(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura(9 kB)


UWAGA. Mimo usilnych starań, dotąd nie udało się uzyskać tekstu „Koronki do Bożego Miłosierdzia” oraz pozostałych poniżej dołączonych modlitw (w wersji polskiej) w wielu zamieszczonych tutaj wersjach językowych. Niezwykle trudno doprosić się o tę przysługę misjonarzy pracujących po całym świecie ...

line-11 (4 kB)

(10 kB)

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W RÓŻNYCH JĘZYKACH

(19.6 kB)
(5.3 kB)


Cena Bożego Miłosierdzia:
Syn Boży zatorturowany przez stworzenie swego Umiłowania.Wtedy dopiero Syn Boży i zarazem Człowieczy „do końca” : kocha – usprawiedliwia – przebacza


„Jezus Chrystus, Syn Boży – jako Człowiek
– w żarliwej modlitwie swojej męki,
pozwolił Duchowi Świętemu ... przekształcić
[swoje własne człowieczeństwo] w doskonałą ofiarę
poprzez akt swej śmierci jako żertwy miłości na krzyżu ...”
(DeV 40)(4.8 kB)


(5 kB)

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”

„Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”
(Łk 23,42n)


„... Nikt cię nie potępił? ...
I Ja cię nie potępiam – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,10n)

Przecież syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być rzeczywistym synem swego Ojca ...” (DiM 6)>
Masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia, nędza twoja nie wyczerpie go. Przecież nie określiłem liczby przebaczenia. Nie powinnaś się zniechęcać przychodzić do mnie po przebaczenie, jeżeli ja zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje” (DzF 1488).
(5 kB) (4.8 kB)

(13 kB)

1. Po polsku


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)
 

Na początek  :
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz” :
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1x)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” :
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku :
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)
(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie! !”


UWAGA. Objawienie „Koronki” zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoro­nowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przy­bity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obieca­łeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

NOTATKA. Następuje przedruk wypracowanej w Niepokalanowie „Litanii do Krwi i Wody – daru przebitego Serca Jezusowego” (aprob.: Prowincjał OO.Franciszkanów Konwentualnych: 27.XI. 2015, L.dz.406/15)

(3.9 kB)

Litania do KRWI i WODY:
daru przebitego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże * zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata , Boże * zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże * zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże * zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia * módl się za nami.
Święci Archaniołowie i Aniołowie * módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Boży * módlcie się za nami.
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia * módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojne dla dusz czyśćcowych *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo *
(0.6 kB) wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych *
(0.6 kB) wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata *
(0.6 kB) przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata *
(0.6 kB) wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata *
(0.6 kB) zmiłuj się nad nami.

K.  O Jezu Łaskawy i Miłosierny,
W.  Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wypływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata * daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(6.6 kB)

Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu:
„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie!
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci!
Maryjo: przyjmij mnie (nas) – ze swym Synem, i świętym Józefem”.

Modlitwa przebaczenia:
„Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... ).
Nie chcę do tego wracać ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu”.

(9,2 kB)


2. Deutsch


Kleiner Rosenkranz zur Gottes Barmherzigkeit:
(Fünf Gesätze aufeinander, wie am Marianischen Rosenkranz)

Am Anfang :
Im Namen des Vaters und des Sohnes † und des Heiligen Geistes. Amen.
Vater unser ...  Gegrüßet seist Du Maria ...  Ich glaube an Gott ...

Auf ‘Vater-unser-Perlen’ :
Ewiger Vater, * ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Entsühnung für unsere Sünden und die der ganzen Welt. (1x)

Auf ‘Gegrüßet-seist-Du-Maria-Perlen’ :
Um seines schmerzhaften Leidens willen * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

Zu Ende, nach dem 5. Gesätz :
Heiliger Gott * Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Vater unser im Himmel * Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen

(0.6 kB)Gegrüßet seist du, Maria * voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

(0.6 kB)Ich glaube an Gott * den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters; von dort wird Er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen.


(0.6 kB)„O Blut und Wasser, das du vom Herzen Jesu als Quell der Barmherzigkeit für uns hervorgesprudelt bist, ich vertraue auf Dich” ! (TgF 187)
(0.6 kB)„Jesus, ich vertraue (wir vertrauen) auf Dich !”


VERMERK. Offenbarungsumstände der „Koronka” – s.: TgF 474ff.

ANMERKUNG. Jesus bat um 15.00 Uhr nicht um das Gebet des „Kleinen Rosenkranzes zu Gottes Barmherzigkeit”, sondern um Erwägung des „Kreuzwegs”. Sieh die Worte der Hl. Schw. Faustyna dazu:
„... Meine Tochter, bemühe dich in dieser Stunde den Kreuzweg zu verrichten, soweit es dir die Pflichten erlauben, wenn du aber den Kreuzweg nicht verrichten kannst, dann gehe wenigstens für eine Weile in die Kapelle und verehre Mein Herz, das voller Barmherzigkeit im Allerheiligsten Sakrament da ist. Kannst du aber die Kapelle nicht besuchen, versenke dich im Gebet, wenn auch nur für eine ganz kurze Weile, an dem Ort, wo du gerade da bist” (TgF 1572; s. auch: 1320).
– Dokumentation zur ‘Koronka des Kreuzwegs’ s. von unserer Seite: PORTAL, Verzeichnis, 4.Kol., Nr 2).

(3.9 kB)

Rosenkranz des Kreuzwegs
(15 Stationen-Gesätze – Imprimatur: Indonesien)

Im Namen des Vaters und des Sohnes † und des Heiligen Geistes. Amen.
Vater unser ...  Gegrüßet seist Du Maria ...  Ich glaube an Gott ...

Anstatt „Vater unser” – vor jedem Gesätz:
(0.6 kB)1. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Anstatt „Gegrüßet seist Du Maria” :
Jesus, der Du im Ölgarten gebetet hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)2. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du von Judas verraten – gefangen genommen worden bist * habe Erbamen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)3. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du vor das Synedrium gestellt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)4. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du vom Petrus dem Apostel verleugnet worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)5. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du vom Pilatus zum Kreuzestod verurteilt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)6. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du gegeißelt und mit der Dornenkrone gekrönt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)7. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du das Kreuz getragen hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)8. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, dem Simon von Zyrene das Kreuz zu tragen geholfen hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)9. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, den die Frauen von Jerusalem beweint haben * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)10. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du an das Kreuz angenagelt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)11. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du dem Guten Schächer das Paradies versprochen hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)12. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus am Kreuz, den die Mutter samt dem Geliebten Jünger begleitet hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)13. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du am Kreuz gestorben bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)14. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du im Grab bestattet worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)15. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du auf uns im Himmel wartest * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

Zu Ende:
Barmherzigster Jesus,  * verzeihe uns unsere Sünden (1x)
Barmherzigster Jesus,  * heilige uns (1x)
Barmherzigster Jesus,  * erhöre unser Gebet (1x)

(6.6 kB)

NOTIZ. Hier der Abdruck der in Niepokalanów, Polen, bearbeiteten „Litanei zum Blut und Wasser – Gabe des durchbohrten Herzens Jesu” (Approb.: Provinzialobere der Konventual-Patres: 27.XI.2015).

(3.9 kB)

Litanei zum BLUT und WASSER:
Gabe des durchbohrten Herzens Jesu Christi

Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

Gott Vater im Himmel * erbarme dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt * erbarme dich unser.
Gott Heiliger Geist * erbarme dich unser.
Heiliger Dreifaltiger Gott * erbarme dich unser.

Heilige Maria, Mutter der Barmherzigkeit * bitte für uns.
Ihr Heiligen Erzengel und Engel * bittet für uns.
Alle Heiligen Gottes * bittet für uns.
Heilige Faustyna, Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes * bitte für uns.

O Blut und Wasser von der Seite Christi, Sprudel der Göttlichen Barmherzigkeit *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das vom Herzen des Erlösers hervorströmt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, unaussprechliche Quelle der barmherzigen Liebe *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, unerschöpfliche Gabe Gottes Großzügigkeit *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das den Heiligen Geist bietet *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, verehrt von der Mutter des Erlösers *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Heilige Kirche gebiert *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Heiligen Sakramente schenkt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das den Geist der Reumut und Buße herbeiruft *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Liebe die den Bedrückten Hilfe bringt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Quelle des Lebens und der Heiligkeit *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Sprudel der Gnade und des Friedens *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das dem Menschenleben den Sinn schenkt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, der einzige Weg zum Himmel *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Hoffnung trägt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die verlorene Würde des Kindes Gottes wiederherstellt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das mit Demut und Keuschheit bekleidet *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Verwundungen der Menschenherzen heilt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Seelen läutert und rettet *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Licht für diese, die im Dunkel des Unglaubens leben *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Seelen von der Verzweiflung herausführt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das von der Knechtschaft der Sünden herausreißt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Dämonen besiegt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Seelen vom ewigen Tod rettet *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das alle Fragen löst *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, letzte Rettung für Sünder *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Hoffnung für diese, die auf dich vertrauen *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das unsere Seelen mit Gott vereinigt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das die Seelen ins Herz des Heilands hineinführt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Licht für Sterbende *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, reichlich für Seelen im Fegefeuer *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, das uns den Himmel aufschließt *
(0.6 kB) befreie uns.
O Blut und Wasser von der Seite Christi, Trost für alle Heiligen *
(0.6 kB) befreie uns.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt *
(0.6 kB) verschone uns, o Herr.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt *
(0.6 kB) erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt *
(0.6 kB) erbarme Dich unser.

K.  O Gnadenvoller und Barmherziger Jesus,
W.  Bilde unser Herz nach deinem Herzen.

Lasset uns beten.
Allmächtiger, barmherziger Gott, schau auf das Blut und Wasser, das vom geöffneten Herzen Deines Geliebtesten Sohnes Jesus Christus hervorfließt, den Du zum Erlöser der Welt eingesetzt hast * gewähre uns, wir bitten es, das Entgelt unserer Erlösung würdig zu ehren und dank seines den Schutz vom zeitigen Übel auf Erden erfahren, * dass wir uns der ewigen Glückseligkeit im Himmel freuen können. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

(6.6 kB)

Täglich erneuertes Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit:
„Barmherziger Jesus, ich vertraue (wir vertrauen) auf Dich!
Ich vertraue mich (wir vertrauen uns) Dir an: im Leben, im Sterben, und nach dem Tod!
Maria, nimm mich an (nimm uns an) – mit Deinem Sohn, und dem Heiligen Josef!”

Gebet der Verzeihung:
„Jesus und Maria – ich verzeihe vom Herzen (diesem, dieser, ... diesem ... und ...) allen, die mir irgendein Übel zugefügt haben!
Ich will darauf nicht zurückkommen: weder im Gedanken, noch im Wort, es sei denn im Verzeihen!”


(9,2 kB)


3. English


Chaplet of the Divine Mercy
Fife decades, as on Marial Rosary

At the beginning:
In the name of the Father, and of the Son † and of the Holy Spirit. Amen.
Our Father...  Hail Mary...  The Apostles Creed ...

On „Our Father” beads:
Eternal Father, * I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world (1x)

On „Hail Mary” beads:
For the sake of His sorrowful Passion, * Have mercy on us and on the whole world (10x)

Conclude after the fifth decade:
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, * have mercy on us and on the whole world  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

(0.6 kB)Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

(0.6 kB)I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, Our Lord, Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into Hell. The third day He arose again from the dead; He ascended into Heaven, sitting at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.(0.6 kB)„O Blood and Water, * that gushed forth from the Heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in You”! (Diary 187)
(0.6 kB)„Jesus, I (we) trust in You !”


INFORMATION: The Revelation of the „Corona” – s.: Diary 474ss.

REMARK. Jesus hasn't asked to pray at 15.00 o'clock the „Chaplet of the Divine Mercy”, but to meditate his „Cross Way”. – S. the words written by St. S. Faustyna:
„... My daughter, try to celebrate on this hour the Way of the Cross , as far as your employments do allow it; should you be unable to celebrate the Cross Way, enter at least for a while in the chapel and adore my Heart, which are full of mercy in the Most Holy Sacrament. And should you be not able to enter in the chapel, sink in pray anywhere you are, even for a shortest while” – s. Diary 1572.
– Documentation of the „Chaplet of the Cross Way” – s. from our homepage: PORTAL, Index, col.4, ad ‘2’
.

(3.9 kB)

Chaplet of the Cross Way
(15 stations-decades – Imprimatur: Indonesia)

In the name of the Father, and of the Son † and of the Holy Spirit. Amen.
Our Father...  Hail Mary...  The Apostles Creed ...

Instead of „Our Father” – before every decade:
(0.6 kB)1. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)

Instead of „Hail Mary” :
Jesus, who have prayed in the Garden * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)2. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who by Judas betrayed – have been catched * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)3. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who before the Sanhedrin have been posed * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)4. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, whom Peter the Apostel has denied * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)5. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, whom Pilate has condemned to the cross death * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)6. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who have been flagellated and with thorns crowned * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)7. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who have carried the cross * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)8. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, whom Simon the Cyrenaic the cross to raise helped * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)9. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, whom the women of Jerusalem have deplored * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)10. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who with nails to the cross has been affixed * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)11. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who the paradise to the good rascal have promised * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)12. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus on Cross, whom the Mother with the loved disciple accompanied * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)13. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who on the Cross have died * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)14. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who in the tomb has been buried * have mercy on us and on the whole world (10x)

(0.6 kB)15. Glory to You, Jesus Christ, Most Merciful Lord * now and for ever (1x)
Jesus, who are waiting for us in the Heaven * have mercy on us and on the whole world (10x)

Conclude with:
Most merciful Jesus, * forgive us our sins (1x)
Most merciful Jesus * sanctify us (1x)
Most merciful Jesus * hear our prayers (1x)

(6.6 kB)

Daily trusting himself to God's Mercy
„Merciful Jesus, I trust (we trust ) in You!
I put my trust (We put our trust) in You in my (in our) life, in dying, and after death!
Mary – take me (us) – together with Your Son, and Saint Joseph”.

Prayer of Forgiveness:
„Jesus and Mary: I forgive from the depth of my heart everybody (and specially so and so ... ) who has harmed me!.
I don’t want to come back to this: neither in thought, nor in word, unless in forgiveness”.


(9,2 kB)


4. François


Le Chapelet à la Miséricorde Divine
(Á réciter sur un chapelet Mariale)

Au commencement:
Au nom du Père, et du Fils † et du Saint-Esprit. Amen.
Notre Père...  Je Vous salue Marie...  Je crois en Dieu ...

Sur les grains de „Notre Père”:
Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier (1x)

Sur les grains de „Je Vous salue Marie”:
Par Sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier (10x)

Pour terminer, après la cinquième décade :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier.  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.

(0.6 kB)Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de Vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et a l’heure de notre mort. Amen

(0.6 kB)Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vièrge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d’ou Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.(0.6 kB)„O Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur de Jésus comme source de Miséricorde pour nous, j’ai confiance en Vous”! (Diaire 187)
(0.6 kB)„Jésus, j’ai confiance en Toi !”


INFORMATION. Révélation de „Koronka” v.: Diary 474ss.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Prière d’offrande quotidienne à la Miséricorde Divine:
„Jésus Miséricordieux, j'ai confiance (nous avons confiance) en Toi!
Je me confie (Nous nous confions) à Toi, dans ma (notre) vie, au moment de ma (notre) mort, et après ma (notre) mort!
Marie, reçois moi (nous) – avec Ton Fils, et avec saint Joseph”.

Prière de pardon:
„Jésus et Marie, je pardonne de tout coeur à tous ceux, qui m’ont fait du mal, quel que soit ce mal (et tout particulièrement à ... ).
Je ne veux plus revenir sur celà – ni dans les pensées, ni par la parole, mais seulement dans le pardon”.


(9,2 kB)


5. Italiano


La coroncina alla Divina Misericordia
Si usi una normale corona del Rosario
 :

All'inizio:
Nel nome del Padre e del Figlio † e dello Spirito Santo. Amen .
Padre Nostro...  Ave o Maria...  Credo in Dio Padre ...

Sui grani del „Padre nostro”:
Eterno Padre, * Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero (1x)

Sui grani dell’„Ave Maria”:
Per la Sua dolorosa Passione, * abbi misericordia di noi e del mondo intero (10x)

Per finire si ripete:
Santo Dio, * Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo cosi in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

(0.6 kB)Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne è benedetto e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

(0.6 kB)Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen(0.6 kB)„O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!”! (Diary 187)

(0.6 kB)„Gesù, confido in Te !”


INFORMAZIONE. La rivelazione di „Coronilla” s.: Diary 474ss.

NOTA. Gesù non ha chiesto di recitare alle ore 15.00 della „Coroncina alla Divina Misericoria”, ma di contemplare „La Via della Croce”. – Cf. lo scritto di S. Faustina:
„... Figlia mia, cerchi di fare a quest’ora la Via della Croce, a condizione che i tuoi doveri lo consentono: ma se non puoi farla, almeno entri per un momento nella capella per adorare il Mio Cuore, che è pieno di misericordia nel Santissimo Sacramento, e se non puoi fare visita nella capella, immergiti, almeno un attimo, in preghiera là, dove ti trovi” – Cf.: Diary 1572.
– Documentazione della „Coroncina della Via Crucis” – cf.: nostra Homepage: PORTALE, Index, col. 4, nr. 2.

(3.9 kB)

Coroncina della Via della Croce
(15 stazioni-diecine – Imprimatur: Indonesia)

Nel nome del Padre e del Figlio † e dello Spirito Santo. Amen.
Padre nostro ... Ave Maria ... Credo in Dio ...

Invece di „Padre nostro” – prima di ogni diecina:
(0.6 kB)1. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Invece di „Ave Maria” :

Gesù, che pregavi nel Getsemani * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)2. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, che da Giuda tradito – sei stato catturato * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)3. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, condotto davanti al Sinedrio * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)4. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, rinnegato dall'apostolo Pietro * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)5. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, condannato da Pilato alla morte di croce * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)6. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, flagellato e coronato di spine * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)7. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, che hai portato la croce * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)8. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, aiutato dal Cireneo a portare la croce * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)9. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, dalle donne di Gerusalemme compianto * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)10. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, inchiodato alla croce * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)11. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, che al buon ladrone hai promesso il cielo * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)12. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù sulla croce, accompagnato dalla madre assieme con il discepolo prediletto * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)13. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, morto sulla croce * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)14. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, sepolto nella tomba * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

(0.6 kB)15. Gloria a te, Gesù Cristo, Signore misericordioso * ora e per sempre. (1x)
Gesù, che ci aspetti in cielo * abbi pietà di noi e del mondo intero. (10x)

Conclusione:
Gesù misericordioso, * perdona le nostre colpe. (1x)
Gesù misericordioso * santificaci. (1x)
Gesù misericordioso * ascolta le nostre preghiere. (1x)

(6.6 kB)

Affidamento giornaliero alla Misericordia Divina:
„Gesù misericordioso, io confido (noi confidiamo) in Te !
Ti affido me stesso (affidiamo noi stessi) nella vita, nel morire, e dopo la morte!
Maria: accettami (accettaci) – zcon Tuo Figlio, e con S. Giuseppe”.

Preghiera del Perdono::
„Gesù e Maria – perdono di tutto il cuore a tutti quelli – (particolarmente a colui... ), che m’hanno fatto qualsiasi danno!.
Non voglio ritornare su questo: né nel pensiero, né nella parola, forse solo nel perdono”.


(9,2 kB)


6. Indonesia


Koronka Kepada Kerahiman Ilahi
Pada manik ’Bapa kami’ rosario

Pada awal:
Dalam nama Bapa, dan Putra † dan Roh Kudus. Amin.
Bapa kami...  Salam Maria...  Aku percaya akan Allah ...

Pada manik ”Bapa kami” Rosario:
Bapa yang kekal, kupersembahkan kepada-Mu Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Allahan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. (1x)

Pada manik „Salam Maria” Rosario:
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. (10x)

Pada akhir Koronka:
Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

(0.6 kB)Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.

(0.6 kB)Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakankan. Yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.(0.6 kB)„Darah dan Air yang telah memancar dari Hati Yesus * sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku”! (BHP 187)

(0.6 kB)„Yesus, Engkau Andalanku”!


Perhatian. Petunjuk-petunjuk seputar „Koronka” – dapat dibaca dalam BHF 474 dst.

Perhatian. Yesus tidak minta supaya pkl. 15.00 didaraskan Koronka kepada Kerahiman Ilahi, melainkan direnungkan Jalan Salib. Silakan membaca kata-kata yang dicatat oleh St. Faustina ini:
„... Putri-Ku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan Jalan Salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu; kalau tidak mungkin melaksanakan Jalan Salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah Hati-Ku yang penuh kerahiman dalam Sakramen Mahakudus; dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, di mana pun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar”. lihat: BHF 1572.
– Dokumentasi ‘Koronka Jalan Salib’ – lihatlah pada halaman website kami: PORTAL, SPIS, kolom 4, no 2
.

(3.9 kB)

Koronka Jalan Salib
(15 perhentian – Imprimatur: Indonesia)

Dalam nama Bapa, dan Putra † dan Roh Kudus. Amin.
Bapa kami... Salam Maria... Aku percaya...

Sebagai gantinya „Bapa kami” – sebelum masing-masing puluhan didaraskan:
(0.6 kB)1. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Sebagi gantinya „Salam Maria” :
Yesus yang berdoa di Taman Getsemani * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)2. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang dikhianati Yudas lalu ditangkap * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)3. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang dihadapkan ke Mahkamah Agama * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)4. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang disangkal Rasul Petrus * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)5. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang diadili Pilatus * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)6. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang dicambuk dan dimahkotai duri * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)7. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang memanggul salib * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)8. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang ditolong Simon dari Kirene * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)9. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang ditangisi para putri Yerusalem * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)10. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang dipaku pada kayu salib * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)11. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang menjanjikan Kerajaan Surga kepada penyamun yang bertobat * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)12. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang disalib didampingi Bunda dan Murid Terkasih * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)13. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang wafat di salib * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)14. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang dimakankan * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

(0.6 kB)15. Kemuliaan kepada-Mu Yesus, Tuhan yang Maharahim * kini dan sepanjang masa. Amin. (1x)
Yesus yang menantikan kami di surga * kasihanilah kami dan seluruh dunia (10x)

Penutup:
Yesus yang Maharahim * ampunilah dosa kami (1x)
Yesus yang Maharahim * kuduskanlah kami (1x)
Yesus yang Maharahim * kabulkanlah doa kami (1x)

(6.6 kB)

Penyerahan diri harian kepada Kerahiman Ilahi
„Yesus yang Maharahim, Engkau andalanku (kami).
Aku (kami) mempercayakan diri kepada-Mu: selagi hidup, pada saat berpulang, dan sesudah meninggal.
Maria, terimalah aku (kami) – bersama Putra-Mu dan Santo Yusuf”.

Doa Pengampunan
„Yesus dan Maria, aku mengampuni semua orang (nama mereka boleh disebut ... ) yang dengan cara apa pun telah merugikan aku.
Aku tidak mau memikirkan ataupun membicarakannya kembali, selain mengampuni”.


(9,2 kB)


7. Indonesia: Jawa


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Jednego Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1x)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”. (DzF 187)
(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie”.


INFORMACJA. Okoliczności objawienia „Koronki” zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Pasraing Diri Padintenan Kunjuk Allah Inkang Maha Welas Asih
„Sri Yesus Ingkang Maha Welas!
Kawula masrahken jiwaraga Ingarsa Dalem, salebeting gesang, nalikaning sukma kawula lumampah-kapundut, saha ngantos dumugining pejah!
Dhuh Dewi Maria, mugi karsaa nampi kawula sadaya, – kunjuk Kanjeng Ibu, saha Putra Dalem, lan St. Yosef”.

Sembahyang Angapunten Dateng Sesami
„Dhuh Sri Yesus saha Ibu Maria, kanti iklasing manah, kawula adreng angapunten dateng sok sintena kemawon (ugi saged kasebat asma mirunggan... ).
Ingkang sampun adamel sakiting manah kanti kajarak utawi mboten kajarak, wiwit wegdal menika ugi, Kawula mboten bade angenget-enget malih utawi ngundat undat micantenaken malih, kajawi angapunten”.


(9,2 kB)


8. Russian


Венчuк Muпoceдuю Бoжuю
(Ha oбычныx чeткax)

Na początek:
Bo имя Oтцa, и Cынa, и Cвятoгo Дyxa. Aминь.
Oтчe нaш... Paдyйcя Mapия... Bepyю в Бoгa...

Ha бoльшиx бycинax:
Oтчe Пpeдвeчный, * пpинoшy Teбe Teлo л Кpoвь, Дyшy и Бoжecтвo Вoз- люблeннoгo Cынa Tвoeгo, Гocпoдa нaшeгo Ииcyca Xpиcтa, paди пpoщeния гpexoв нaшиx ш вceгo миpa. (1x)

Na мaлыx бycинax:
Paди Eгo cтpaдaний, бyдъ милocepдeн к нaм и кo вceмy миpa. (10x)

B зaключeниe:
Cвятый Бoжe, Cвятый Кpeпкий, Cвятый Бeccмepтный, пoмилyй нac и вecъ миp !  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Oтчe нaш, cyщий нa нeбecax! Дa cвятииcя имя Твoe; дa пpиидeт Цapcтвиe Tвoe; дa бyдeт вoля Tвoя и нa зeмлe, кaк нa нeбe. Xлeб нaш нacyщный дaй нaм нa ceй дeнъ; и пpocти нaм дoдги нaми, кaк и мы пpoщaeм дoлжникaм нaмим; и нe ввeди нac вo иcкyшeниe, нo избaвъ нac oт лyкaвoгo. Aминъ.

(0.6 kB)Paдyйcя, Mapия, блaгoдaти пoлнaя! Гocпoдъ c Toбoю; блaгocлoвeннa Tы мeждyи жeнaми, и блaгocлoвeн плoд чpeвa Tвoeгo Ииcyc. Cвятaя Mapия, Maтepъ Бoжия, мoлииcъ o нac, гpeшныx, нынe и в чac cмepти нaшeй. Aминъ.

(0.6 kB)Bepyю в Бoгa, Oтцa Bceмoгyгeгo, Tвopцa нeбa и зeмли, и в Ииcyca Xpиcтa, Cынa Eгo Eдинopoднoгo, Гocпoдa нaшeгo, кoтopый был зaчaт oт Дyxa Cвятoгo, poдилcя oт Mapии Дeвы, cтpaдaл пpи Пoнтии Пилaтe, был pacпят, yмep и пoгpeбён. Coшёл в aд, в тpeтий дeнъ вocкpec из мepтвыx, вocшёл нa нeбeca и cидит oдecнyю Бoгa Oтцa Bceмoгyщeгo, oттyдa пpидёт cyдитъ живыx и мepтвыx. Bepyю в Дyxa Cвятoгo, Cвятyю Bceлeнcкyю Цepкoвъ, cвятыx oбщeниe, ocтaвлeниe гpexoв, вocкpeceниe плoти, жизнъ вeчнyю. Aминъ.(0.6 kB)„O Кpoвъ и Boдa, чтo выплылa из Пpecвятoгo Cepдцa Ииcyca, кaк иcтoчник милocepдия длa нac, yп yoвaю нa Teбя !” (DzF 187)
(0.6 kB)„Ииcyc, yпoвaю нa Teбя !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Ежедневное поручение Божиему Милосердию
„Милосердный Иисус, доверяю (-ем) Тебе!
Поручаю (-ем) Тебе себя: в жизни, в смерти и после смерти!
Пресвятая Богородица – прими меня (-нас) – – со Своим Сыном и Святым Иосифом !”

Молитва Прощения:
„Иисусе и Мария – прощаю сo всeгo cepдцa всем тем, кто причинил мне какую-либо бoлъ и терпение (а особенно ...).
Желаю болше не возвращатъся к зтому: ни в мыслях, ни в разговорах, разве толъко в прощении !”


(9,2 kB)


9. Moldavia


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie” (DzF 187).
(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie”.


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Încredinţarea de zi cu zi a Milostivirii Divine
„Isuse milostive, am (avem) încredere în Tine !
(ne) încredinţez Ţie: în viaţǎ, la moarte, şi dupǎ moarte !
Preasfînta născătoarea lui Dumnezeu – primeşte – mă (ne) – cu Fiul Tău, şi cu Sf. Iosif !”

Rugǎciunea de iertare
„Isus şi Maria – îi iert pe toţi cei, care mi-au pricinuit orice durere şi rǎbdare (în special ...).
Nu vreau sǎ mǎ întorc la aceasta: nici în gând, nici în vorbe, doar cu excepţia iertǎrii !”


(9,2 kB)


10. Belarus


Вяночак да Божай Міласэрнасці
(Пяць дзясяткаў- на звычайным Марыйным Ружанцы)
 

На пачатку: 
У Імя Айца і Сына † і Духа Святога. Амэн.
Ойча наш... Вітай, Марыя... Веру ў Бога...

На пацерках „Ойча наш” :
Ойча Спрадвечны,* ахвярую Табе Цела і Кроў,* Душу і Боскасць Наймілейшага Сына Твайго * і Пана нашага, Езуса Хрыста,* каб перапрасіць за грахі нашыя* і ўсяго свету (1x)

На пацерках „Вітай, Марыя” :
Дзеля Яго Балеснай Мукі * будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету (10x)

На заканчэнне, пасля 5-га дзясятка:
Святы Божа, *Святы Моцны, Святы Несмяротны,* змілуйся над намі * і над усім светам  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі Валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога.

(0.6 kB)Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн.

(0.6 kB)Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны; зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн.


(0.6 kB)„О Кроў і Вада, якая выплыла з Найсвяцейшага Сэрца Езуса як крыніца Міласэрнасці для нас * давяраю Табе”! (ДзФ 187)

(0.6 kB)„Езу, давяраю(ем) Табе!”


УВАГА. Акалічнасці паяўлення “Каронкі”- гл.: ДзФ 474нн.

УВАГА. Езус не прасіў аб адмаўленні ў 15 гадзін „Вяночка да Божай Міласэрнасці”, а прасіў аб разважанні „Крыжовага Шляху”. Гл. словы, запісаныя св. С. Фаустынай: „...Дачка мая, старайся ў гэтую гадзіну, калі толькі есць магчымасць, адпраўляць Крыжовы Шлях; а калі не можаш адправіць Крыжовага Шляху, то хаця б на хвіліну зайдзі ў капліцу і выкажы павагу Майму Сэрцу, якое поўніцца міласэрнасцю ў Найсвяцейшым Сакраманце, а калі неможаш прыйсці ў капліцу, то паглыбся ў малітву там, дзе знаходзішся , хаця б на хвілінку”. пог.: ДзФ 1572.
– Дакументацыя ‘Каронкі Крыжовага Шляху’ – гл.з нашай старонкі: ПАРТАЛ, ЗМЕСТ, кал.4, нр 2)

(3.9 kB)

Вяночак Крыжовага Шляху
(15 стацый-дзясяткаў – Імпрыматар: Інданэзія)

У імя Айца і Сына † і Духа Святога. Амэн.
Ойча наш... Вітай, Марыя... Веру ў Бога... ...

Замест „Ойча наш” – перад каждай дзясяткай:
(0.6 kB)1. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Замест „Вітай марыя” :
Езу, які маліўся ў Садзе Аліўным* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)2. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, які быў выданы Юдашам і схоплены * змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)3. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, які стаяў перад Санхедрынам * змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)4. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, ад якога адрокся Апостал Петр,* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)5. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якога Пілат асудзіў на крыжовую смерць,*змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)6. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якога бічавалі і цернем укаранавалі,* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)7. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, які нес крыж* змілуйся над намі і над усім светам" (10x)

(0.6 kB)8. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якому памог несці крыж Сымон з Цырэнэі* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)9. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, над якім плакалі Ерузалемскія жанчыны* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)10. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якога цвікамі да крыжа прыбілі* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)11. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, які абяцаў рай добраму лотру* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)12. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якому на крыжы спачувала Маці разам з Любімым Вучнем* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)13. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, які памер на крыжы* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)14. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, якога ў грабніцы пахавалі * змілуйся над намі і над усім светам (10x)

(0.6 kB)15. Хвала Табе Езу Хрыстэ, Пане Найміласэрнейшы * цяпер і навекі (1x)
Езу, ты чакаеш нас у Небе* змілуйся над намі і над усім светам (10x)

Заканчэнне:
Езу Найміласэрнейшы * даруй нам грахі нашыя (1x)
Езу Найміласэрнейшы * асвячай нас (1x)
Езу Найміласэрнейшы * выслухай мадлітвы нашыя (1x)

(6.6 kB)

Літаня да КРЫВІ і ВАДЫ, дару прабітага Сэрца Пана Езуса (зробленага ў Непакалянаве: Правінцыал ОО. Францішканаў Канвентуальных: 27.XI. 2015, Л.дз.406/15)

(3.9 kB)

Літаня да КРЫВІ і ВАДЫ:
дару прабітага Сэрца Пана Езуса

Кірые, элейсон. Хрыстэ, элейсон. Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас. Хрыстэ,выслухай нас.

Ойча з неба, Божа * змілуйся над намі..
Сыне, адкупіцель свету, Божа * змілуйся над намі.
Духу Святы, Божа * змілуйся над намі.
Святая Тройца, Адзіны Божа * змілуйся над намі.

Святая Марыя, Матка Міласэрнасці * маліся за нас.
Святыя Арханелы і Анелы * маліцеся за нас.
Усе Святыя Боскія * mмаліцеся за нас.
Святая Фаустына, Апастолка Божай Міласэрнасці * маліся за нас.

Кроў і Вада з боку Хрыстуса, струмень Божай Міласэрнасці *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, выплываючая з Сэрца Збавіцеля *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, невыслаўленая крыніца Міласэрнай Любові *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, невычарпальны дар вялікадушнасці Бога *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая дае Духа Святога *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, ушанаваная Маткай Адкупіцеля *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, утвараючая Святы Касцел *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая дае Святыя Сакраманты *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая прызывае дух жалю і пакуты *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, Любоў, якая дапамагае ўшчэмленым *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, крыніца жыцця і святасці *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, крыніца ласкі і спакою *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая надае сэнс чалавечаму жыццю *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, адзіная дарога да неба *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая дае надзею *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая вяртае страчаную годнасць Божага дзіцяці *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая ўпрыгожвае пакорай і чыстасцю *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая аздараўляе раны людзкіх сэрцаў *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая ачышчае і ратуе душы *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, святло для тых, хто жыве ў цемры няверы *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая вызваляе душу ад адчаю *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая дапамагае вырвацца з няволі грахоў *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая перамагае дэманаў *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая ратуе душы ад смерці вечнай *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая вырашае розныя праблемы *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, апошні ратунак для грэшнікаў *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, надзея давяраючых Табе *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая яднае нашыя душы з Богам *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая суправаджае душы да Сэрца Збавіцеля *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса,святло для уміраючых *
(0.6 kB) ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, шчодрая для душ у чыстцу *
(0.6 kB) wybaw ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, якая адкрывае нам неба *
(0.6 kB) wybaw ратуй нас.
Кроў і Вада з боку Хрыстуса, уцяшэнне ўсіх Святых *
(0.6 kB) ратуй нас.

Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету *
(0.6 kB) даруй нам Пане.
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету *
(0.6 kB) выслухай нас Пане.
Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету *
(0.6 kB) змілуйся над намі.

К.  О Езу Ласкавы і Міласэрны,
У.  Учыні сэрцы нашыя да Твайго падобнымі.

Молімся.
Усемагутны, міласэрны Божа, узглянь на Кроў і Ваду, якая выплывае з адкрытага Cэрца Наймілейшага Сына Твайго Езуса Хрыста, якога Ты назначыў Адкупіцелем свету* просім Цябе, дай нам годна шанаваць цану нашага збаўлення і дзякуючы ей быць абароненымі ад тленнага зла на зямлі,* каб мы радаваліся вечным шчасцем у небе.Праз Хрыстуса, Пана нашага. Амэн.

(6.6 kB)

Штодзённае даручэнне Божай Мiласэрнасцi:
„Мiласэрны Eзу, давяраю (давяраем) Табе!
Даручаю (даручаем) Табе сябе: у жыщцi, смерцi i пасля смерцi!
Maрыя: прымi мяне (нас) – сa Свaiм Сынaм i святым Юзaфам”.

Maлiтвa Прaбaчэння:
„Eзу i Maрыя – дaрую ўсiм, хто прычынiў мне якую-небудзъ шкoду (aaсaблiвa ... ).
Я нe хaчу нiкoлi дa гэтaгa вяртaццa: нi ў думкaх, нi ў слoвe, хiбa тoлъкi ў прaбaчэннi”.

(9,2 kB)


11. Slovakia


Korunka Božieho milosrdenstva
(Modlí sa na obyčajnom ruženci a to nasledovne)

Pri krížiku sa pomodlí:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Otče náš...  Zdravas’ Mária...  Verím v Boha ...

Na veĺkých zrnkách:
Večný Otče, * obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. (1x)

Na malych zrnkách sa modlí:
Pre Jeho bolestné umučenie * maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10x)

Na zakončenie:
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

(0.6 kB)Zdravas’ Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

(0.6 kB)Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Panny Márie, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.(0.6 kB)„O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho Srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti !” (Den. 187)

(0.6 kB)„Ježišu, dôverujem v Teba !”


Poznámka: Dôvod zjavienia modlitby sv. Faustíne – poz.: Den. 474nn.

Poznámka: Pán Ježiš neprosil sv. Faustínu, aby sa modlila Ruženec Božieho milosrdenstva, ale ak to je možné, pomodliť sa „Krížovú cestu”. – Poz. slová zapisane svätou s. Faustínou:
„...Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsv. sviatosti, a ak nemôžeš vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu”. – Poz.: Den. 1572.
– Udokumentované ‘Korunka Cesty Krížovej’ – poz. na našej strone: PORTAL, SPIS, kol.4, č.2.

(3.9 kB)

Korunka Cesty Krížovej
(15 staníc-desiatkov – Imprimatur: Indonézia)

V mene Otca i Syna † Ducha Svätého. Amen.
Otče náš...  Zdravas’ Maria...  Verím v Boha ...

Namiesto „Otče náš” – przed każdou desiatkou:
(0.6 kB)1. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)

Namiesto „Zdravas’ Mária” :
Ježišu, ktorý si sa modlil v Getsemani * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)2. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorého Judáš zradil a vydal vojakom * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)3. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si stál pred veľradou * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)4. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorého sa apoštol Peter vyprel * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)5. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorého Pilát vydal na ukrižovanie * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)6. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si bol bičovaný a tŕnim korunovaný * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)7. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si ťažký kríž niesol * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)8. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorému Śimon z Cyrény pomáhal niesť kríž * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)9. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, nad którym ženy jeruzalemské plakali * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)10. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si bol pribitý na kríž * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)11. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si sľúbil raj, kajúcemu zločincovi * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)12. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu na kríži, pod którym stála Matka spolu s milovaným učeníkom * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)13. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si zomrel na kríži* zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)14. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý si zostal uložený do vytesaného hrobu * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

(0.6 kB)15. Sláva Ti Ježišu Kriste, Pane Najmilosrdnejší * teraz i na veky (1x)
Ježišu, ktorý na nás čakáš v nebi * zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (10x)

Zakończenie:
Ježišu Najmilosrdnejší, * odpust nám naše hriechy. (1x)
Ježišu Najmilosrdnejší, * posväť nás. (1x)
Ježišu Najmilosrdnejší, * vyslyš naše modlitby. (1x)

(6.6 kB)

Každodenné odovzdanie sa Milosrdenstvu Božiemu
„Milosrdný Ježišu, dôverujem (dôverujeme) Ti !
Odovzdávam (odovzdávame) Ti seba: v živote, v umieraní i po smrti !
Mária: prijmi ma (nás) – so svojím Synom i so sv. Jozefom !”

Modlitba odpustenia
„Ježišu a Mária – odpúšťam všetkým, ktorí mi urobili akúkoľvek krivdu (obzvlášť: tomu, tomu i tamtomu ... ).
Nechcem sa k tomu už vracať ani myšlienkami, ani slovami, iba odpustením !”


(9,2 kB)


12. Nederlands


Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
(Fünf Gesätze am gewöhnlichen Rosenkranz)
 :

Am Anfang:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Op de grote kralen:
Eeuwige Vader, * ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de heel de wereld./span> (1x)

Op de kleine kralen:
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld (10x)

Op het einde:
Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, ontferm U over ons en over heel de wereld. (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Onze Vader Die in de Hemel zijt. Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome; Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

(0.6 kB)Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

(0.6 kB)Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; De vergeving van de zonden; De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven. Amen.(0.6 kB)„O Bloed en Water die uit het Hart van Jezus stroomden als Bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U !” (TgF 187)

(0.6 kB)„Jezus, ik vertrouw op U !”


ANMERKUNG. Umstände der Offenbarung der „Koronka” – s.: Tagebuch 474ss.

ANMERKUNG. Jesus bat um 15.00 Uhr nicht um das Gebet des „Kleinen Rosenkranzes zu Gottes Barmherzigkeit”, sondern um Erwägung des „Kreuzwegs”. Sieh dazu die Worte der Hl. Schw. Faustyna darüber:
„... Meine Tochter, bemühe dich in dieser Stunde den Kreuzweg zu verrichten, soweit es dir die Pflichten erlauben, wenn du aber den Kreuzweg nicht verrichten kannst, dann gehe wenigstens für eine Weile in die Kapelle und verehre Mein Herz, das voller Barmherzigkeit im Allerheiligsten Sakrament da ist. Kannst du aber die Kapelle nicht besuchen, versenke dich im Gebet, wenn auch nur für eine ganz kurze Weile, an dem Ort, wo du gerade bist” (TgF 1572; s. auch: 1320).
– Dokumentation zur ‘Koronka des Kreuzwegs’ s. von unserer Seite: PORTAL, Verzeichnis, 4.Kol., Nr 2).

(3.9 kB)

Rosenkranz des Kreuzwegs
(15 Stationen-Gesätze – Imprimatur: Indonesien)

Im Namen des Vaters und des Sohnes † und des Heiligen Geistes. Amen.
Vater unser ...  Gegrüßet seist Du Maria ...  Ich glaube an Gott ...

Anstatt „Vater unser” – vor jedem Gesätz:
(0.6 kB)1. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Anstatt „Gegrüßet seist Du Maria” :
Jesus, der Du im Ölgarten gebetet hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)2. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du von Judas verraten – gefangen genommen worden bist * habe Erbamen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)3. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du vor das Synedrium gestellt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)4. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, den Petrus der Apostel verleugnet hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)5. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, den Pilatus zum Kreuzestod verurteilt hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)6. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du gegeißelt und mit der Dornenkrone gekrönt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)7. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du das Kreuz getragen hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)8. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, dem Simon von Zyrene das Kreuz tragen geholfen hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)9. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, den die Frauen von Jerusalem beweint haben * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)10. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du an das Kreuz angenagelt worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)11. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du dem Guten Schächer das Paradies versprochen hast * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)12. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus am Kreuz, den die Mutter zusammen mit dem Geliebten Jünger begleitet hat * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)13. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du am Kreuz gestorben bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)14. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du im Grab bestattet worden bist * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

(0.6 kB)15. Ehre sei Dir, Jesus Christus, Barmherzigster Herr * jetzt und in Ewigkeit (1x)
Jesus, der Du auf uns im Himmel wartest * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt (10x)

Zu Ende:
Barmherzigster Jesus,  * verzeihe uns unsere Sünden (1x)
Barmherzigster Jesus,  * heilige uns (1x)
Barmherzigster Jesus,  * erhöre unser Gebet (1x)

(6.6 kB)

Een dagelijks toevertrouwen aan Gods Barmhartigheid
„Barmhartige Jezus, ik vertrouw (wij vertrouwen) op U !
Ik vertrouw me (wij vertrouwen ons) aan U toe: in het leven, in het sterven, en na de dood !
Maria, neem mij (ons) aan – met Uw Zoon en met de hl. Jozef !”

Gebed van vergeving
„Jezus en Maria, ik vergeef van harte allen (die ... en die ... en ...), die mij een of ander kwaad hebben gedaan.
Ik wil er niet meer op terugkomen: noch in gedachten, noch met woorden, tenzij door te vergeven !”


(9,2 kB)


13. Swedish


Den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Fader vĺr...  Var hälsad Maria...  Apostoliska Trosbekännelsen ...

Pĺ de ensamma kulorna före varje dekad :
Evige Fader, * vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vĺr Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för vĺra och hela världens synder (1x)

Tio gĺnger ber man :
För Hans smärtfyllda lidandes skull, * förbarma Dig över oss och hela världen (10x)

Avsluta Barmhärtighetens Rosenkrans med att be tre gĺnger :
Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige Gud, Helige Odödlige Gud, * förbarma Dig över oss och hela världen  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen(0.6 kB)„O Blod och vatten som runnit ur Jesu Heliga Hjärta, jag förtrösta pĺ Dig! !”(DzF 187)

(0.6 kB)„Jesus, jag litar pĺ Dig !” (tre gĺnger)


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Dagliga anförtron åt Guds Barmhärtighet
„Barmhärtige Jesu, jag (vi) litar på Dig !
Jag (vi) anförtror oss till dig: genom livet, genom döden, och efter döden !
Maria: tag emot mig (oss) – tillsammans med Din Son och helige Josef !”

Förlåtelsens bön
„Jesus och Maria, jag förlåter av hela mitt hjärta alla som gjort mig något ont (speciellt den..., den..., och den...).
Jag vill ej återvända till det: varken i tanken, varken genom ord, förutom i bön !”


(9,2 kB)


14. Finland


Jumalan laupeuden ruusukkoa
(rukoillaan tavallisesti ruusukkonauhalla seuraavasti:)

Aluksi:
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Isä meidän...  Terve Maria...  Apostolinen uskontunnustus ...

Yksittäisten helmien kohdalla:
Iankaikkinen Isä, * uhraan sinulle rakkaimman Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren, sielun ja jumaluuden, meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi (1x)

Kymmenen peräkkäisen helmen kohdalla:
Hänen tuskallisen kärsimyksensä * tähden ole armollinen meille ja koko maailmalle (10x)

Viimeisen kymmenikön jälkeen:
Pyhä Jumala, * pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä ja koko maailmaa  (kolmesti 3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Isä meidän, * joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
(Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.)
Aamen.

(0.6 kB)Terve Maria, * armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

(0.6 kB)Minä uskon Jumalaan, * Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)

(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Päivittäinen uskoutuminen Jumalan laupeudelle
„Armollinen Jeesus, luotan (luotamme) sinuun !
Minä annan itseni (Annamme itsemme) Sinulle: elämässä, kuolemassa ja kuoleman jälkeen !
Maria – ota minut (meidät) – Sinun Poikasi kanssa, ja pyhän Joosefin kanssa !”

Anteeksiannon rukous
„Jeesus ja Maria – Annan anteeksi kaikille niille, jotka ovat tehneet minulle pahaa (erityisesti ...).
En halua muistella minulle tehtyä pahaa, ainoastaan antaa sen anteeksi !”


(9,2 kB)


15. Norwegian


Barmhjertighetens Rosenkrans

Begynd med:
I Faderens og Sønnens † og Den Hellige Ånds navn. Amen
Fader vår...  Hill deg, Maria...  Jeg tror ...

På de store perler:
Evige Far, * jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom, som soning for våre og hele verdens synder (1ganger)

På de små perler:
For hans bitre lidelses skyld, * miskunn deg over oss og over hele verden (10 ganger)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Hellige Gud, * Hellige Sterke, Hellige Udødelige, ha miskunn med oss og med hele verden  (3 ganger)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

(0.6 kB)Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen.

(0.6 kB)Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som for ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, for opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.(0.6 kB)„O, Blod og Vann, som strømte ut fra Jesu hjerte, som fra en kilde av miskunn mot oss – jeg har tillit til deg !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Jesus, jeg har tillit til Deg !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Daglige fortroelse til Guds Barmhjertighet
„Barmhjertige Jesus, jeg (vi) stoler på Deg !
Jeg (vi) fortror oss til deg gjennom livet, gjennom døden og etter døden !
Maria: Ta imot meg (oss) tilsammen med Din Sønn og hellige Josef !”

Forlatelsens bønn
„Jesus og Maria jeg forlater av hele mitt hjerte alle som har gjort meg noe vondt (spesielt den..., den,... og den).
Jeg vil ikke vende meg tilbake til det, verken i tanken, verken gjennom ord, bortsett fra i bønn !”


(9,2 kB)


16. Español 


Coronilla de la Divina Misericordia
(Para rezarla con las cuentas del Rosario)

Na początek:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro...  Dios te salve María...  Creo en Dios ...

Al comienzo de cada decena:
Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo  y la Sangre, el Alma y la Divinidad  de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. (1x)

En cada cuenta de la decena:
Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. (10x)

Al terminar:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

(0.6 kB)Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén..

(0.6 kB)Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra  y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió  a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.(0.6 kB)„Oh, Sangre y Agua que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, confío en Ti !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Jesús, confío en Ti !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Ofrecimiento diario a la Misericordia Divina
„ĄOh, Jesús misericordioso, en Ti confío (en Ti confiamos) !
ĄMe pongo en Tus manos (nos ponemos en Tus manos) durante mi vida (nuestra vida), en la muerte y después de la muerte !
ĄOh, María, acéptame (acéptanos) con tu Hijo y con San José !”

Oración de perdón
„ĄJesús y María, perdono de todo corazón a todos, aquellos que me han hecho algún mal (particularmente a aquellos ...).
ĄNo quisiera volver a caer en ello, ni de pensamiento, ni tampoco de palabra, tan solo desde el perdón !”


(9,2 kB)


17. Portugal


Terço da Divina Misericórdia
(Usando um Rosário comum, de cinco dezenas)

Na początek:
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso...  Ave-Maria ..  Creio em um só Deus ...

A seguir, nas contas grandes „Pai-Nosso” rezamos:
Eterno Pai, * eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade do Vosso Diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro (1x)

Nas contas pequenas „Ave-Maria” rezamos:
Pela Sua dolorosa Paixão; tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. (10x)

E antes de finalizar:
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

(0.6 kB)Ave-Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

(0.6 kB)Creio em um só Deus, Pai todo poderoso, Criador do Céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras; e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do PAI. De novo há de vir em Sua Glória, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu Reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém.(0.6 kB)„Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus , como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós !”(DzF 187)

(0.6 kB)„Jesus, eu confio em Vós !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Offerecimento diário de si mesmo à Misericórdia Divina
„Ó Jesus Misericordioso, eu confio (nos confiamos) em Ti !
Eu coloco a minha confiança (nós colocamos a nossa confiança) em Ti: na vida, na morte, e depois da morte !
Ó Maria, aceita-me (aceita-nos) – com Teu Filho e com São José!”

Oração de perdão
„Ó Jesus e Maria: eu perdoo do fundo do meu coração todos aqueles (especialmente fulano e outros).
Eu não quero voltar a recordá-lo: nem em pensamento, nem em palavra, mas somente em perdão !”


(9,2 kB)


18. Congo: Swahili


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)

(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Sala ya siku kwa siku kwa kutumainia huruma ya Mungu
„Yesu Mhurumivu, ninakutumainia (tunakutumainia) Wewe !
Mimi, ninyejitolea Kwako (Tunaojitolea): maishani mwangu na kisha kifo yangu !
Yesu, Maria na Yosefu, mtupokee mimi (Mtupokee sisi) !”

Sala ya kusamehe
„Yesu na Maria – mnipatie neema ili nipate kusamehe mambo yote mabaya walionitendea (Nasamehe sasa ndugu ...dada ...).
Mnipatie neema nisikumbuke tena kwa maneno, kwa matendo, kwa mawazo yote niliosamehe !”


(9,2 kB)


19. Congo: Lingala


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku :
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)

(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie! !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Losambo ya botiyi elikya o golu ya Nzambe
„Yezu n'ta golu, natiyi (totiyi) elikya na Yo !
Namipesi (tomipesi) Cna yo, na bomoi bwa ngai (biso) o tango ya liwa, mpe sima ya liwa !
Maria, yamba ngai (biso) – elongo na Mwana wa yo, mpe na Santu Yozefu !”

Losambo ya bolimbisi
„Yezu na Maria, nalimbisi (tolimbisi) na motema mobimba baye banso basalaki ngai (biso).
Naboyi (toboyi) kozongela lisusu yango, na makanisi, na maloba, kasi bobele na bolimbisi !”


(9,2 kB)


20. Philippines – Bisaya (Cebuano)


Ang Rosaryo sa Diosnong Kalooy
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Sa pagsugod:
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak † ug sa Espiritu Santo. Amen.
Amahan namo...  Maghimaya ka Maria...  Mituo ako sa Dios ...

Sa lima ka dagko nga mga bato:
Tunhay nga Amahan, nagahalad ako Kanimo sa Lawas ug Dugo, Kalag ug pagka-Diyos sa Imong pinalanggang Anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. (1x)

Sa napulo ka gagmay nga mga bato:
Tungod sanIyang masulub-ong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. (10x)

Sa katapusan:
Balaan nga Diyos, Balaan nga Gamhanan, Balaan nga Walay Kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen.  (tulo ka higayon)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang Imong Ngalan, umabot kanamo ang Imong gingharian, matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

(0.6 kB)Maghimaya Ka, Maria, napuno Ka sa grasya, ang Ginoo anaa Kanimo, bulahan Ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan Ka sa Dios, ig-ampo Mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay (kamatayon). Amen.

(0.6 kB)Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatoo ako kang Hesukristo, Iyang Bugtong Anak, atong Ginoo, gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga Ulay, gisakit Siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto Siya sa mga nangamatay, sa ikatolong adlaw nabanhaw Siya. Misaka Siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Gikan didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatoo ako sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga Simbahan, sa panag-ambit sa mga Santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.(0.6 kB)„O Dugo ug Tubig nga mibuswak gikan sa Kasingkasing ni Hesus isip tubud sa Kalooy nagasalig ako Kanimo”! (gikan sa "Diary" ni Sr. Faustyna 187)

(0.6 kB)„Hesus, nagasalig ako (kami) Kanimo!”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Ang adlaw-adlaw nga pahinungod sa Diosnong Kaluoy
„Maluluy-on nga Jesus, nagasalig ako (kami) Kanimo !
Nagahalad ko (mi) Kanimo sa akong (among) kaugalingon: sa kinabuhi, sa pagkamatay ug human sa kamatayon !
O Maria, dawata ako (kami) – uban sa Imong Anak ug ni San Jose !”

Ang pag-ampo sa pagpasaylo
„O Jesus ug Maria – nagapasaylo ako sa tanan nga nakasala kanako (ilabina ni...).
Dili ko gusto nga mobalik niini: bisan sa akong hunahuna ug sa akong pulong, hinuon sa pagpasaylo !”


(9,2 kB)


21. Philippines – Tagalog


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Ang araw araw naming Panalangin sa Dios na maawain
„Maawaing Diyos,nagtitiwala ako (kami) sa iyo !
Inaalay ko (namin): isa inyo ang aking (aming), sarili at buhay, sa pagkamatay, at pagkabuhay !
O Maria, tanggapin nyo ako (kami) – kasama ng Iyong Anak, at ni San Jose !”

Panalangin ng Kapatawaran
„O Hesus at Maria: pinapatawad ko ang lahat na nagkasala sa akin (lalo na si...).
Hindi ko gustong  bumalik  nito ni sa aking isipan, o sa aking mga salita kung, hindi para pagpapatawad nito !”


(9,2 kB)


22. Latine


Corona Divinae Misericordiae
Sequentia quinquies decem granula ut in Rosario Mariano
 :

Initio:
In nomine Patris et Filii † et Spiritus Sancti. Amen.
Pater noster...  Ave Maria ...  Credo in Deum ...

In granulis „Pater noster”:
Pater aeterne, * tibi offero Corpus et Sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiationem pro peccatis nostris et totius mundi (1x)

In granulis „Ave Maria”:
Pro dolorosa Eius passione, * miserere nobis et totius mundi (10x)

Pro fine:
Sanctus Deus, * Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis et totius mundi. (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)PATER noster, * qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

(0.6 kB)AVE Maria, * gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

(0.6 kB)CREDO in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.(0.6 kB)„O Sanguis et Aqua, quae ex Corde Jesu ut scaturigo misericordiae pro nobis effluxerant, confido in Te”! (Diar. 187)

(0.6 kB)„Jesus, confido (confidimus) in Te! !”


ADNOTATIO. Causa revelandi „Coronam ...” – v.: Diarium S.Faustinae 474ss.

ADNOTATIO. Jesus non petiit, ut hora 15.00 "Coronilla de Misericordia Dei" recitetur, sed ut "Via Crucis" meditetur. Vide verba Domini: „... Filia mea, sollicita sis "Viam Crucis" hac hora exsequi, in quantum officia tua id tibi permittunt; sin autem Viam Crucis celebrare non potes, intra saltem in capellam et venerare Cor Meum, quod in Sanctissimo Sacramento plenum est misericordiae. Si autem nec capellam visitare potes, saltem brevi momento ubicumque inventa sis te in precem pone”. vide.: Diarium, 1572.
– Documentatio ‘Coronae Viae Crucis’ – v. nostram ‘homepage’ : Portale paginae, Index, col.4, ad nr. 2)

(3.9 kB)

Rosarium Viae Crucis
(15 stationes – Imprimatur: Indonesia)

In nomine Patris et Filii † et Spiritus Sancti. Amen.
Pater noster...  Aver Maria...  Credo in Deum ...

Loco „Pater noster”:
(0.6 kB)1. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Loco „Ave Maria” :
Jesu, qui in horto orabas * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)2. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui a Juda proditus – comprehensus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)3. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui ante concilium statutus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)4. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, quem Petrus Apostolus negavit * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)5. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui a Pilato ad crucis mortem damnatus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)6. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui flagellatus et spinis coronatus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)7. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui crucis trabem baiulasti * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)8. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, quem Simon Cyrenaeus in crucem portando adiuvit * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)9. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, quem mulieres Hierosolimitanae plangebant * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)10. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui clavibus cruci affixus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)11. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui bono latroni paradisum promisisti * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)12. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu in cruce, quem Mater sequebatur una cum discipulo dilecto * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)13. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui in cruce mortuus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)14. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui in monumento sepultus es * miserere nobis et totius mundi (10x)

(0.6 kB)15. Gloria Tibi, Jesu Christe, miserentissime Domine * nunc et in saecula (1x)
Jesu, qui adventum nostrum in coelo praestolaris * miserere nobis et totius mundi (10x)

Pro fine:
Miserentissime Jesu, dimitte nobis peccata nostra (1x)
Miserentissime Jesu * sanctifica nos (1x)
Miserentissime Jesu * exaudi orationem nostram (1x)

(6.6 kB)

Quotidiana commissio suiipsius erga Dei Misericordiam:
„Misericors Jesu, confido (confidimus) in Te!
Me Tibi committo (Nos Tibi committimus) in vita – in obitu – et post mortem!
Maria – recipere me (nos) digneris: una cum Filio Tuo, et Sancto Joseph”.

Prex remissionis:
„Jesu et Maria, ex toto corde omnibus dimitto (praesertim illo..., ipsi, atque illo... ) – qui quamcumque mihi iniuriam fecerunt!
Nolo revertere ad id: nec in mente, nec in verbo, nisi in remissione”.


(9,2 kB)


23. Africa – isiZulu


UTHANDAZWA NJANl LOMTHANDAZO WE
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Bawo wethu...  Ah Mariya...  Ndiyakholwa ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Bawo wethu osezuIwini, ma|ingcwaliswe igama lakho; mabufike ubukumkani bakho; mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla; usixolele izono zethu, njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo; ungasiyekeli ekulingweni, koko sisindise kokungendawo. Amen.

(0.6 kB)Ah! Mariya ozele lufefe, iNkosi inawe, usikelelwe wena phakathi kwabafazi, Sisikelelwe nesiqhamo sesizalo sakho, UYESU. * Mariya ongcwele, Nina kaThixo, sithandazele thina boni ngoku, nangexesha lukubhubha kwethu. Amen.

(0.6 kB)Ndiyakholwa kuThixo omnye. uYise onamandla onke, Umdali wezulu nomhlaba, wezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Ndiyakholwa nakwiNkosi enye, uYesu Krestu, UNyana kaThixo okuphela kozelweyo, ezelwe nguYise phambi kwawo onke amaphakade. UThixo kaThixo, UKhanyo lokhanyo, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, ozelwe engenziwanga, ekunye noYise, ekwenziwe ngaye zonke izinto. Othe ngenxa yethu bantu nangenxa ka Yesu Krestu, uMsindiso wethu, wehla ezulwini wayinyama ngoMoya oNgcwele kuMaria Uvirigo, waba ngumntu. Waza wabethelelwa emnqamlezweni ngenxa yethu phantsi koPontio Pilato, waviswa iintlungu, wafa, wangcwatywa. Wathi ngomhla wesithathu wavuka ekufeni ngokwesiBhalo. Wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kukaYise; wobuya eze ngozuko agwebe abahleliyo nabafileyo; ubukumkani bakhe abuyikuphela. Ndiyakholwa nakuMoya oNgcwele, oyiNkosi ephilisayo, ovela kuYise noNyana, onqulwayo adunyiswe kunye noYise nonYana, owathethayo ngabaProfethi. Ndiyakholwa kwiTyalike enye yoxolelo lwezono. Ndilindele uvuko lwabafileyo nobom bephakade elizavo. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)

(0.6 kB)„Yesu, Ndithembele Kuwe! !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Ithemba lami lansukuzonke kuNkulunkulu oNesihawu
„Jesu wena oNesihawu, ngiyathemba (siyathemba) Kuwe !
Ngibeka ithemba lami (sibeka ithemba lethu) Kuwe, ekuphileni kwami, nasekufeni kwami !
Maria oliVirigo, ngithathe (sithathe) – nikanye neNdodana Yakho, kanye noJosefa oCwebileyo !”

Umkhuleko wokuthethelela
„Jesu Ndodana kaNkunkululu nikanye no Maria oliVirigo: ekujuleni kwenhliziyo yami ngiyathethelela wonke umuntu ongonileyo (ikakhulukazi u ... no ...).
ukubuyela kulokhu: ngokucabanga, noma ngokukhuluma, ngaphandle ekuxoleleni !”


(9,2 kB)


24. Afrikaans


Die Kapelet van Die Goddelike Barmhartigheid
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
ln die Naam van die Vader, en van die Seun † en van die Heilige Gees. Amen.
OnseVader...  : Wees gegroet Maria...   Apostoliese Geloofsbelydenis ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ewige Vader, aan U bied ek die Liggaam, Bloed, Siel en Goddelikheid van U Beminde Seun, onse Here Jesus Christus, as offerande vir ons sondes en die sondes van die wêreld. (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Ontferm U oor ons en ooidie hele wêreld * ter wille van sy Passie (10 razy)

Afsluiting – po 5-tym dziesiątku:
Heilige God, Heilige Almagtige, Heilige Onsterflike, * ontferm U oor ons, en oor die hele wêreld  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word. Laat U Koninkryk kom, laat U Wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons, ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
(Want aan U behoort die koninkryk, die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid). Amen.

(0.6 kB)Wees gegroet Maria, vol genade, die Here is met U. Geseënd is U onder die vroue, en geseënd is Jesus, die Vrug van U skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

(0.6 kB)Ek glo in God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde; en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wie ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is; wat neergedaal het na die hel, die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader; vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek olo in die Hei|ige Gees, die Heilige Katolieke Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen.(0.6 kB)„O Bloed en Water, * wat van die Hart van Jesus gevloei het as ’n fontein van Barmhartigheid, ek vertrou in U” ! (Diary 187)

(0.6 kB)„Jesus, ek vertrou in U !”


INFORMATION: Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Daaglikse veretrouing aan die Goddelike Barmhartigheid
„Barmhartige Jesus, ek vertrou (ons vertrou) in U !
Ek vertrou myself (ons vertrou onsself) in U, in die lewe, sterwing, en die dood !
Maria: aanvaar my (ons) – met Sy Seun, en St. Josef !”

Gebed of vergifnis
„Jesus en Maria – ek vergewe uit die diepte van my hart al diegene wat kwaad aan my gedoen het (...veral hy ... sy ... hulle).
Ek wil nie terug keur in gedagtes of net 'n word nie, behalwe in vergifnis !”


(9,2 kB)


25. Ucraina


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1 raz)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3 razy)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)(6.6 kB)

Щoдeннe пopучeння Бoжoму Mилocepдю:
„Mилocepдний Iсyсe, дoвipяю (-ємo) Toбi !
Пopyчaю (-ємo) Toбi ceбe: в життi, в смepтi i пicля cмepтi !
Пpecвятa Бoгopoдицe – пpийми мeнe (нac) – зi Свoїм Cинoм i Cвятим Йocипoм !”

Мoлитвa Пpoщeння
„Icyce i Mapiє: пpoщaю з cepця вciм, хтo в бyдь який cпociб cкpивдив мeнe (a ocoбливo тoмy i тoмy).
Нe хoчy бiльшe дo цьoгo пoвepтaтиcя: aнi в дyмкaх, aнi в poзмoвaх, хiбa щo тiльки в пpoщeннi !”


(9,2 kB)


26. Croatian


Krunicu Božjego Milosrđa
(Moli se na običnoj krunici ovako)

Na prva tri zrnca:
U ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.
Oče naš...  Zdravo Marijo...  Vjerovanje...

Na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. (1x)

Na mala zrnca:
Po njegovoj pregorkoj muci, * budi milosrdan nama i cijelomu svijetu (10x)

Završetak Krunice:
Sveti Bože, * Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

(0.6 kB)Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

(0.6 kB)Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.(0.6 kB)„O Krvi i Vodo, * što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe! Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

(0.6 kB)Isuse, uzdam se u tebe! ” (Dnevnik svete Faustine 187; usporedi)

(0.6 kB)„Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine! ”

PAŽNJA. Vizija u kojoj Isus predaje s. Faustini „Krunicu Božjega Milosrđa” (usp.: Dnevnik svete Faustine, nr. 474ss.).

PAŽNJA. Isus nije tražio da se u 15 sati moli „Krunica Božjega Milosrđa”, već da se razmatraju postaje Križnog Puta. Pročitaj što je napisala sv. Faustina:
„…Kćeri moja, potrudi se tada (u 15h) sudjelovati u Križnom Putu, ukoliko će ti to omogućiti tvoje obaveze; ako ne možeš sudjelovati u Križnom Putu, onda barem uđi na trenutak u kapelicu i hvali Moje Srce, koje je puno Milosrđa u Presvetom Sakramentu. Ukoliko ne možeš stupiti u kapelicu, onda se barem na trenutak sabrano pomoli tamo, gdje se trenutno nalaziš” (Dnevnik 1572).
– Dokumentacija ‘Krunica Križnog Puta’ – pogledaj na našoj stranici: Glava stranica, Kazalo, kol.4, br.2)

(3.9 kB)

Krunica Križnoga Puta
(15 postaja-desetica – Imprimatur: Indonezija)

U Ime Oca i Sina † i Duha Svetoga. Amen.
Oče naš ... Zdravo Marijo ... Vjerovanje… ...

Umjesto „Oče naš” – prije svake desetice:
(0.6 kB)1. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Umjesto „Zdravo Marijo” :
Isuse, koji si se u Getsemanskom Vrtu molio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)2. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si, od Jude izdan, uhvaćen bio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)3. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si pred Sanhedrin priveden bio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)4. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, kojeg je Petar Apostol zatajio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)5. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, kojeg je Pilat na smrt na križu osudio – smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)6. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si bičevan i trnjem okrunjen bio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)7. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si križ nosio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)8. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, kojemu je Šimun Cirenac pomagao križ nositi * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)9. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, kojeg su jeruzalemske žene oplakivale * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)10. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si na križ čavlima pribijen bio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)11. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si dobrom razbojniku raj obećao * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)12. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse na križu, uz kojeg je Majka s Ljubljenim Učenikom bila * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)13. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si na križu umro * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)14. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji si u grob položen bio * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

(0.6 kB)15. Slava Tebi, Isuse Kriste, * Najmilosrdniji Gospodine sada i u vjekove (1x)
Isuse, koji nas u Nebu očekuješ * smiluj se nama i cijelomu svijetu (10x)

Završetak:
Najmilosrdniji Isuse, oprosti nam naše grijehe (1x)
Najmilosrdniji Isuse, posveti nas (1x)
Najmilosrdniji Isuse, usliši molitve naše (1x)

(6.6 kB)

Čin dnevnog prikazanja Božjem Milosrđu
„Milosrdni Isuse, uzdam (uzdamo) se u Te !
Predajem Ti samoga sebe (predajemo Ti nas samih): u životu, u smrti, i nakon smrti !
Marijo – prigrli me (nas) sa Svojim Sinom i Svetim Josipom !”

Molitva oprosta
„Isuse i Marijo – od svega srca opraštam svima, koji su me na bilo koji način povrijedili (a posebno: ... ) !
Ne želim se toga prisjećati, na to misliti, o tome govoriti, već samo opraštati !”

(9,2 kB)


27. V Češtině – Czech Republic


Korunka k Božímu Milosrdenství
(Modlí se na růženci)

Začíná:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen..
Otče náš...  Zdrávas Maria...  Věřím v Boha...

Zrnka pro „Otče náš”:
Věčný Otče, * obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše a celého světa (1x)

Zrnka pro „Zdrávas”:
Pro jeho bolestné utrpení * smiluj se nad námi a nad celým světem. (10x)

Na zakončení:
Svatý Bože, * Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem(3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen..

(0.6 kB)Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

(0.6 kB)Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.(0.6 kB)„Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Ježíši, důvěřuji Ti !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Každodenní odevzdání se Božímu Milosrdenství
„Milosrdný Ježiši, důvěřuji (důvěřujeme) v Tebe !
Odevzdávám (odevzdávame) Ti sebe: v životě, v umírání i po smrti !
Marie: přijmi mě (nás) – se svým Synem i se sv. Josefem !”

Modlitba odpuštění
„Ježíši a Maria – odpouštím všem, kteří mi udělali jakoukoliv křivdu (obzvláště: tomu, tomu i tamtoho ...)!
Nechci se k tomu už vracet; ani myšlenkami, ani slovy, pouze odpuštěním”.

(9,2 kB)


28. Romanian


Coroniţa Divinei Îndurări
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
În numele Tatălui şi-al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Tatăl nostru ...  Bucură-te Marie...  Cred în Dumnezeu ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi. (1x)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Prin dureroasă Sa pătimire, ai milă de noi şi de întreaga lume (10x)

În încheiere se spune:
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume.  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Amin..

(0.6 kB)Bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

(0.6 kB)Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria fecioară; a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morti; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică Catolică; împărtăşirea Sfinţilor, iertarea păcatelor; învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.(0.6 kB)„O, Sânge şi Apă, care ai ţâşnit din Preasfânta inimă a lui Isus, ca izvor de Îndurare pentru noi, mă încred în Tine !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Isuse, mă încred în Tine !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu:
„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie !
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci !
Maryjo: przyjmij mnie (nas) – ze swym Synem, i świętym Józefem !”

Modlitwa Przebaczenia:
„Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... ) !
Nie chcę do tego wracać: ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu !”

(9,2 kB)


29. Lithuanian


Koronka do Bożego Miłosierdzia
(Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym)

Na początek:
Vardan Dievo Tèvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
Tève mūsų...  Sveika, Marija...  Tikiu Dievą Tèvą visagalį, ...

Na paciorkach „Ojcze nasz”:
Amžinasis Tève, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jèzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodèmes. (1x)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”:
Dèl skaudžios Jèzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui (10x)

Pabaigoje:
Šventas Dieve, Šventas  Galingasis, Šventas Amžinasis, pasigailèk mūsų ir viso pasaulio  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Tève mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystè, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemèje. Kasdienès mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti bet gelbèk mus nuo pikto. Amen.

(0.6 kB)Sveika, Marija, malonès pilnoji, Viešpats su Tavimi, Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jèzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melskis už mus, nusidèjèlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen.

(0.6 kB)Tikiu Dievą Tèvą visagalį, dangaus ir žemès Sutvèrèją; ir Jèzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidèjo iš Šventosios Dvasios,  gimè iš Mergelès Marijos, kentèjo prie Poncijaus Piloto,  buvo prikaltas prie kryžiaus,  numiręs ir palaidotas; nužengè į pragarus;  trečiąją dieną kèlèsi iš numirusiè  įžengè į dangų; sèdi visagalio Dievo Tèvo dešinèje,  iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodèmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikèlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.(0.6 kB)„O Kraujau ir Vandenie, ištryškęs iš Jèzaus Širdies kaip gailestingumo mums šaltinis, pasitikiu Tavimi !” (DzF 187)

(0.6 kB)„Jèzau, pasitikiu Tavimi !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie !
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci !
Maryjo: przyjmij mnie (nas) – ze swym Synem, i świętym Józefem !”

Modlitwa Przebaczenia
„Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... ) !
Nie chcę do tego wracać: ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu !”

(9,2 kB)


30. Danish


Rosenkrans til Guds Barmhjertighed
Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym
 :

Na początek:
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen..
Fader vor Du...  Hil dig, Maria...  Wierzę w Boga ...

På de store perler:
Evige Far, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder (1x)

På de små perler:
For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden (10x)

Til sidst:
Hellige Gud, Hellige Almægtige Gud, Hellige Udødelige Gud, hav barmhjertighed med os, og med hele verden  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Fader vor Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit riget. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

(0.6 kB)Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

(0.6 kB)Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans ènbårne Søn vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget opstod på den tredje dag fra de dåde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.(0.6 kB)„Blod og Vand, som strømmer ud fra Jesu Hjerte, som nådekilde for os, jeg stoler på Dig ” (DzF 187)
(0.6 kB)„Jesus, jeg stoler på Dig !”


UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie !
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci.
Maryjo: przyjmij mnie (nas) – ze swym Synem, i świętym Józefem”.

Modlitwa przebaczenia
„Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... ).
Nie chcę do tego wracać ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu”.


(9,2 kB)


31. ...


Koronka do Bożego Miłosierdzia
Pięć dziesiątków – na zwyczajnym Różańcu Maryjnym
 :

Na początek  :
W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Jednego Boga ...

Na paciorkach „Ojcze nasz” :
Ojcze Przedwieczny,* ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, * a Pana naszego Jezusa Chrystusa * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata (1x)

Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” :
Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x)

Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku :
Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem  (3x)

(3.5 kB)

(0.6 kB)Ojcze nasz, * któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(0.6 kB)Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(0.6 kB)Wierzę w Boga * Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen(0.6 kB)„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas * ufam Tobie”! (DzF 187)
(0.6 kB)„Jezu, ufam(y) Tobie! !”

UWAGA. Okoliczności objawienia „Koronki” – zob.: DzF 474nn.

UWAGA. Jezus nie prosił o odmawianie o godz. 15.00 „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, lecz o rozważanie „Drogi Krzyżowej”. Zob. słowa zapisane przez św. S.Faustynę:
„... Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę”. zob.: DzF 1572.
– Dokumentacja ‘Koronki Drogi Krzyżowej’ – zob. z naszej strony: PORTAL, SPIS, kol.4, nr 2)

(3.9 kB)

Koronka Drogi Krzyżowej
(15 stacji-dziesiątków – Imprimatur: Indonezja)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga ...

Zamiast „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
(0.6 kB)1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” :
Jezu, który w Ogrójcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, któremu Szymon z Cyreny krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który gwoździami do krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który dobremu łotrowi raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu na krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który na krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

(0.6 kB)15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x)

Zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas (1x)
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze (1x)

(6.6 kB)

Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu:
„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie!
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci!
Maryjo: przyjmij mnie (nas) – ze swym Synem, i świętym Józefem”.

Modlitwa przebaczenia:
„Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... ).
Nie chcę do tego wracać ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu”.


(9,2 kB)
Rozmiar: 7976 bajtów

(7.7 kB)

Rozmiar: 12539 bajtów

O.      ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU
SIEBIE I ŚWIATA

(10 kB)

Tekst ułożony (przez autora niniejszej strony) i odmawiany w szczytowym momencie tygodnia misji parafialnych o Bożym Miłosierdziu: w piątek tygodnia misyjnego. W kościele zgromadzone są wówczas rodziny całe razem: małżonkowie-młodzież-dzieci, zajmując (tym razem) miejsce przy sobie i obok siebie. Samo zawierzenie odbywa się po Mszy św. przed wystawionym Najśw. Sakramentem.
(Msza św. ‘zawierzenia’ jest zwykle powtarzana parokrotnie w różnych godzinach dnia, żeby dać możność wszystkim parafianom uczestniczenia w niej rodziną całą).

Kwiatek (4 kB)

Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
siebie i świata


Ukrzyżowany Jezusie Chrystusie!

My niegodni Twoi bracia i siostry * odwołujemy się ze skruchą już tylko * do Litości i Miłosierdzia * do siebie nas wzywającego * Twojego Serca (DzF 1146.378).

Ty nas zapraszasz do siebie, * wyrywasz z rozpaczy * i gładzisz nam grzechy, * gdy ze skruchą woli, * chociażby chwiejnej i słabej * wracamy do Ciebie.

Pragniesz gorąco * nie karać ludzkości (DzF 1588). * Ratujesz ją dopóki czas Łaski (DzF 848) * Twą Krwią i Wodą. * Otwieramy Ci siebie na oścież, * bo i Ty nam na oścież * drzwi Miłosierdzia otwierasz (DzF 1146). * Mocni w Twym Duchu * spełniamy Twe żądanie: * by miłosierdzie pełnić codziennie * czynem, słowem, modlitwą (DzF 742.1317).

Naucz nas, Jezu, zawierzać Ci siebie: * w życiu, w umieraniu, i po śmierci! * Miłosierdziu Twemu zawierzamy uroczyście: * siebie i dzieci, * rodziców i krewnych, * kapłanów i zakony, * wielorako zranioną Ojczyznę, * samozagładą zagrożony nasz świat, * a całkiem szczególnie Ojca świętego Franciszka.

Z troską zanurzamy w Twym Miłosierdziu: * okrutników i nie-miłosiernych! * Tych co zdradzają religię, * walczą z Bogiem i człowiekiem! * Wszystkich ludzi uzależnionych * i zagrożonych potępieniem.

Nie opuść nas, Jezu, * gdy ulegniemy w pokusie! * Stań wtedy pomiędzy Twym Ojcem, * a nami grzesznymi: * nie jako Sędzia, * lecz broniący nas Odkupiciel (Hbr 7,25: DzF 1541.1075). * Wskrzeszaj nas stale * ze śmierci grzechu * do życia Łaski * strumieniami Twej Krwi i Wody (DzF 1602).

Ciebie, Maryjo, * Matko Miłosierdzia, prosimy: * Ucz nas żyć wiarą * i zawsze słuchać Chrystusa (Łk 1,45; 8,21; J 2,5) ! * Módl się, Matko, za nami, * teraz i w śmierci godzinie!

Jezu, ufam Tobie! * Ufam Miłosierdziu Twojemu! * Jezu mój, przemień mnie (nas) w Siebie, * bo Ty wszystko możesz (DzF 164) !

Amen.


(13 kB)

Codzienne odnowienie
zawierzenia Bożemu Miłosierdziu


Dokument Zawierzenia Miłosierdziu


spero!_pl (69 kB)
Objaśnienie


Te same słowa – w formacie tekstowym:

„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie!
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci!
Maryjo – przyjmij mnie (przyjmij nas) – ze Swym Synem, i świętym Józefem!”


Powyższe słowa codziennego Odnowienia swego zawierzenia Bożemu Miłosierdziu (w liczbie pojedynczej względnie mnogiej) wypada wplatać na stałe do pacierza porannego i wieczornego. Szczególnie dogodnym momentem takiego odnowienia są chwile po przyjęciu Eucharystii.

Zachęta-propozycja:

Sporządź sobie – możliwie sam, ręcznie – swój osobisty „Dokument Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu”. Wypada, żeby on był ładny, chociaż ten aspekt odgrywa rolę jedynie uboczną.
Powinien on zawierać następujące, istotne elementy:

Krzyż (znak Bożego Miłosierdzia i jego cena);
Słowa trzech zdań Aktu Zawierzenia: „Miłosierny Jezu, ufam Tobie ...” itd.;
Własnoręczny podpis (oczekiwanie samego Jezusa: DzF 47) itd.;
Zanotowaną datę zawierzenia;
Datę urodzenia:
Adres zamieszkania

Umieść ten swój ‘Dokument Zawierzenia’ na wiadomym miejscu, np. w kieszonce z tyłu obrazu ‘Jezu ufam Tobie’, wiszącym na widocznym miejscu w pokoju (sypialni).
– Poproś Najbliższych, żeby po śmierci położyli Ci tenże podpisany przez Ciebie Dokument w trumnie na sercu. Pozostanie on świadectwem Twojej ‘Ostatniej Woli’ wobec (już tylko) Bożego Miłosierdzia.
Zapewne nie trzeba będzie żałować podjętego w tym kierunku trudu zawierzenia: na życie, umieranie, i to co nastąpi od śmierci wzwyż.

(2 kB)

P.      MODLITWA PRZEBACZENIA

(10 kB)

Przebaczenie: warunek Bożego przebaczenia

Warunkiem uzyskania jakiejkolwiek łaski Bożej, a tym bardziej łaski Bożego przebaczenia popełnionych własnych grzechów (może wielokrotnie zaciągniętej winy wiecznej – i konsekwentnie: kary wiecznej) jest szczere przebaczenie bliźniemu nawet najgorszej wyrządzonej przez niego krzywdy, najboleśniejszej zdrady, podciętej kariery, zniszczonego zdrowia i skróconego przez niego życia.

Przebaczenie w sercu nigdy nie oznacza akceptacji zła, ani z kolei ‘udawania’, że krzywda – krzywdą nie była, że ona nie boli, że skrzywdzony o wyrządzonym sobie złu zapomniał, że niesprawiedliwość i krzywda – krzywdą i niesprawiedliwością nie jest, itp. Przebaczenie oznacza natomiast tyle: dochodzć słusznej sprawiedliwości zgodnie z drogą wskazaną przez Ewangelię i w jej duchu.

Innymi słowy w sercu nie można żywić nawet cienia nienawiści. Wszelkie odruchy nienawiści i życzenia nieszczęścia muszą być natychmiast wykluczone. Górę winna natomiast w sercu zdobywać wciąż wznoszona szczera modlitwa – w intencji złoczyńców i każdego nieprzyjaciela, wraz ze stale rozwijanym przebijaniem się do szczerego, rzeczywistego życzenia nawet najgorszemu krzywdzicielowi – prawdziwego dobra, tzn. ostatecznie Bożego przebaczenia i Łaski zbawienia. Skoro przecież nieprzyjaciel został odkupiony dokładnie tą samą krwią Syna Bożego Jezusa Chrystusa, jak ten, który wycierpiał od niego tyle niesprawiedliwości.

Poganie z okresu pierwotnych prześladowań uczniów Chrystusa uchwycili natychmiast – pełni zdumienia – ‘specyfikę’ wiary tych, którzy torturowani byli ‘ze względu na Chrystusa’, ginąc wśród okrutnych mąk. Przebaczali oni z serca nawet tym, którzy ich torturowali i w mękach zabijali – i modlili się za nich.

Ojciec święty Jan Paweł II zamieścił w ostatnim dokumencie swego Pontyfikatu – w Liście Aposotolskim na Rok Eucharystyczny 2004-2005 pt. „Mane Nobiscum, Domine – Zostań z nami, Panie”, taką oto charakterystyczną wypowiedź Apostolską:

„Kto nauczy się ‘składać dziękczynienie’ na wzór Ukrzyżowanego Chrystusa, może stać się męczennikiem, ale nigdy nie będzie prześladowcą” (MaD 26; zgodnie z kontekstem, Jan Paweł II ma tu na myśli m.in. zdarzające się w historii Kościoła przypadki, że ktoś w imię Chrystusa sięgał po oręż, żeby przy użyciu nawet siły ... nawracać na wiarę Chrystusową; itp.).

Przebaczenie bywa niekiedy niezwykle trudne. A przecież jest ono zawsze możliwe. Mimo iż o zdolność szczerego przebaczenia bliźniemu trzeba nieustannie modlić się do Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji doznanych krzywd, które niekiedy wręcz wołają o pomstę do nieba. Jezus, Syn Boży, ale zarazem Syn Człowieczy, przebaczał swym oprawcom nawet jeszcze z wysokości Krzyża. Co więcej – usprawiedliwiał On swych ludzkich Braci i Siostry: swych katów – w obliczu Ojca. Dokładniej mówiąc: Jezus nadal kocha swych wrogów (m.in. Judasza), tzn. ofiaruje każdemu z grzeszników wieczne zbawienie, kładąc dla jego uzyskania na szalę cenę swojej odkupieńczej Męki.

Sprawę ‘pomsty’ itp. z racji doznanych krzywd i niesprawiedliwości trzeba zostawić ... Bogu. Gdyby sprawiedliwości ludzkiej trzeba było dochodzić np. na drodze sądowej, musi się to dziać każdorazowo bez cienia nienawiści w sercu – i z równoległym upraszaniem dla swych wrogów łaski otwarcia się na zbawienie, oraz żeby oni, wraz z każdym z nas, znaleźli się w Domu Ojca (por. Łk 23,34; Rz 12,21; itd.).


Jeśli sami oczekujemy Bożej litości i Miłosierdzia z racji popełnionych przez siebie własnych, osobistych grzechów, trzeba przede wszystkim w takiej sytuacji kierować się wskazaniem Jezusa Chrystusa i wdrażać w życie na co dzień to, co On czynić polecał:

„Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają.
I módlcie się za tych, którzy was oczerniają ...

– ... Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając ...
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,27n.35n; Mt 5,44-48).


To jednak znaczy zarazem odwrotnie: jeśliby ktoś w swym sercu i w czynie w dopiero co ukazanym duchu Chrystusowym swemu wrogowi nie przebaczył, chociażby to miało dotyczyć doznanej niezwykle dojmującej zdrady-krzywdy, względnie innych przerażających kryzwd, i gdyby się nie modlił z pełnią życzliwości w intencji swego krzywdziciela, ani w swym sercu raz po raz nie wzbudzał szczerym sercem aktów przebaczającej życzliwości względem niego, powinien uświadomić sobie, że nie ma co liczyć na to, iż Bóg będzie w stanie jemu z kolei przebaczyć jakikolwiek jego grzech.

Bóg byłby w takiej sytuacji: nie-przebaczenia swemu nieprzyjacielowi w swym sercu – zmuszony wysłuchać zanoszonej do Niego jego anty-prośby przy odmawianiu Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz ...” i jej kolejnej prośby: „Ojcze nasz, ... i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuściliśmy naszym winowajcom(Mt 6,12; tak brzmi tekst oryginalny – grecki. Zatem nie tylko „jako i my odpuszczamy...”, lecz: „jako i my już odpuściliśmy naszym winowajcom ...”).

Jeśli ktoś odmawia te słowa, a jednocześnie nie ma on zamiaru przebaczyć swemu wrogowi popełnionej względem siebie ‘winy’, słowa te nabrałaby wówczas znaczenia dokładnie takiego, jakie by im nadał ów człowiek, który nie ma zamiaru przebaczyć swemu nieprzyjacielowi. W zawziętości swego serca życzyłby on w tym wypadku, żeby Bóg jego własne winy potraktował dokładnie tak samo, jak on w tej chwili traktuje winy swojego wroga, któremu mianowicie nie zamierza przebaczyć ani w swym sercu, ani w swym czynie. Wszelkie nie-przebaczenia swemu nieprzyjacielowi staje się blokadą, która uniemożliwia dotarcie do siebie Bożej łaski i Bożego Miłosierdzia.

Wciąż aktualne jest słowo Jezusa Chrystusa z Jego Kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Postawa nie-przebaczenia stoi w całkowitej sprzeczności do przynależności kogoś do uczniów Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto nie potrafi przebaczyć swemu nieprzyjacielowi, zmusza Boga, żeby On obecnie należnych mu kar związanych z popełnionymi winami grzechu ... w żaden sposób nie przebaczył.

Wypadałoby przytoczyć tu słowa św. Pawła Apostoła:

„... Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:
Jak Pan wybaczył wam – tak i wy” (Kol 3,12n).

Oraz:

„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).

A ponadto jeszcze:

„Nie daj się zwyciężyć ZŁU (= Złemu, szatanowi),
ale ZŁO (= Złego, szatana) – DOBREM (= tym większą miłością) zwyciężaj” (Rz 12,21).


Dla ułatwienia sobie nieco sobie – w obliczu być może już długo przeciągającego się doznawania krzywd i niesprawiedliwości, a konsekwentnie może całymi latami podejmowanych wysiłków ‘przebijania się’ do miłości szczerze przebaczającej swemu krzywdzicielowi – można skorzystać z poniżej zamieszczonej dwu-zdaniowej prywatnej modlitewki ‘przebaczenia’, którą na tym miejscu ponownie ukazujemy, gdyż słowa te sugerowaliśmy już i poprzednio (zob. już wyż.: Dwie Modlitwy Miłosierdzia w wielu językach; oraz zob.: Modlitwa przebaczenia i zdania się na Jezusa).Modlitwa przebaczenia

„Jezusie i Maryjo, przebaczam z serca (temu... i... temu, oraz ...) wszystkim, którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili.
Nie chcę do tego wracać: ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu”.

(Modlitwa prywatna: T. i P.L.)

2 kB

winogrono (2 kB)

„Jezusie i Maryjo! Kocham Was!
Ratujcie grzeszników!”

(7 kB)

(13.6 kB)

Poniżej przedstawiamy dopiero co przytoczone dwie modlitwy miłosierdzia:
(0.58 kB)a) Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu; oraz
(0.58 kB)b) Modlitwa Przebaczenia
w formacie gotowym do skopiowania-wydrukowania.
Ponadto podajemy całkiem u dołu bieżącej strony ponownie link do owych dwóch modlitewek Miłosierdzia w wielu językach – w postaci gotowej do skopiowania-wydruku:


Dwie
‘Modlitwy Miłosierdzia’

z końcowego odcinka obecnego rozdziału

do wydruku
i ich włączenia w modlitwę poranną-wieczorną
oraz po przyjęciu Komunii świętej:


(0.9 kB)


Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu:

„Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie!
Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci!
Maryjo przyjmij mnie (nas) – ze Swym Synem, i świętym Józefem!”
Modlitwa Przebaczenia:

„Jezusie i Maryjo – przebaczam wszystkim, którzy mi jakąkolwiek
krzywdę wyrządzili (zwłaszcza temu... i temu ... )!
Nie chcę do tego wracać: ani w myśli, ani w słowie, chyba
w przebaczeniu!”

(6.1 kB)


Tenże tekst „Dwóch Modlitewek Miłosierdzia”
w wielu językach
kliknij:

Dwie Modlitwy Miłosierdzia w wielu językach


(0.9 kB)


RE-lektura: część V, rozdz. 8c.
Stadniki, 31.X.2013 r.
Tarnów, 12.VI.2019.


(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIDODATEK. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W WIELU JĘZYKACH
1. Po Polsku
2. Deutsch
3. English
4. Francois
5. Italiano
6. Indonesia
7. Indonesia: Java
8. Russian
9. Moldavia
10. Belarus
11. Slovakia
12. Netherlands
13. Swedish
14. Finland
15. Norwegians
16. Spain
17. Portugal
18. Congo: Swahili
19. Congo: Lingala
20. Philippines – Bisaya (Cebuano)
21. Philippines – Tagalog
22. Latine
23. Africa – isiZulu
24. Africa: Africaans
25. Ucraina
26. Croatian.
27. Czech Republic
28. Romanian...
29. Lithuanian
30. Danish
31. ....
32. ...
33. ...
34. ...


Kopia końcówki poprzedniej z Cz.V, Rozdz.8-c: ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU SIEBIE I ŚWIATA
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
Codzienne odnowienie zawierzenia Bożemu Miłosierdziu – Dokument Zawierzenia Miłosierdziu
R5-74. Dokument zawierzenia Miłosierdziu Bożemu

MODLITWA PRZEBACZENIA
Przebaczenie – warunek Bożego przebaczenia
Przebaczam ...