(7,5 kB) !empt (0 kB) (7,5 kB)

Rozważanie Modlitewne
Męki Chrystusa

(25.7 kB)

Z dziejów niniejszych ‘Rozważań Modlitewnych’

Geneza niniejszych rozważań Męki Chrystusa, ułożonych przez Apostoła Bożego Miłosierdzia w Indonezji, wiąże się z prośbą Jezusa Chrystusa na „Godzinę Miłosierdzia”, tj. godziną umierania Syna Bożego i zarazem Syna Człowieczego na Krzyżu. Działo się to wtedy o godz. 15.00 owego niewymownego dnia w dziejach kosmosu: 14 Nizan (roku 28 ‘naszej ery’). Jezus zwracał się wiele razy do św. S. Faustyny Kowalskiej z prośbą, by o tej Godzinie, kiedy „... Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość” (DzF 1572), odprawiać jeśli to możliwe Drogę Krzyżową, lub w inny sposób „... uczcić Jego Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie” (tamże).
– A oto fragment listu autora owych „Rozważań”, dotyczący powstania niniejszych ”Rozważań”:

Obraz Jezu Ufam Tobie (28 kB)
Objaśnienie

„... Ta modlitwa jest bardzo prosta. Wpadła mi do głowy jak natchnienie w czasie ‘Godziny Miłosierdzia’. Jezus prosił o co? O to, żeby uczczono Jego Miłosierdzie, żeby rozważano Jego bolesną Mękę, żeby modlono się za cały świat, zwłaszcza za grzeszników.
– W ubiegłym roku (2008 r.) ‘Droga Krzyżowa’ w Koloseum została opracowana przez Arcybiskupa Ravasi. Użył on 14 Stacji, ale począwszy od Ogrojca. Wtedy przyszło mi na myśl, by ułożyć modlitwę wedle tego typu ‘Drogi Krzyżowej’ ...” (S.L., list z 22.III.2009 r.).

Autor tych „rozważań” ułożył wtedy dwa ‘schematy’ owej ‘Drogi Krzyżowej’:
a) Jeden na wzór rozważań Arcybiskupa Ravasi. Jest on poniżej ukazany w schemacie „A’.
b) Drugi wzór to ‘Tradycyjne’ Stacje Drogi Krzyżowej. Jest on ukazany poniżej w schemacie „B”.

Obydwa schematy ukazanych tu rozważań Odkupieńczej Męki Jezusa Chrystusa są zakończone Stacją 15-tą: Jezu, który czekasz na nas w niebie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem”. Jest to szczęśliwe połączenie słów Jezusa Chrystusa, wypowiedzianych ‘między’ Ostatnią Wieczerzą, a pojmaniem w Ogrodzie Oliwnym – ze słowami „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, będącej modlitwą ‘Miłosierdzia’ – o Boże Miłosierdzie „... dla nas i całego świata” (por. 1 J 2,2). Mianowicie Jezus powiedział w słowach pożegnalnych do Uczniów m.in.:

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W Domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. idę przecież (= odkupieńcza Męka) przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce (= Męka-Odkupienie), przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ‘Ja Jestem’.
Znacie drogę, dokąd Ja idę ...” (J 14,1-4).

Czy wiernym echem tych właśnie słów Jezusa „Nazarejczyka” (Dz 2,22), Ukrzyżowanego, Zmarłego, Zmartwychwstałego, ukazującego się Apostołom w 2 dni po swej Odkupieńczej śmierci na Krzyżu, pozdrawiającego ich słowem „Pokój wam” (J 20,19.21.26; Łk 24,36; Mt 28,9) – i wskazującego wyraźnie na Ranę swego przebitego Boku (J 20,27), z którego poprzednio, w chwili jego przebicia, „... natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34), co Jezus skomentował w widzeniu św. Faustyny jako owe „... dwa promienie”, które „oznaczają krew i wodę” (DzF 299): oczyszczenie i nowe, Boże życie duszy, – nie są słowa modlitewne 15-tej Stacji: Jezu, który czekasz na nas w niebie ...”?

Uwaga. U spodu niniejszej strony ukazany jest dwojaki sposób ściągnięcia i wydrukowania niniejszego ‘Rozważania Modlitewnego Męki Chrystusa’. Kliknij: [1].

Rozmiar: 5448 bajtów

„Rozważ Moją Bolesną Mękę...”
Słowa Jezusa do św.Faustyny
(DzF 1761)

„Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego Wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość.
– Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (DzF 1572).

„Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją” (DzF 737).

„Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi ...” (DzF 369).

„Córko moja, ... najwięcej mi się podobasz, kiedy rozważasz moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed moim majestatem” (DzF 1512)

(10.5 kB)

(A)
Modlitwa rozważaniowa
w oparciu o 15 Tajemnic Męki
Syna Bożego


Na wstępie:
Ojcze nasz ...
!empt (0 kB)Zdrowaś Maryjo ...
!empt (0 kB)Wierzę w Boga ...

Na paciorkach: „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
1. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Na paciorkach: „Zdrowaś Maryjo”:
Jezu, który w Ogrojcu się modliłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


2. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który przez Judasza zdradzony – pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


3. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który przed Sanhedryn postawiony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


4. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


5. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową zasądził * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


6. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoronowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


7. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który Krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


8. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, któremu Szymon z Cyreny Krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


9. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem opłakiwały * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


10. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który gwoździami do Krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


11. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który dobremu łotrowi Raj obiecałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


12. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu na Krzyżu, któremu Matka towarzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


13. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który na Krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


14. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który w grobie pochowany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


15. Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).


Na zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam grzechy nasze.
Jezu Najmiłosierniejszy  * uświęcaj nas.
Jezu Najmiłosierniejszy  * wysłuchaj modlitwy nasze.


(29 kB)

(B)
Tradycyjne
Stacje Drogi Krzyżowej
ze Stacją 15-tą


Na wstępie:
Ojcze nasz ...
!empt (0 kB)Zdrowaś Maryjo ...
!empt (0 kB)Wierzę w Boga ...

Na paciorkach: „Ojcze nasz” – przed każdą dziesiątką:
Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmiłosierniejszy * teraz i na wieki (1x).

Na paciorkach: „Zdrowaś Maryjo”:
1. Jezu, który na śmierć skazany zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

2. Jezu, który Krzyż dźwigałeś * zmiłuj się nad nami
i nad całym światem (10x).

3. Jezu, który po raz pierwszy pod Krzyżem upadłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

4. Jezu, który Matkę swoją spotkałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

5. Jezu, któremu Szymon z Cyreny Krzyż nieść pomógł * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

6. Jezu, któremu Weronika Twarz otarła * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

7. Jezu, który po raz wtóry pod Krzyżem upadłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

8. Jezu, któryś pocieszał płaczące niewiasty * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

9. Jezu, który po raz trzeci pod Krzyżem upadłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

10. Jezu, który z szat obnażony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

11. Jezu, który gwoźdźmi do Krzyża przybity zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

12. Jezu, który na Krzyżu umarłeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

13. Jezu, który z Krzyża zdjęty zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

14. Jezu, który w grobie złożony zostałeś * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

15. Jezu, który czekasz na nas w Niebie * zmiłuj się nad nami i nad całym światem (10x).

Na zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy * przebacz nam grzechy nasze.
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas.
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj modlitwy nasze.


r82a (12 kB)

Nihil Obstat:
F. Hartono SJ
Yogyakarta, 25 Maret 2008

Imprimatur:
J. Pujasumarta, Pr., Vikjen
Semarang, 29 Maret 2008

Przekład z języka indonezyjskiego
Kraków, 19 kwietnia 2009 r.

Ściągnięcie niniejszego ‘Rozważania Modlitewnego Męki Chrystusa’

1. Tekst wyżej przedstawionego „Rozważania Modlitewnego Męki Chrystusa” można ściągnąć do użytku własnego i go wydrukować. Przygotowano dwa różne sposoby ściągnięcia ‘Rozważania’:

a) W formacie ‘PDF’. Jest to tekst przygotowany dla drukarni. Całość mieści się na 1 kartce formatu A-5 (landscape: leżąco) z obydwu stron. Tekst jest sformatowany na folderek 6-stronicowy (strony: 2-3-4, oraz: 5-6-1). Do odczytania potrzebny jest program ‘Acrobat-Reader’ (wystarczy darmowa wersja, do ściągnięcia np. za pomocą www.google.pl).

b) W druga, bardzo uproszczona wersja „Rozważania Modlitewnego Męki Chrystusa” jest przewidziana na zwyczajny wydruk w programie ‘WORD’. Tekst zajmuje obustronnie 1 kartkę formatu A-5 (format zeszytowy).

Obie wersje tekstu są skompresowany w jednym pliku do ściągnięcia. Kliknij:

Ściągnij ‘Rozważanie Modlitewne Męki Chrystusa’:
Rozważanie Męki Chrystusa

Przyjęte na niniejszą stronę internetową:
kwiecień 2009 r.

Kraków, 13.III.2010 r.
RE-lektura: Tarnów, 19.III.2019 r.

Adres autora

ros5a (7 kB)
Powrót: SPIS TREŚCI  Powrót: SPIS TREŚCI  


Rozważanie Modlitewne Męki Chrystusa
Z dziejów niniejszych ‘Rozważań Modlitewnych’
„Rozważ Moją Bolesną Mękę...” Słowa Jezusa do św.Faustyny

A. Modlitwa rozważaniowa w oparciu o 15 Tajemnic Męki Syna Bożego
B. Tradycyjne Stacje Drogi Krzyżowej ze Stacją 15-tą

Nihil Obstat, Imprimatur
Ściągnięcie niniejszego ‘Rozważania Modlitewnego Męki Chrystusa’
Adres autora niniejszej strony internetowej

Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Obraz Jezu Ufam Tobie: Kazimirowskiego