Część V, Rozdz. 2: A-B...     p5_2a.htm
button Rozdz. 2. NIE CHCĘ, BOŻE, ŻEBYŚ WE MNIE BYŁ!
Rozmiar: 58 bajtówBóg wobec grzechu swego Żywego ‘OBRAZU’
button Podsumowanie poprzedniego etapu
button A. „WYKARMIŁEM ICH! ONI WYSTĄPILI PRZECIW MNIE” (Iz 1,2)
button 1. „Niebo, niechaj cię ogarnie osłupienie ...” (Jr 2,12)
button 2. Kosmos w obliczu upadku Króla Stworzenia
button B. BÓG W PRÓBIE ... GRZECHU CZŁOWIEKA
button 1. Zdumienie ‘Natury’
button 2. Bóg do żywego urażony
button 3. Pierwsza ‘reakcja’ Trójjedynego na grzech
button 4. Zarzut o Nie-miłość i Nie-kompetencję
button Powody zmuszające do wyeliminowania Boga
button 5. Potraktowany jako NIE-istniejący
button 6. Pierwsze owoce człowieczego wyznaczania Dobra i Zła
Część V, Rozdz. 2: ...B-C-D-E     p5_2b.htm
button 7.Szatan w człowieczym upadku – a Trójjedyny
button C. ‘ZAROBEK’ BOŻEGO OBRAZU ‘ZA GRZECH’
button 1. Grzech śmiertelny-ciężki
button 2. Tragizm pierwszego – i każdego grzechu ciężkiego
button 3. Akt samobójczy: wybór na potępienie – wieczne
button 4. Wydźwięki społeczne popełnionego grzechu
button D. WYBRANE WYPOWIEDZI BIBLIJNE O GRZECHU
button 1. Z Księgi Jeremiasza
button 2. Z Księgi Izajasza
button 3. Z Kantyku Mojżesza Pwt 32
button E. PERSPEKTYWY ‘PRZEBŁAGANIA’ BOGA
button 1. Jeszcze raz: tragizm grzechu i słuszny Boży ‘gniew’
button 2. Bóg w podtrzymywaniu w istnieniu potępionych
button 3. Czy istnieje możliwość przebłagania Boga?

Powrót: SPIS TREŚCI