz na równi z tą sytuacją:

(0,2 kB)  jeśliby się pojawiło krwawienie-plamienie w dniu dotąd utrzymującego się PMN,

(0,2 kB)  trzeba w tym czasie zaniechać wszelkich zbliżeń.

Uzasadnienie:

1. Zmiana-odchylenie od PMN świadczy o tym, że estrogeny jajnika wzrosły i pobudziły krypty szyjki do wydzielania śluzu, który jest przenikliwy dla plemników i umożliwia poczęcie (śluz ten jest wtedy zmieniony molekularnie, zasadowy w odczynie; chroni plemniki, odżywia je i selekcjonuje).
– W takim śluzie plemniki przeżywają do 3 dni, wyjątkowo nawet do 5 dni (§ 8.15).

2. Zmianę (= odchylenie w stosunku do dotychczasowego PMN) stanowi jakakolwiek ‘inność’, względnie odchylenie w stosunku do dotąd utrzymującego się ‘PMN’: czy to w ODCZUCIU-ze-sromu, czy WYGLĄDU dotąd obecnego objawu.

(0,37 kB)  Zmianą w stosunku do dotąd występującego ‘PMN’ staje się zatem:

(0,3 kB)  W przypadku PMN-Sucho: odczucie ‘już NIE sucho’ (chociażby wzrokowo nie narzucała się żadna zauważalna ‘zmiana’);

(0,3 kB)  W przypadku PMN-Wydzieliny (gdy dotąd pojawiała się jakaś niezmiennie taka sama wydzielina) – zmianę stanowi odmienna niż dotąd jakość jej ODCZUWANIA (tzn. gdy dołącza się odczucie, którego dotąd nie było), względnie gdy zmianie ulega wygląd dotąd pojawiającej się wydzieliny.

(0,3 kB)  Tym bardziej za ‘zmianę’-odchylenie w stosunku do dotychczasowego ‘PMN’ uznać trzeba pojawienie się krwawienia-plamienia. Każde plamienie świadczy o wysokich możliwościach poczęcia w tym czasie.

(0,15 kB)  Pojawienie się jakiejkolwiek ‘zmiany’ w dotąd utrzymującym się ‘Podstawowym Modelu Niepłodności’ sygnalizuje z zasady, iż z tą chwilą rozpoczął się zdecydowany rozwój objawu śluzu, którego finałem stanie się owulacja.


Zdarza się jednak, że rozwój objawu ZATRZYMA SIĘ, a nawet nastąpi całkowity nawrót poprzedniego stadium dotychczasowego ‘PMN’.
W tej sytuacji staje się zrozumiałe kolejna, tym razem trzecia reguła-wskazanie ‘Metody Billingsa’:

(0,36 kB)  Jeśli objaw ‘zmieniony’ rozwinie się dalej i wykształtuje się SZCZYT objawu śluzu (§ 18), trzeba stosować czwartą regułę-wskazanie: regułę SZCZYTU (§ 19).

(0,35 kB)  Gdyby natomiast SZCZYT objawu śluzu na razie się nie wytworzył, a objaw cofnie się w poprzednie stadium, trzeba odczekać ze wznowieniem zjednoczenia przez pełne 3 dni nawrotu dotychczasowego PMN, z dodaniem 4-go dnia aż do wieczora.

Wyjaśnienie. Te 3 pełne dni nawrotu dotychczasowego ‘PMN’ są wymagane z dwóch powodów:

a. Estrogeny muszą wrócić do poprzedniego niskiego poziomu.
b. To z kolei pozwala uzyskać pewność, że istotnie nastąpił nawrót dotychczasowego ‘PMN’.


W tym świetle rozumiemy mądrość trzeciej reguły-wskazania MOB na przed-owulacyjne dni cyklu:


„PRZECZEKAJ i obserwuj co będzie dalej.
Jeśli powróci dotychczasowy PMN, dołącz pełne dni: 1-2-3”. Czyli:
(0,58 kB)
(0,2 kB) Współżycie można w tej sytuacji
(0,58 kB)wznowić dopiero wieczorem 4-go
(0,58 kB)dnia od nawrotu dotychczasowego
(0,58 kB)PMN.
(0,2 kB) Po czym należy stosować Regułę-
(0,58 kB)Wskazanie nr 2, czyli: zjednoczenie
(0,58 kB)tylko w co drugi wieczór – aż do
(0,58 kB)pojawienia się kolejnej zmiany w PMN
.

Trzecia reguła-wskazanie a krwawienie międzymiesiączkowe

(179 kB)
Z chwilą gdy w jajnikach wzrasta wydzielanie estrogenów, szczególnie estradiolu, docierają one drogą krążenia (naczynia krwionośne) m.in. do krypt górnej części szyjki macicy. Pobudzają je do wytwarzania-sączenia wydzieliny śluzowej, która ulega szeregowi ZMIAN. Kobieta rozpoznaje owe ZMIANY-w-ODCZUCIU-ze-sromu w postaci coraz innych ODCZUĆ-ze-sromu w ciągu tych dni. Poszczególne bowiem krypty szyjki macicy wytwarzają zróżnicowane rodzaje wydzieliny śluzowej. Pojawiający się obecnie śluz:
a) odżywia plemniki,
b) chroni je,
c) ułatwia ich wędrówkę,
d) selekcjonuje je,
e) uzdalnia do rozpuszczenia osłony komórki jajowej oraz wniknięcia do niej itd.
Kobieta powinna zwrócić uwagę na ów ciąg zmieniających się w tej części cyklu ODCZUĆ-ze-sromu. Wydzielina z górnych krypt szyjki jest przede wszystkim PŁYNNA: przepływa z łatwością przez szyjkę-pochwę i pojawia się niemal natychmiast na zewnątrz. Przede wszystkim zaś zaczyna stopniowo rozpuszczać się gęsty czop śluzowy w ujściu szyjki, aż w końcu zostaje on wypychnięty z wejścia do szyjki. Tym samym plemniki mogą odtąd swobodnie wędrować poprzez pochwę do szyjki i dalej.

To samo zastrzeżenie dotyczy wystąpienia wszelkiego krwawienia-plamienia międzymiesiączkowego: (0,2 kB), względnie: (0,15 kB) . Jest ono każdorazowo oznaką wysokich możliwości poczęcia. Należy wtedy ściśle przestrzegać dopiero co omówionej reguły:

„Przeczekaj i obserwuj, co będzie dalej.
Jeśli powróci dotychczasowy PMN, dołącz pełne dni: 1-2-3.
Czyli: współżycie można wznowić dopiero wieczorem 4-go dnia
od nawrotu dotychczasowego PMN. Po czym należy stosować
Regułę-Wskazanie nr 2, tzn.: zjednoczenie tylko w co drugi wieczór
– dopóki nie wystąpi kolejna zmiana w PMN”
.

(0,13 kB)  Wszystkie podane tu uwagi wymagają podjęcia decyzji na prowadzenie obserwacji – i trochę ‘serca’. Przystosowanie odniesień małżeńskich do reguł związanych z ‘PMN’ wymaga nieco zaparcia, ale tym bardziej ... miłości bliźniego. W zamian za przeczekanie w cierpliwości i podejmowanie wyrazów czułości bez pieszczoty genitalnej zyskują małżonkowie pewność niezajścia w ciążę w sytuacji, gdy nowe poczęcie nie byłoby wskazane.

Można by też jeszcze raz odwołać się do wspomnianych pomocniczych rycin ‘MOB’ na sytuację przed-owulacyjną. Ukazują one fizjologiczne uwarunkowania, świadczące o pewności już zaistniałej możliwości poczęcia.
– Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek ideologię: jest stawanie na twardym gruncie rzeczywistości biologicznej. Z tą tylko różnicą, że ‘biologia’ czy ‘fizjologia’ dotyczy w tym wypadku nie ślepej przyrody (ani fizjologii u zwierząt), lecz człowieka: osoby.

O dosłowne brzmienie oraz wdrażanie we wnioski płynące z ukazanych reguł czy wskazań – rozbija się autentyzm instruktażu metody Billingsa i zrozumienie samej ‘metody’.

(6 kB)

(37.4 kB)
Metoda Billingsa w sytuacji po odstawieniu tabletek hormonalnych przeciw-ciążowych: jeden z przykładów. U innej kobiety objawy mogą być całkiem odmienne.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do Ryc. 3: Cykle 6-10 (spójrz jeszcze raz uważnie na:  Ryc. 3 ).

Cykle 6-10 ( Atl., 37/1-5). Jest to zapis kobiety 30-letniej, matki 6-ga dzieci, która kategoryczne NIE chce słyszeć o jakiejkolwiek dalszej ciąży. Wskutek stosowania tabletek popadła w głęboką depresję i stała się nietykalna dla męża.
Dla nauczenia się MOB, małżonkowie zdecydowali się na przejściowe zaniechanie współżycia. Kobieta często przychodziła do Ośrodka MOB. Zauważyła ogólną poprawę zdrowia.
W cyklu 7 wykształtował się niezbyt zdecydowany SZCZYT. Z braku doświadczenia małżonkowie nadal trzymają się reguł-wskazań zarówno na PMN-Wydzieliny (tutaj: sucho-biały), jak i PMN-Sucho (sucho).
Wznowienie zbliżeń obserwujemy w cyklu 8 i 9: na razie po dniu SZCZYTU.
W cyklu 10 pojawia się krwawienie po zdawałoby się zakończonej miesiączce. Małżonkowie decydują się więc ponownie na odliczanie dni 1-2-3. Ale obecnie pojawia się wyraźny śluz owulacyjny – i dalsze cechy dni płodności, itd.
– Dopóki kobieta zauważa nieustanną skakankę objawów, radzi się, by raczej odczekać!
– Wkrótce ci dwoje nabyli pewności i wprawili się w rozumienie swoich objawów i metody. Perspektywa poczęcia przestała być dla nich zmorą. Małżonkowie zaczynają zastanawiać się nad możliwością zamówienia sobie kolejnego dziecka ...


Ozdobnik (8 kB)

E.   CZĘŚĆ  OWULACYJNA
I  PO-OWULACYJNA

(6 kB)

1. Możliwość poczęcia

Dni płodności

17  Jakakolwiek zmiana w stosunku do dotychczasowego ‘PMN’: czy to PMN-Sucho, czy też w PMN-Wydzieliny   – oznacza, że od tego momentu pojawia się możliwość poczęcia: (0.1 kB) (kolor biały: puste kółko).

Gdyby zatem u kobiety utrzymywał się PMN-Sucho (niezmienne ‘sucho’), wystąpienie jakiegokolwiek odchylenia od owego ‘sucho’ oznacza tym samym początek dni płodności.

(161 kB)
Dzień SZCZYTU objawu śluzu: na zewnątrz utrzymuje się ODCZUCIE ślisko, jakby ryby-z-wody, chociażby wydzielina była już niezauważalna wzrokiem. W tym czasie zaczyna równolegle wytwarzać się gęsty czop śluzowy w ujściu szyjki. Ale dopiero pod koniec 3-go dnia po dniu SZCZYTU objawu śluzu proces tworzenia się owego czopu dobiegnie końca, tak iż przez te pełne 3 pierwsze dni po dniu SZCZYTU objawu istnieje nadal możliwość poczęcia.

Jak już wspomniano (§ 16; zob. wyż.: Trzecia reguła-wskazanie) – zmiana może polegać u niektórych kobiet na samym tylko nieco odmiennym ODCZUCIU – bez pojawienia się wzrokiem dostrzegalnej wydzieliny.
– Wszelkie odchylenie od dotychczasowego ‘PMN’ świadczy o tym, iż czop śluzu w ujściu szyjki już się przemieścił.
– Tym samym szyjka macicy jest od tej chwili otwarta dla plemników.

(0,2 kB)  Szczegół ten jest ważny m.in. w obliczu stałej dezinformacji ze strony wielu promotorów metod termicznych. Według wielu z nich wystąpienie wydzieliny ‘lepkiej’ po dniach z objawem ‘sucho’ świadczy rzekomo o ‘niemożności poczęcia’ w tym czasie.

W rzeczywistości zaś sytuacja ta świadczy wtedy o już wysokich możliwościach poczęcia (§ 16; zob. wyż.: Zdradliwa ‘lepkość’).

Śluz płynny dni płodności

Wyżej wspomniano parokrotnie, że pierwszym sygnałem i przejawem możliwości poczęcia jest płynność pojawiającego się odtąd śluzu. Jego strużki spływają wtedy z górnych krypt kanału szyjki macicy (śluz dni płodności powstaje tam pod wpływem estradiolu; jego stężenie w tym czasie poważnie wzrasta; § 10; oraz: Obserwacja wyłącznie zewnętrzna). Dzięki swej płynności spływa on z szyjki do pochwy jak woda po szklance i wydostaje się niebawem na zewnątrz. W następstwie tego pojawia się na zewnątrz ODCZUCIE ‘wilgotno’, chociażby sama owa wydzielina była tak skąpa, iż wzrokowo byłaby niedostrzegalna (np. gdyby grubość jej warstewki wynosiła tylko 0,1 mm: śluz byłby niewidoczny, a przecież odczuwalny).

(0,2 kB)  Dlatego też wystąpienie ODCZUCIA ‘wilgotno’ świadczy o zaistniałym już początku okresu płodności. W głębi pochwy i szyjki macicy obecne są wtedy strużki wydzieliny (zasadowej; o szczególnej strukturze biofizycznej), która:

chroni plemniki,
umożliwia ich wędrówkę,
selekcjonuje je
i pośredniczy w procesie zaplemnienia-zapłodnienia.

Rozwój objawu śluzu dni płodności

Kobieta zauważa przez następne dni po owej ‘pierwszej zmianie’ w stosunku do dotychczasowego ‘PMN’ zazwyczaj rozwój objawu śluzu.

Traci on coraz bardziej cechę lepkości.
Ponieważ zaś jest płynny, przepływa z łatwością przez pochwę
i daje na zewnątrz ODCZUCIE ‘wilgotno-mokro’.
Srom staje się coraz bardziej śliski
.

(0,2 kB)  Gdyby u danej kobiety występował objaw wciąż obecnej wilgotności, rozpozna ona mimo to zwykle bez trudu odmienną wilgotność, jaka idzie w parze ze śluzem śliskim.

Śluz ten może być obecnie przejrzysty, albo i nieprzejrzysty.
– Nadal należy niczego nie dotknąć, ani nie pobierać żadnej ‘próbki’ na chusteczkę higieniczną.
– Niekiedy pojawiający się śluz zwisa jak nitki i układa się w pętle, które następnie same nikną.

(6 kB)

2. SZCZYT objawu śluzu

Dzień SZCZYTU objawu śluzu

18   W swej szczytowej fazie rozwojowej, objaw śluzu nabywa z zasady coraz wyraźniej cechy śliskości. Cecha ta jest łatwo uchwytna przez kobietę.
– Omawiana cecha doczekała się niepodważalnej dokumentacji naukowej. Prof. Billings nazwał szczytową chwilę fazy rozwojowej objawu śluzu mianem dnia SZCZYTU objawu śluzu. Prosta obserwacja kobiety zbiega się wtedy przedziwnie z szczytowymi parametrami, jakie uzyskuje się przy zastosowaniu najbardziej wyrafinowanych badań naukowych.

Kobieta powinna być bardzo dobrze obeznana z właściwościami omawianego dnia: SZCZYTU objawu śluzu. Uzyskanie pewności w tym względzie warunkuje twórcze korzystanie z ‘MOB’.

Cechy dnia SZCZYTU objawu śluzu

(0,35 kB)  Dzień SZCZYTU objawu.
Jest to ostatni dzień odczuwanej ŚLISKOŚCI
(odczucie jakby naoliwienia; lub: ryby-z-wody).
Kończy on poprzedzający go ROZWÓJ objawu śluzu.

Szczegóły cech dnia SZCZYTU objawu:

(0,3 kB)  Śluz może być tego dnia już nieprzejrzysty, skąpy, niemal niewidoczny,
!empt (0 kB)ale nadal utrzymuje się ODCZUCIE ślisko.
(0,3 kB)  Największa obfitość śluzu zaznacza się często na 1-2 dni przed SZCZYTEM.
(0,3 kB)  Niekiedy tuż przed SZCZYTEM pojawia się śluz podbarwiony (czerwono, różowo, brązowo).
(0,3 kB)  Jest to krwawienie-plamienie poprzedzające owulację (= krwawienie owulacyjne).

(6 kB)

3. Dodatkowe objawy towarzyszące

Obrzmienie-rozpulchnienie

Wiele kobiet zauważa przy uważnej obserwacji siebie pewne objawy dodatkowe, które zwykle idą w parze z dniem SZCZYTU objawu śluzu, chociaż nie występują u wszystkich kobiet. Warto na nie zwrócić uwagę. Będzie to dotyczyło szczególnie tych kobiet, u których objaw-z-zewnątrz bywa bardzo skąpy, niemal niewidoczny w obserwacji wzrokowej. Wśród tych objawów dodatkowych jako szczególnie korzystne mogą się okazać dwa następujące:

(0,36 kB)  Wiele kobiet zauważa wokół dnia SZCZYTU objawu śluzu wykształcające się rozpulchnienie sromu. Wyraża się ono dwiema charakterystycznymi cechami:

(0,2 kB)  Kobieta zauważa obrzmienie wargi sromowej po stronie odbywającej się owulacji.
(0,13 kB)  Zjawisku temu towarzyszy wyraźna tkliwość sromu.

Objaw węzła chłonnego

(0,37 kB)  Wiele innych kobiet nauczyło się uchwycić u siebie w dniach dokonującej się owulacji, tzn. SZCZYTU objawu śluzu, objaw ‘węzła chłonnego’.
Żeby ten objaw uchwycić i ocenić go należycie, należy podejmować w dniach przedowulacyjnych następujące codzienne badanie:

(0,2 kB)  Trzeba położyć obie dłonie od podbrzusza w dół.
(0,2 kB)  Palec środkowy dłoni powinien spoczywać nad pulsem tętnicy udowej.
(0,2 kB)  Palec wskazujący znajduje się wtedy nad węzłem chłonnym.
(0,2 kB)  Kobieta wyczuwa go jakby groszek, który przed owulacją powiększa się stopniowo
!empt (0 kB)i staje się tkliwy przy ucisku.

Dla podejmowania tego ‘ćwiczenia’ można sobie pomóc ryciną zaczerpniętą z podręczników ‘Metody Billingsa’. Kliknij:    Ryc. 4. Objaw węzła chłonnego.

Identyfikacja SZCZYTU objawu śluzu

Kobieta rozpoznaje SZCZYT objawu śluzu dopiero NAZAJUTRZ.
Mianowicie w pierwszym dniu po SZCZYCIE objawu znika całkowicie:

odczucie ‘wilgotno’; a tym bardziej:
odczucie ‘ślisko’-naoliwienia.

Pierwszy dzień po dniu SZCZYTU objawu śluzu charakteryzuje się tym, że tego dnia następuje zwykle:

nagła, dramatyczna zmiana w odczuciu-ze-sromu:
Srom jest bądź: od razu suchy,
bądź pojawia się jakaś zwykle skąpa wydzielina (np. lepka, mętna).
Wydzielina ta będzie różna u różnych kobiet.

Tak będzie aż do końca cyklu: na przemian sucho, w innym dniu pojawi się jakaś wydzielina.


A oto jeszcze raz określenie dnia SZCZYTU objawu śluzu – przy użyciu nieco innych słów. Przyczyni się to być może do jego jeszcze lepszego zrozumienia i utożsamienia ku dobru zainteresowanych:(6 kB)

(41.4 kB)
Zapis ODCZUĆ-objawów w okresie karmienia i stopniowego odstawiania dziecka od piersi.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Ryc. 4a. Zmniejszanie ilości karmień
A !empt (0 kB)Dziecko ma 4 tygodnie, karmione wyłącznie piersią, 5-6 razy dziennie.
B !empt (0 kB)Wprowadzenie pokarmów stałych.
C !empt (0 kB)Zmniejszenie ilości karmień z 3 do 2 razy na dzień.
D !empt (0 kB)Jedno karmienie na dzień.
E !empt (0 kB)Dziecko odstawione od piersi.
Pierwszy SZCZYT ukształtował się 14-go dnia w kolumnie 3. Ponieważ małżonkowie nie mieli jeszcze doświadczenia z metodą, stosowali nadal reguły-wskazania na dni przed-owulacyjne. Starali się zweryfikować SZCZYT przez pojawienie się miesiączki.
Wraz z wystąpieniem pierwszej miesiączki, dotychczasowy PMN uległ dość typowej zmianie: nastąpiła zmiana z PMN-Wydzieliny – na PMN-Sucho.

OBJAŚNIENIE do Ryc. 4b: Cykle 11-14
(spójrz jeszcze raz uważnie na: Ryc. 4)
Cykle 11-14 (Atl., 41/1-4). Są to notatki prowadzone od 1-go miesiąca po porodzie. Matka karmi wyłącznie piersią. Skończyły się odchody poporodowe. Naprzemiennie pojawia się PMN-Sucho, oraz PMN-Wydzieliny (sucho; po czym wydzielina nie zmieniająca się, tutaj: l,m = lepka, mętna). Dopiero po całkowitym odstawieniu (cykl 11/3) wytworzył się śluz dni płodności (s,w; ż) i SZCZYT.
– Widać, jak niemiarodajnym objawem może okazać się ból owulacyjny: przed pierwszą miesiączką daje znać o sobie na 2 dni przed SZCZYTEM (cykl 11), a w cyklu 12 – na 6 dni przed SZCZYTEM.
– Zauważ zmianę w PMN po pierwszej miesiączce!
– Pierwszy SZCZYT wykształtował się w cyklu 11/3. Małżonkowie nie znali jeszcze metody zbyt dobrze, toteż nadal stosowali reguły-wskazania na dni PMN, czekając na potwierdzenie poprawnego rozpoznania dnia SZCZYTU przez wystąpienie miesiączki (zob. początek cyklu 12).

(6 kB)

4. CZWARTA reguła-wskazanie ‘MOB’
(ang.: Peak Rule)

Czwarta reguła-wskazanie ‘MOB’

19  Przez pierwsze trzy dni po dniu SZCZYTU objawu śluzu – wciąż jeszcze utrzymuje się pełna możliwość poczęcia. Toteż w przypadku nie zamierzanego poczęcia należy przez te 3 dni nadal nie podejmować kontaktów genitalnych.

(0,15 kB)  W zapisie cyklu należy notować owe pierwsze 3 dni następujące po dniu SZCZYTU objawu z cyfrą: 1-2-3.

Do takiego sformułowania kolejnej, czwartej reguły-wskazania doprowadziły już w najwcześniejszym okresie powstawania ‘MOB’ obserwacje współpracujących małżeństw. Spostrzeżenia te doczekały się wkrótce obfitego uzasadnienia naukowego.

A oto brzmienie czwartej reguły-wskazania ‘MOB’ na przypadek aktualnie nie zamierzanego poczęcia:

(0,38 kB)  W przypadku nie zamierzanego poczęcia należy nadal nie podejmować kontaktów genitalnych przez pierwsze pełne 3 dni po SZCZYCIE.

(0,18 kB) Te dni należy notować z cyfrą: 1-2-3.
(0,2 kB)  Pewność odnośnie do utrzymującej
!empt (0 kB)się niepłodności po-owulacyjnej
!empt (0 kB)zaczyna się od początku 4 dnia
!empt (0 kB)po SZCZYCIE.

Owulacja – jajeczkowanie

20  Owulacja odbywa się zwykle w dniu SZCZYTU, albo dniu ‘1’ po SZCZYCIE. Bardzo rzadko przypada ona z opóźnieniem – dopiero w dniu ‘2’ po SZCZYCIE (w ok. 2% przypadków).
Żywotność jajeczka przyjmuje się ‘na wyrost’ na 24 godziny.
Wszystko to uzasadnia wskazanie, by odczekać przez pełne 3 dni po SZCZYCIE w razie nie-nastawiania się aktualnie na poczęcie.

Chociaż zaś na zewnątrz może być wtedy sucho, w szyjce znajdują się w ciągu tych 3 dni nadal jeszcze kanaliki śluzu dni płodności, przez które plemniki wędrują swobodnie dalej.
– Ważniejszy jest ponadto fakt, że w ciągu owych 3 dni po SZCZYCIE nadal dopiero tworzy się stopniowo czop zbitego śluzu, który będzie zatykał ujście szyjki.
– Proces kształtowania się tego czopu (rozpoczynający się tuż przed owulacją) dobiega końca dopiero z końcem 3 dnia po SZCZYCIE. Stąd konieczność odczekania przez te 3 pełne dni po SZCZYCIE z podejmowaniem intymności płciowej, jeśli małżonkowie mają liczące się w oczach Bożych powody nienastawiania się aktualnie na poczęcie.

(6 kB)

(39.6 kB)
Jeden z przykładów zapisów kobiety przeżywającej aktualnie wiek przejściowy: przedmenopauzalny. MOB zdolna jest i w tej sytuacji: nieprzewidywalnych zakłóceń co do długości cyklów, dostarczyć na bieżąco informacji dla małżonków.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do Ryc. 5: Cykle 15-17(spójrz jeszcze raz uważnie na:  Ryc. 5)
Cykle 15-17 (Atl., 46/1-3). Mamy przed sobą zapis matki wielodzietnej rodziny. Stosuje ona MOB od paru lat, odkąd cykle jej stały się nieregularne. Cykle jej były zarazem monitorowane hormonalnie.
– W cyklach 16-17 pojawiał się równolegle z miesiączką też już śluz. Stąd też małżonkowie odczekali dalsze dni: 1-2-3.
– W cyklach 15-16 łatwo było uchwycić SZCZYT.
Następuje długi cykl 17 (4 kolumny). Wystąpiło tu dwukrotnie krwawienie przełamujące (kolumny 2-3). Małżonkowie zdobywają się na dużo powściągliwości ze względu na ciągłą zmienność objawów i krwawienia-plamienia. Utrzymywały się wciąż wysokie stężenia estrogenów – przy niskim poziomie progesteronu. Ostatecznie nie wykształtował się SZCZYT, mimo iż w dniach wysokich stężeń estrogenów pojawiało się odczucie śliskości.
– W ciągu tych wielu tygodni nie doszło do jajeczkowania. Małżonkowie stosują w tym czasie stale reguły-wskazania na dni przed-owulacyjne.
– Poziom estrogenów zaczął jednak stopniowo opadać. Stwarzało to ponownie dogodniejsze warunki dla hojniejszego przeżywania intymności małżeńskiej.

Wartości hormonalne
ESTROGENY
( w µg/24 h)
PREGNANDIOL
( w mg/24 h)

  Estr. Pregn.   Estr. Pregn.
Aa: 32.0 0.2 Ll: 39.4 0.4
Bb: 64.8 0.2 Mm: 31.6 0.2
Cc: 36.5 1.8 N: 15.8
Dd: 37.6 0.6 Oo: 21.3 0.1
Ee: 26.9 0.2 Pp: 42.6 0.4
Ff: 42.3 0.3 Qq: 68.7 0.5
Gg: 48.6 1.4 Tt: 13.4 0.3
Hh: 20.3 0.4 Uu: 15.3 0.3
Ii: 17.0 0.4 Vv: 14.8 0.6
Jj: 22.2 0.3 Ww: 12.3 0.3
Kk: 25.9 0.2

(6 kB)

5. Niepłodność PO-owulacyjna

Odcinek niepłodności PO-owulacyjnej

21  W przypadku nie zamierzanego poczęcia można wznowić podejmowanie zjednoczenia małżeńskiego od początku 4 dnia po SZCZYCIE objawu – do końca cyklu: bez ograniczeń ze strony ‘metody’.

(0,15 kB)  Od początku 4 dnia po SZCZYCIE komórka jajowa już nie żyje.
(0,15 kB)  Druga owulacja w tym samym cyklu (po dniu poprzedniej owulacji) jest biologicznie niemożliwa.
(0,15 kB)  Wejście do szyjki macicy jest wtedy już ponownie zatkane zbitym czopem śluzu, który uniemożliwia wnikanie plemników do szyjki.

Jest rzeczą normalną, że przed wystąpieniem miesiączki pojawia się wilgotność.

SZCZYT objawu a MIESIĄCZKA

(140 kB)
W dniach po owulacji wykształca się w jajniku CIAŁKO ŻÓŁTE, które zarazem wydziela hormony typowe dla rozpoczynającej się tej fazy cyklu płciowego. Ujście szyjki jest z końcem 3-go dnia po SZCZYCIE zaczopowane zbitym czopem śluzu, który uniemożliwia wędrówkę plemników do szyjki. W kieszonkach Shaw-a w dolnej części pochwy dokonuje się osuszanie wydzieliny śluzowej. Na sromie jest odtąd bądź sucho, bądź obecna jest nieznaczna wydzielina z pochwy, a nie z szyjki.

22  W przypadku, gdy wokół dnia SZCZYTU nie doszło do poczęcia,
(0,37 kB)  wystąpi w około 2 tygodnie po SZCZYCIE objawu śluzu zawsze krwawienie cykliczne, czyli miesiączka we właściwym tego słowa znaczeniu (przeciętnie występuje ona w 11-16 dni po dniu SZCZYTU).

– Wystąpienie miesiączki staje się dla kobiety sprawdzianem poprawnego rozpoznania dnia SZCZYTU objawu śluzu.
– Jednocześnie zaś kobieta uzyskuje pewność, że krwawienie to jest miesiączką w właściwym znaczeniu, czyli krwawieniem cyklicznym.

(0,2 kB)  Gdyby po upływie 16 dni od SZCZYTU objawu śluzu nie wystąpiło krwawienie, znaczy to, że nastąpiło poczęcie: kobieta jest w ciąży.

(0,2 kB)  W przypadku zaś, gdyby krwawienie wystąpiło poniżej 11 dni od dnia SZCZYTU objawu śluzu, znaczy to, że cykl okazał się niepłodny, chociażby nawet doszło do poczęcia. Zygota nie zdążyłaby się w tym krótkim czasie zagnieździć w błonie śluzowej macicy.

(6 kB)

Podsumowanie Reguł-Wskazań

Podsumowanie Reguł-Wskazań MOB
na część przed-owulacyjną

Nie jest rzeczą konieczną znać naukowe uwarunkowania, by móc korzystać z wdzięcznością z miarodajnej informacji MOB. W zasadzie wystarczy skupić uwagę na uchwyceniu dwóch momentów w rozwoju cyklu:

 • Początkiem możliwości poczęcia jest:

  (0,15 kB) w przypadku PMN-Suchy: już NIE sucho.
  (0,15 kB) w przypadku PMN-Wydzieliny: chwila pierwszej zmiany w ODCZUCIU-wyglądzie w porównaniu z dotąd występującym ‘PMN’.

  Od tego momentu poczynając należy obrać całkowity stop ze zbliżeniami, jeśli poczęcia ma na razie nie być.

  Mniejsza obecnie o szczegóły dalszego rozwoju objawów płodności.


 • Drugi ważny moment w cyklu dotyczy końca możliwości poczęcia. Warunkiem rozpoznania tego momentu jest uchwycenie dnia SZCZYTU objawu śluzu, tj. ostatniego dnia ze śliskością po uprzednio obserwowanym rozwoju objawu śluzu.

  Po czym należy jeszcze doliczyć 3 pełne dni.
  Niemożność poczęcia jest ustabilizowana od początku 4 dnia po SZCZYCIE.

Ozdobnik (8 kB)

F.   ZASTOSOWANIE ‘MOB’ DO SYTUACJI SZCZEGÓLNYCH

(6 kB)

Parokrotnie wspominano, że ‘Reguły-Wskazania MOB’ stosuje się zawsze jednakowo, tj. niezależnie od wieku kobiety, jej zdrowia ginekologicznego, czy też wydarzeń życia małżeńskiego i rodzinnego, takich jak sytuacja poporodowa, wiek przejściowy kobiety itd. Niemniej dobrze będzie nawiązać pokrótce do pewnych szczególniejszych sytuacji życia kobiety w małżeństwie i rodzinie, które będą wymagały z jej strony zwiększonej uwagi w celu skorzystania wtedy z Metody Billingsa.

(6 kB)

1. Cykl krótki – długi – stres

Cykl krótki

23  W cyklu krótkim owulacja może odbywać się równolegle z kończącą się miesiączką. Stąd reguła, żeby nie podejmować współżycia w dniu obfitego krwawienia (§ 4.13).

Krew krzepnie i staje się lepka, co utrudnia właściwe rozpoznanie.
Wątpliwości powinny nasuwać się przy krwawieniu dłuższym i obfitszym.
W razie wątpliwości (czy wraz z krwawieniem nie rozwija się już też śluz dni płodności) należy po jego ustąpieniu odczekać jeszcze dni: 1-2-3, chociażby na zewnątrz było sucho
(§ 16).

(0,15 kB) Dni z samym plamieniem, a jednocześnie odczuciem ‘sucho’ pod koniec miesiączki są dniami niepłodności.

(6 kB)

(35 kB)
Ten zapis – oraz następny, wypada uważnie przestudiować, by uchwycić przyczynę – po stronie tych małżonków, którzy nie dostosowali się do wskazań-reguł MOB, po czym niesłusznie ją obwiniali za nie zaplanowane zajście w ciążę.

Skróty zob.:  Użyteczne skróty


Objaśnienie do Ryc. 6: Cykle 18-20(spójrz jeszcze raz uważnie na  Ryc. 6).

Cykl 18 (Atl. 48). Widzimy przypadek poczęcia ze współżycia małżeńskiego w 3 dniu po SZCZYCIE.
Współżycie miało miejsce w 21 dniu (kol. 1). Przypadało to na 3 dzień po SZCZYCIE. W jego następstwie doszło do poczęcia. Jest to przypadek bardzo rzadki, ale tak się zdarza.
Do wystąpienia krwawienia upłynęło tylko 9 dni, czyli za mało. Nie było to jednak krwawienie miesiączkowe, lecz implantacyjne (towarzyszy ono zagnieżdżeniu się zygoty). Samo krwawienie ‘wyglądało’ jak zwyczajna miesiączka. Po nim jednak nie wykształtował się śluz dni płodności: brak było zwłaszcza: w,s.
Małżonkowie musieli przyznać, że nie uwzględnili do końca do reguł-wskazań na dni po SZCZYCIE (odczekanie 3 pełnych dni). Na świat przyszło dziecko w pełni dojrzałe w czasie odpowiadającym poczęciu z 21 dnia cyklu.
Cykl 19 (z Polski). Jest to zapis z początkowego okresu po dotarciu MOB do Polski, gdy metody tej jeszcze do końca nie rozumiano. Kobieta notowała u siebie PMN-Wydzieliny. W dniu 7 zanotowała wydzielinę: łuszczącą, rozdrabniającą się. W 8 dniu cyklu nastąpiła 1-sza zmiana w dotychczasowym PMN: objaw zmienił się w śluz: lepki, żółty. Małżonkowie to zauważyli, ale nie uwzględnili. Nastąpiło poczęcie.
Albo też brak tu pełnej szczerości w prowadzeniu notatek i małżonkowie podjęli kontakt również wokół dnia SZCZYTU (co jest bardzo prawdopodobne). Urodził się chłopczyk w pełni dojrzały.
Cykl 20 (z Polski). Oto słowa owej matki: „Zaszłam w ciążę, gdy stosunek nie odbył się do końca ... Słuszna zatem rzecz, że tak można zajść w ciążę”.
Zatem mamy przed sobą ciążę w następstwie stosunku przerywanego. Poczęcie jest tu jeden raz więcej potwierdzeniem całkowitej słuszności informacji, jakiej dostarcza MOB.

(6 kB)

Cykl długi

24  W cyklach DŁUGICH, tj. powyżej 35 dni, oraz w okresach długiego zawieszenia owulacji, w części przed-owulacyjnej może występować w tym samym cyklu Model-Kombinowany (§ 9).

a. Mianowicie najpierw mogą pojawić się dni ‘suche’ (PMN-Sucho),
b. potem zaś dni ze śluzem nie zmieniającym się na razie (PMN-Wydzieliny), przeplatanym dniami suchymi (PMN-Suchy), zanim (wreszcie) rozwinie się objaw śluzu wiodący zdecydowanie do owulacji i SZCZYTU.

(13 kB)
Rodzice mają dużego cierpliwego psa, przyjaznego dla malutkich dzieci: dziecko nie obawia się wyprawiać niesamowite rzeczy ze swoim psem, który je nie ugryzie ...

(0,36 kB)  Żeby w tej sytuacji (cyklu długiego, Model-Kombinowany) uznać występującą wtedy wydzielinę za PMN-Wydzieliny tego samego cyklu, wymagana jest obserwacja przez 2 tygodnie. Pozwoli to zidentyfikować ją jako na razie rzeczywiście się nie zmieniającą (niskie wartości estrogenów w jajnikach).

Pojawiająca się skąpa, nieprzejrzysta wydzielina pochodzi z komórek ściany pochwy, które obumierają i ulegają złuszczeniu.

(0,35 kB)  W przypadku bardzo długiego zawieszenia owulacji (karmienie; po odstawieniu tabletki; wiek przejściowy) dochodzi od czasu do czasu do przejściowego lekkiego wzrostu estrogenów i odpowiedzi na nie ze strony pochwy (a nie szyjki).

(0,13 kB)  Kobieta może wtedy zauważyć nieznaczną zmianę w stosunku do cech tej wydzieliny, którą rozpoznała poprzednio jako swój PMN-Wydzieliny. Z zastrzeżeniem, że ta obecnie nieznacznie odmienna wydzielina zatrzymuje się w swym rozwoju i nie rozwija się dalej.
(0,13 kB) Jeśli ta nowa wydzielina pozostaje przez 2 tyg. niezmiennie taka sama, można ją uznać za inną, nową wersję swego łącznego PMN-Wydzieliny.
(0,2 kB) Przykładowo: w pierwszej wersji PMN-Wydzieliny objaw-ze-sromu może być: ‘wilgotny-mazisty’.
Natomiast w drugiej wersji: ‘lepki-mętny’.

(0,37 kB)  Może wtedy pojawić się także krwawienie ‘przełamujące’ (= wciąż utrzymujące się nieznaczne estrogeny wiodą do rozrostu błony śluzowej macicy i krwawienia-plamienia).

Plamienie-krwawienie jest zawsze sygnałem wysokich możliwości poczęcia.

(0,37 kB)  Jeśli te objawy cofną się do poprzedniego stadium: PMN-Suchy lub PMN-Wydzieliny, trzeba stosować wskazanie:

Przeczekaj przez dni zmiany. Jeśli powróci poprzedni PMN, zanotuj je jako dni 1-2-3.
Współżycie można będzie wznowić dopiero wieczorem 4-go dnia od nawrotu utrzymującego się poprzedniego PMN.
Po czym należy kierować się Regułą-Wskazaniem Nr 2: współżycie w co drugi wieczór – póki nie wytworzy się kolejna zmiana w PMN (§ 16)
.
– Wymaga to dokładnych notatek. Bo już pierwsza zmiana w stosunku do dotychczasowego PMN może oznaczać możliwość poczęcia.

(0,36 kB)  Przy każdym zakłóceniu objawów (‘skakance’ objawów) stanowczo lepiej trzymać się reguły, jak dopiero co przedstawiono:

Przeczekaj przez dni zmiany. Jeśli powróci poprzedni PMN, zanotuj je jako dni 1-2-3.
Współżycie można będzie wznowić dopiero wieczorem 4-go dnia od nawrotu utrzymującego się poprzedniego PMN.
Po czym należy kierować się Regułą-Wskazaniem Nr 2: współżycie w co drugi wieczór – póki nie wytworzy się kolejna zmiana w PMN
.

Chwiejność ODCZUĆ-ze-sromu wynika z wahań stężeń hormonalnych. Nie jest temu ‘winna’ metoda.
– Żadna też inna ‘metoda’ naturalna nie jest wtedy w stanie dostarczyć wiążącej informacji.

(0,37 kB)  SZCZYTEM objawu jest dopiero ostatni dzień ze śliskością – po uprzednio uchwyconym rozwoju objawu śluzu.

(6 kB)

Stresy-przeżycia

25  U człowieka nie ma owulacji ‘sprowokowanej’ w następstwie jakiegokolwiek przeżycia czy stresu, w tym również np. w następstwie przeżytego stosunku płciowego.

(0,39 kB)  Stresy-przeżycia nie przyspieszają owulacji, mogą ją natomiast opóźnić.

Po cofnięciu się śluzu nawet już rozwijających się dni płodności (wskutek zaistniałego silnego przeżycia czy stresu) – w ‘sucho’ lub śluz dni niepłodności, może w tej sytuacji w jakiś czas potem, gdy sytuacja stresowa minie, wystąpić ponownie śluz dni płodności – tym razem nierzadko już tylko na krótko i skąpo.
– Bywa jednak też inaczej, że po chwilowym wstrzymaniu procesów wiodących do owulacji na skutek stresu, pojawia się potem ponownie śluz – tym razem obfity, utrzymujący się na dłużej.

Znakiem owulacji staje się rozpoznany dzień SZCZYTU objawu śluzu (‘ślisko’; srom rozpulchniony, tkliwy).

(0,38 kB)  Nigdy w cyklu nie ma dwóch DNI owulacji.


(30 kB)

RE-lektura: część I, rozdz. 1c.
Stadniki, 2.XI.2013.
Tarnów, 7.III.2022.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót:SPIS TREŚCI3. TRZECIA reguła-wskazanie na dni ‘PMN’
Trzecia reguła na dni ‘PMN’
Nr 16. Trzecia reguła-wskazanie
Trzecia reguła-wskazanie a krwawienie międzymiesiączkowe
Objaśnienie do Ryc. 3. – Cykle 6-10

E. CZĘŚĆ OWULACYJNA I PO-OWULACYJNA

1. Możliwość poczęcia
Dni płodności
Nr 17. Dni możliwości poczęcia
Śluz płynny dni płodności
Rozwój objawu śluzu dni płodności

2. SZCZYT objawu śluzu
Nr 18. Dzień SZCZYTU objawu śluzu
Cechy dnia SZCZYTU objawu śluzu
Tabela. Dzień SZCZYTU objawu śluzu

3. Dodatkowe objawy towarzyszące
Obrzmienie-rozpulchnienie
Objaw węzła chłonnego
Identyfikacja SZCZYTU objawu śluzu
Tabela. Dzień SZCZYTUobjawu śluzu
Objaśnienie do Ryc. 4a. Zmniejszanie karmień
Objaśnienie do Ryc. 4b. Cykle 11-14

Czwarta reguła-wskazanie ‘MOB’
Nr 19. Czwarta reguła-wskazanie
Tabela. Czwarta reguła ‘MOB’
Owulacja – jajeczkowanie
Nr 20. Owulacja – jajeczkowanie
Objaśnienie do Ryc. 5. Cykle 15-17
Tabela. Estrogeny i Pregnandiol

5. Niepłodność po-owulacyjna
Odcinek niepłodności po-owulacyjnej
Nr 21. Niepłodność po-owulacyjna
SZCZYT objawu a miesiączka
Nr 22. SZCZYT objawu a miesiączka
Podsumowanie reguł-wskazań
Tabela. Podsumowanie reguł na dni przed-owulacyjne

F. ZASTOSOWANIA ‘MOB’ DO SYTUACJI SZCZEGÓLNYCH

1. Cykl krótki – długi – stres
Cykl krótki
Nr 23. Cykl krótki
Objaśnienie do Ryc. 6. Cykle 18-20
Cykl długi
Nr 24. Cykl długi
Stresy-przeżycia
Nr 25. Stresy-przeżycia


Obrazy-Zdjęcia

Trzecia reguła na dni PMN
Układ rozrodczy kobiety - 4
Ryc.3. Zakłócenia po tabletkach hormonalnych. Cykle 6-10
Układ rozrodczy kobiety - 5
Ryc. 4. W okresie karmienia piersią: Cykle 11-14
Czwarta reguła-wskazanie ‘MOB’
Ryc. 5. Z wieku przejściowego. Cykle: 15-17
Małe dziecko bezpieczne w objęciach matki
Małe dziecko może zasiadać na dużym cierpliwym psie
Układ rozrodczy kobiety - 6
Ryc.6. Ciąże niezbyt zamierzone (A) Cykle 18-20