Część VI, Rozdz. 6: A-B...     p6_6a.htm
button Rozdz. 6. PRZYMIERZE MAŁŻEŃSKIE DWOJGA A PRZYMIERZE BOGA
Rozmiar: 58 bajtówZ CZŁOWIEKIEM ODCZYTANE Z PENTATEUCHU MOJŻESZA.
Rozmiar: 58 bajtów„Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
button Kolejne etapy stających przed nami rozważań
button A. SYGNAŁY BOŻEJ MIŁOŚCI KIEROWANE DO RODZINY CZŁOWIECZEJ
Rozmiar: 58 bajtówPOPRZEZ MAŁŻEŃSTWO
button 1. Tajemnica miłości z pokolenia na pokolenie
button 2. Na Boże pochodzenie wskazujące przymioty komunii małżeńskiej
button a. Miłość i życie w małżeństwie: miłująca Wszechmoc Stwórcy
button b. Miłość-dar gdyż Bóg to nieodwracalnie On-Dar
button c. Miłość: dar osoby dla osoby
button d. Sens ‘Dwoje jedno ciało’
button B. ‘OBLUBIEŃCZE’ ODNIESIENIA BOGA DO CZŁOWIEKA CZASÓW
Rozmiar: 58 bajtówPIERWOTNYCH
button 1. Od nowa podjęte objawienie siebie i zamysłu Miłości
Rozmiar: 58 bajtóww Słowie-Bożym-Pisanym
button a. Uintensywnione sygnały Bożej Miłości przed ‘pełnią czasów’
button Szatan ‘ugryzie’ Chrystusa na krzyżu
button b. Prawda Bożego objawienia a magia bóstw pogańskich
Część VI, rozdz. 6: ...B...     p6_6b.htm
button c. Miłość-dar a Szatan: ‘dar’ zakłamania i śmierci
button 2. Zwierzanie się Boga ze swej Oblubieńczej Miłości u pra-początków
button a. Miłość Stwórcy proponującego komunię Życia-Miłości
button b. Przymierze Życia i Miłości zaofiarowane pra-rodzicom
button Grzech pra-rodziców jako próba Boga
button 3. Bóg ofiarujący Przymierze nowej ludzkości w Noem
Część VI, rozdz. 6: ...B-C...     p6_6c.htm
button Uwaga: Geofizyczne wyjaśnienie potopu
button C. BOŻA MIŁOŚĆ W PRZYMIERZU ZAOFIAROWANYM PRZEZ
Rozmiar: 58 bajtówABRAHAMA I MOJŻESZA
button 1. Bóg w swym przymierzu z Abrahamem
button Bóg ‘zazdrosny’
button Wyjdź z twej ziemi: zerwanie więzi środowiska
button 2. Boża Oblubieńcza Miłość w przymierzu pod Synajem
button a. Bóg przez Mojżesza Izraelowi ofiarujący przymierze
Część VI,rozdz. 6: ...C-D...     p6_6d.htm
button b. Sąd Jahwéh nad bogami Egiptu
button Jahwe przeprowadza sąd nad bogami Egiptu
button D. „SŁUCHAJ IZRAELU: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BOGA CAŁYM
Rozmiar: 58 bajtówSERCEM ... ” (Pwt 6,5)
button 1. Odniesienia Boga do swego Ludu według Księgi Powtórzonego Prawa
button a. Motywacja wstępna
button 2. „Słuchaj, Izraelu ...”
button a. Słowa bezprecedensowe
button b. Tekst nakazujący miłowanie Boga
button Słowa ‘Słuchaj Izraelu’
button Uwaga do modlitwy Shemáh Jiśraél
button c. Pytanie uczonego w Prawie
button 3. „Słuchaj Izraelu” a nasz wątek myślowy

Powrót: SPIS TREŚCI