Część10, Rozdz. 1O     p4_7j.htm
button „... PRZYJDĘ POWTÓRNIE I ZABIORĘ WAS DO SIEBIE, ABYŚCIE I WY BYLI
!empt (0 kB)TAM GDZIE JA JESTEM. Jak te drobne dzieci, a tym bardziej to NIE-urodzone
!empt (0 kB)Ulmiątko dostały się do nieba?”
button R.1. Beatyfikacja małżonków oraz ich siedmiorga dzieci
button A. Józef i Wiktoria Ulma
button B. Wybuch wojny i sytuacja Żydów
button C. Zdrada-donos: dzień męczeństwa
button D. Los zabitych i sprawców
button E. Wzrastająca cześć religijna Rodziny Ulmów
button F. Msza św. beatyfikacyjna Rodziny Ulmówo
button G. Fragmenty homilii beatyfikacyjnej kard. Marcello Semeraro
button 1. Wiążący drogowskaz życia małżonków i rodziny
button 2. Głos dziecka które miało się urodzić
button 3. Słowo do przedstawicieli Wspólnoty Żydowskiej
button 4. Inwazja na Ukrainę – otwarcie się Polski
button 5. Chwała Rodziny Ulmów – Zakończenie
button H. Ojciec święty Franciszek z Rzymu do obecnych w Markowej
button I. ‘In odium fidei – z znienawiści do wiary’
button J. Z ‘Motu Proprio’ papieża Franciszka „Maiorem hac dilectionem ...”
button K. Refleksja teologiczna o beatyfikacji małych dzieci, ks. Michał Lubowicki
button 1Świętość przez uczestniczenie w więzi wiary rodziców
button 2Nieurodzone a święte
button L Uczczenie narodowe i międzynarodowe
button M. Modlitwa z Mszy św. ku czci Błogosławionych Rodziny ULMOW

Część IV, Rozdz. 7: N-O     p4_7k.htm
button R.2. „... ABYSCIE I WY BYLI TAM GDZIE JA JESTEM ...”
button Nawiązanie do poprzednich rozważań autora
button A. Jezusowe „... idę-odejdę-przygotuję miejsce”
button 1. Raport wobec Ojca i kosmosu
button 2. Przygotowanie uczniów na własne ukrzyżowanie-zmartwychwstanie
button B. Warunki dostąpienia mieszkania w DOMU OJCA
button 1. Stworzyciel-Właściciel przez swoich odrzucony
button 2. Próba egzaminu z jakości miłości
button C. Niezbywalne przymioty ludzkiej osoby
button 1. Prymat ducha nad ciałem
button D. Jezus w dziele odkupienia
button 1.U drzwi serca KAŻDEGO człowieka
button 2. Ojciec nie sądzi nikogo (J 5,22n)
button E. Cierpienie odkupieńcze
button 1. Wymiar zastępczo-odkupieńczy
button 2. Sens cierpienia
button 3. Cierpienie zastępcze – vicaríetas
button 4. Dopełnianie tego co niedostaje cierpieniom Chrystusa
button 5. Skarbiec Kościoła
button F. Głębsze powody znienawidzenia Syna Człowieczego
button 1. Ogień DUCHA Świętego w ofierze Krzyża
button G. Miejsce w DOMU OJCA już przygotowane
button 1. Wartość nieskończona dzieła odkupienia
button 2. Miara maksymalizmu miłości
button H. Odkupienie ... już dokonane
button 1. Krew i woda w symbolu promieni
button 2. Klucz do DOMU OJCA
button 3. Rany przebitych dłoni
button 4. Podsumowanie
button 5. Przywrócenie przybrania za Dziecko Boże
button I. Tuż przed zamieszkaniem w DOMU OJCA
button J. „Przyjdę powtórnie ...”
button 1. Odkupiciel wobec wolności woli
button 2. Jezusowe kołatanie u drzwi serca
button K. „... JA JESTEM ...”
button 1. Miłość spawdzająca się w przestrzeganiu Przykazań
button 2. „Ufam – wierzę – zawierzam”
button L. „... Drzwi serca KAŻDEGO człowieka”
button 1. Umysłowo upośledzeni oraz dzieci NIE-urodzone
button M. NIE-urodzone Ulmiątko i pozostałe dzieci Ulmów
button N. Święci męczennicy Młodziankowie
button 1. Łaska Boża Ostateczna
button O. Zakończenie
button Mały dodatek modlitewny
button Codzienne zawierzenie-przebaczenie


Powrót: SPIS TREŚCI