Część II, Rozdz. 3: A-B ...     p2_3a.htm
button Rozdz 3. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: CO NA TO MEDYCYNA ?
Rozmiar: 58 bajtówOcena medyczna
button Plan dalszych rozważań
button A. PRZERYWANIE CIĄŻY
button 1. Głos Magisterium Kościoła
button Tekst Humanae Vitae Nr 14a
button 2. Decyzja na przerywanie ciąży ...
button Absolutnie niewinny ...
button Bezprawne ‘prawodawstwo’
button A może to ‘napastnik’ .... ?
button ‘Zezwolenia’ ustawodawcze ...
button 3. W obliczu zabijanego Małego Człowieka
button Ostateczny sprawca mordu
button PRZYPIS. Obrona Życia
button Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich: adresy kontaktowe
button Niemcy: Obroncy Życia
button Kościelna kara ekskomuniki
button 4. Wypowiedź ‘Piotra jako Piotra’
button ‘Piotr’: zabójstwo osoby niewinnej
button Przestępstwo przerywania ciąży
button ‘Piotr’: przerywanie ciąży
button 5. Skutki uboczne przerywania ciąży u matki
button B. NARUSZENIE ROZPOCZĘTEGO ŻYCIA
button 1. Ponownie głos Magisterium Kościoła
button Tekst: Rozpoczęty proces Życia
button 2. Spirala – jej mechanizm działania
button Nowy Człowiek
Część II, Rozdz. 3: ...B     p2_3b.htm
button Proces zagnieżdżenia – a spirala
button Skutki uboczne spirali
button Przypis: Spirala
button 3. Środki hormonalne
button Aborcja hormonalna bez żadnej kontroli
button Mechanizm działania tabletki – zasiew śmierci
button Przypis: Działanie środków hormonalnych
button Ciąża pomimo spirali – albo i tabletki
button 4. Skutki uboczne środków poronnych
button Palenie papierosów a środki przeciw-rodzicielskie
button Przypis: Środki poronne
button 5. Mifegyne – RU 486
button Mechanizm działania RU 486
button Przypis do RU 486
button 6. Sugestie pod kątem sakramentu spowiedzi
Część II, Rozdz. 3: C-D-E     p2_3c.htm
button C. STERYLIZACJA
button Wypowiedź Kościoła
button Tekst Humanae Vitae Nr 14b
button Sterylizacja mężczyzn i kobiet
button Skutki uboczne sterylizacji
button Przypis do sterylizacji
button D. BADANIA PRENATALNE I EKSPERYMENTY NA EMBRIONACH
button Ogólna ocena badań prenatalnych
button Życie czy śmierć embrionów
button Przypis: Badania prenatalne
button E. INNE DZIAŁANIA PRZECIWRODZICIELSKIE
button Tekst Humanae Vitae 14c
button 1. Działania przeciw-rodzicielskie stosowane przed stosunkiem
button 2. Działania przeciw-rodzicielskie stosowane w czasie współżycia
button a. Poronne działanie wszelkiej chemii plemnikobójczej oraz prezerwatywy
button b. Dwa zamierzone cele przy uprawianiu ‘seks-miłości’ m.in. z pomocą prezerwatywy
button Tabela. Seks małżeński z ... prezerwatywą, itp.
button Literat.: R.Ehmann - oraz: R.Süßmuth: Empfängnisverhütung - Zapobieganie poczęciu
button 3. Prezerwatywa: złudna ‘skuteczność’ tego również poronnego środka
button a. Nadzieje pokładane w prezerwatywie
button b. Programy edukacji seksualnej
button c. W obliczu ekspertyz naukowych
button d. Sesja naukowa 2000
button e. Wady produkcyjne
button f. Rakotwórcze właściwości prezerwatywy
button Wnioski końcowe
button 4. Działania przeciw-rodzicielskie stosowane po stosunku
button Ludowe sposoby doprowadzenia do poronienia
button Irygacja
button PODSUMOWANIE ...
button Nigdy jeszcze... – Tabela

Powrót: SPIS TREŚCI