(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura


flos6b (15 kB)

MARYJA
ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY

(16 kB)

Wyjaśnienie

Ile razy znajdowałeś się w sytuacji bez wyjścia? Ile razy znalazłeś się na zakręcie życiowym? Czy boisz się o siebie i swoją rodzinę? Jak często żałowałeś swoich decyzji i chciałbyś je cofnąć, gdyby się to tylko dało? Czy beznadzieja i brak poczucia sensu są Twoimi częstymi towarzyszami?

Jeśli te i podobne pytania napotykają w Tobie podatny grunt, znaczy to, że krępują Cię węzły nie pozwalające Ci żyć swobodnie. Chrystus Pan ma jednak sposób na każde nasze zmartwienie i utrudzenie. Powiedział On: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Nasz Zbawiciel pragnie wyzwolić nas z każdego pogmatwania i wyprostować nawet najbardziej poplątane ścieżki swych ochrzczonych dzieci. A chociażby ktoś pobłądził tysiące razy, może zawsze odnaleźć drogę do świętości, gdy tylko trzyma w dłoni lampę wiary w Jezusa Chrystusa (por. Ps 119,105).

Taką wiarę miała Maryja, którą Syn Boży z wysokości Krzyża ustanowił naszą Matką. Ją właśnie wskazał Jezus umiłowanemu uczniowi jako swój dar dla Kościoła. O cokolwiek wierni z miłością proszą przez Maryję, niewątpliwie się spełni. Ona bowiem oczyszcza nasze prośby z pychy i egoizmu, przedstawiając je Bogu jako błaganie o miłość i miłosierdzie.

Świadom tego był siedemnastowieczny autor obrazu Maryi Rozwiązującej Węzły z Augsburgu z Niemiec, H.A. Langenmantel. Łaskami słynący obraz jego pędzla pozwala wiernym dostrzec Boską rzeczywistość miłości, pokoju, światła, sensu. Zostały one złożone niejako w ręku Maryi. Ona to ujmuje w swe dłonie poplątane ludzkie życie i swym wstawiennictwem u Boga rozwiązuje węzły, którymi skrępowany jest człowiek. Dotyczy to problemów, jakie nosimy często całymi latami.

Są to być może węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc, urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, lęk, rozpacz małżonków po rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane nałogami dzieci, ich chorobą, a może ich oddaleniem się od Boga. Będą to nierzadko węzły alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu, węzły zranień fizycznych, psychicznych i moralnych zadawane przez innych. W grę będą wchodziły zniewolenia duchowe i demonicznye opętania, w innym wypadku niechęć, która nas boleśnie nas dręczy. Trudnym węzłem staje się poczucie winy po dokonanym przerywaniu ciąży. Kiedy indziej nierozwiązalnym węzłem stają się nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie, strach, lęk samotności, niewiara, pycha …
– Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu osobistego, niekiedy społecznego, a nierzadko nierozsądnego osobistego działania.

Skuteczną, niezachwianą kotwicą nadziei może stać się modlitwa ratunkowa, jaka powstała w 1997 roku w postaci Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Ułożył ją argentyński kapłan – Juan Ramon Celeiro. Uzyskała ona aprobatę ówczesnego biskupa Buenos Aires, który swego czasu przywiózł tam z Niemiec kopię tego obrazu. Tym biskupem okazał się ks. kard. Jorge Mario Bergolio (zakonnik: Jezuita), który w 2013 r. został ... papieżem Franciszkiem.

Od tamtej pory nowenna została przetłumaczona na ponad 20 języków świata, w tym na arabski, a także na język-znaki dla niewidomych: alfabet Braille’la. Maryja doznaje czci pod tym wezwaniem – jako Maryja Rozwiązująca Węzły – i jest czczona w licznych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, a także w Polsce.

Poniżej ukazujemy sposób odprawiania „Nowenny do Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły”.

Źródło: http://bog-w-moim-balaganie.blog.onet.pl/2013/12/31/nowenna-do-matki-boskiej-rozwiazujacej-wezly/
Opublikowano: 31.XII.2013. – Autor: barka.

(6.6 kB)

Nowenna do Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły

r82b (5 kB)

Sposób odprawiania Nowenny


Akt skruchy
(pomoc modlitewna)

(zob.: http://www.modlitewnik.com.pl/modlitwy/125-akt-zalu-i-skruchy )


W razie potrzeby – zob. z niniejszej strony internetowej:
1) Modlitwy podstawowe: Ojcze nasz itd.
2) Różaniec do NMP
3) Koronka do Bożego Miłosierdzia

W przypadku NIE-korzystania z naszej strony internetowej, linki do tych samych miejsc są następujące:
1) Modlitwy podstawowe
2) Różaniec do NMP
3) Koronka do Bożego Miłosierdzia
.

(6.6 kB)

(10 kB)
Objaśnienie


Rozważanie na kolejne dni

Dzień pierwszy


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
Kto szuka łaski,
znajdzie ją w dłoniach Maryi.

Dzień drugi


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
Kto chce ofiarować Bogu każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.

Dzień trzeci


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
Kto chce łask – zwraca się do Maryi.

Dzień czwarty


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
Kto chce doświadczyć ciepło,
zbliża się do Maryi,
która jest odbiciem promieni Słońca.

Dzień piąty


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
Maryja może wyprosić wszystko u Boga.

Dzień szósty


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
„Cała piękna jesteś, Maryjo
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie”
(PnP 15,9)

Dzień siódmy


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
„Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś chlubą naszego narodu”
(Jdt 15,9).

Dzień ósmy


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.
„Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski”
(Hbr 4,16)

Dzień dziewiąty


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.

Modlitwa końcowa
do Maryi Rozwiązującej Węzły


MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY
módl się za mną.

(6.6 kB)

Macierzyńskie błogosławieństwo Maryi

Błogosławieństwo Maryi
niech cię chroni przed szatanem,
jego nienawiścią i złością.
Niech napełni cię pokojem i miłością,
abyś tym pokojem i miłością
mógł (mogła) dzielić się z innymi :

NIECH CIĘ BŁOGOSŁAWI MARYJA
W IMIĘ OJCA †
I SYNA †
I DUCHA † ŚWIĘTEGO
.

Amen.

(6 kB)

Tarnów, 19.XI.2017 r.
RE-lektura: 12.VI.2019.

Adres autora

Powrót: SPIS TREŚCIMaryja rozwiązująca węzły
Wyjaśnienie
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej węzły
mar-res
Rozważania na kolejne dni
Modlitwa końcowa do Maryi Rozwiązującej Węzły”
Macierzyńskie błogosławieństwo Maryi
Adres autora niniejszej strony internetowej