Część IV, Rozdz. 1: A     p4_1a.htm
button  Część Czwarta. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA!
Rozmiar: 58 bajtów„ŻYJ ! ROŚNIJ ... !” (Ez 16, 6n).
Rozmiar: 58 bajtów„Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...”
button U progu części czwartej
button Rozdz. 1. I JA I TY: PARTNER ABSOLUTU – PODMIOT PRZYMIERZA.
Rozmiar: 58 bajtów‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
button A. BÓG-MIŁOŚĆ: ON PAN LUDZKIEJ OSOBY
button 1. Pan i Źródło Życia-Miłości
button Skąd życie osoby
button Miłujące dłonie Boga
button Stwarza bo miłuje
button Brak wpływu na podstawowe fakty istnienia
button 2. Człowiek – osoba
button Rozum a prawda i zobowiązanie
button R4-1a: Trzy komponenty czowieka-osoby
button 3. Człowiek: ciało-duch naraz
button Duch stanowiący o wielkości człowieka
button Dusza ludzka stwarzana przez Boga
button Odpowiedzialny król kosmosu
button Wolna wola: jej sens
button Jedność ciała-ducha
button Jezus o ciele-duchu
button 4. „Obraz Boga” udzielającego siebie jako Dar
button Opis biblijny (Rdz 1,27)
button Antropomorfizm: opis Rdz 2,7
button Boże zaangażowanie w stworzenie człowieka
button Obraz Boga: wywyższenie-poniżenie
button 5. „Obraz Boży” poprzez udział w Życiu-Miłości Boga-Osoby
button Świadoma odpowiedź na Życie-Miłość
button Obdarowanie bo zaistniał człowiek
button Znaleźć siebie poprzez Dar
Część IV, Rozdz. 1: B...     p4_1b.htm
button B. BOŻE ZAPROSZENIE DO OBLUBIEŃCZEGO ZJEDNOCZENIA Z SOBĄ
button 1. Bóg jeden w Komunii Trzech Osób
button Miłość – Mówienie – Dar
button Bóg Mówiący
button Bóg objawia samego siebie
button Bóg-Trójca w wypowiedziach Nowego Testamentu
button Uwaga. Boży ‘motyw’ działań
button Bóg Trójcą dla człowieka
button Wspólnota a komunia osób
button Duch Święty – Osoba
button 2. Człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta na obraz Bożej Komunii
button Czemu człowiek zróżnicowany płciowy
button Obraz Boży przez komunię osób
button Tworzenie komunii osób
button Dar to więcej niż zjednoczenie w płci
button 3. Głębsze znaczenie oblubieńczego sensu ciała
button Dwa sposoby bytowania człowieczeństwa
button Czystość u podstaw oblubieńczego sensu ciała
button Boża wierność miłości wbrew upokorzeniom
button Samoposiadanie siebie – warunek darowania siebie
button Uwarunkowania godności człowieka
button Chcenie Boga – chcenie rodziców
Część IV, Rozdz. 1: ...B     p4_1c.htm
button 4. Oblubieńcza propozycja Boga
button Zamysł Oblubieńczego Przymierza z Człowiekiem
button Człowiecze dobrowolne ustosunkowanie do Zamysłu
button 5. Wymowa świadectw biblijnych
button a. Księga Pociech Jeremiasza (Jr 31,3)
button b. Wypowiedzi Księgi Izajasza
button Izajasz 49,15n
button Izajasz 54,4-8
button Izajasz 54,10
button c. Dzieje Przymierzy
button Przymierze pod Synaj: Wj 24,8
button Izraela jako własność: uwolnienie z Egiptu
button d. Przykazanie miłości z całego serca
button e. Boża ‘zazdrość’
button f. Wypowiedzi Ezechiela (Ez 16,3-8) i pozostałych Pism
button g. Bóg jako Zakochany (Iz 62,1-5)
button h. Z Pieśni nad Pieśniami
button i. Bóg-Oblubieniec z Ewangelii
button Jan Chrzciciel o Jezusie-Oblubieńcu
button Słowa Jezusa o zatroskanej miłości Boga
button Jezus przedstawia siebie jako Oblubieńca
button 6. Wzajemność w wierności przykazaniu
button Wyniesienie człowieka do Łaski (Rdz 2,8)
button Pierwsze przykazanie: wyraz MIŁOŚCI
button Poszanowanie człowieka w przykazaniach
button Przykazania drogą Życia

Powrót: SPIS TREŚCI