Część VIII, Rozdz. 3      p8_d.htm
button Rozdz. 3. SŁOWA O BLUŹNIERSTWIE PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button A. ZAPIS SŁÓW JEZUSA W EWANGELIACH
button 1. W punkcie wyjścia: Czy Bóg Nowego Testamentu chce przebaczać
button 2. Zestawienie słów Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu
button Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu: Zestawienie tekstów
button 3. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Marka
button a. Z Ewangelii według św. Marka
button b. Konkluzje
button 4. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Mateusza
button a. Poprzedzający kontekst wypowiedzi Chrystusa
button Przykłady przepisów według Tradycji ‘Starszych’
button Cud uzdrowienia opętanego-niewidomego-niemowy
button b. Sanhedryn a Jan Chrzciciel
button c. Sanhedryn w szpiegowaniu Jezus
button d. Wnioski z postawy Sanhedrynu wobec Jezusa
button 5. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w relacji św. Łukasza
button 6. Filologiczne znaczenie rzeczownika-czasownika ‘bluźnierstwo’
button a. Wyrażenie: bluźnić, bluźnierstwo
button b. Greckie ‘blasphemía – blaspheméo
button Grecki rzeczownik: blasphemía
button Grecka forma czasownikowa: blaspheméo
button c. Prawdopodobna aramejsko-hebrajska brzmienie „bluźnierstwa”
button B. BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU: WNIOSKI WSTĘPNE
button 1. ‘Grzech’ – ‘Słowo’
button 2. Kontekst ‘bluźnierstwa’
button Jezus w odwoływaniu się nieustannie do wolnej woli
button Jezus ustanawiający konstytutywny charyzmat Apostolski
button 3. Bluźnierczo odrzucany Bóg przynoszący zbawienie
button Cel faryzeuszów: zgładzić Jezusa
Część VII, Rozdz. 5:I     p8_e.htm
4. Przedstawiana frakcja Sanhedrynu a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button Zabić Jezusa !
button 5. Grzech i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU a DUCHOWI
Rozmiar: 58 bajtów ŚWIĘTEMU
button a. Słowo i bluźnierstwo przeciw SYNOWI CZŁOWIECZEMU
button b. Bluźnierstwo przeciw DUCHOWI Świętemu
button c. Sytuacja ‘Syna Człowieczego’
button UWAGA filologiczno-teologiczna
button d. Syn Człowieczy według Daniela
button e. Odpuszczenie bluźnierstwa przeciw ‘Synowi Człowieczemu’
6. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button a. Niewyobrażalnie znieważany ‘Syn Człowieczy’
button b. Jeszcze raz: Bóg zawsze przebaczający
button 7. UTRWALONY WYBÓR NA ‘NIE’ WOBEC BOŻEGO ZAMYSŁU
button a. Postawa sprzeciwu wobec Boga, a nie określony grzeszny czyn
button b. Odwoływanie się do działania mocą Belzebuba-Szatana
button c. Niedopuszczenie uzdrowionego niewidomego od urodzenia do
Rozmiar: 58 bajtówwyznania wiary
Część VII, Rozdz. 5: J ...      p8_f.htm
button C. POSTAWA ‘NIE’ A BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
button 1. Ponownie: punkt wyjścia
button 2. Zróżnicowana ciężkość grzechów
button a. Grzech ciężki a lekki według Katechizmu Kościoła Katolickiego
button Kryterium rozpoznawania bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu
button 3. Ponownie fakty uzdrowień mocą własną
button a) Niewidomy z Betsaidy - Mk 8
button b) Głuchoniemy z Dekapolu – Mk 7
button c) Ponownie niewidomy od urodzenia - J 9
button d) Ciąg dalszy apologii Jezusa: J 5
button 4. Wypędzanie Złych Duchów mocą własną
button a. Reakcja na cuda pełna Bożej wiary
button b. Reakcja osób burzących wiarę
button c. Jezus działający mocą samego swego SŁOWA
button d. Wędrowni egzorcyści
button 5. Jeszcze raz wskrzeszenie Łazarza mocą własną
Część VII, Rozdz. 5: K     p8_g.htm
button D. BOGU POWIEDZIANE „NIE” A BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI
Rozmiar: 58 bajtówŚWIĘTEMU
button 1. Podstawowe przypomnienie: Bóg nie potępia
button a. Bóg gotów przebaczyć każdy grzech
button 2. Aprioryczne odrzucanie Bożego świadectwa w dokonywanych cudach
button a. Argumentacja teologiczna uzdrowionego niewidomego
button b. Konieczność Bożej wiary
button c. Pozorowana wiara faryzeuszów
button d. Trwanie w grzechu
button 3. Wstępne wnioski
button a. Charyzmat konstytutywny i funkcjonalny Bożego Objawienia
button b. Względy odchodzenia od autentycznej Prawdy Objawienia
button c. Stanowisko Sanhedrynu: zabicie Jezusa to nasz obowiązek religijny
button 4. Sumienie prawe a wypaczone
button a. Sanktuarium sumienia
button b. Sumienie błędne
button Sumienie błędne
button c. Sumienie omylne
button d. Prawda jako źródło godności sumienia
button e. Prawda obiektywna
button f. Sumienie prawe a błędne
button g. Zło sumienia błędnego
button h. Zło nadal złem w przypadku nie rozpoznanego zła
button i. Sumienie błędne z własnej winy
button j. Formacja sumienia
button k. Rola Urzędu Nauczycielskiego Kościoła<
button l. Kościół katolicki jest nauczycielem prawdy
button m. Kościół a wolność sumienia
button n. Kościół służy sumieniu bez wprowadzania obcych prawd
button 5. Ponowne podjęcie przerwanego wątku oraz wnioski
button a. Zabić Jezusa! Zabić i Łazarza!
button b. Czy jest to bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
button 6. Grzech znieważenia Ducha Świętego
button 7. Grzech NIE-odpuszczalny
button a. Jezusa z preegzystencji w wizji upadającego Szatana
button b. Konieczność żywej wiary
button c. Bolesny dla Jezusa zarzut jakoby prosił o łaskę Belzebuba
button d. W kontekście brak wzmianki o Duchu Świętym
button e. Bluźnierstwo skierowane przeciw SYNOWI Człowieczemu a Duchowi
Rozmiar: 58 bajtówŚwiętemu
button f. Związek między wyrzucaniem Złego Ducha - a Duchem Świętym
button g. Duch Święty coraz wyraźniej ujawniany w w działalności Jezusa
button 8. Intencja tych z synagogi Szatana
button a. Próba określenia postawy odpowiedzialnych Sanhedrynu
button b. Boże ‘rozpaczliwe’ wezwania do otworzenia się na promyk Łaski


Tarnów, 5.XI.2022.
Powrót: SPIS TREŚCI