(8 kB)

Czasowo zamieszczone pliki
do ściągnięcia

(7 kB)

Wyjaśnienie

Co jakiś czas zdarzają się sytuacje, że autor niniejszej strony chętnie by udostępnił określone pliki do ściągnięcia i wykorzystania tym wszystkim, którzy by z nich mogli skorzystać. Dotyczy to np. zeskanowanych książek i innych materiałów, których aktualnie nie ma już w sprzedaży. A raz po raz zdarzają się P.T. Czytelnicy, którzy by z takich materiałów chętnie skorzystali – ku dobru własnemu i wielu innych.

O materiałach zeskanowanych wypada uświadomić, co następuje. Skanowanie książki-artykułu wiąże się niemal z zasady z chwilami niemałymi ‘przekłamaniami’ tekstu przy konwersji obrazu tekstu – na sam już tekst. Piszący tu autor przeprasza Drogiego Czytelnika, iż zwykle nie starcza mu ani sił ani czasu, by zeskanowane materiały dokładnie sprawdzić w oparciu o tekst oryginału. Dotyczy to m.in. takich materiałów, których oryginał jest drukowany czcionką drobną oraz tym drobniejszą czcionką przypisów.
– Mimo z góry założonej niedoskonałości programu służącego do wykonywania obrazu tekstu i jego konwersji na tekst ‘czysty’ wydaje się, iż zwykle można skorzystać z powodzeniem z tak uzyskanych treści rozważaniowych.Ponieważ udostępnione tutaj materiały tekstowe nie należą do samej w sobie niniejszej strony internetowej, są one tu umieszczane w zasadzie jedynie czasowo: na bliżej nie określony czas.
Informacyjnie: Przyjmujemy tutaj format ‘zeszytowy’, tzn. A-5, z marginesami z zasady po 10 mm z każdej strony – a margines u góry: 1.3 cm (ze względu na automatyczną numerację).

(7.5 kB)1. Marie-Dominique Philippe, OP: „PRAGNĘ. Rozważania o Mądrości Krzyża”
Ściągnij książkę:
M.D. Philippe, PRAGNĘ2. Mieczysław Gogacz, „On ma wzrastać”, Warszawaa 1965, Wyd. SS. Loretanek-Benedyktynek
Ściągnij książkę:
Mieczysław Gogacz, ON MA WZRASTAĆ


3. O.Marie-Dominique Philippe, „W sercu miłości. Rozmowy Fréderic Lenoir z O.Philippe: o miłości i małżeństwie”, Wydawnictwo ‘W Drodze’, Poznań 1997
Ściągnij książkę:
O.Philippe, W sercu miłości.

4. O.Marie-Dominique Philippe, „Ogień na ziemii. Rozmowy wokół Ośmiu Błogosławieństw”, Wydawnictwo ‘Serafin’, Kraków 2008
Ściągnij książkę:
O.Philippe, Ogień na ziemi5. Ks. Klaus-Peter Vosen, „Całą duszą z Sercem Jezusa. Sugestie na Adorację Eucharystyczną”Przekł. z niemieckiego. – Są to nieduże rozważania do kolejnych wezwań z Litanii do Najśw. Serca Jezusowego
Ściągnij książkę:
Vosen, Całą duszą z Sercem Jezusa6. Jean Lafrance, „Proś Ojca swego” PAX 1983 (o modlitwie)
Ściągnij książkę:
Jean Lafrance, „Proś Ojca swego”7. Ciemnia Jutrznia – tekst i melodie z Wielkiego Tygodnia
Ściągnij Ciemną Jutrznię:
Ciemna Jutrznia8. Organista-Praktyk

Jest to swoisty podręcznik dla początkującego organisty. Rzecz składa się z części I: tekstowej, oraz części II: nutowej. Nie jest to opracowanie w sensie ściśle naukowym, chociaż zawarte tu sugestie zawierają solidne podstawy o trójdźwiękach i ich harmonizowaniu, nieodzownym dla organisty-praktyka. Naczelną dewizją autora jest zasada wiodąca dla każdego organisty: „Nie bądź niewolnikiem nut”!

Organista musi równie dobrze grać i odpowiadać na śpiewy idące od Ołtarza względnie pulpitu lektora – niezależnie od tonacji. Dopóki tego zadania nie opanuje, nie wolno mu zasiadać przy organach. Organista nie może narzucać siłowo sobie znane intonacje przy śpiewie liturgicznym: pozostaje on na chórze sługą, a nie panem.
– Do zdobycia wspomnianej odrobiny wiedzy i praktyki posłużą być może niniejsze sugestie dla organisty-praktyka (pisane pod koniec lat 70-tych przez autora niniejszej strony). Żeby był w stanie harmonizować samodzielnie wykonywane śpiewy liturgiczne, dostosowując akompaniament do możliwości głosowych uczestników Liturgii oraz Służby Liturgicznej.

Zarówno część tekstowa, jak i objaśnione przykłady harmonizowania są w niniejszym wydaniu przewidziane do ewentualnego wydruku w formacie (zeszytowym) A-5 poziomym (landscape). Numeracja i formatownie stron są przewidziane na wydruk obustronny (strony parzyste-nieprzyste: wewnętrzny margines: 25 mm, zewnętrzny 10 mm, u góry 15 mm, u dołu 10 mm). Gdyby użytkownik życzył sobie większych liter (zwłaszcza dla części nutowej), można drukarce zadać wydruk tych samych stron w formacie powiększonym np. do A-4, w pozycji poziomej.
– Część tekstowa zajmuje 33 strony formatu A-5, poziomo.
– Część nutowa składa się z 25 stron, zapisanych w pliku (file’u) „PDF”. Plik otworzy się samoistnie po jego 2-krotnym kliknięciu – poprzez którykolwiek program odczytujący zapisy w ‘PDF’. Najlepiej gdy w komputerze zainstalowany jest (darmowy Adobe) Reader, zwłaszcza w którejś nowszych wersji (aktualnie – 2013-2014: AdobeReader wersja 11).

W międzyczasie dokonał autor rewizji zarówno tekstu, jak i zapisu nutowego ‘Organisty-Praktyka’ (w dniach 4-5.I.2014 r.). Poprawki dotyczą przede wszystkim bardziej ujednoliconego formatowania (m.in. w zapisie nut), przy czym tu i ówdzie udało się wyłapać ponadto kilka błędów w zapisach. Stąd prośba, by zainteresowany P.T. Czytelnik ściągnął całość jeszcze raz i wydrukował ją ponownie.
– Część nutowa, sformatowana jako zapis ‘PDF’, dostępna tu jest w dwóch wersjach do wyboru – zależnie od możliwości drukarki:
a) bądź jako JEDEN ‘file’ (plik) ‘PDF-u’, zawierający jedna po drugiej 25 stron zapisu nutowego;
b) bądź jako 25 oddzielnych file’ów. Niektóre drukarki gubią się bowiem całkowicie, gdy trzeba wydrukować owe 25 stroniczek nutowych jako pojedyncze strony – ze zróżnicowaniem formatowaniem stron prawych i lewych.

Ściągnij
Organista-Praktyk (wersja 2014 r.)9. Dr Ehmann Rudolf, Postkoitalpillen, 2013
Ściągnij Post-Koitalpillen:
Ehmann R., Wirkungsmechanismen von Postkoitalpillen10. MAŁŻEŃSTWO: uznanie nieważności małżeństwa

Zdarzają się dramaty małżeńskie, kiedy pojawia się konieczność wszczęcia procesu przed Władzą Kościoła: Sądem Biskupim dla rozstrzygnięcia, czy dane małżeństwo zostało zawarte ważnie – czy też było nieważne od samego początku. Kościół nie ma władzy nad sakramentami świętymi (m.in. nad małżeństwem jako sakramentem), natomiast Kościół może orzekać o warunkach dotyczących ważności czy nieważności małżeństwa. Żeby partnerzy mogli uznać swoje małżeństwo w sumieniu za nieważne od samego początku, muszą zapaść podobnie brzmiące orzeczenia w dwóch różnych instancjach Sądów Biskupich.

Papież Franciszek przeprowadził reformę i uproszczenie dotychczasowych przepisów prawa kościelnego w tym względzie. Podajemy odnośne ‘Motu Proprio’ Ojca świętego – łącznie z szeregiem użyteczności na przypadek konieczności wszczęcia tego rodzaju procesu.

a) Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Jesus” (= Łagodny Sędzia Pan Jezus) Papieża Franciszka (15.VIII.2015):
Ściągnij:
„Mitis Iudex Dominus Jesus”

b) Kodeks Prawa Kościelnego – wersja łacińska „Codex Iuris Canonici”:
Ściągnij:
„Codex Iuris Canonici”

c) Kodeks Prawa Kościelnego – wersja polska „Kodeks Prawa Kościelnego – 1983”:
Ściągnij:
„Kodeks Prawa Kościelnego”

d) Parę użytecznych ogólnych uwag na przypadek starań o stwierdzenie nieważnoścu małżeństwa:
Ściągnij:
Uwagi wprowadzające11. Skrypty ks. Pawła Leks, z Seminarium Misyjnego Księży Sercanów

Ściągnij:
a) Pentateuch

Ściągnij:
b) Messias

Ściągnij:
c) RigorosumST
20.II.2016
RE-lektura: Tarnów, 12.VI.2019.

Adres autora


Powrót: SPIS TREŚCICzasowo zamieszczone pliki
Wyjaśnienie

1. M.D. Philippe, PRAGNĘ
2. Mieczysław Gogacz, On ma wzrastać
3. O. M.-D. Philippe, W sercu miłości. Rozmowy o małżeństwie
4. O. M.-D. Philippe, Ogień na ziemii. Rozmowy wokół Ośmiu Błogosławieństw
5. Vosen Klaus-Peter, Całą duszą z Sercem Jezusa. Sugestie na Adorację Eucharystyczną
6. Jean Lafrance, Proś Ojca swego
7. Ciemnia Jutrznia – tekst i melodie z Wielkiego Tygodnia
8. Organista-Praktyk. Podręcznik dla Organisty-Praktyka
9. Dr Ehmann Rudolf, Postkoitalpillen, 2013
10. MAŁŻEŃSTWO: uznanie nieważności małżeństwa

Adres autora niniejszej strony internetowej