Część V, Rozdz. 6: A-B...     p5_6a.htm
button Rozdz. Szósty. JAKO UKRZYŻOWANY JEZUS „STOI U DRZWI I PUKA”.
Rozmiar: 58 bajtówWyzwolić naszą miłość
button Stan rozważań niniejszej części
button A. BOŻY SYN ... UKRZYŻOWANY
button 1. Tekst z Encykliki o Miłosierdziu – nr 8
button 2. Bóg miłujący niezwykle poważnie
button W nawiązaniu do Tajemnicy Krzyża: DiM 7-8a
button Człowiek w obliczu Ukrzyżowanego
button Zawierzyć-uwierzyć Ukrzyżowanemu
button 3. Słowo które nie przemija
button B. UKRZYŻOWANY STOI I PUKA ...
button 1. Jako Ukrzyżowany stoi ...
button 2. Krzyż a Ofiara Mszy świętej
Część V, Rozdz. 6: ...B-C-D...     p5_6b.htm
button 3. Wzrok utkwiony w Chrystusa Ukrzyżowanego
button 4. Ukrzyżowany ... stoi
button 5. Ukrzyżowany ... puka
button C. DO DRZWI ... KAŻDEGO CZŁOWIEKA
button 1. Zaimek „... każdego (człowieka)”
button 2. Powaga Namiestnika Chrystusowego
button Dogmatyczne sformułowania Encyklik
button 3. Każdy: każdy bez wyjątku
button 4. Każdy ... Poczęty
button 5. Odpowiedź Encykliki (DiM 8d)
button 6. Wnioskowanie teologiczne
button 7. „Odejdę ...”: Odkupieńcza Męka
button 8. „Przyjdę powtórnie ...”
button D. UMIERANIE A JEZUS MIŁOSIERNY
button 1. Definicja ‘śmierci’ wg J 14,2n
button 2. Śmierć a Jezus z ‘Jezu ufam Tobie’
button 3. Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni – każdy
button Tabela. Ty Ukochane Dziecko Moje ...
button 4. A co z ‘otchłanią’?
button Szeol: Otchłań m.in. dla Nie-ochrzczonych dzieci?
button Tabela. Módl się za nami grzesznymi ...
button Tabela. Dziecko Mojej Krwi odkupienia ...
button 5. Słowo Papieskie: „... ono teraz żyje w Bogu”
button 6. Święto Młodzianków a NIE Urodzeni
Część V, Rozdz. 6: ...D-E-F-G     p5_6c.htm
button E. „KOŁACZE ... NIE NARUSZAJĄC WOLNOŚCI”
button 1. Odkupiciel u drzwi ludzkiego serca
button 2. Zmiana ‘ról’ w świadczeniu-doznawaniu miłosierdzia
button 3. „Nie naruszając jego wolności ...”
button F. SOLIDARNOŚĆ Z UKRZYŻOWANYM
button 1. Miłość jako „solidarność z cierpiącym Synem Człowieczym”
button Tabela. Jezusie Biczowany ...
button 2. Pozostać biernym – czy czynnym w obliczu Odkupienia
button 3. „Dopełnianie braków udręk Chrystusa”
button 4. Skarbiec Kościoła
button 5. „Miłosierdzie okazane Synowi Boga”
button G. ZAKOŃCZENIE

Powrót: SPIS TREŚCI