Część VI, Rozdz. 3: A...     p6_3a.htm
button Rozdz. 3. W IDEOLOGII GENDER: WSZECHOGARNIAJĄCEGO
Rozmiar: 58 bajtówGENDER-QUEER-MAINSTREAMING.
Rozmiar: 58 bajtów„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
button Wprowadzenie do klimatu rozdziału
button Tylko pod tym Krzyżem – Polak Polakiem. Grafika
button Nie przeprowadzamy badań od zera
button Podstawowa literatura. Skróty
button Wykorzystana literatura. Skróty. Skróty organizacji. Tabela
button A. WYŁANIAJĄCY SIĘ PROBLEM ‘GENDER’ W POLSCE
button 1. Prekursory późniejszego ‘gender’
button a. Nieproszeni ‘goście’
button b. Wlewający się strumień pre-‘gender’
button c. Zyski ‘Parad Równości”
button 2. Zobowiązania etyczne Narodu
button a. Zobowiązanie Chrztu Polski
button Zadzierzgnięta więź Ludu „TEJ Ziemi” ze „SKAŁĄ- Piotrem”
button b. Próba wiary – i próba charakteru: 1079 i Millenium Chrztu
button Z Homilii Jana Pawła II: próba wiary-charakteru. Tabela
button c. ‘Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” – 1966 r.
button Milenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi
button Niewola Macierzyńskiej Miłości – za wolność Kościoła
button d. „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”
button Polonia semper fidelis. Grafika
button 3. Rozeźlony ujawniony
button a. List Episkopatu o ‘gender’: (29.XII.2013)
button 1) Coraz intensywniejsze publiczne pojawianie się tematyki ‘gender’
button 2) Fragmenty Listu Pasterskiego 2013 r. o ‘gender’
button b. Rozeźlone oburzenie
button Tylko pod tym Znakiem ... – Tabela
button Święte oburzenie środowisk laickich
button c. Przykład ataku z środowiska lewicowego
button d. Przykład ataku z środowisk prawicowego
button e. Ataki na ks. prof. Dariusza Oko
button f. W obliczu ataków na osobę ks. prof. Oko
Część VI, Rozdz. 3: B...     p6_3b.htm
button B. NURTY FILOZOFICZNE U KORZENI ‘GENDER’
Rozmiar: 58 bajtów
button 1. Wstępne etapy „gender’
button a. Zwiastuny nowej ideologii
button Skróty podstawowej litertury
button 1) Pełzający totalitaryzm rewolucji seksualnej
button 2) Przyczółki zapisów prawnych u szczytów władz
button 3) Wielka Rewolucja Francuska i czołowe osobistości rewolucji seksualnej
button 4) Simone de Beauvoir i rewolucja seksualna 1968
button Postępujące rozmiękczanie Prawa Karnego Niemiec w dziedzinie seksualności. Tabela
button 2. Genderyzm pod szatą feminizmu
button a. Feminizm w walce o ‘równouprawnienie’
button Blokowane możliwości rozwojowe kobiet. Tabela
button Engels: likwidacja rodziny, proces produkcji, dzieci. Tabela
button b. Judith Butler i tożsamość płciowa
button 1) Konstrukcje myślowe Judith Butler
button 2) Uwagi do twierdzeń Judith Butler
button 3) „Queer” i „gender” w rozumieniu Judith Butler
button 3. Gender na poziomie ONZ
button a. Postępująca utrata autorytetu ONZ
button Z Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka. Tabela
button b. Nadzieje pokładane w ONZ po 1989 r.
button Etyka chrześcijańska a postmodernistyczna. Tabela
button Nie upoważnione grupy – rządzące rządami. Tabela
button c. Cel strategiczny: redukcja ludności świata
button Przewrotnie formułowana terminologia na działania ‘anti-life’
button Konferencja Pekinie 1995 r.: Sofistyczna terminologia. Tabela
button d. Pekin 1995 a kwestia kobiet
button Ulotka-protest obrońców rodziny: Pekin 1995. Tabela
button Przykładowe reinterpetacje Podstawowych Praw Człowieka. Tabela
button C. POSTĘPUJĄCY TOTALITARYZM ‘GENDERYZMU’
button 1. Jogjakarta 2006 r.
button a. Cele spotkania ekspertów: Jogjakarta 2006 r.
button Orientacja seksualna. Tabela
button Tożsamość seksualna. Tabela
button b. Wszechseksualizm po linii LGBTI
button Przykładowo: Prawo człowieka do korzystania z praw człowieka .... Tabela
button Wolność w uznaniu tożsamości seksualenj. Tabela
button Samodzielne określanie tożsamości seksualnej. Tabela
button c. ‘Małżeństwa homoseksualne’ – adopcja – przywileje
button Małżeństwo wg Deklaracji Praw Człowieka 1948 r. Tabela
button Przywileje rodziny dla małżeństw jednopłciowych. Tabela
button Prawa dla aktywności LGBTI. Tabela
button Ocena z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Tabela
button 2. Metody wprowadzania w błąd
button a. Fałszowanie legitymizacji – Manipulacje słowne
button Państwa powinny...(P27A-D) Tabela
button Stosowane slogany: Cornides, krytyka. Tabela
button b. Stosowane metody działania
button Metody nacisku na korzyść LGBTI. Tabela
button Nieograniczane manifestacje LGBTI. Tabela
button c. Środki represyjne wobec opornych
button Ograniczenia wolności umów na korzyść LGBTI. Tabela
button Zburzenie wolności myśli-wypowiedzi. Cornides. Tabela
button Sugestie walki z Przewodnika Aktywistów. Tabela
button 3. Pochód „Gender” w Unii Europejskiej
button a. UE stopniowo do usług „Gender”
button b. Przykładowa działalność niektórych agentur UE
button Plany EIGE: instytutu ds. Równości. Tabela
button c. Parlament Europejski – Rada Europy – świat
button Definicja ‘przestępstwa nienawiści’. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: c...     p6_3c.htm
button D. WSZECHOBECNA DYKTATURA „GENDER”
button 1. Ustawianie polityki pod „gender’
button a. Wdrażanie ideologii gender
button Pakt Genderowy. Tabela
button Polityczne wdrażanie ideologii gender. Tabela
button b. Manifest genderowy – Niemiecka Rada Etyki – ‘Płeć Trzecia’
button Cel Manifestu Genderowego. Tabela
button c. Niemiecka Rada Etyki – ‘Płeć Trzecia’
button Stanowisko Niemieckiej Rady Etyki. Tabela
button Z Umowy SPD i Zielonych 2010. Tabela
button 2. Genderyzacja świata nauki
button a. Nauka pod pręgierzem ‘gender’
button Przykład szantażowanego profesora z München. Tabela
button Hasło genderowców. Tabela
button b. Gender w sądownictwie
button c. Genderyzacja edukacji dzieci i młodzieży
button Cel Dnia Dziewczyny-Chłopca. Tabela
button Zalecenia LGBTI dla przedszkoli. Tabela
button d. Polityka pod ‘gender mainstreaming’
button Żądanie akceptacji wielo-płciowości. Tabela
button E. SPOŁECZEŃSTWO WEDŁUG „GENDER”
button 1. Gwałt zadawany słownictwu
button a. Manipulacja terminologią
button Cztery sposoby manipulacji słownej. Tabela
button b. Ideologizacja pojęć kluczowych: wartość, wolność, tolerancja itd
button 2. Miejsce pornografii w ideologii ‘gender’
button a. Zalew pornografii po 1973 r.
button b. Zniewolenie nałogiem
button Christa Meves: Uzależnienie od porno. Tabela
button Christa Meves. Nałóg porno. Tabela
button Mechaniizm uzależnienia. Tabela
button Wskaźniki uzależnienia nałogowego. Tabela
button c. Destrukcyjne skutki pornografii
button Destruktywne skutki feminizmu: wzajemna utrata siebie mężczyzny i kobiety. Tabela
button Porno a pedofilia. Tabela
button F. GENDER DOCELOWO: HETERO-, HOMO- BI-, TRANSSEKUALIZM
button 1. Ruch gejowski1. Ruch gejowski
button a. Homoseksualizm
button Fałsz naukowy o determinacji homoseksualizmu: Socarides. Tabela
button b. Nieproporcjonalnie zawyżane dane statystyczne
button Badania nad homoseksualizmem prowadzone w Danii 2006. Tabela
button c. Konsekwencje fizyczne i psychiczne życia gejów-lesbijek
button Źródła pojawiających się skłonności homoseksualnych
button Badania Marii Tomeo – 2001 r. Tabela
button Manipulacja danymi o pedofili: w Kościele a innni pedofile. Tabela
button d. Dalsze forsowanie LGBTI
button Wyznane Michael Gatze. Tabela
button Właściwe intencje LGBTI. Tabela
button 2. Walka wymierzona przeciw małżeństwu
button a. ‘Małżeństwo’ jednopłciowe
button Państwa a partnerstwa homoseksualne. Tabela
button Jan Paweł II: Wolność musi zatrzymać się przed dobrem-złem. VSp 35
button Niezastąpiona funkcja małżeństwa-rodziny. Tabela
button b. Homo-małżeństwo jako ‘Prawo Człowieka’ ...
button Wypaczanie pojęcia ‘praw człowieka’. Cornides. Tabela
button Małżeństwo mężczyzny-kobiety według Deklaracji ONZ 1948. Tabela
button Małżeństwie według Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 1950. Tabela
button Małżeństwo według UE 2009 r. Tabela
button UE uzasadnia pominięcie wzmianki o mężczyźnie-kobiecie. Tabela
button c. Postępujące uprzywilejowania homo-związków
button 1) Ustawy anty-dyskryminacyjne
button 2) Postępująca transformacja prawa małżeńskiego
button 3) Pytanie o istotną podstawę eliminowania rodziny
button 4) Wnioski
button 5) Prawo do adopcji
button 3. Jeszcze raz: metody stosowane przez ‘LGBTI’
button a. Wrażenie powszechnej konieczności
button Zalecenie stwarzania konieczności. Dokument. Tabela
button b. Terror homofobii
button c. Prawa gejów jako Prawa Człowieka
button Cel ruchu LGBTI: zmiana idei rodziny. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: d...     p6_3d.htm
button G. SEKS-EDUKACJA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
button 1. Państwo a dzieci
button a. Prawo do wychowania
button Wprowadzana edukacja seksualna. Tabela
button Prawo rodziców do wychowania: Konwencja. Tabela
button b. Narzucona seks-edukacja
button c. Instytucjonalne narzędzia seks-edukacji
button 1) Federalna Centrala Edukacji
button 2) Instytut Pedagogiki Seksualnej
button 3) Pro Familia
button 4) Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa
button Raport IPPF z 2010 r. Tabela
button Seksualizacja młodzieży według IPPF’u. Tabela
button Wytyczne seksulne IPPF’u dla nastolatków.Tabela
button 5) Radykalne mniejszości a władza polityczna
button d. Niektórzy poszczególni promotorzy
button Z informatora dla rodziców. Tabela
button Porady dla rodziców sugerowane przez Ina-Maria Philipps. Tabela
button Reakcja Iny-Marii Phillips na protesty rodziców. Tabela
button Karlheinz Valtl: przykład manipulacji słownictwem. Tabela
button 2. Wprowadzanie treści seksualnych
button a. Abecadło ciała – Leksykon
button b. Film i podręcznik „Sex, we can?!”
button c. „Różnorodność: Gdzie da się jeszcze ...?”
button Zalecenia pod kątem ‘queer’. Tabela
button Wskazania w przypadku blokowania swobody. Tabela
button Podręcznik wszelkich perwersji ... Tabela
button d. ‘Lesbijskie i gejowskie style życia’
button Wskazówki interdyscyplinarne o życiu lesbijek-gejów. Tabela
button 3. Standardy seks-edukacji WHO i BZgA
button a. Wytyczne BZgA (za WHO)
button Konkretne wytyczne seksedukacji wg BZgA. Tabela
button Przeciwdziałanie stereotypom płciowym – wg BZgA. Tabela
button Odebranie praw rodziców w kwestii seks-edukacj. Tabela
button A jednak prawo rodziców: Baden-Wirtemberg. Tabela
button b. Przewrotne metody manipulacji stosowane do seksualizacji dzieci
button 4. Następstwa seksualizacji młodzieży
button a. Ciąże-aborcje-zakłócenia cyklu
button b. Choroby weneryczne
button Rak języka i migdałek: nagroda seksu oralnego. Tabela
button c. Depresje – samobójstwo – więzi
button d. Łańcuch sprzeczności u ideologów seksu
button Sprzeczności rewolucjonistów seksualnych. Tabela
button Najgłębsze zamierzenia globalistów. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: e...     p6_3e.htm.htm
button H. „CÓŻ BOWIEM ZA KORZYŚĆ ODNIESIE CZŁOWIEK ... ”? (Mt 16,26)
button 1. Realistyczny obraz ‘LGBTIQ’
button a. Początki ruchu
button b. Właściwy cel ruchu
button c. Skłonność a czyn homoseksualny
button d. Totalitaryzm żądań
button e. Samozagłada na wesoło
button 2. Albo ‘gender’ albo Bóg
button a. Likwidacja chrześcijaństwa
button b. Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’
button Uniwersytet Sydney: wielość ‘tożsamości sexualnych’
button c. Absurdy walki ze stereotypami
button d. Eliminowanie Boga
button Bogu być nie wolno. Tabela
button e. A – „ON” ... po prostu „JEST” ...!
button 3. Korzenie człowieczeństwa
button a. Szukanie prawdy
button b. Podmiotowość ludzkiej osoby
button Podmiotowość człowieka: Jan Paweł II, KUL
button Komplementarność mężczyzny-kobiety
button KUL: służba prawdzie i podmiotowości-wolności
button KUL: człowiek a samoświadomość
button KUL: nie-poddany materii, przyjmujący normę etyczną
button c. Wezwanie do rozwoju w miłości-życiu
button Człowiek stworzony-wezwany
button d. Jeszcze raz: wyposażenie osoby
button 1. Człowiek: ciało-duch
button J 5,25: sąd zróżnicowany. Tekst
button 2. Uzdolnienia ducha: osoby
button Sumienie. Posluszeństwo normie moralnej
button Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16
button Ponowne krzyżowanie: Hbr 6,4nn
button Zgorszenie Małych: tekst Mt 18,6
button Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16
button 4. Prawda – wiara – perspektywa definitywna
button a. Nauka-Prawda-Rozum-Wiara
button Odpowiedzialność Chrystusa za Prawdę. RH 19
button Wiara-rozum. RH 19
button Wierność względem Magisterium. RH 19
button Nauki ścisłe-humanistyczne. RH 19
button b. Zmieść z widowni chrześcijaństwo
button c. Ryzykowne podejmowanie omawianego tematu
Część VI, Rozdz. 3: f...     p6_3f.htm.htm
button 5. Naukowy charakter ‘gender’
button a. „Służba prawdzie z miłości do prawdy ...”
button 1) Prze-interpretowanie tekstów prawnych
button 2) Organy kontroli-sankcji
button 3) Wytyczne dla ’języka płciowo prawiedliwego’
button ’Język płciowo sprawiedliwy’. Tabela
button b. Maskowanie właściwych zamierzeń
button c. ‘LGBTIQ’ a medycyna
button 1) Tożsamość natury mężczyzny czy kobiety
button 2) Autoagresja, myśli samobójcze
button Skutki zaszczepianych wątpliwości co do tożsmości
button Przysięga Hipokratesa. Tabela
button 3) Beauvoir: ”Nikt nie rodzi się kobietą...”
button Grodzka: Tożsamość w oparciu o genitalia to patologia. Tabela
button 4) Wywiad z dr Półtawską
button Dr Wanda Półtawska o gender. Tabela
button Wywiad z prof. Lew-Starowiczem
button Z wywiadu z prof. Starowiczem
button d. Mózg mężczyzny a kobiety
button 1) Problem zróżniocowanej budowy mózgu
button Problem zróżnicowań mózgi mężczyzny-kobiety
button 2) Anne Moir-David Jessel: Płeć mózgu. Książka
button 3) Oświadczenie Katolickich Kobiet Polski 2014
button Oświadczenie Katolickich kobiet Polski. Tekst
button e. Film Harald Eia: Norwegia o ‘równości płci’
button 1) Gabriele Kuby. Film Haralda Eia
button Wywiad Haralda Eia. Tabela
button 2) Film Haralda Eia o Gender Studies
button Link do filmu Haralda Eia o Gender Studies. Tabela
button 3) Soren Sulfur: Film Haralda Eia
button Omówienie filmu Haralda Eia. Tabela
button I. ‘GENDER’ I ‘LGBTIQ’ W POLSCE
button 1. Polska pod wzrastającą presją Zachodu
button a. Naród z tradycją – a Władza
button 1) Polska na styku kultur
button 2) Naród a poczynania Władz
button b. Bezpośrednie uwarunkowania Władz
button 1) Polska wyzwolona z Bloku Wschodniego
button 2) Zniweczyć sprzeciw Polski
button c. Rząd a Naród
button 1) Otwarcie się Rządu na program ‘gender’
button Rządowa akceptacja ‘gender’. Tabela
button 2) Obawa p. Premiera o stanowisko Trybunału
button Premier a Trybunał Konstytucyjny. Tabela
button 3) Ciche otwarcie podwoi na ‘gender’
button 2. Garść dokumentów wiodących
button a. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
button Nakaz opiniowania każdego podania pod kątem ‘gender’
button b. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady...
button c. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
button d. Standardy edukacji seksualnej w Europie
button WHO: edukacja seksualna Europy. Tabela
button e. Równościowe przedszkole
button f. Szkoła Milczenia
button 3. ‘Gender’ w Polsce: promocja – i sprzeciw
button a. Systematycznie – ale ‘drogą ewolucji’
button b. Słownictwo ‘gender’
button Oficjalne wyjaśnienia słownictwa. Tabela
button Źródła do Słowników-haseł
button Słownik pojęć równościowych. Tabela
button Gender: płeć biologiczna i kulturowa. Tabela
button Queer theory. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: g...     p6_3g.htm.htm
button 4. Przyjęta taktyka ‘gender’
button a. Taktyka zakłamania
button 1) Wprowadzanie Narodu w błąd
button 2) ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości
button ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika. Tekst-tabela
button b. Analiza zakłamań ‘Oświadczenia’
button 1) ‘Oświadczenia’ a inne oficjalne dokumenty
button 2) Tożsamość ‘gender’ a ‘polityka równościowa’
button 3) Zasada „gender mainstreaming”
button Żaden projekt wolny od genderyzmu. Tabela
button 4) Totalitarny charakter „gender mainstreaming”
button „Nie wszyscy muszą podzielać przekonanie„. Tabela
button Tabela Rządowa: Zasada równości szans
button 5) Docelowe zamierzenie programu
button Uwolnienie wszelkich ‘queer’. Tabela
button c. ‘Genderyzm’ przechodzący w ‘queer’
button 1) Różnorodność genderowa – a zyski?
button Uwaga. Powaga interpretacji dra Macieja Dudy: UE,RP, Ministerstwo Edukacji
button 2) ‘Polityka równościowa’ – a ‘teoria queer = LGBTIQ’
button 3) Rządowe zaprzeczenia – a rzeczywisty ‘kurs queer’
button d. ‘Równość’ – a ‘teoria queer’
button 1) Konfrontacja Pełnomocnik Rządu a ‘genderyzm’
button Nauka opisuje, nie krytykuje
button 2) Rządowe okłamywanie narodu w żywe oczy
button Uwaga. Rząd zamówił 30 filmów o ‘gender’ ...
button 5. Organizacje ‘za’ i ‘przeciw’ ideologii ‘gender’
button a. Organizacje popierające ideologię ‘gender’
button 1) Porozumienie z 2009 r.: ‘Seks-edukacja dzieci’
button Porozumienie o seksedukacji w Polsce, 2009. Tabela
button Organizacje które podpisały Porozumienie 2009
button Osoby indywidualne promujące ‘gender’
button UWAGA. Podpisani a finanse i dyplomy do deprawacji
button 2) Polskie organizacje promujące ‘gender’
button b. Organizacje przeciwstawiające się ideologii ‘gender’
button 1) „Dla Rodziny – Koalicja OBYWATELSKA”
button 2) Stowarzyszenia zrzeszone w „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”
button 3) Inne Stowarzyszenia oraz strony internetowe
button 3a) Stop Aborji – Fundacja PRO
button 6. Jeszcze raz – w głębokim zatroskaniu o dzieci, młodzieży, rodziny
button Uwaga. Drastyczne zdjęcia...
button a. ‘Gender’ w Przedszkolu
button Jeszcze raz: dzieci Przedszkolne
button Poznawanie części ciała ...
button Nauczyciel-pedofil
button Konstytucja RP: prawa rodziców
button Gabriele Kuby: zniszczyć rodzinę, normy, wstydliwość. Tabela
button Sekretarz Generalny ONZ: religia musi ustąpić przed LGBTIQ
button b. ‘Program równościowy’ dla młodzieży szkolnej
button 1) Seksedukacja w szkole
button Wszechwładza genderowców. Tabela
button Wszechwładza genderowców – c.d.1. Tabela
button Wszechwładza genderowócw – c.d.2. Tabela
button 2) Zaprogramowana deprawacja dzieci i młodzieży
button Konferencja w PAN o seksedukacji WHO. Tabela
button Konferencja w PAN o seksedukacji WHO, c.d. 1. Tabela
button Po przeczytaniu tej Konferencji. Tabele
button Po przeczytaniu tej Konferencji. c.d. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: h...     p6_3h.htm.htm
button J. KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ
button 1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji
button a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół
button b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’
button c. Atak na rodzinę
button d. ‘Genderyzm’ a dzieci
button e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja
button f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia
button 2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi
button a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od Tysiąca Lat
button 1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię
button Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-1
button „Ten stary DĄB ... korzeń jego jest Chrystus”. Tekst-2
button Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3
button 2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności
button Tylko pod tym Znakiem .... Tabela
button Cuius regio, eius et religio – a Polska
button b. Zobowiązujący charakter Milejnijnego Oddania
button 1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata
button „... za wolność Kościoła w świecie i w Polsce
button 2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania Przykazań
button 3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce
button 3. Polska wobec terroru ‘gender’
button a. Wolność – w którym kierunku ?
button 1) Ateizm – antyteizm
button Deizm: Bóg TAK, ale wara Mu od ingerencji w życie człowieka. Tabela
button 2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’
button b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”
button 1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura
button Sumienie: tekst DeV 43
button 2) Parodia Pierwszego Przykazania
button 3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej
button 4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE
Część VI, Rozdz. 3: i...     p6_3i.htm.htm
button 4. W obliczu frontalnego ataku na tożsamość „TEJ Ziemi”
button a. Po czyjej stanę stronie?
button 1) Za świętym Polikarpem ...
button Ty moja Ojczyzno! Tabela
button 2) Czy da się przechytrzyć ... Boga?
button b. ‘NIE’ Rządu – czy ‘TAK’ Narodu
button 1) Nieśmiertelność poza wolną wolą, wieczność szczęśliwa: uwarunkowana
button Na ukaranie wieczność – teraz Miłosierdzia czas
button Zachowanie przykazań – warunek życia wiecznego. Tabela
button 2) Złamać morale Ludu „TEJ Ziemi” haczykiem bożka- ‘Seksu’
button 3) Wzrastająca nieufność do sprawujących Władzę
button UWAGA. Atak na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana
button 5. Naród zmuszony wyrazić sprawującym Władzę swoje ‘Non possumus’
button a. Czy jesteś – i chcesz pozostać ‘TEJ Ziemi’ Córą – Synem?
button 1) Gdy Władza działa przeciw Bogu i przeciw Tradycji
button 2) Zobowiązania Polski: rok 966 – 1979 – Polska aktualna
button Jan Paweł II, Homilia Pożegnalna 10.VI.1979. Tabela
button 3) ‘TA Ziemia’ – a moja z nią więź
button Racja siły – siła racji. EV 19. Tabela
button Wdięczność za życie, zobowiązanie Milenijne, modlitwa. Tabela
button 4) Trzy mobilizujące, radośnie zobowiązujące tytuły
button Być Polakiem pod tym Znakiem-Krzyżem ... Tabela
button b. Kto po stronie „Tylko pod tym Znakiem ...”
button 1) Niewiara wielu w ‘ZŁO’ ‘genderyzmu’
button 2) Odwieczna metoda ‘ZŁEGO’: kłamstwo-mord
button 3) Postawa Syna i Córy „TEJ Ziemi”
button ‘Tylko pod tym Krzyżem... ’. Tabela
button ‘Na to zgodzić się nie możemy’. Tabela
button c. Syn i Córa ‘TEJ Ziemi’ ‘Poloniae Fidelis’ a ‘gender’
button 1) Osoby nie identyfikujące się z Polską Chrystusową i Maryjną – a etyka
button ‘Tylko pod tym Krzyżem ...’
button Normy etyczne niezależne od czasu ich sformułowania. VSp 112
button Nie zbiór tez, ale poznanie Chrystusa. VSp 88
button Dyscyplina partyjna a poczytalność
button Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16
button Warunki rozgrzeszenia w przypadku głosowań, udziału w akcjach...
button Polska: Wierna – Honor – Krzyż Chrystusa. Tabela
button 2) Jeszcze raz: Rząd Polski – naukowość – walka z przemocą
button Strategia Polskiego Rządu
button Gender: ideologia, nie nauka. Prawa kobiet jako atrapa
button 3) Z wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
button Charakterystyka ‘gender’ (2013 r.). Tabela: tekst
button Linki z naszej strony o stworzeniu, przymiotach człowieka
button Dokumenty Jana Pawła II i Kongregacji, Rad Papieskich
Część VI, Rozdz. 3: j...     p6_3j.htm.htm
button K. ‘GENDER’ W KONFRONTACJI ZE SŁOWEM BOŻYM I MAGISTERIUM
button 1. ‘Gender’ a SŁOWO-BOŻE
button a. Obszary stworzenia zawładnięte przez ‘gender’
button 1) Walka ‘gender’ przeciw Bogu Stworzycielowi
button 2) Eliminacja Bożych Przykazań
button 3) Eliminacja ... Chrystusa i chrześcijaństwa
button b. Stworzeni do wzajemnej komplementarności w komunii życia- miłości
button 1) Bóg nadal: Stworzyciel – i Odkupiciel ... człowieka-mężczyzny, człowieka-kobiety
button 2) Mężczyzna-kobieta w nauczaniu Jana Pawła II
button Jan Paweł II: odmienność i oryginalność osobowa. MuD 10
button c. Oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem
button 1) Bóg zawsze pierwszy szukający kontaktu Miłości ...
button 2) Samo-stanowienie: dar funkcjonalny
button 3) Partner Absolutu – Podmiot Przymierza
button 2. Słowo Boże o odpowiedzialności za uczynki
button a. Zły w ataku na najwyższe ‘piętro’ człowieka-osoby
button 1) W przygotowaniu warunków pojednania z Bogiem
button 2) Już w raju: atak na poziom samo-świadomości
button b. Przyjmowanie lub odrzucanie Słowa Bożego
button 1) Odkupieńcza Miłość Trójjedynego
button 2) Nieprzemijalność Słowa Bożego
button 3) ‘Zgorszyć’ dziecko: wdrażać w odejście od Boga
button 4) Bez opamiętania w grzechach
button 5) Gotowość złożenia najwyższej ofiary
button 6) Sąd przed Trybunałem Chrystusa
button 7) Ciało i Krew Chrystusa: warunek życia wiecznego
button 8) Śmierć jako przychodzący Odkupiciel
button 3. Z wypowiedzi Magisterium Kościoła
button a. Magisterium – Chrystus Nauczający
button 1) Z mandatu Jezusa Chrystusa
button 2) Jan Paweł II – ‘Familiaris Consortio’
button Familiaris Consortio 33. Tekst
button 3) Jan Paweł II – ‘Veritatis Splendor’
button b. Prawo Boże a prawo stanowione
button 1) Z pobytu w Polsce w 2014 r. kard. Gerharda Müllera
button 2) Z wystąpienia Kardynała Müllera w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
button Z przemówienia Kard.Müllera: Prawo Boże – Prawo stanowione
button c. Wolność a odpowiedzialność
button 1) Z nauczania Jana Pawła II: VSp 35
button Tekst VSp 35
button 2) Inny fragment z nauczania Jana Pawła II. RP 16
button d. Ład odniesień płciowych
button 1) Wewnętrzny ład aktu współżycia: każdy akt otwarty na Życie
button 2) Odrzucenie wszelkich praktyk przeciw-rodzicielskich
button 3) Środki lecznicze a życie Poczętego
button e. Normy pozytywne a negatywne
button 1) Normy moralne pozytywne a negatywne – ‘Veritatis Splendor’
button 2) Normy negatywne a prawo stanowione
button 3) Czyny ‘wewnętrznie złe’
button 4) Czyny ‘wewnętrznie złe’ a ‘grzechy usprawiedliwione’?
button 5) Normy moralne negatywne obowiązujące bez wyjątku wszystkich
button f. Wybór Boga czy Jego odrzucenie
button 1) Wyrzuty sumienia: zachęta do prośby o przebaczenie
button 2) Gotowość na męczeństwo w obronie Bożego Prawa
button 4. ‘Gender’ a niełatwe szanse pojednania z Bogiem
button a. Pojednanie a uczestnictwo w wykładach o ‘gender’
button 1) Tajemnica pojednania i Eucharystia
button 2) ‘Gender’ a stosowane przez jego aktywistów etycznie niegodne metody
button 3) Bóg Miłosierdzia a warunki ważnej spowiedzi świętej
button 4) Uczestnictwo w wykładach o ‘gender’
button b. Aktywne wykładanie ideologii ‘gender’
button 1) Aktywne propagowanie ‘gender’
button 2) Założenia wstępne warunkujące wykładanie ‘gender’
button c. Boża odpowiedź na ‘NIE’ – ‘gender’
button 1) SŁOWO BOŻE które nie przemija
button 2) ‘Gender’ jako ‘NIE’ wobec pierwszego przykazania
button Oświadczenie RP: priorytet prawa stanowionego. Tabela
button 3) Pojednanie – w warunkach ... wyrzeczenia się Boga?
button 4) Konieczność ponownego wyznania wiary
button d. Praktykowanie ‘LGBTIQ’ i ‘queer mainstreaming’
button 1) Praktykowanie ‘gender’
button 2) Wyznanie wiary i wyrzeczenie się nałogu
button Katechizm Kościoła Katolickiego: nr 2357-9: homoseksualizm. Tabela
button 3) Dalsze przypomnienia warunkujące pojednanie z Bogiem
button 4) Jeszcze raz: Jan Paweł II a sumienie
button e. Wdrażanie drugich w praktyki ‘LBGTIQ’
button 1) Aktywne przekazywanie ‘LBGTIQ’
button 2) Okoliczność wdrażania innych w praktyki ‘gender’
button 3) Zgorszenie zwłaszcza dzieci: uczyć jak odejść od Boga
button W ST: uwieść do apostazji od Jahwéh: Dt 13. Text-Tabela
button Jezus o zgorszeniu: wdrażaniu w grzech. Mt 18,4-7. Tabela
Część VI, Rozdz. 3: k...     p6_3k.htm.htm
button 5. Trybunał Miłosierdzia – a sytuacja ‘gender’
button a. Ogólne warunki ważnej spowiedzi świętej w przypadku ‘gender”
button 1) Warunek wstępny: wyznanie wiary
button 2) Pozostałe warunki ważnej, integralnej spowiedzi świętej
button „Którym odpuścicie grzechy ...” (J 20,23). Tabela
button b. Boży i ludzki ład aktu współżycia
button 1) Wewnętrzny ład aktu współżycia
button Każdy akt małżeński otwarty na Życie. HV 11. Tabela
button 2) Wykluczony seks pozamałżeński oraz wynaturzenia
button Wobec norm negatywnych wszyscy absolutnie równi. VSp 96. Tabela
button c. Warunek ilości popełnionych grzechów oraz ich ważnych okoliczności
button 1) Wyznanie ‘ilości’ popełnionych grzechów
button 2) Wyznanie ważnych okoliczności
button d. Wdrażanie dzieci i młodzieży w ‘gender’
button 1) Ciężar gatunkowy wdrażania dzieci w odstępstwo od Boga
button 2) Wtłaczanie niepewności co do biologicznej identyczności płciowej
button 3) Wdrażanie w masturbację i stosowanie środków przeciw-rodzicielskich
button 4) W przypadku nawrócenia
button Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16
button I. „GENDER” – NA „TEJ ZIEMI” ?
button 1. „Gender” nie może zwyciężyć
button Jesus Chrystus, wczoraj i dziś. Hbr 13,8. Tabela
button Niebo i ziemia przeminą. Mt 24,35. Tabela
button a. Stop dla państwowej edukacji seksualnej
button 1) Deregulacja seksualności: upadek kultury
button 2) Niszczenie rodziny
button 3) Utrata dzieciństwa-niewinności
button 4) Podważanie powagi rodziców
button 5) Sprzeczność z rozwojem hormonalnym
button 6) Masturbacja: narcyzm seksualny
button 7) Dezorientacja tożsamości płciowej
button 8) Wspieranie wyboru płci w wieku dojrzewania
button 9) Konieczność ostrzegania przed homoseksualizmem
button 10) Rozpad rodziny jako normalność?
button 11) Niszczenie rodziny - koszty państwa
button 12) Kryzys demograficzny
button b. Sprzeczności programowej seksualizacji
button Sprzeczności edukacji będącej contr-edukacją. Tabela
button c. Komu zależy na zniszczeniu dzieci i społeczeństwa
button Pytania: Komu zależy na seksedukacji? Kto stoi za tym? Tabela
button 2. Narodzie Ukochany ! Do Krzyża, do Maryi – wróć !
button a. Kolejna próba dziejowa
button 1) Pochód homoseksualistów i lesbijek, obecnie dyktatury ‘gender’
button 2) W wierności tradycji Chrystusowej – w poszanowaniu dla obcych
button 3) Ostatnie dziesięciolecia dziejów „TEJ Ziemi” i nowa próba: ‘gender’
button b. Czyżby z ‘TEJ Ziemi’ naraz wyprosić Chrystusa i Maryję?
button 1) Ponownie w obliczu próby
button 2) Rząd – a Naród
button 3) „Non possumus ndash; Na to pójść nie możemy” – Ty nihilistyczna ateizacjo!
button Św. Polikarp: 86 lat Mu służę .... Tabela
button ‘Gender’ nie dla nas! Tabela
button Nie eksperymentować na dzieciach. Tabela
button c. Zobowiązania Ludu ‘TEJ Ziemi’
button 1) „Tylko pod tym Znakiem ...!”!
button ‘Tylko pod tym Znakiem ...’. Tabela
button 2) Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi
button Codzienne oddanie w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi. Tabela
button 3) „Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy
button „Proszę abyście nie podcinali tych korzeni...”. Tabela
button 4) „Semper fidelis ...”
button „Polonia semper fidelis”. Tabela
button PODSUMOWANIE
button 1) Jeszcze raz: zobowiązujące słowa
button Jeszcze raz: podstawowe hasła-charakterystyki Polski
button 2) Jeszcze raz: Milenijne Oddanie
button Akt Milenijnego Oddania Polski w Niewolę Miłości Maryi. Pełny tekst
button 3) Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził krzywdy
button Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził mi żadnej krzywdy
button Których bogiem -brzuch. Flp 3,18n
button 4) Zostań z nami: Chryste, Maryjo
button Dwaj uczniowie z Emaus: ponowne zaproszenie Chrystusa i Maryi. Tabela
button 5) Modlitwa za wrogów Chrystusa i Maryi
button Modlitwa o nawrócenie niewierzących. Tabela
button 6) Presji anty-teizacji nie ulegniemy
button 7) Z listu otwartego ex-geja do papieża Franciszka
button List otwarty ex-geja do papieża Franciszka. Tabela
button 8) W jedności siła
button Apel Jasnogórski. Tabela
button DODATEK MODLITEWNY
button 1) Koronka egzorcyzmu. Tabela
button 2-3) Zawierzenie Miłosierdziu, Modlitwpa Przebaczenia
button 4) Modlitwa za Ojczyznę (ks.Piotr Skarga)

Powrót: SPIS TREŚCI