Część I, Rozdz. 2: A-B     p1_2a.htm
button Rozdz. 2. METODY „NATURALNE ... ”. Prawidłowości biologiczne czy coś
Rozmiar: 58 bajtówo wiele więcej?
button A. UWIERZYTELNIENIE
button Czemu tu występuje kapłan
button Ocena pism autora
button Słowa uwierzytelniające ze strony prof. J. Billingsa i WOOMB
button Zatwierdzenie tekstu: ‘Wprowadzenie do Metody Billingsa’
button Broszurka: „Miłość Piękna – Miłość Trudna...” (druk i Homepage)
button Dokumenty – Literatura Źródłowa – SKRÓTY
button Tabela: Wykorzystana literatury oraz skróty
button Link do WOOMB
button B. METODY „NATURALNE” ...
button Metoda – Metody
button Sens „Metody”
button Etycznie liczące się motywy dla odłożenia poczęcia
button Tabela: Motywy dla odłożenia poczęcia (HV 10)
button Odpowiedzialne rodzicielstwo   ! ! !
button Natura przymierza małżeńskiego
button Czy zawładnąć biologią przekazywania Życia?
button Nieprzekraczalne granice w obliczu osoby
button Być osobą-darem
button Czy ingerować w akt zjednoczenia ?
Część I, Rozdz. 2: C-D     p1_2b.htm
button C. AKCEPTACJA CZY TEŻ PODEPTANIE STRUKTURY I DYNAMIZMU AKTU
button W przypadku metody naturalnej
button Przy zapobieganiu ciąży
button Stosowanie metod naturalnych
button Zapobieganie: niszczenie otwartości rodzicielskiej
button Metody naturalne: Przystosowanie znaków miłości   ! ! !
button Przeszkoda dla prokreacji: zależna czy niezależna od woli tych dwojga
button Objaw więzi miłości czy ukierunkowania na rodzicielstwo
button Czy Kościół jest sprzeczny sam ze sobą
button D. Z DZIEJÓW METOD NATURALNYCH
button Metoda Kalendarzowa
button Metoda Termiczna
button Trudności nierozwiązalne dla Metod Termicznych
button Metoda Owulacji (wg prof.) Billingsa
Część I, Rozdz. 2: E     p1_2c.htm
button E. Z DZIEJÓW METODY OWULACJI (wg prof.) BILLINGSA
button Praca Badawcza nad Metodą Kalendarzową
button Prace nad Metodą Termiczną
button Rodowód Metody Owulacji   ! ! !
button Weryfikacja Naukowa „Metody Owulacji”
button Szczególne zalety Metody Billingsa
button Stanowisko WHO – Troska o autentyczny przekaz Metody
button Tabela. MOB jedno z największych odkryć 20 w.
button NOTATKA: Współczynnik ‘zawodności’ MOB w oparciu o najnowsze
Rozmiar: 58 bajtówbadania w Chinach
button Stanowisko Kościoła Katolickiego – MOB w Europie Środkowej
button Tabela. Dziękuję Panu w imieniu Jezusa Chrystusa
button Czy się przestawić z Metody Termicznej?   ! ! !
button Pierwszy kontakt z jakąkolwiek „Metodą”
button Metody Kombinowane
button Zarzuty pod adresem prezentowanej tu opinii
button Zarzuty ze strony Adresatów
Część I, Rozdz. 2: F     p1_2d.htm
button F. KOMPETENCJA KOŚCIOŁA – PERSONEL OŚRODKÓW PORADNICTWA
button Prawo par małżeńskich
button Kompetencja Kościoła oraz Personelu Poradnictwa
button Odpowiedzialność personelu Poradnictwa
button Kompetencja autora niniejszego wykładu   ! ! !
button Przedstawiciel Kościoła
button Nie-angażowanie Magisterium Kościoła w szczegóły „Metody”
button Niniejszy temat w Obliczu Najświętszego Sakramentu

Powrót: SPIS TREŚCI