(10.5 kB)

Wybrane dokumenty Pontyfikatu
Papieży wcześniejszych

(8.5 kB)

Wprowadzenie

Pragniemy udostępnić niektóre Dokumenty Nauczania Papieskiego z czasów poprzedzających Pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI. Zachowują one w pełni swoje znaczenie dogmatyczne i etyczne, które nie ulega przedawnieniu.

Wspomniane dokumenty zostają tu udostępnione w formie skompresowanej jako *.zip. Kliknij na plik szybko 2x. Plik się zdekompresuje i ukaże w formacie: *.doc. Przekopiuj go do utworzonego przez siebie katalogu. Można go obecnie czytać, lub wydrukować. – Przyjęto tu format ‘zeszytowy’: A-5, wygodniejszy do czytania-przechowania. Marginesy: po 1 cm, numeracja stron u góry, druk obustronny.

(5 kB)

1. Pius XI (1922-1939). Encyklika: „Divini Illius Magistri” (1929 r.) – O Chrześcijańskim Wychowaniu Młodzieży
Ściągnij encyklikę:
Divini Illius Magistri2. Paweł VI (1963-1978). Encyklika: „Humanae vitae” – O etycznym wymiarze przekazywaniu Życia ludzkiego (1968). Etyczna ocena przeżywania bliskości małżeńskiej otwierającej się w zjednoczeniu małżeńskim każdorazowo na możność przekazania Życia. Wiążąca wypowiedź ‘PIOTRA’ po Soborze Watykańskim II (1962-1965), który tę wypowiedź zostawił Ojcu Świętemu.
Ściągnij encyklikę:
Humanae vitae


3. Deklaracja Kongregacji Wiary: „Persona Humana: O niektórych zagadnieniach Etyki Seksualnej” (29.XII.1975 r.). Pontyfikat Pawła VI. Dokument podstawowy, który omawia podstawowe kryteria dla oceny etycznej związanej z aktywnością seksualną. Dokument nie rozpatruje etyki odniesień płciowych w samym małżeństwie: te zostały omówione przede wszystkim w encyklice Pawła VI: „Humanae vitae” (1968 r.).
Ściągnij dokument:
Persona Humana


Dostępne !
4. Pius XI: Encyklika „Casti connubii – O Małżeństwie chrześcijańskim uwzględniająca dzisiejsze warunki, potrzeby, błędy i występki tak rodzin, jak społeczeństwa” (31.XII.1930 r.)
Ściągnij dokument:
Casti connubii


(10.5 kB)

Kraków, 14.XII.2011
RE-lektura: 19.III.2019.

Adres autora
Powrót: SPIS TREŚCIWybrane dokumenty wcześniejszych Pontyfikatów

Wprowadzenie

Pius XI, Enc. Divini Illius Magistri (1929)
Paweł VI. Enc.Humanae Vitae (1968)
Persona Humana (1975): Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary
Pius XI, Enc. Casti Connubii (1930): O małżeństwie chrześcijańskim

Adres autora niniejszej strony internetowej