Część IV, Rozdz. 6: A-B-C-D...     p4_6a.htm
button Rozdz.6. EUCHARYSTIA: PRZEDZIWNY SAKRAMENT „PRZEBICIA”.
Rozmiar: 58 bajtówZjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
button Ku Eucharystii ...
button A. JEZUS EUCHARYSTYCZNY WCZORAJ – DZIS – NA WIEKI
button 1. Eucharystia – cel sakramentu pokuty
button 2. Przeistoczenie chleba i wina ...
button B. SUKCESJA APOSTOLSKA KAPŁAŃSTWA
button 1. Kapłaństwo: Dar dla Kościoła
button Nie własność Kościoła
button Sakramentalne uobecnienie Chrystusa
button 2. Sakrament dla samych mężczyzn
button Wymóg ważnych święceń kapłańskich
button Wyłącznie dla mężczyzn
button Kapłaństwo dla Eucharystii
button 3. Jeszcze raz: rola kobiety
button C. PRZEISTOCZENIE – KONSEKRACJA
button 1. Kapłan: powołany
button Sprawujący Eucharystię ...
button Postacie chleba i wina ....
button 2. Zawierzenie Słowu Chrystusa
button Podstawy tego zawierzenia
button Niezachwiana wiara niepodważalnie uzasadniona
button D. SAKRAMENT DZIĘKCZYNIENIA
button 1. W dziękczynieniu za Zamysł odkupienie
button 2. Z dziejów Święta Paschy
button Wyzwolenie z niewoli w Egipcie
button Nabycie ‘swego Ludu’
button Dwustronne przymierze MIŁOŚCI
button 3. Jezus w obliczu uroczystości Paschy tego roku ‘28’
button Uroczystość Paschy a ‘Godzina’ Jezusa
Część IV, Rozdz. 6: ...D-E-F...     p4_6b.htm
button Ostatnia Wieczerza
button Ustanowienie Nowego Przymierza
button Naoczni świadkowie ustanowionej Eucharystii
button Greckie ujęcie słów ustanowienia Eucharystii
button 4. Ciało wydające się – Krew wylewająca się ...
button Użyty grecki imiesłów bierny
button Utożsamienie Chleba-Wina z samym Jezusem
button Sakramentalne uobecnienie Jezusa
button E. UOBECNIENIE ODKUPIEŃCZEJ ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA
button 1. Rozgłaszanie odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa
button Eucharystia: proklamacja odkupieńczej śmierci
button Ofiara odkupienia do naszej dyspozycji
button 2. Postać Chleba – postać Wina ...
button Nadal ofiarowane Ciało, nadal przelewana Krew
button Oddzielnie Ciało, oddzielnie Krew
button Śmierć Jezusa na Krzyżu
button Śmierć odkupieńcza Jezusa na Krzyżu a przy Ofierze Mszy świętej
button Tajemnica śmierci: rozdzielenia ciała i duszy
button 3. Uniwersalna dostępność Ofiary Krzyżowej
button 4. Czy trzeba było zatorturować Syna Bożego?
button 5. Umarł by zmartwychwstać i dać Życie wieczne
button F. MIŁOŚĆ „... AŻ DO KOŃCA”:
Rozmiar: 58 bajtówEUCHARYSTIA – A MAŁŻEŃSTWO
button 1. ‘Do końca’ Jezusa w Eucharystii – a Małżonków
button 2. Do Eucharystii wraz z dziećmi
Część IV, Rozdz. 6: ...F-G-H-I-J...     p4_6c.htm
button 3. OBLUBIENIEC z Oblubienicą w Eucharystii
button 4. ‘Przyjdę znów do was ...’
button Obietnica Jezusa dalszego pozostawania z nami
button Jezusowe powracanie w Eucharystii
button G. SAKRAMENT „PRZEBICIA”
button 1. Kontemplacja Oblicza Chrystusowego
button 2. Godzina święta – Godzina odkupienia
button 3. Uzdolnienie ku ‘przebiciu się’
button H. UMOCNIENIE W WALCE Z GRZECHEM
button 1. Decyzja nie-grzeszenia a Eucharystia
button 2. „Każ mi przyjść do siebie po wodzie ...”
button 3. Ufna modlitwa skruchy
button I. BŁOGOSŁAWIONE CHWILE PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ
button 1. Osobista Audiencja u Odkupiciela
button 2. Ból Jezusa nie-zauważania Go po Komunii świętej
button 3. Przyjmowanie Jezusa wrażliwą miłością
button J. Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II O EUCHARYSTII
button 1. Uszanowanie skarbu Eucharystii
button Oprawa Eucharystii według Ewangelii
button Sztuka sakralna i Liturgia
button Obrzędy liturgiczne a Magisterium
button Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” (2004)
Część IV, Rozdz. 6: ...J     p4_6d.htm
button 2. Priorytetowy wymiar Eucharystii jako Ofiary
button 3. Adoracyjny wymiar Eucharystii
button Adoracja Najświętszego Sakramentu według Encykliki
Rozmiar: 58 bajtów‘Ecclesia de Eucharistia’
button Cześć oddawana Eucharystii według Instrukcji
Rozmiar: 58 bajtów‘Redemptionis Sacramentum’
button 4. ‘Mane nobiscum, Domine’: Rok Eucharystyczny 2004-2005
button Zaproszenie Jezusa do siebie
button Przygotowanie do Eucharystii przez Słowo Boże
button Eucharystia w tajemnicach modlitwy różańcowej
button Najpierw stół Słowa Bożego
button Rzeczywista obecność – tajemnica wiary
button ‘Zakochać się’ w Jezusie Eucharystycznym
button Nie tylko ‘z nami’, lecz obecnie ‘w nas’
button 5. Wraz z Maryją ‘Niewiastą Eucharystii’
button 6. Zawierzenie Miłosierdziu w czasie Komunii św.
button Modlitewka ‘O Jezu, przemień mnie w siebie’
button 7. Ku zwycięstwu w Chrystusie

Powrót: SPIS TREŚCI