Część V, Rozdz. 5: A-B-C...     p5_5a.htm
button Rozdz. Piąty. BÓG CIERPIĄCY – ZASMUCONY – URADOWANY.
Rozmiar: 58 bajtówCzy można Boga ‘pocieszyć’ ?
button Wstępnie do zagadnienia
button A. GARŚĆ FAKTÓW BIBLIJNYCH
button 1. Teologia naukowa a wiara dziecięca w obliczu cierpienia Boga
button 2. Wyrywkowe wypowiedzi biblijne o Bożym życiu ‘uczuciowym’
button B. BÓG DOZNAJĄCY BÓLU I RADOŚCI
button 1. ‘Cierpienie’ – ‘radość’ Boga
button 2. Granice wyrażania się o Bożych ‘uczuciach’
button 3. Ponownie: wyrażania się o Bogu poprzez ‘analogię bytu’
button 4. Niewyrażalność Boga w ludzkiej wyrażalności
button 5. Ryzykowne a rzeczywiste określenia Bożych ‘uczuć’
button C. JESZCZE RAZ GARŚĆ FAKTÓW BIBLIJNYCH
button 1. Kain – Abel
button 2. Sodoma – Gomora
button 3. Jęki Hebrajczyków w Egipcie
button 4. Żałował że stworzył ludzi
button 5. Upadek Aniołów
Część V, Rozdz. 5: ...C-D-E...     p5_5b.htm
button 6. Zasmucanie Ducha Świętego ...
button D. ZDOLNOŚĆ CIERPIENIA U SYNA BOŻEGO
button 1. Trzy rodzaje działań Jezusa Chrystusa
button Zróżnicowania działań Chrystusa
button Działania czysto Boże
button Działania Bożo-Ludzkie
button Działania Ludzko-Boże
button 2. Więź działań z Osobą
button E. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY: NADAL CIERPIĄCY ?
button 1. Jezus po Zmartwychwstaniu
button 2. Jezus po Wniebowstąpieniu
button 3. Niecierpiętliwy – cierpiący w dziejach Kościoła
button Objawienia zanotowane w Listach Apostolskich
Część V, Rozdz. 5: ...E-F     p5_5c.htm
button Objawienia Jezusa Cierpiącego w ciągu wieków
button Stygmaty
button Wiek 13
button Wiek 14
button Wiek 15
button Wiek 16
button Wiek 17
button Wiek 18
button Wiek 19
button Wiek 20
button Św. O. Pio
button Św. S. Faustyna
button Sł. Boża Marta Robin i inni
button Św. S. Faustyna Kowalska
button Lanciano: Cud Eucharystii
button Cud Eucharystyczny w Sokółce
button Cud Eucharystyczny w Guadalajara w Meksyku
button 4. Objawienia Maryi cierpiącej
button F. JESZCZE RAZ: TRÓJJEDYNY A BOZE ‘CIERPIENIE-POCIESZENIE’ BOGA
button 1. Ponownie Trójjedyny jako żywa Miłość
button 2. Trójjedyny szczęśliwy – a wiecznie cierpiący

Powrót: SPIS TREŚCI