(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

(9 kB)

Objawienia Jezusa Cierpiącego w ciągu wieków

‘Niebo’ przypominało się Kościołowi raz po raz nie tylko w pierwszej fazie jego istnienia – w okresie gdy żyli i działali jeszcze Apostołowie, którzy zresztą ginęli jeden po drugim śmiercią męczeńską. Stwierdzamy niezmiennie, że nie ma okresu w dziejach Kościoła, w którym by nie zaznaczał swej żywotnej obecności czy to sam Jezus: Bóg-Człowiek, czy też Jego Niepokalana Matka Maryja, którą kochający Boży Syn wziął do Siebie do nieba „wraz z ciałem i duszą”, gdy tylko życie Jej dobiegło do końca, ale przedtem jeszcze – wisząc i umierając na drzewie krzyża, ustanowił Ją Matką dla swego umiłowanego Ucznia Jana, który w tej chwili uobecniał w Bożym widzeniu Odkupienia ... całą Rodzinę Ludzką. Maryja stała się Matką Kościoła, Matką wszystkich Jej braci i sióstr, sama wyniesiona do godności Królowej Świata i stałej Orędowniczki u Jej Boskiego Syna dla wszystkich, których Jezus odkupił za cenę swej krwi.

Mamy w tej chwili na myśli tzw. Objawienia ‘prywatne’, z których obfitością w ciągu dziejów Kościoła wciąż się spotykamy: zarówno w minionych stuleciach, jak i ze zdumiewającą obfitością owych objawień w minionym wieku 20 oraz już na dobre rozwijającym się wieku 21. Niemożliwe, by fakty te miały nie posiadać jakiejś szczególnej wymowy. „Czasy” zapewne zbliżają się systematycznie do swego kresu, choć trudno powiedzieć tu cokolwiek dokładnego. Bóg nie objawia siebie i swojego zamysłu względem Człowieka dla zaspokojenia głównie jego ‘ciekawości’. „Pełnia czasów” została osiągnięta w sposób Bogu wiadomy w chwili Wcielenia Syna Bożego:

„Gdy jednak nadeszła Pełnia Czasu,
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty...
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo ...” (Ga 4,4n).

Za niezbyt wiele lat – ok. 2028 r., minie 2000 lat od Odkupieńczej śmierci Syna Bożego na wzgórzu Golgota (= Kalwaria) pod Jeruzalem. Trudno o dokładniejszą dokumentację objawień ‘prywatnych’ czy to Jezusa, czy Maryi na przestrzeni całego pierwszego Tysiąclecia od Narodzenia i Zmartwychwstania Syna Bożego. Pismo było wtedy wciąż rzadkością. Były to wieki zwykle bardzo burzliwe: pełne wojen i wędrówek ludów, w ramach których m.in. skądinąd i tak rzadkie pomniki piśmiennictwa ulegały zniszczeniu. Dopiero z drugiego Tysiąclecia istnienia chrześcijaństwa zachowało się więcej świadectw m.in. o objawieniach Chrystusa i innych osób z Nieba.

Chcielibyśmy wymienić przynajmniej niektóre z nich, bardziej znane – z uwydatnieniem aspektu Chrystusa wciąż ‘na bieżąco’ w tajemniczy sposób cierpiącego przy całej swej niezdolności do cierpienia z chwilą gdy Jego Człowieczeństwo zostało Uwielbione przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.

Stygmaty

Wypada poświęcić szczególniejszą uwagę osobom obdarzonym łaską stygmatów, tzn. odbiciem na ich ciele znamion męki Odkupiciela. Osób takich ze stygmatami udokumentowanymi było na przestrzeni dziejów Kościoła paręset. Nie ulega zaś wątpliwości, że znacznie więcej było takich osób, których stygmatów nie dokumentowano, względnie które tę łaskę ukrywały, mimo iż nosiły znamiona Bożej męki na swym ciele.

Greckie wyrażenie ‘stigma’ oznacza: znamię, blizna, rana. Określenie to przyjęło się w teologii chrześcijańskiej. Dotyczy ono zjawiska stygmatów występujących nierzadko u mistyków i niektórych świętych. Mianowicie jakaś uprzywilejowana osoba zostaje obdarzona znamionami męki Chrystusa. U jednych dzieje się to w sposób mistyczny i jedynie duchowy, połączony jednak z doznawaniem bólów nierzadko przekraczających możliwości człowieka.
– Takim charyzmatem: cierpień wewnętrznych – obdarzona została np. lekarka-konwertytka z Bazylei, Adrienne v. Speyr (1902-1967). Bóg obdarzył ją darem uzdrawiania, przeżyć mistycznych, darem stygmatów, bilokacji. Była ona ponadto uzdolnioną pisarką: zostawiła po sobie przeszło 60 dzieł (zob. zwięźle m.in. EWIG 1 [2, 1991] 37).

Najczęściej jednak stygmaty, jakimi dana osoba zostaje obdarzona, ujawniały się na zewnątrz. Mogło to być np. w postaci krwawień ze skóry względnie krwawych pęcherzyków pojawiających się szczególnie na dłoniach i nogach, u wielu w okolicy serca, bądź z kolei na czole – jako wyraz współcierpienia z Chrystusem ukoronowanym cierniami. W innych wypadkach chodziło o rany na plecach, które przypominały okrutne biczowanie Pana Jezusa.

Znamię stygmatów może u niektórych osób obdarzonych tą łaską odnawiać się okresowo i zanikać. Najczęściej jednak pozostają one u danej osoby już aż do jej śmierci. Nie są to rany wywołane stanem zapalnym względnie ropieniem. Nie da się ich usunąć ani wpłynąć na ich modyfikację przy użyciu środków leczniczych. Rany te pozostają niewytłumaczalne dla medycyny.

U osób obdarzonych stygmatami występują też zwykle inne jeszcze nadprzyrodzone dary. Zdarza się, że żyją one bez przyjmowania pokarmów, w ogóle nie sypiają, są obdarowane darem jasnowidzenia, mówienia względnie rozumienia obcych języków, miewają wizje, dar bilokacji. Pomimo wszelkich kontrargumentów wytaczanych przeciw autentyczności wymienionych zjawisk, po latach obserwacji i wciąż wznawianych badań zmuszeni są nawet lekarze ateiści wyznać, że w danym wypadku wykluczone jest jakiekolwiek oszustwo, a samo zjawisko stygmatów jest z punktu widzenia medycznego niewytłumaczalne
(niniejszy przegląd jest zwięzłą prezentacją artykułu zaczerpniętego z: EWIG 1 [3, 1991] 11).

A oto niektóre tego rodzaju przypadki szczególnie z drugiego tysiąclecia dziejów Kościoła
(zwięzła dokumentacja przeglądowa – zob.: EWIG 4 [3-4 (1994) 10n]).

Wiek 13

Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) otrzymuje w czasie widzenia 14 września 1224 stygmaty. Franciszek, który odprawiał wtedy swój 40 dniowy post na górze Alverna, zobaczył przylatującego Serafina z nieba. Między jego skrzydłami widniał Jezus Ukrzyżowany. Z ran Ukrzyżowanego wychodziły promienie, które przeniknęły jego ciało i duszę. Ból przeszył go niby miecz, a dusza została rozpłomieniona miłością do Ukrzyżowanego. Od tej chwili nosił Franciszek na rękach, stopach oraz w swym boku znamiona ran Jezusowego Ukrzyżowania. Z owych ran wypływała niejednokrotnie żywa krew, przenikając niekiedy przez ubranie, jakie miał na sobie (zob.: Die Heiligen sind das lebendige Evangelium, EWIG 1 [6, 1991] 37).

(22 kB)
Agata W., siódme dziecko w tej rodzinie. Najstarsza - A., powiada: Najmłodsza w rodzinie, Agatka, ukradła nam wszystkim serca, choć bardzo jej nie chciałam, bo była już siódma, a ja już podchowałam sobie wcześniej urodzone bliźniaczki (Martę i Magdę). A mimo to i ja zakochałam się w niej bardzo!

Święty Franciszek z Asyżu jest pierwszym ze stygmatyków, których stygmaty są udokumentowane. Tym samym zapoczątkował on niezliczone zastępy innych mężczyzn i niewiast, którzy również zostali zaszczyceni tym upodobnieniem się do Chrystusa. Znanych jest znacznie ponad 400 stygmatyków na przestrzeni dalszych wieków dziejów Kościoła (zob.: Träger der Wundmale – Einst wie heute, EWIG 1 [3, 1991] 11). Mogliby oni wszyscy powtórzyć za św. Pawłem:

„Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości:
przecież ja na ciele swoim noszę blizny,
znamię przynależności do Jezusa
...” (Ga 6,17).

Z tego samego 13 wieku można by wskazać na szereg innych stygmatyków:
bł. Dodo z Haske pustelnik (otrzymuje stygmaty 30 marca 1231 r.),
św. Luitgardę z Tongres w Brabancji (stygmaty 16 czerwca 1246 r.),
błog. Helenę z Węgier (stygmaty 15 listopada 1270),
św. Małgorzatę z Węgier córkę króla Bela IV. w Węgrzech (stygmaty 18 stycznia 1270 r.),
błog. Konrada z Ascoli Piceno franciszkanina, misjonarza w Libii (stygmaty 19 kwietnia 1289),
św. Małgorzatę z Cortona pokutnicę – ciało jej zachowało się nieskażone (stygmaty 22 lutego 1297 r.),
św. Mechtyldę z Magdeburga (stygmaty 15 sierpnia 1293 r.) itd.

Wiek 14

Z wieku 14 można by wymienić następujących, bardziej znanych stygmatyków:
św. Gertrudę Większą, mistyczkę, czcicielkę Serca Jezusowego (stygmaty: 17 listopada 1302 r.),
błog. Anielę z Foligno, tercjarkę franciszkankę, mistyczkę (stygmaty 4 stycznia 1309 r.),
św. Rocha pielgrzyma, patrona chorych na zarazy (stygmaty 16 sierpnia 1327 r.),
błog. Klarę z Rimini franciszkankę (stygmaty: w r. 1346),
św. Katarzynę ze Sieny, która doprowadziła do powrotu Papieża z Avignonu (stygmaty: 29 kwietnia 1380 r.).

Wiek 15

W tym wieku wzbudził Bóg m.in. następujących stygmatyków:
błog. Dorotę z Mątew – Kwidzyn, matkę 9 dzieci (stygmaty: 25 czerwca 1394 r.),
błog. Julianę z Bolonii (stygmaty w r. 1435),
św. Franciszkę z Rzymu, która miewała widzenia Anioła Stróża, Maryi, Założycielki Zgromadzenia (stygmaty 9 marca 1440 r.),
św. Colettę Franciszkankę, która wskrzesiła 5 zmarłych do życia (stygmaty 6 marca 1447 r.),
św. Ritę z Cascia, wdowę, zakonnicę, stygmatyczkę ciernia (stygmaty 22 maja 1456 r.),
błog. Hugolina z Mantui (stygmaty: 1471 r.),
błog. Krystianę z Hamm w Westfalii (stygmaty 22 czerwca 1471 r.), itd.

Wiek 16

Oto szereg bardziej znanych stygmatyków tego wieku:
błog. Magdalena z Trino (stygmaty w 1503 r.),
św. Katarzyna z Genui: zamężna, pielęgniarka, mistyczka (stygmaty 15 września 1510 r.),
św. Jan Boży, pielęgniarz, założyciel Bonifratrów (stygmaty 8 marca 1555 r.),
błog. Jan Marinon kleryk (stygmaty w 1562 r.),
św. Teresa z Avila reformatorka Karmelu (stygmaty 15 października 1582 r.),
św. Katarzyna z Ricci (stygmaty 1 lutego 1589 r.),
św. Jan od Krzyża karmelita, pisarz, mistyk, doktor Kościoła (stygmaty 14 grudnia 1591 r.), itd.

Wiek 17

Z wieku 17 można by wymienić następującach bardziej znanych stygmatyków:
św. Alfons Rodriguez Jezuita, kupiec, portier (stygmaty 31 października 1617 r.),
św. Maria Magdalena de Pazzi karmelitanka, której ciało jest zachowane do dziś dnia (stygmaty 25 maja 1607 r.),
błog. Maria od Wcielenia z Paryża, matka 6 dzieci, potem karmelitanka (stygmaty 18 kwietnia 1618 r.),
św. Fidelis z Sigmaringen kapucyn, męczennik (stygmaty 24 kwietnia 1622 r.),
św. Małgorzata Maria Alacoque wizytka z Paray-le-Monial (stygmaty 16 października 1690 r.),
i wielu innych.

Wiek 18

W tym wieku zachowały się wspomnienia szczególnie następujących stygmatyków:
błog. Marii od Aniołów, karmelitanki z Turynu (stygmaty: w r. 1717),
św. Weroniki Giuliani kapucynka (stygmaty: w r. 1717),
błog. Angelusa z Acri kapucyna (stygmaty: 1739 r.),
błog. Gerarda Majella, krawca redemptorysty, cudotwórcy k. Neapolu (stygmaty 16 października 1755 r.),
św. Marii Franciszki od Pięciu Ran urodzonej w Neapolu (stygmaty: 6 października 1791 r.).

Wiek 19

Wypada wspomnieć szczególnie następujących stygmatyków tego wieku:
błog. Annę Marię Taigi z Rzymu, matkę, prorokinię, której ciało pozostało nieskażone (stygmaty 9 czerwca 1837 r.),
błog. Mirjam z Abellin z Palestyny, karmelitankę, cudotwórczynię z Betlejem (stygmaty: 26 sierpnia 1878 r.),
św. Gemmę Galgani z Lucca w Włoszech, która stała się ofiarą wynagrodzenia za grzechy (stygmaty: 11 kwietnia 1903 r.).

WIEK 20: Św. O. Pio

(7 kB)
Piekielna ciekawość tej trójki dzieci: podpatrywać przez dziurkę od klucza i szpary w drzwiach: Co tam ci z drugiej strony drzwi ... porabiają! - A tak nie wolno, za żadną cenę!

W 20 wieku najbardziej znanym stygmatykiem jest Kapucyn, św. O. PIO z Pietrelcina (1887-1968). Jest on jednym z świętych najpierw beatyfikowanych (1999), a potem kanonizowanych (2002 r.) przez tego samego Papieża – w tym wypadku Jana Pawła II. Źycie jego było usłane wieloma cierpieniami. Był on zarazem słynnym stygmatykiem. Początkowo ukazywały się u niego niemal co tydzień widzialne – to znów ukryte znamiona ran na rękach i na nogach (lata 1910-1918). W r. 1918 otrzymał św. O. Pio od Chrystusa stygmaty widzialne. Utrzymały się one aż do jego śmierci (zob. m.in. EWIG 6 [11-12 1996] 21; oraz przeobfita literatura poświęcona postaci św. O. Pio).

Jezus wybrał go sobie, by wraz z nim niejako ponowić-uobecniać swoją jedyną, nieskończenie większą ofiarę Odkupienia dokonaną na Golgocie k. Jeruzalem. Pokorny Kapucyn – św. O.Pio, wyraził Panu gotowość ponoszenia zastępczych cierpień za wszystkich ludzi, którzy odrzucają miłość Boga. Jest to pierwszy z kapłanów, który otrzymał stygmaty i nosił je przez 50 lat. Znikły one na krótko przed jego śmiercią.
– Wraz ze stygmatami obdarzył go Chrystus wieloma innymi jeszcze charyzmatami: uczestnictwem w Jego odkupieńczych cierpieniach, wizjami, przenikaniem sumień, darem uzdrawiania, darem proroctwa, bilokacji. O.Pio znany był m.in. jako prawdziwy męczennik konfesjonału. Ileż ludzi skorzystało z jego posługi jednania grzesznika z Bogiem, ubogaconej darem czytania w ludzkich sumieniach!

Św. S. Faustyna Kowalska

Znamionami męki Jezusa Chrystusa zaszczycona została również św. S. Faustyna Kowalska (1905-1938) z Krakowa. Również ona jest jedną z świętych beatyfikowanych (1993 r.), a potem kanonizowanych (2000 r.) przez tego samego Papieża – Jana Pawła II.

Sł. Boża Marta Robin i inni

Wiek 20 obfitował wielu jeszcze innymi stygmatykami – prócz tych dwóch dopiero co wymienionych. W przypadku niektórych z nich toczy się nadal ich proces beatyfikacyjny. Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902-1981) (zob. zwięźle m.in. EWIG 1 [3, 1991] 11; oraz obfita literatura poświęcona jej postaci). Przeżywała ona szczególnie w każdy piątek mękę Jezusa Chrystusa na Golgocie. Nosiła na sobie stygmaty przez 50 lat. Szczególnie zdumiewającym cudem jej życia jest fakt, że nie przyjmowała żadnego w ogóle pokarmu przez przez 53 lat: 1928-1981 i w ogóle nie sypiała. Żyła samą tylko Eucharystią.

Inną stygmatyczką była Teresa Neumann z Konnersreuth (1898-1962). I jej dane było współcierpieć z Chrystusem Umęczonym i Ukrzyżowanym. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.

Niezależnie od tych kilkorga wymienionych stygmatyków 20 wieku, Bóg dopuścił na przestrzeni tego wieku wiele innych osób do współcierpienia wraz z Chrystusem Ukrzyżowanym. Osoby te ofiarowały się całkowicie do dyspozycji Bożego Miłosierdzia jako ofiary całopalne, by wyjednać łaski Boże i Miłosierdzie dla Kościoła i świata.

Św. S. Faustyna Kowalska

Wyżej podano wzmiankę o św. S. Faustynie Kowalskiej. Była to prosta dziewczyna – Helena, jedna z dziesięciorga dzieci tej rodziny. Nie dano jej szans ukończenia nawet szkoły podstawowej: zaliczyła niecałe 3 klasy. Już w dzieciństwie oraz w wieku młodzieńczym musiała pomagać rodzicom w utrzymaniu licznej rodziny, pracując jako służąca. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (w 1925 r.) została zaszeregowana jako nie wykształcona do tzw. ‘drugiego chóru’ Sióstr. Znaczy to, że traktowano ją w klasztorze praktycznie jako służącą do pełnienia coraz innych zajęć fizycznych. Biorąc pod uwagę jej słabowite zdrowie, wykonywanie prac fizycznych często przekraczało jej siły. Jednocześnie zaś najbliższe jej otoczenie nie zdawało sobie sprawy, jak bardzo ta prosta zakonnica jest uprzywilejowana.

Szczególnym zrządzeniem Bożej Opatrzności pozostawiła po sobie „Dzienniczek duchowy”, pisany na zlecenie zarówno samego Chrystusa, jak i jej kierowników duchownych (pierwsze wydanie: Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej, Kraków-Stockbridge-Rzym 1981; obecnie Dzienniczek św. Faustyny dostępny jest w przekładzie na coraz inne języki po całym świecie).

W bieżącym rozdziale zwracamy uwagę na tajemnicę ‘cierpień’ Odkupiciela już Uwielbionego, czyli nie podlegającego żadnym cierpieniom od swego Zmartwychwstania. Z tego właśnie względu wspomnieliśmy o niektórych stygmatykach na przestrzeni dotychczasowych dziejów Kościoła. Każdy ze stygmatyków jest zdumiewającym odbiciem na teraz tajemnicy ‘cierpienia’ Jezusa Chrystusa ‘na dziś’. Mimo iż wierzymy niezachwianie, że jako Uwielbiony, Jezus nie może podlegać żadnemu cierpieniu, dochodzimy raz po raz do wniosku, że przecież na Jego Boży, dla nas niepojęty sposób, Jezus – i cała Trójca Przenajświętsza, nadal jakoś ‘cierpi’. Stajemy po prostu przed coraz innymi paradoksami tajemnicy tego, Kim i Jakim jest Bóg Trójjedyny, wychodzący do nas w Bożym Synu Jezusie Chrystusie.

Przede wszystkim z tego właśnie względu pragniemy przytoczyć w tej chwili na wyrywkę parę ‘widzeń’, jakie przeżyła i przedstawia w swym Dzienniczku św. S. Faustyna Kowalska.

1. R. 1933. „W pewnej chwili usłyszałam taki głos w duszy: Odpraw nowennę za Ojczyznę. Nowenna ta będzie się składać z Litanii do Wszystkich Świętych. Proś o pozwolenie spowiednika.
Na przyszłej spowiedzi otrzymałam pozwolenie i zaraz wieczorem zaczęłam tę nowennę.
– Pod koniec Litanii ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą – a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do Krzyża i tak, że Bóg chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez Rany Jezusa.
I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi” (DzF 59n).

Rany przez które Ojciec Niebieski spogląda na ziemię, nie są ranami jedynie ‘z obrazka’! To Chrystus również teraz jakoś nadal cierpiący: w sposób dla nas niepojęty, ale najwidoczniej możliwy do pogodzenia z Jego niecierpiętliwością.

2. R. 1937 (?). „W czasie Godziny świętej udzielił mi Pan skosztować Swej Męki, podzieliłam gorzkość męki, którą była przepełniona dusza Jego. Jezus dał mi poznać, jak dusza powinna być wierna modlitwie, pomimo udręczeń i oschłości i pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy, zależy urzeczywistnienie nieraz wielkich zamiarów Bożych, a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, krzyżujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać, albo w nas. Niech słowa te, wszelka dusza zapamięta: – ‘a będąc w ciężkości dłużej się modlił’. Ja taką modlitwę zawsze przedłużam o tyle, o ile jest w mej mocy i zgodnie z obowiązkiem” (DzF 872).

A oto inna relacja, nieco dłuższa:

3. 25.III.1937 r. „Wielki Czwartek. W czasie Mszy św. ujrzałam Pana, Który mi powiedział: ‘Połóż swą głowę na piersi Mojej i odpocznij’. – Przytulił mnie Pan do Serca Swego i powiedział: ‘Dam ci cząstkę Męki Mojej, ale nie lękaj się, ale bądź mężną, nie szukaj ulgi, ale przyjmuj wszystko z poddaniem się woli Mojej’.
– Kiedy Jezus się żegnał ze mną, ból ścisnął mi duszę tak wielki, że nie da się to wyrazić. Siły mnie opadły fizyczne, prędko wyszłam z kaplicy i położyłam się do łóżka. Zapomniałam co się w koło mnie dzieje, dusza moja była w tęsknocie za Panem i cała gorycz Jego Boskiego Serca udzieliła mi się. Trwało to do trzech godzin. Prosiłam Pana, aby mnie uchronił przed wzrokiem otoczenia; choć chciałam, nie mogłam przyjąć żadnego pokarmu przez dzień cały aż wieczorem.
– Pragnęłam gorąco spędzić noc całą w ciemnicy z Panem Jezusem [= współcierpienie z Chrystusem pojmanym w noc Wielkiego Czwartku – aż do rana Wielkiego Piątku; zob. do tego też wyż.  Uwaga. Piętnaście Tajemnych Mąk Pana Jezusa w noc Ciemnicy].
Modliłam się do jedenastej, o jedenastej powiedział mi Pan: ‘Połóż się na spoczynek, dałem ci przeżyć w trzech godzinach to, com cierpiał przez noc całą’. I natychmiast położyłam się do łóżka.
– Sił fizycznych nie miałam wcale, Męka odebrała mi je zupełnie. Cały ten czas byłam jakby w omdleniu, każde drgnienie Serca Jezusa odbijało się w moim sercu i przeszywało moją duszę. Nawet gdyby te męki mnie samej dotyczyły, to bym mniej cierpiała, ale kiedy patrzę na Tego, którego ukochało całą mocą serce moje, że On cierpi, a ja Mu w niczym ulżyć nie mogą, serce moje rozpadało się w miłości i goryczy. Konałam z Nim, a skonać nie mogłam; ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszystką rozkosz świata całego. Miłość moja w tym cierpieniu spotęgowała się do niepojęcia. Wiem, że Pan mnie podtrzymywał Swą wszechmocą, bo inaczej nie wytrzymałabym ani chwili. Wszystkie rodzaje Mąk przeżywałam razem z Nim w sposób szczególny. Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu w Ogrójcu i w Ciemnicy, w badaniach sądowych, byłam z Nim w każdym rodzaju Męki Jego, nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego, poznałam całą wszechmoc Miłości i miłosierdzia Jego ku duszom” (DzF 1053n).

26.III.1937. Piątek. „Z rana zaraz odczułam Mękę w ciele swoim Pięciu Ran Jego. Cierpienie to trwało do godziny trzeciej. Chociaż na zewnątrz nie ma żadnych śladów, męki te jednak nie mniej są bolesne. Cieszę się, że Jezus chroni mnie przed wzrokiem ludzkim.
– O jedenastej Jezus rzekł do mnie: ‘Hostio Moja, Tyś jest Mi ochłodą dla udręczonego Serca Mojego’. Myślałam, że po tych słowach spali się serce moje. I wprowadził mnie w tak ścisłą łączność z Sobą i zaślubiło się serce moje z Jego Sercem w sposób miłosny i odczułam Jego najlżejsze drgnienia, a On moje. Ogień mojej miłości stworzony, został złączony z żarem wiekuistej miłości Jego. Wszystkie łaski ta jedna przewyższa swym ogromem. Troistość Jego ogarnęła mnie całą i jestem cała zanurzona w Nim; mocuje się niejako moja maleńkość z tym Mocarzem nieśmiertelnym. Jestem zanurzona w niepojętej miłości i w niepojętej męczarni z powodu Jego Męki. Wszystko co się dotyczy Jego Istoty i mnie się udziela.
– Jezus dawał mi poznać i przeczuwać tę łaskę, jednak dziś udzielił mi jej. Nie śmiałabym ani zamarzyć o tej łasce. Serce moje jest jakoby w ustawicznej ekstazie, chociaż na zewnątrz nic mi nie przeszkadza do przestawania z bliźnimi i do załatwiania różnych spraw. Nic nie jest w stanie przerwać mojej ekstazy, ani się jej nikt domyślić zdoła, ponieważ prosiłam Go, aby mnie raczył chronić przed wzrokiem ludzi. A z tą łaską wstąpiło w duszę moją całe morze światła w poznaniu Boga i siebie i zdumienie ogarnia mnie całą i wprowadza jakoby w nową ekstazę, że Bóg raczył się zniżyć do mnie tak maleńkiej” (DzF 1055nn).

– „O godzinie trzeciej modliłam się krzyżem [= rozpostarta na podłodze z rozłożonymi rękami] za świat cały. Jezus już kończył Swe śmiertelne życie, słyszałam Jego siedem słów, potem spojrzał się na mnie i rzekł: ‘Umiłowana córko Serca Mojego, tyś jest Mi ochłodą wśród strasznych Mąk’.
– Jezus mi każe odprawić nowennę przed świętem Miłosierdzia i dziś ją mam zacząć o nawrócenie świata całego i o poznanie Miłosierdzia Bożego. – ‘Aby wysławiła wszelka dusza Dobroć Moją’.
– ‘Pragnę zaufania od Swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione Miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów, niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani Miłosierdzia Mojego’.
– Kiedy Jezus oddał ostatnie tchnienie, dusza moja roztopiła się z boleści i dłuższy czas nie mogłam przyjść do siebie. We łzach znalazłam jakby ulgę. Ten, Którego umiłowało serce moje, kona. Czy kto pojmie boleść moją?
[Wieczorem tego dnia dopowiedział jej Jezus] : ‘... A za wierność, z jaką towarzyszyłaś Mi w męce i śmierci – śmierć twoja będzie uroczysta i będę ci towarzyszył w tej ostatniej godzinie. Umiłowana perło Serca Mojego, widzę miłość twoją tak czystą, więcej niż anielską, dlatego więcej, że walczysz. Dla ciebie błogosławię światu. Widzę wysiłki twoje ku Mnie i one zachwycają Serce Moje’ ...” (DzF 1058-1061).

A oto jeszcze inna spośród wielu wizji, gdy S. Faustyna widziała, jak Jezus doznaje w tajemniczy sposób teraz – straszliwych mąk biczowania:

4. [r. 1935?] „Czwartek. Adoracja nocna [= odprawiana co jakiś czas Godzina święta wynagradzająca, między 23.00 a 24.00]. Kiedy przyszłam na Adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie.
– Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści, Wtem rzekł mi Pan te słowa: ‘Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz’. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu.
– Wtem rzekł mi Jezus: ‘Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie‘. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo, ... ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz: ‘Widzisz, oto jest Męka większa nad śmierć Moją’.
– Wtenczas zamilkły i usta moje i zaczęłam odczuwać na sobie konanie i czułam, że nikt mnie nie pocieszy, ani wyrwie z tego stanu, tylko Ten, Który mnie w niego wprowadził. Wtem rzekł do mnie Pan: ‘Widzę szczery ból serca twego, który przyniósł niezmierną ulgę Sercu Mojemu, patrz i pociesz się’.
– Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do Krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych, tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz, nie był ani ukrzyżowany, ani trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: ‘Widzisz te dusz, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do mnie, a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniach i wzgardzie – te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie’.
Duszami ukrzyżowanymi najwięcej ich było dusz ze stanu duchownego, widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość ...” (DzF 445n).

I kolejny fragment z Dzienniczka S. Faustyny:

5. [1935 ?] „Wielki Post. – Kiedy się pogrążam w Męce Pańskiej często widzę Pana Jezusa w adoracji, w takiej postaci: po ubiczowaniu kaci zabrali Pana i zdjęli z Niego szatę własną, która już się przywarła do Ran; przy zdejmowaniu odnowiły się Rany Jego, wtem zarzucono na Pana czerwony płaszcz, brudny i poszarpany na odświeżone Rany. Płaszcz ten zaledwie w niektórych miejscach dosięgał kolan i kazano Panu usiąść na kawałku belki, wtenczas upleciono koronę z cierni i ubrano Głowę świętą i podano trzcinę w rękę Jego i naśmiewali się z Niego oddając Mu pokłony jako królowi, pluwali na Oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili Głowę Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili Twarz Jego i bili Go pięściami; cicho znosił to Jezus.
– Kto pojmie Jego – boleść Jego? Jezus miał wzrok spuszczony na ziemię, wyczuwałam, co wówczas się działo w Najsłodszym Sercu Jezusa. Niech każda dusza rozważa, co Jezus cierpiał w tym momencie. Na wyścigi znieważali Pana. Zastanawiałam się, skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia – spotkała się Miłość i grzech” (DzF 408).

I jeszcze inny fragment z Dzienniczka św. Faustyny:


(8 kB)
Słoń w całej swej krasie. - Maryjo, Ciebie wysławiają jako Wieżę z kości słoniowej! Tworzywo szczególnie drogie, cenne, szlachetne! Ustrzeż nas od wszelkie skazy na duszy i na ciele!

6. [1937 ?] „Wieczorem, kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, uczułam straszny cierń w głowie. Trwało to krótki czas, lecz tak bolesne było jego ukłucie, że w jednej chwili głowa opadła mi na balustradę, zdawało mi się, że kolec ten ugrzązł w mózgu, ale to nic, wszystko dla dusz, aby im wyprosić miłosierdzie Boże” (DzF 1399; por. 1425).

Kolejna wizja:

7. 1934 r. „... O godzinie dziesiątej [= 22.00] ujrzałam Oblicze Pana Jezusa umęczonego. Wtem mi Jezus powiedział te słowa: ‘Czekałem na ciebie, aby się podzielić cierpieniem, bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje, jak nie oblubienica Moja’? – Przeprosiłam Jezusa za swoją oziębłość, zawstydzona, nie śmiejąc spojrzeć na Pana Jezusa, ale sercem skruszonym, prosiłam, aby mi Jezus raczył dać jeden cierń z korony Swojej. Jezus odpowiedział mi, że da tę łaskę, ale jutro i natychmiast widzenie znikło. Rano, podczas rozmyślania uczułam bolesny cierń w głowie z lewej strony; cierpienie trwało przez cały dzień, rozmyślałam nieustannie, jak Jezus mógł wytrzymać ból tylu kolców, które są w koronie cierniowej. Łączyłam swoje cierpienia z cierpieniem Jezusa i ofiarowałam za grzeszników. O godzinie czwartej, kiedy przyszłam na adorację, ujrzałam jedną z naszych wychowanek, która strasznie obrażała Boga grzechami nieczystymi w myślach. Widziałam także pewną osobę przez którą grzeszyła. Lęk przeszedł przez moją duszę i prosiłam Boga przez boleść Jezusa, aby raczył ją wyrwać z tej nędzy strasznej. Jezus mi odpowiedział, że udzieli jej łaski nie dla niej, ale dla prośby mojej, teraz zrozumiałam, jak bardzo powinniśmy się modlić za grzeszników, a szczególnie za nasze wychowanki” (DzF 348-350).

Kolejne widzenie Jezusa cierpiącego teraz:

8. [1933] „Upłynęło cztery dni po ślubach wieczystych (data tych ślubów: 1.V.1933). Starałam się odprawić Godzinę świętą. Był to pierwszy czwartek miesiąca. Jak tylko weszłam do kaplicy, ogarnęła mnie na wskroś obecność Boża. Czułam wyraźnie, że Pan jest przy mnie. Po chwili ujrzałam Pana, całego ranami pokrytego – i rzekł do mnie: ‘Patrz, Kogoś zaślubiła’. Ja zrozumiałam znaczenie tych słów i odpowiedziałam Panu: Jezu, więcej Cię kocham widząc Cię tak zranionego i wyniszczonego, niżeli bym Cię ujrzała w Majestacie. Jezus pyta: ‘Dlaczego’? Odpowiedziałam: ‘Wielki Majestat przeraża mnie maleńką, nicość jaką jestem, a Rany Twoje pociągają mnie do Serca Twego i mówią mi o wielkiej miłości Twojej ku mnie’.
– Po tej rozmowie nastąpiło milczenie. Wpatrywałam się w rany Jego święte i czułam się szczęśliwa cierpiąc z Nim. Cierpiąc nie cierpiałam, bo czułam się szczęśliwa poznając głębię Jego Miłości, a godzina upłynęła mi jako jedna minuta” (DzF 252).

9. 24.II.1937. „Dziś w czasie Mszy św. widzę Jezusa konającego, cierpienia Pana przeszywają moją duszę i ciało, choć w sposób niewidzialny, ale ból jest wielki, trwa bardzo krótko” (DzF 976).

10. 2.II. 1937. „Dziś skupienie Boże od rana przenika moją duszę; w czasie Mszy św. myślałam, że zobaczę małego Jezusa [= okres Bożego Narodzenia], jak często widzę, jednak dziś widziałam w czasie Mszy św. Jezusa Ukrzyżowanego. Jezus był przybity do Krzyża i w wielkich mękach. Dusza moja została przeniknięta cierpieniem Jezusa, w duszy i ciele moim, chociaż w sposób niewidzialny, ale równie bolesny. O, jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy świętej. Wielka tajemnica się dokonywuje w czasie Mszy. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy św. i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska Miłość, tylko na taki dar zdobyć się mogła. O Jezu, Jezu mój, jak wielkim bólem przeniknięta jest dusza moja, widząc tryskający zdrój żywota z taką słodyczą i mocą dla każdej duszy.
– A jednak widzę dusze zwiędniałe i usychające z własnej winy. O Jezu mój, spraw, niech moc miłosierdzia ogarnie te dusze” (DzF 913n).


Niechby przytoczone fragmenty dopomogły do uświadomienia sobie tajemnicy tego, że ten Syn Człowieczy, który od zmartwychwstania jest uwielbiony i niedostępny dla jakiegokolwiek cierpienia, nadal przecież ‘jakoś’ – w sposób niewytłumaczalny dla samego tylko naszego rozumu – cierpi.
– Niejedno z przytoczonych faktów z życia św. Faustyny można by co prawda wytłumaczyć jako obecnie jedynie przeżywane dawno minione cierpienie Jezusa – z okresu Jego życia. Oraz że Jezus doznawał wtedy, czy to w Ogrójcu, czy w czasie swego biczowania, cierniem ukoronowania, umęczenia na krzyżu – pocieszenia przez jej zaangażowaną miłość wynagradzającą.
– Mimo to jednak trudno oprzeć się co najmniej wrażeniu, że nie da się tego powiedzieć o wszystkich tych faktach. Faustyna widziała Jezusa teraz męczonego, katowanego. Sam zaś Jezus powiedział jej któregoś razu, gdy pod wpływem nasuwanych jej wątpliwości, m.in. w początkowym okresie jej widzeń, sama się obawiała, czy nie ulega jedynie złudzeniom:

„Kiedy się dowiedziała jedna z Matek [= prawdopodobnie S. Janina Bartkiewicz], o moim stosunku tak bliskim z Panem Jezusem, odpowiedziała mi, że jestem w złudzeniu. Mówi mi, że Pan Jezus w ten sposób obcuje tylko ze świętymi, ale nie z takimi duszami, jak siostra, grzesznymi.
– Od tej chwili jakobym niedowierzała Jezusowi.
– W rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi: ‘Jezu, czy Ty nie jesteś złudzeniem’?
– Jezus mi odpowiedział: ‘Miłość Moja nikogo nie zawodzi’ ...” (DzF 29).

Trudno się oprzeć stwierdzeniu, że Jezus zmartwychwstały i tym samym pozostający teraz już poza możliwością doznawania jakichkolwiek cierpień fizycznych czy moralnych – nadal przecież ‘cierpi’ – w sposób, którego pojąć i wytłumaczyć sobie nie potrafimy. Jest On Bogiem. Podobnie jak nie jest On Miłością ‘martwą’, ale wciąż w najwyższy sposób, powiedzieć by należało: namiętnie zaangażowaną, tak samo nie jest On niecierpiętliwością martwą, niczym nie poruszoną, lecz ‘jakoś’, na Jego – Boży sposób nadal ‘cierpiącą’.

Widzimy jedynie, że wobec przytoczonych faktów, powtarzających się rytmicznie przez wszystkie wieki dziejów Kościoła, stajemy bezradni. Jak z jednej strony trudno tym faktom zaprzeczyć, tak z drugiej strony niemniej trudno je pogodzić z tym, co musimy przyjąć o Nim jako aktualnie już nie mogącym doznawać jakichkolwiek doznań bolesnych.

Lanciano: cud Eucharystii

Do serii omówionych stygmatów, występujących u licznych uczniów Chrystusa szczególnie Mu oddanych i heroicznie wiernych, można by dodać wzmiankę chociażby jednego czy drugiego spośród innych jeszcze ‘znaków’, które też się wiążą z Męką i odkupieńczą śmiercią Jezusa Chrystusa.

W tym kontekście trudno nie wspomnieć o cudzie Eucharystii, jaki miał miejsce we Włoszech w Lanciano (zwięźle zob. EWIG 1 [7-8, 1991] 24n).

Działo się to w 8 wieku. Mszę św. odprawiał mnich Zakonu Bazylianów. Po konsekracji ogarnęły go poważne wątpliwości, czy pod postaciami Chleba i Wina jest rzeczywiście obecny Jezus Chrystus. W tymże momencie Hostia święta przemieniła się na jego oczach w widzialne mięso, a wino w Krew. Zdumiony mnich chciał to zdarzenie zrazu ukryć. Potem jednak opowiedział o tym i pokazał cud obecnym wiernym, którzy w ten sposób stali się bezpośrednimi świadkami cudu.
– Przemieniona w ciało Hostia oraz wino przemienione w Krew przechowywane są po dziś dzień w srebrnej monstrancji.

Wokół r. 1252 przejęli Franciszkanie opiekę zarówno nad tym kościołem zniszczonym przez powtarzające się trzęsienia ziemi, jak i przynależnym klasztorem i wznieśli obie budowle od nowa. Kościół poświęcili św. Franciszkowi i są po dziś dzień stróżami Cudu.

Dnia 17 lutego 1574 r. poddał Prałat Rodriguez w obecności ludu Hostię oraz Krew badaniom. Okazało się, że każda z 5 bryłek Krwi, choć różniących się wielkością, ważyła tyle samo. Gdy z kolei wszystkie 5 bryłki zważono razem, ważyły tyle samo ile każda poszczególna z nich.
– Kolejne poddanie zjawiska badaniu nastąpiło dopiero w 1971 (4 marca). Okazało się, że po 13 wiekach cząstki mięsa pozostają bez żadnych konserwantów w swym naturalnym stanie. Chodzi o autentyczną tkankę ciała. Potwierdzono, że mamy przed sobą tkankę ludzkiego ciała. W końcu zaś okazało się, że występująca tu krew należy do grupy krwi AB, oraz że tkanka pochodzi z mięśnia sercowego.
– Szczegółowemu badaniu naukowemu poddana została z kolei sama też Krew. Okazało się że jest to autentyczna krew, krew ludzka, krew grupy AB (taki sam wynik dotyczy badania grupy krwi z Całunu Turyńskiego: jest to krew grupy AB).
– Poza tym poddanie krwi elektroforezie wykazało, że obraz krwi wykazuje normalną, świeżą krew ludzką (zwięzła dokumentacja z podaną literaturą zob. EWIG 1 [7-8, 1999] 24n).

W tej chwili chodzi nam ponownie o aspekt możliwości doznawania cierpienia – albo z kolei pocieszenia i sprawienia radości Chrystusowi w ciągu dziejów następujących po Jego zmartwychwstaniu i uwielbieniu przez Ojca. Cud w Lanciano, który trwa przez 13 wieków, co prawda nie świadczy wprost o cierpieniu czy radowaniu się Chrystusa. Niemniej jest on wymownym świadectwem realizmu Ofiary Mszy świętej oraz Sakramentu Eucharystii, która jest nie tylko historyczną ‘pamiątką’ czegoś co dawno minęło, ale rzeczywistym uobecnieniem zarówno odkupieńczych mąk Syna Człowieczego, jak i Jego Uwielbienia.
– Trudno przypuszczać, żeby Jezus Chrystus miał nie ‘reagować’ – w sposób trudny do zrozumienia, ale poza wątpliwością w pełni realny, na znieważanie Go teraz, jak i w przeszłości i jak będzie w przyszłości, a z kolei na heroizm okazywanej Mu wierności na ‘dziś’ i na ‘jutro’.

Cud Eucharystyczny w Sokółce

Inny Cud Eucharystyczny miał miejsce na terenie północnej Polski – w zabytkowym kościele Sokółce. Mianowicie 12 października 2008 r. wysunęła się kapłanowi udzielającemu Komunii świętej – jedna hostia i upadła na ziemię. Kapłanowi zwróciła na to uwagę pewna niewiasta. Kapłan podniósł Hostię. Była ona nieco zabrudzona, toteż umieścił ją w naczyńku z wodą i umieścił w sejfie w zakrystii. W tydzień później zauważono na zanurzonej w naczyniu Hostii plamę przypominającą krew. Dnia 30 października 2008 r. została Hostia wyjęta z naczyńka i położona na korporale, na którym pozostał czerwony ślad.

Księża powiadomili o tym wydarzeniu Kurię Białostocką. Biskup zlecił badanie próbek przez dwóch patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ci orzekli, że „przysłany do oceny materiał (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina. – Badająca podany jej materiał pani Profesor wyraziła wyniki swych badań w słowach:

„Pobrany z korporału fragment materiału badaliśmy histologicznie, () z użyciem mikroskopu optycznego, czyli świetlnego, i ultrasonograficznie, badaliśmy histologi z użyciem mikroskopu elektronowego transmisyjnego (), obserwowaliśmy zjawisko wzajemnego przenikania się struktury komunikantu z włóknami mięśnia serca. Tkanka, która pojawiła się na Hostii, była z nią w sposób bardzo ścisły, nierozerwalny złączona, co jest ważnym dowodem, że nie mogło tu być jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. () cytoplazma fragmentów włókien mięśniowych, wtopionych w podłoże mogące odpowiadać strukturze Hostii, w barwieniu hematoksyliną Mayera i eozyną barwiła się na rożowo, ogniskowo dość intensywnie. Natomiast jądra komórkowe, położone głównie centralnie () na granatowo. Otóż centralne położenie jąder komórkowych wskazuje, że jest to mięsień serca ludzkiego. () obserwowaliśmy cechy wyraźniej nasilonej segmentacji włókien, to jest uszkodzenie komórek w miejscu wstawek (czyli struktur charakterystycznych dla mięśnia sercowego), i fragmentacji – to są uszkodzenia włókien poza wstawkami; również na przebiegu pojedynczych włókien znajdowaliśmy obrazy mogące odpowiadać węzłom skurczu. Takie zmiany powstają jedynie we włóknach niemartwiczych i odzwierciedlają skurcze mięśnia serca w okresie przedśmiertnym, to jest agonalnym”.

Kuria Diecezjalna próbowała początkowo utrzymywać te fakty w tajemnicy. To jednak okazało się na dłuższą metę niemożliwe. Dla odparcia frontalnych zarzutów ze strony części naukowców i osób deklarujących się wyraźnie jako ateiści, przeprowadzone zostały wszelkie możliwe dodatkowe badania naukowe, same zaś akta przekazane zostały do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Kuria Diecezjalna zaleciła napływającym pielgrzymom wstrzemięźliwość w wydawaniu własnych osądów, jednocześnie ducha adoracyjnego i modlitewnego. Podkreśliła, że „wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza”.
– Dnia 2 października 2011 r. Eucharystię wystawiono w relikwiarzu na widok publiczny do nawy kościoła.

Wypada dodać, że wiele osób pielgrzymujących do Sokółki doznaje nieoczekiwanych łask. W dniu 24 sierpnia 2013 nastąpiło cudowne uzdrowienia Stanisława Kumy, Polaka mieszkającego w Szwecji. Lekarze ocenili, że przeżywa on ostatni etap choroby nowotworowej. Po przyjeździe do kościoła w Sokółce doznał on cudownego uzdrowienia. Badanie tomograficzne przeprowadzone po jego powrocie do Szwecji wykazało, że po chorobie nowotworowej nie ma u pacjenta żadnej śladu.
(zob. do przedstawionego cudownego uleczenia: http://niezalezna.pl/45178-cud-uzdrowienia-w-sokolce = Cud uzdrowienia w Sokółce; oraz wiele stron internetowych na temat ‘Sokółki’ – poprzez www.google.pl).

Cud Eucharystyczny w Guadalajara w Meksyku

Inny Cud Eucharystyczny wydarzył się w Guadalajara w Meksyku w środę 24 lipca 2013 r. Kopiujemy tu opis jedne ze stron internetowych na ten temat.

„Była godzina 12.00 (24.VII.2013 r.), kiedy proboszcz parafii odmawiał swoje codzienne modlitwy klęcząc przed Tabernakulum, gdy nagle zobaczył błysk i usłyszał głos, który polecił mu:

„Zadzwoń w dzwony, aby wszyscy się zebrali, wyleję błogosławieństwa na tych, którzy będą obecni, oraz w ciągu całego dnia. Weź małe Tabernakulum do prywatnej adoracji i wystaw na ołtarzu w parafii, umieść obok monstrancję, nie otwieraj tabernakulum aż do godziny trzeciej po południu, nie wcześniej, uczynię cud Eucharystyczny, cud który nastąpi, będzie nazwany ‘Cudem Eucharystii Wcielenia Miłości wespół z naszą Matką i Panią’, uchwycisz obraz o którym ci teraz mówię i ukażesz go”.

Po czym ‘głos’ powiedział mu by przekazał to ‘apostołom’ (kapłanom) , aby to służyło im w ich nawróceniu i by napełniło wszystkie dusze błogosławieństwem.

– Wzruszony kapłan Ojciec Lolo, jak nazywają go parafianie, powiedział, że nie mógł wydobyć z siebie żadnego słowa w odpowiedzi, jedynie: „Panie mój jestem twoim sługą, niech się stanie Wola Twoja”.
Jąkającym się głosem, z powodu wzruszenia, którego nie potrafił ukrywać kontynuował opowiadając, co się stało:

„Zrobiłem, jak mi nakazał głos, poprosiłem aby otworzyć drzwi świątyni, było około godziny 14.30, nakazałem także, by zabrzmiały dzwony jak było powiedziane. Przyniosłem małe prywatne tabernakulum, ten skromny drewniany przybytek, postawiłem na ołtarzu, jak również monstrancje jak było nakazane i około trzeciej po południu, ludzie zgromadzili się i modlili do Najświętszego Sakramentu, wtedy zapytałem, czy była już trzecia po południu i wszyscy odpowiedzieli mi, że juz. Podszedłem, by otworzyć tabernakulum i Przenajswietsza Hostia konsekrowana przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, była skąpana we krwi”.
(zob. do tego: http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/07/27/cud-eucharystyczny-w-guadalajara-meksyk/ = Cud Eucharystyczny w Guadalajara – Meksyk).

Ksiądz Jose Dolores Castellanos Gudino wypowiedział na to jedynie słowa: „To jest czas wielkiego błogosławieństwa dla tej społeczności i dla całego świata”: na konsekrowanej Hostii pojawiła się krew.

Pośród pieśni, oklasków, łez, długich kolejek i telefonów komórkowych chcących uchwycić ten moment, tysiące wiernych katolików i niewierzących przybyło do parafii Matki Boskiej Kościoła znajdującej się w kolonii Jardines de la Paz (Guadalajara, Meksyk) aby być świadkami boskiego wydarzenia, cudu.

Ozdobnik

4. Objawienia Maryi cierpiącej

Okazuje się, że przytoczone fakty wcale nie wyczerpują zagadnienia. Trudno nam mianowicie ignorować objawień z kolei Maryi, Matki Odkupiciela. Faktów tych w minionych wiekach wciąż przybywa. Przynoszą one z sobą kolejne, coraz dalsze świadectwa, jak dalece realizuje się dosłownie zapowiedź Odkupiciela, że pozostanie z nami przez wszystkie wieki – aż do skończenia świata. Dotyczy to nie tylko samego Jezusa Chrystusa, ale i pozostałych Mieszkańców Nieba, poczynając od Królowej nieba i ziemi – Najśw. Maryi Panny.

(12 kB)
W codziennych trudnych przeżyciach - Bóg użycza chwilami sposobności do zrestaurowania sił na świeżym powietrzu i w radowaniu się przyrodą, która ożeźwia człowieka i dodaje otuchy do podejmowania wznowionych wysiłków do wychowywania dzieci, radości rodziny, chociaż i wzrastającej troski o nie.

Nie pomoże tu nie przyjmować do wiadomości istnienia zwłaszcza szeregu na cały świat znanych, wielkich miejsc Objawień Maryi, które zwykle przemieniają się w miejsca nie kończących się pielgrzymek, gdzie Lud Boży się modli, jedna się przez pośrednictwo Maryi łatwiej z Jej Boskim Synem, nierzadko doznaje cudownych uzdrowień – tak fizycznych, jak tym bardziej duchowych. Dzieje każdego z owych miejsc Objawień są dobrze udokumentowane niezliczoną literaturą. Urząd Nauczycielski Kościoła wypowiada się na temat autentyczności owych ‘objawień’ z zasady bardzo powściągliwie – i zwykle dopiero po dłuższym czasie, gdy może stwierdzić ‘zmysłem wiary’ i ‘analogią wiary’ zarówno niesprzeczność treści owych objawień z całokształtem depozytu wiary, jak i pozytywnie: ich pełną zbieżność z Orędziem Ewangelii i Objawieniem Publicznym, zwierzonym Kościołowi świętemu.

Zgodnie z rozważanym w niniejszym rozdziale aspektem: Czy Bóg może cierpieć, i czy można Go tym samym pocieszyć, przytoczymy w tej chwili w formie samego tylko zwięzłego wyliczenia szereg miejsc Objawień, gdzie Maryja występowała m.in. jako wyraźnie cierpiąca, np. jako płacząca – niekiedy krwawymi łzami. Co w tym wypadku bardziej intrygujące, na wielu takich miejscach ludzkie łzy albo i krople krwi wydobywają się z figur czy obrazów Matki Boskiej. W nowszych czasach łzy te i krople krwi poddawano zwykle szczegółowym analizom naukowo-medycznym, dzięki czemu uzyskujemy niepodważalną dokumentację, która wyklucza jakiekolwiek oszustwo.

Do takich miejsc można zaliczyć wybiórczo chociażby następujące miejsca Objawień (zob. źródło: EWIG 6 [7-8, 1996] 18n):

1. W 1696 r. zapłakał obraz Maryi wobec tysięcy świadków w Mariapócs na Węgrzech. Działo się to w okresie od 4 listopada do 8 grudnia. Po wszczęciu dochodzenia kościelnego nakazał cesarz Leopold I przenieść Obraz do Wiednia. W 1705 r. poczęła kopia z Mariapócs ponownie płakać (1-5.VIII.), a potem ponownie w r. 1715. Po raz trzeci płakał Obraz w 1905 przez przeszło miesiąc. Analizy naukowe wykazały, że chodzi o łzy ludzkie. Objawienia te zostały uznane przez Kościół za autentyczne.


2. Przez 4 lata i 231 dni w okresie 1733-1738 był nieustannie pokryty łzami oraz kroplami potu obraz Matki Boskiej w Kurtatsch w Tyrolu Południowym. Świadkami tych wydarzeń były tysiące ludzi i pątników. Również te objawienia zostały uznane przez Kościół za autentyczne.


3. W 1846 r. objawia się Maryja w La Salette we Francji – dzieciom Melanii i Maksyminowi. Maryja wyraża swój ból z powodu grzechów popełnianych przez chrześcijan, szczególnie z powodu desakralizacji niedzieli, pogardę dla Mszy świętej i żądzy doznań. Podczas gdy łzy spływały po Jej policzkach, zwracała się do tych dzieci: „Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona opuścić ramię Mojego Syna, jest ono już tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. ... Bóg chce zesłać taką karę, jakiej dotąd nie było”. Maryja wzywała do pokuty i nawrócenia, zapowiadając zarazem kary: głód, choroby, wojnę, klęskę nieurodzaju. Kościół uznał autentyczność tych objawień.


4. W r. 1946 doznaje Pierina Gilli w Montichiari k. Brescji we Włoszech widzenia Maryi. Zapisuje (24.XI.1946):
„Nieoczekiwanie pojawiła się w moim małym pokoiku Madonna w fioletowej szacie ze smutną twarzą ... Mogłam zobaczyć zatknięte w Jej Sercu trzy miecze. Ze smutnym obliczem i łzami w oczach powiedziała: ‘Modlitwy, ofiary, wynagrodzenia’! ...”. Odtąd miewała Pierina Gilli wiele widzeń: piekła, widziała Chrystusa, otrzymywała Orędzia. Utrzymywały się one aż do jej śmierci w 1991 r. Maryja prosiła szczególnie o modlitwę za osoby Bogu poświęcone. Było wiele uzdrowień i nawróceń, cud słońca. Corocznie przybywa tam ponad 100 tysięcy pielgrzymów. Tutaj wzięła początek figura Matki Boskiej ‘Wędrującej’ (Pilgermadonna). Bardzo wiele kopii tych figur oraz drukowanych obrazów również ‘płacze’ i dzieją się przez nie cuda. Wielu biskupów wierzy w autentyczność tych objawień, m.in. Pius XII. Oczekiwane jest uznanie autentyczności tych objawień przez władze Kościoła.

5. Łzy Matki Boskiej w Syrakuzach na Sycylii we Włoszech: rok 1953. Z oczu gipsowej płaskorzeźby Matki Boskiej, z zaznaczonym Jej Sercem, poczęły spływać w dniach 29 sierpnia do 1 września 1953 r. łzy. Dzieje się to w domu małżonków Antoniny Januso oraz jej męża. Antonina była wtedy w 6 miesiącu stanu błogosławionego, zagrożona jednak zatruciem ciążowym. Za przyczyną Maryi Płaczącej doznała uzdrowienia i urodziła szczęśliwie swoje pierwsze dziecko w Boże Narodzenie 1953 r. Do roku 1999 urodziła czwórkę dzieci.

– Zaczęły się nie kończące się procesje, którym często towarzyszyli biskupi. Państwowy Urząd Zdrowia orzekł po przeprowadzonych analizach: „Ciecz wydostająca się z oczu Madonny składa się z takich samych komponentów jak ludzkie łzy. Wydobywających się łez nie da się wyjaśnić w sposób naturalny”. Grupa 15 lekarzy zajęła się badaniem cudownych uzdrowień. W pierwszym roku było ich ponad 500. Uzdrowienia te są zawsze orzekane jako nadzwyczajne. Sama płaskorzeźba została wystawiona do 19 września 1953 r. na ścianie na zewnątrz domu, po czym w 1968 r. została przeprowadzona do nowowybudowanego Sanktuarium Matki Boskiej z Syrakuz. Dnia 6.XI.1994 r. poświęcił Jan Paweł II ołtarz nowej Świątyni (zob. zwięzłą dokumentację: EWIG 9 [11-12, 1999] 24n; tutaj też znajduje się odbitka oficjalnego dokumentu przeprowadzonych analiz naukowych, podpisanego przez lekarzy, policję, wojsko).

6. Od r. 1971 zaczęły pojawiać się w Marópati we Włoszech w rodzinie Cordiano Don Ida, poczynając od 3 stycznia, z kopii obrazu Matki Boskiej z Pompei plamy krwi na ścianie i poduszce. Zjawiska te powtarzają się przez następne dni, tygodnie i miesiące. Krew zaczyna pojawiać się, posuwając się na ścianie w górę, potem w dół, po czym w prawo i w lewo, ścinając się o godz. 15.00 – godzinie śmierci Jezusa Chrystusa. Nadal pojawiają się znaki krzyża na ścianie, a z oczu wydobywają się krople krwi. Komisje badające te fakty stwierdzają, iż zjawisk tych nie sposób wyjaśnić w sposób naturalny. Do Marópati przybywają odtąd miliony pielgrzymów. Następują liczne uzdrowienia. Oczekiwane jest uznanie autentyczności tych zjawisk ze strony władz Kościoła.

7. Rok 1973 – Japonia: Akita. Od 12 czerwca 1973 r. jest S. Agnieszka S. Katsuko, wraz ze swymi Współsiostrami, 101 razy świadkiem, że drewniana figura Matki Boskiej w ich kaplicy płacze Łzami. W lipcu tego roku wypływała ponadto Krew z twarzy, szyi, rąk i nóg figury. Analizy naukowe stwierdzają zgodnie, że zarówno łzy, jak i krew – odpowiadają ludzkim łzom i ludzkiej krwi. Nie słysząca Siostra otrzymuje Orędzia: „Wielu ludzi na świecie zasmuca Pana. Poszukuję dusz, które by Go pocieszały i podejmowały wynagrodzenie swymi cierpieniami”. Świadkami tych wydarzeń jest zarówno miejscowy biskup, jak i ponad 2000 innych osób. Są liczne uzdrowienia. Objawienia te doczekały się uznania ich autentyczności ze strony Władz Kościoła.

8. W r. 1981 objawia się dziewczynkom Alfonsynie, Anatalii, Agnieszcie, Marii-Claire, Stefanii w Kibeho w Rwandzie parokrotnie Jezus i Maryja jako „Matka Odwiecznego Słowa”. Dziewczyny otrzymują orędzia wzywające do nawrócenia i modlitwy, zwłaszcza Koronki do Siedmiu Boleści. Widzą jednocześnie krwawe rzeki pełne zwłok itp. Gdy w latach 1994-1995 przez Rwandę przeszła fala krwawych rozgrywek, z ponad 1 milionem zamordowanych, wśród nich i paroma spośród siódemki owych ‘Widzących’, przypomniano sobie objawienia z 1981 r. Wraz z innymi świadkami dane im było widzieć wiele innych jeszcze znaków, jak taniec słońca, Hostię w olbrzymiej Monstrancji, olbrzymi Krzyż z Uwielbionym Chrystusem. Spodziewane jest oficjalne zatwierdzenie tych objawień przez Władze kościelne.

9. Rok 1983: Belgia – Maasmechelen. Tutaj pojawiają się Łzy na figurze ‘Rosa Mystica’, kopii figury Matki Bożej ‘Pielgrzymującej’ z Montichiari, wyprodukowanej ze sztucznej żywicy. W ślad za tymi łzami dzieją się cudowne uzdrowienia poprzez płótna nasiąknięte Łzami. Często pojawia się charakterystyczny przemiły zapach róż, podobnie jak to bywa i na innych miejscach objawień. Radiolog dr E. Ballaux poddał figurę badaniom i nie stwierdził żadnych sztucznych urządzeń, które by mogły wyjaśnić pojawianie się łez.
– Podobnie również figura Chrystusa z Limpias płacze krwawymi łzami (w dniach 2 stycznia oraz 4 lutego 1986 r.), a ponadto figura Matki Boskiej Fatimskiej (wielokrotnie na przestrzeni lat 1986-1990).


10. W Naju, w Południowej Korei, płacze od 1985 r. wielokrotnie figurka Matki Boskiej w mieszkaniu Julii. Po raz pierwszy pojawiły się łzy na figurze dnia 30 czerwca 1985 r. Od 19 października 1986 są to łzy z krwią. Wspomniana figurka drewniana wydziela również pachnący olejek (począwszy od 4 maja 1992). Dochodzą cuda z Hostią Świętą i licznymi Orędziami. Maryja wyznaje m.in.: „Jak w ciągu 750 dni wylewałam łzy za łzami wraz z krwią, tak ukazałam wam na mojej twarzy również pachnący olejek przez 400 dni ..., pomimo iż i tak niewiele moich dzieci wróciło do mojego Serca” (30 października 1994). Sama Julia doświadcza męki jako cierpień wynagradzających (od 1987 r.). Oczekuje się, że autentyczność tych objawień będzie wkrótce uznana.

11. W 1982 r. dochodzi wiadomość z Sufanieh k. Damaszku w Syrii. W domu Myrna Nazzour wydaje ikona Matki Boskiej, wydrukowana na papierze, pachnący olejek (od 27 listopada 1982 r.). Później wydziela się pachnący olejek również z rąk i oblicza. Myrna otrzymuje posłanie: „Nie lękaj się. ... Dziś oglądasz mnie po raz ostatni, aż uroczystość Wielkanocy będzie obchodzona w jednym dniu”. Wiadomo, że katolicy a prawosławni obchodzą Wielkanoc w innym czasie. Objawienia te zmierzają wybitnie w kierunku ekumenicznym. Myrna doznaje też cierpień Męki Pana Jezusa. Jest wiele uzdrowień wśród katolików, prawosławnych i mahometan. W licznych innych miejscowościach wypływa olejek z kopii obrazu Matki Boskiej z Sufanieh. Wymienić tu trzeba szczególnie kopie w Chicago w Kanadzie. Spodziewane jest uznanie autentyczności tych objawień przez władze Kościelne. Świadkami są m.in. nuncjusz, biskupi oraz tysiące osób.


12. Pewien Kanadyjczyk nabył w r. 1982 ikonę „Strażniczki Bramy” z Góry Atos. Zaczęła ona w domu wydzielać olejek. Dowiedział się o tym Paul de Soos w Tuluzie we Francji. Postarał się o jej kopię. Dnia 11 lutego 1990 r., w 132 rocznicę Objawień w Lourdes, sączy się olejek z prawej dłoni Matki Boskiej tej ikony. W ciągu 4 pierwszych lat nagromadziło się go ok. 50 litrów. Z oczu ikony wypływają Łzy. Wielu doznaje uzdrowień i cudownych nawróceń. Ikona trafiła i do Ojca świętego. Wędruje po Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Szwajcarii. Orędzie Maryi jest podobne do tego z Sufanieh: „Katolicy i Prawosławni, bądźcie Jedno”! Dotąd były objawienia Maryjne zastrzeżone przede wszystkim dla Kościoła rzymsko-katolickiego. Natomiast cuda z Ikonami zdawały się specyfiką Prawosławia. Tuluza wskazuje na brak jedności. Arcybiskup miejscowy dopuszcza oddawanie prywatnej czci Ikonie.

13. Rok 1993 – miejscowość Ufa w Rosji. Prawosławni rozumieją zjawisko z olejkiem jako wyraz miłości Bożej. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Maryi w Ufa otrzymał w r. 1993 różne zardzewiałe Ikony, pochodzące pierwotnie z Góry Atos. Z czterech z nich: Jana Chrzciciela, Serafima z Sarowa i dwie Matki Boskiej zaczyna się sączyć w niewytłumaczalny sposób olejek. Olejek ten przede wszystkim czyści rdzę i ukazuje złoto. Nieregularnie sączący się olejek zostaje zbierany do wąskich naczyń. Następujące uzdrowienia chorych i nawrócenia stają się pociechą dla niewielu wierzących tego dużego miasta.


Jan Paweł II wyraził się m.in.: „Łzy Matki są łzami bólu”. Należałoby stwierdzić, że podobnie jak Orędzia z Fatimy – poprzez wiele innych miejsc objawień Maryjnych aż po Medjugorje, są nawiązaniem do Orędzia Ewangelii, tak z kolei łzy Maryi są sygnałem alarmowym Królowej Proroków. Wielu uważa słowa i znaki Maryi za ‘niewspółczesne’ i niezrozumiałe. Prorocy Izraela byli zwiastunami Woli Boga wzywającego do nawrócenia i oczekującego wierności Bogu i zawartemu Przymierzu poprzez przestrzeganie Jego przykazań. Słowa ich ukazywały bądź ratunek, bądź stawały się zapowiedziami Sądu Bożego.

Maryja spełnia w Kościele nieustannie swą rolę jako prawdziwej Matki Kościoła i wszystkich ludzi oraz Orędowniczki Miłosierdzia u swego Boskiego Syna. Jej słowa są nacechowane zawsze prostotą i nawracaniem do tych samych podstawowych wezwań, jakie płyną wprost z Ewangelii Syna Człowieczego. Do roku 1850 naliczono ok. 400 objawień Maryi. Od tego czasu pojawiło się ponad 200 dalszych. Kościół widzi w nich każdorazowo nawiązanie do szczególnych potrzeb życia wiary określonej epoki.

Nam chodzi wciąż o ten jeden aspekt przedstawionych faktów, który jest przedmiotem niniejszego rozdziału: Czy Bóg, a na tym etapie rozważań: Jezus Chrystus jako Bóg-Człowiek w jednej Osobie, a z kolei Maryja, która też już jest z ciałem i duszą w niebie, mogą w tej sytuacji doznawać czy to bólu, czy z kolei pocieszenia i radości z naszej strony? Widzimy wciąż, że uświadomienie sobie nieustannej nieprawdopodobnej ‘bliskości’ Nieba i ziemi przerasta nasze możliwości poznawcze. Niemożliwe, by chociażby Maryja ukazująca się na przestrzeni wieków coraz to gdzie indziej, przekazująca swoje błagalne, matczyne orędzia, często ponadto płacząca, nierzadko krwawymi łzami – miała nie przeżywać aktualnie, teraz, tzn. gdy przecież jest uwielbiona i wywyższona ponad Aniołów, troski o los wieczny – i doczesny – tych wszystkich Jej ludzkich Braci i Sióstr, których Jej matczynemu Sercu powierzył umierający Jej Boski Syn: „Niewiasto, oto Syn Twój” (J 19,26). Nieprawdopodobne, by te Jej łzy, jakże często łzy krwawe, były z Jej strony reżyserowaniem faktów, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Okazuje się, że i Maryja na swój sposób ... cierpi, podobnie jak nadal – ‘jakoś’ widocznie cierpi Jej Boski Syn. Zarówno Jezus Chrystus Uwielbiony, jak i Maryja, Jego Dziewicza Matka, cierpią obecnie ‘jakoś’ w sposób wiadomy samemu tylko Bogu. Owo ‘cierpienie-już-Uwielbionych’ musi być widocznie jakoś do pogodzenia z niezdolnością do cierpienia wszystkich, którzy stanęli już u mety: są w życiu wiecznym. Jak to jest możliwe do ‘pogodzenia’, nie rozszyfrujemy tu na ziemi. Najprawdopodobniej wieczności nie starczy, by i w tym wypadku znaleźć pełne rozwiązanie na pytanie, jak to jest możliwe, że niecierpiętliwy po Zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, a z kolei Jego Dziewicza Matka są nadal podatni na doznania bólu – oraz radości, przy pełnym zachowaniu wprost z Uwielbienia wynikającego wniosku, że teraz cierpieć już nie mogą.

Ozdobnik

F.   JESZCZE RAZ: TRÓJJEDYNY
A ‘CIERPIENIE-POCIESZENIE’ BOGA

Verzierung

1. Ponownie Trójjedyny
jako żywa Miłość

Na koniec niniejszego rozdziału wracamy jeszcze raz do Boga jako Trójjedynego – niezależnie od problematyki tego wszystkiego, co się dzieje u Jezusa Chrystusa, który jest w swej Bożej Osobie jednocześnie i Bogiem i Człowiekiem.

Stwierdzamy przede wszystkim, że w Słowie-Bożym-Pisanym napotykamy raz po raz na wzmianki o Bożych swoistych ‘uczuciach’: doznaniach bólu, to znów radości i czułości. W tej sytuacji trudno powiedzieć, by tak liczne wypowiedzi biblijne można było tłumaczyć samymi tylko śmiałymi ‘antropomorfizmami’, względnie ‘antropopatyzmami’. Widocznie coś jednak u Trójjedynego się ‘dzieje’ – w obliczu ludzkiego czy to grzechu, czy z kolei heroizmu wierności.

Widzimy tylko jeden raz więcej, że nasz ludzki język i nasze ludzkie pojmowanie Boga nie dorasta do tajemnicy tej Rzeczywistości, jaką jest intymność Życia-Miłości w Bogu jako Bogu. Musimy wyznać, iż nie wiemy, jak sobie wytłumaczyć te Boże – przecież nie kłamane ‘doznania’ czy to smutku, czy bólu, żalu, czy z kolei radości, tkliwości i oblubieńczej miłości.

Bóg po prostu nas przerasta. Na swój sposób, dla nas niewyrażalny, będąc niecierpiętliwym, niezmiennym, nieskończenie doskonałym – nie jest On Bogiem ‘zimnym’, Bogiem sztywnym-martwym – ‘robotem’, którego nikt i nic nie poruszy. Bóg jest wszystkim innym, a nie statyką, względnie wypolerowanym ‘marmurem’. Bóg jest Bogiem Żywym: Bogiem Życia. Swym Życiem Bóg nas zupełnie przerasta. A jednocześnie zaprasza nas ludzi, odkupionych za najwyższą z możliwych cenę, do uczestnictwa w tymże swym Bożym Życiu i swojej Bożej Miłości:

„... abyście się stali uczestnikami Boskiej Natury” (2 P 1,4);

„... aby owce miały Życie
i miały je w obfitości”
(J 10,10).

Bóg naprawdę jest Miłością: Miłością Żywą. Jego Miłość do człowieka, którego stworzył na Obraz Jednorodzonego Syna Bożego, jest Miłością oblubieńczą: w Bożym znaczeniu tego słowa i kryjącej się za tym słowem Rzeczywistości. Miłość ta z istoty swej nie mieści się w czymś, do czego usiłowano sprowadzić Boga w okresach abstraktu i statyki, wypowiadając się o Bogu, iż jest On Niepojętym, wiecznym „Nunc Stans” [= zatrzymanym, nie ruszającym się Teraz]. Miłość to Żar pełen dynamiki i stałego ‘dziania się’ czegoś. W przypadku Boga chodzi oczywiście o dzianie się czegoś niepojętego, co jednak zbawionych ubogaca w nieskończoność.

Ozdobnik

2. Trójjedyny szczęśliwy
– a wiecznie cierpiący

Nie możemy nie powrócić jeszcze raz do nie dającej się wymazać świadomości tego, co się ‘jakoś’ rozgrywa w niebie, albo raczej: w samym Sercu Trójjedynego. Mianowicie niemożliwe żeby Bóg, którego nie może nie cieszyć radość zbawionych, bo odkupionych za cenę swej Bożo-Ludzkiej Krwi, mógł nie przeżywać równolegle wieczyście trwającego, utrwalonego dramatu upadłych Aniołów oraz upadłych ludzi. Jedni i drudzy wybrali aktem swojej wolności odejście od Boga ... na zawsze. Bóg ten ich wolny wybór szanuje – i jedynie zatwierdza:

„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom!
Taka jest wasza wola – na zawsze.
Niech się wam stanie według słowa waszego” (por. Mt 25,41).

(16 kB)
A tu rosną ... spokojniutko - grzyby: powiadają że to mięso leśne. I tak istotnie bywa. Ileż smacznych dań można przyrządzić z grzybów, mimo iż niektóre gatunki są śmiertelnie trujące.

Nic jednak nie zmieni faktu, że to On jest ich Stworzycielem! On i ich umiłował i – jeśli chodzi o ludzi – siebie samego wydał za nich jako „ofiara przebłagalna za grzechy – ich i całego świata(por. 1 J 2,2). Stworzył ich „dla nich samych”: żeby byli – zjednoczeni z Nim, w Życiu na zawsze, w Domu Ojca! Oni jednak Jego Miłość znieważyli i nią świadomie wzgardzili. Zawierzyli siebie – w życiu, w umieraniu, i na to co się stanie po śmierci – „ojcu kłamstwa i mordercy od początku” (por. J 8,44).

Czy da się pojąć nieskończony Boży ‘ból’ z powodu ich odejścia? Bólu tego u Boga nie może nie być. Bóg nie potrafi ‘udawać’, że nieskończona nieszczęśliwość tych przecież Jego dzieci – w przypadku potępionych ludzi: odkupionych za cenę najwyższą z możliwych, nic Go nie obchodzi ani nie wzrusza, albo co gorsza: że o niej niczego nie wie. Niemożliwe, żeby Bóg na swój Boży sposób, przerastający nasz rozum, wprost nie ‘krzyczał’ i nie ‘wył’ z bólu z powodu tych dobrowolnie nieszczęsnych na wieki wieków, podobnie jak niegdyś zadrżało ojcowskie serce u Dawida na wieść o śmierci swego zdradzieckiego syna Absaloma:

Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój!
Obym był umarł zamiast ciebie, Absalomie, mój synu, mój synu...!”
(2 Sm 19,1).

Słowa Dawida po buncie i śmierci zbuntowanego syna są tylko ludzkim, słabym echem bólu Boga jako Ojca po stracie na zawsze dzieci swojej Miłości, którzy Miłość Ojcowską definitywnie odtrącili.

Czy możemy nie dostrzec u Boga tajemnicy czegoś, co w sposób dla nas niemożliwy do zrozumienia do końca musi widocznie współistnieć w tym Bogu Nieskończenie szczęśliwym i doskonałym, którego żaden ból w ludzkim tego słowa znaczeniu nie może dosięgnąć. Mianowicie nieskończona szczęśliwość musi w jakiś sposób iść w parze u Boga z niemniej nieskończnym bólem z powodu potępienia tylu Dzieci Jego stworzycielskiej Miłości!


Wszystko, co tu powiedziano, jest naszą opinią teologiczną [tj. piszącego tu autora], która wydaje się być niepodważalna. Widocznie też musi istnieć jakiś sposób pogodzenia w Bogu pozostałych paradoksów niektórych dogmatów i twierdzeń teologicznych dotyczących Jego Niezmienności i absolutnej Doskonałości. Staramy się wciąż uwzględniać zarówno ‘zmysł wiary’, jak i kryterium ‘analogii wiary’ : wzajemnego porównania pozostałych ‘danych’ Depozytu Prawdy Objawienia Bożego. Wydaje się, że w sposób trudny do bliższego wytłumaczenia, możliwość doznawania przez Boga ‘cierpienia’, a z kolei radości i ‘pocieszenia’ musi jakoś współistnieć z pozostawaniem Domu Ojca poza zasięgiem jakiegokolwiek ‘bólu’ i cierpienia w ludzkim tego słowa znaczeniu.

Urząd Nauczycielski Kościoła potępił swego czasu wyraźnie opinię, że cierpiał Bóg ‘Ojciec’. Była to herezja ‘Patri-Pasjanów’. W naszych, ukazanych tu rozważaniach usiłujemy trzymać się wytycznych nauki Kościoła dotyczących niezmienności i niecierpiętliwości Boga. Z drugiej strony staramy się uwydatniać granice ludzkiego wyrażania się o Bogu, który przerasta nas m.in. w tym, co dotyczy Jego intymnego życia Boga jako Trójjedynego. Co się dzieje w „łonie Ojca”, wie to tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić (por. Mt 11,27; J 1,18).

Jan Paweł II (1978-2005) był papieżem, który odważnie podjął problem Bożego ‘bólu’. Nawiązuje do tego zagadnienie w odniesieniu do cierpień Odkupiciela m.in. w swym Liście Apostolskim o chrześcijańskim sensie cierpienia: „Salvifici Doloris” (1984 r.). Z kolei zaś wyraża się o Bożym ‘bólu’ w odniesieniu do Boga na co najmniej 8 miejscach swej encykliki o Duchu Świętym: „Dominum et Vivificantem” (1986 r.; zob. DeV 39.41. itd.). Korzystaliśmy w poprzedzających rozważaniach z wielką wdzięcznością z obfitego nauczania tego Namiestnika Chrystusowego.

Czy to wszystko nie jest swoistym świadectwem tego, iż w Niebie, gdzie sam Bóg:

„... otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu...” (Ap 21,4; 7,17)

mimo wszystko tak Odkupiciel, jak i cała Trójca Święta, Maryja, a także zbawieni – solidarnie uczestniczą w zmaganiach o dobro doczesne i wieczne, jakie rozgrywają się w Kościele Walczącym?

Ozdobnik

RE-lektura: część V, rozdz. 5c.
Stadniki, 15.XI.2013.
Tarnów, 21.IV.2022.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)

Powrót: SPIS TREŚCIObjawienia Jezusa Cierpiącego w ciągu wieków
Stygmaty
Wiek 13
Wiek 14
Wiek 15
Wiek 16
Wiek 17
Wiek 18
Wiek 19
Św. O. Pio
Św. S. Faustyna
Sł. Boża Marta Robin i inni
Św. S. Faustyna Kowalska
Lanciano: Cud Eucharystii
Cud Eucharystyczny w Sokółce
Cud Eucharystyczny w Guadalajara w Meksyku
4. Objawienia Maryi cierpiącej

F. JESZCZE RAZ: TRÓJJEDYNY A BOŻE ‘CIERPIENIE-POCIESZENIE’ BOGA
1. Ponownie Trójjedyny jako żywa Miłość
2. Trójjedyny szczęśliwy - a wiecznie cierpiący


Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Agata, siódma w rodzinie z 10 dziećmi
Ryc.2. Trójka dzieci okrutnie ciekawych przez szpary w drzwiach
Ryc.3. Dorodny słon w całej swej krasie
Ryc.4. Na spacerze wśród kwiatów i łąk z trójką dzieci
Ryc.5. Grzyby w poszewce leśnej