Część II, Rozdz. 1: A-B     p2_1a.htm
button  Część 2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”.
Rozmiar: 58 bajtówW poszukiwaniu uzasadnień
button  Wprowadzenie do części drugiej
button Rozdz 1. ŁAD I POKÓJ AKTU ZJEDNOCZENIA. Sens aktu małżeńskiego
button A. POWOŁANIE DO BUDOWANIA ‘KOMUNII OSÓB’
button Człowiecze zróżnicowanie płciowe
button Wezwania ludzkiej natury
button R2-1. Niezbywalne i nieodstępne przymioty człowieka jako osoby
button B. OGÓLNE UWARUNKOWANIA ETYCZNE AKTU
button Cel i sens aktu zjednoczenia płciowego
button Małżonkowie w przekazywaniu Dziecku Bożego Obrazu
button Nikt nie jest właścicielem siebie
button Celowość kopulacji u zwierząt – a u człowieka
button Dar stworzony wyłącznie dla małżeństwa
button Wyrażanie sobie tylko więzi, a pieszczoty angażujące narządy płciowe
button Możność – nie przymus
Część II, Rozdz. 1: C-D     p2_1b.htm
button C. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ETYCZNE AKTU
button Zjednoczenie w miłości otwarte na rodzicielstwo
button Akt małżeński jako rzeczywistość zastana
button Próba na jakość miłości
button Ład STRUKTURY i DYNAMIZMU aktu
button Analogia całkowitości daru Chrystusa a małżonków: impulsy ciała...
button W ukierunkowaniu na miłość
button Wzajemna subtelność jako wymóg miłości
button Dialog małżonków na temat intymności
button Miłość a wymuszanie współżycia
button Z sugestii autorów – ku pokojowi chwil intymności
button Sugestie dr Trobisch: mąż i żona razem
button Szczytowanie głębi czy powierzchowne
button Zjednoczenie oszczędzające-subtelne
button D. AKT JAKO WYRAZ „MOWY CIAŁA”
button Zjednoczenie wyrażone ‘mową ciała’

Powrót: SPIS TREŚCI