(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura(2.9 kB)
Objaśnienie

Kwiatek

ZRÓŻNICOWANE SPOSOBY ŚCIĄGNIĘCIA CZĘŚCI
NINIEJSZEJ STRONY
(downloads)

*       *       *
26.III.2019

(9.3 kB)

UWAGA. Aktualnie (III.2019) dokonywane przystosowanie niniejszej strony do ich przeglądania w urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet ...) dotyczy na razie głównie przeróbek tabel itp. do szerokości maksimum 500 pikseli. Same ukazane tu file'e w formacie ‘PDF’ są w dużej mierze NIE-aktualne. W międzyczasie podejmowane są niemal nieustannie dodatkowe przeformatowywania i drobne korekty. Aktualne są wciąż same file'e ze strony oryginalnej (format: *.htm).

(9.7 kB)

A. Części-rozdziały w formacie ‘PDF’
(od XI.2013 r.)


W miarę postępującej RE-lektury udostępniamy kolejne części i rozdziały nieniejszej STRONY w formacie ‘PDF’. Format ten pozwala przeglądać tekst w dowolnym powiększeniu. Niestety przy konwersji z internetu giną wtedy linki wewnętrzne, pomijając zakłócone formatowania.

a (3 kB)

Część PIERWSZA, Metoda Billingsa (rozdz. 1-3)

0. Prezentacja strony i rzut oka na całość
1. Metoda Billingsa (tytuły podane skrótowo)
2. Metody Naturalne
3. Prawidłowo rozumieć MOB


Część DRUGA, Dobro-zło (rozdz. 1-6)

1. Ład aktu zjednoczenia
2. Pod Piotrem - z Piotrem
3. Zapobieganie a medycyna
4. Gdzie tu człowiek
5. Wydźwięki psychologiczne
6. Co na to Bóg


Część TRZECIA, Stan życia, miłość (rozdz.1-5)

1. Małżeństwo czy Kapłaństwo-Zakon?
2. Kapłaństwo – Życie Bogu poświęcone
3. Współżycie przedślubne: dziecko ...
4. Współżycie – niezależnie od poczęcia
5. Alkohol – Palenie


Część CZWARTA, Być Oblubienicą Boga (rozdziały 1-7)

1. Partner Absolutu – Podmiot Przymierza
2. Czyżby być Bożą ... Oblubienicą?
3. Dziecko bólu: gdzie jesteś?
4. Sakrament Miłosierdzia
5. Potępienie czy dar Odkupienia?
6. Eucharystia
7. By modlitwy nie brakło. Mały Katechizm


Część PIĄTA, Miłosierdzie (rozdz. 1-8)

1. Bóg stwarza człowieka ‘dla niego samego’
2. Próba na miłość – nie zdana
3. Mieszane reakcje Boga na grzech
4. Sprawiedliwość a Miłosierdzie
5. Bóg Cierpiący-Zasmucany-Pocieszany
6. Ukrzyżowany u drzwi – puka
7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
8. Fragmenty Dzienniczka św. Faustyny


Część SZÓSTA: Małżeństwo-Sakrament (rozdz. 1-9)

1. Narzeczeństwo: dar próby
2. Homoseksualizm, partnerstwa
3. W ideologii Gender: queer-mainstreaming
4. Przed objawieniem Sakramentalności Małżeństwa
5. Małżeństwo pra-Sakrament stworzenia
6. Przymierze małżeńskie – Przymierze Boże
7. Boże Oblubieńcze zwierzenia: Prorocy
8. Małżeństwo w świetle Ewangelii
9. Sakrament Małżeństwa w Oblubieńcu-z-Krzyża


Część SIÓDMA: Bóg Oblubieniec-z-Krzyża (rozdz.1-2)

1. Boży Oblubieniec-z-Krzyża w oddaniu siebie
!empt (0 kB)na Krzyżu

2. Elementy Kościoła Domowego Kościoła pierwotnego
3. Młodzieńczość w obliczu małżeństwa:
(0.6 kB)sakramentu małżeństwa


4. Obrazy i zdjęcia całej strony
b (2 kB)

WYBRANE ARTYKUŁY artykuły z PORTALU:

  1. Wierność spowiednika wierze Apostolskiej
(0.6 kB)POD Piotrem i Z Piotrem

  2. Spowiedź małżonków oraz partnerstw z grzechów
(0.6 kB)popełnianych przy przeżywaniu intymności płciowej

  3. Świadectwo dr Glorii Polo z Kolumbii
  4. List z tamtego świata
  5. Rozważanie Modlitewne Męki Chrystusa: Koronka
(0.6 kB)Drogi Krzyżowej

  6. Przeżyła aborcję przez roztwór soli
  7. Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie... ? Udział
(0.6 kB)w walce z Krzyżem – Udział w wyborach osoby
(0.6 kB)odrzucającej Boże Przykazanie

  8. Uczestnictwo w manifestacji pro-aborcyjnej
(0.6 kB)a szansa na rozgrzeszenie

  9. Chrystus: życie mojego życia. Chiara Corbella
(0.6 kB)i Enrico Petrillo

10. Pornografia: wielkie wyzwanie
11. Ku rozwadze rodziców – Ku rozwadze
(0.6 kB)dzieci-młodzieży

12. O.Ksawery Knotz, OFMCap. Seks jakiego nie
(0.6 kB)znacie: recenzja prywatna

13. Krwią pisana miłość przebaczająca
14. Nienaruszalność Życia – In Vitro – zagadnienia
(0.6 kB)pokrewne


(8.3 kB)


(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)Ryc. Ty to naprawdę ściągasz?
Zróżnicowane sposoby ściągnięcia części niniejszej strony
A. Części-rozdziały w formacie ‘PDF’ – po podjętej RE-lekturze