(6,4 kB)

Wybrane dokumenty Pontyfikatu
FRANCISZKA

8.025 kB

Wprowadzenie

Pragniemy udostępnić wybrane dokumenty z Nauczania papieża Franciszka. Udostępnione materiały przekazujemy w formie skompresowanej jako *.zip (z pomocą WinRAR). Plik rozpakowuje się i otwiera przez 2-krotne szybkie kliknięcie: ukaże się on wtedy w formacie: *.doc. Przekopiuj go do utworzonego przez siebie katalogu. Dokument jest w takiej postaci gotowy do czytania lub do wydruku. Przyjęto tu format ‘zeszytowy’: A-5, wygodniejszy do czytania-przechowania.
Marginesy: po 1 cm, numeracja stron u góry, druk obustronny.

(6 kB)

A. Encykliki – Adhortacje – inne dokumenty

1. Franciszek, Encyklika „Lumen Fidei”: O wierze (29.VII.2013).
Ściągnij Encyklikę:
„Lumen Fidei”


2. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Evangelii Gaudium”: Radość Ewangelii – Głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie (24.XI.2013).
Ściągnij Adhortację:
„Evangelii Gaudium”


3. Papież Franciszek, Encyklika „Laudato si’ – Troska o wspólny dom (24.V.2015).
Ściągnij Encyklikę:
„Laudato si’ ...”


4. Papież Franciszek, List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus – Łagodny Sędzia Pan Jezus” (15.VIII.2015: Reforma Prawa Kanonicznego o orzekaniu nieważności małżeństwa').
Ściągnij Mitis Iudex:
„Mitis Iudex’ ...”


5. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Amoris Laetitia”: Radość miłości przeżywana w rodzinach” (19.III.2016).
Ściągnij Adhortację:
„Amoris Laetitia”6. Kongregacja Wiary: „List Kongregacji Nauki Wiary pt. „Iuvenescit Ecclesia” do biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła” (15.V.2016).
Ściągnij Iuvenescit Ecclesia:
„Iuvenescit Ecclesia”


7. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Gaudete et Exsultate”: O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (19.III.2018).
Ściągnij Adhortację:
„Gaudete et Exsultate”


8. Papież Franciszek, List: „Do Ludu Bożego: Gdy cierpi jeden członek ...” (20.VIII.2018).
Ściągnij Adhortację:
„Do Ludu Bożego”9. Papież Franciszek, Adhortacja: „Christus Vivit. Adhortacja do Młodych i całego Ludu Bożego” (25.III.2019).
Ściągnij Adhortację:
„Christus Vivit”10. Papież Franciszek, Adhortacja: „Querida Amazonia” (2.II.2020).
Ściągnij Adhortację:
„Querida Amazonia”2016
Rok Bożego Miłosierdzia


(6.6 kB)

5a. Papież Franciszek, Bulla na inaugurację Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – Roku Miłosierdzia: „Misericordiae Vultus – Oblicze Miłosierdzia” (11.IV.2015).
Ściągnij Bullę:
„Misericordiae Vultus”


6. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016 r. – w Roku Miłosierdzia: „Uczynki Miłosierdzia” (4.X.2015).
Ściągnij Orędzie na Wielki Post 2016:
„Uczynki Miłosierdzia”


7. Papież Franciszek, Orędzie na 31 Światowy Dzień Młodzieży 2016: „Błogosławieni miłosierni ...” (15.VIII.2015).
Ściągnij Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2016:
„Błogosławieni miłosierni ...”


8. Papież Franciszek, Orędzie na 24 Światowy Dzień Chorego 2016: „Zawierzyć się Jezusowi miłosiernemu ...” (15.IX.2015).
Ściągnij Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2016:
„Zawierzyć się Jezusowi miłosiernemu ...”


9. Papież Franciszek, XXXI Światowe Dni Młodzieży: 27-31.VII.2016, Kraków. Homilie Ojca Świętego
Ściągnij Homilie Światowych Dni Młodzieży 2016
„XXXI Światowe Dni Młodzieży 2016”


10. Papież Franciszek, List Apostolski „Misericordia et misera” – 20.XI.2016, Na Zakończenie Roku Miłosierdzia
Ściągnij List Apostolski Misericordia et misera
„Misericordia et misera: 20.XI.2016”11. Papież Franciszek, Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 2017: „Zdumienie tym czego dokonuje Bóg ...” (8.XII.2016)
Ściągnij Orędzie na Dzień Chorych 2017
Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 201712. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2017: Słowo jest darem. Druga osoba jest darem (18.X.2016)
Ściągnij Orędzie na W. Post 2017
Orędzie na Wielki Post 2017


13. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2018: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (1.XI.2017)
Ściągnij Orędzie na W. Post
Orędzie na Wielki Post 2018


14. Franciszek, Encyklika „Lumen Fidei”: O wierze (29.VII.2013)
Ściągnij Motu Proprio:
„Lumen Fidei”


15. Franciszek, Encyklika „Fratelli Tutti”: O Braterstwie i przyjaźni społecznej (3.X.2020)
Ściągnij Encyklikę:
„Fratelli Tutti”
16. Franciszek, List Apostolski „Patris Corde”: w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego (8.XII.2020)
Ściągnij List Apostolski:
„Patris Corde”

(5.3 kB)

B. Pierwsze wystąpienia-homilie
papieża Franciszka

1. Pierwsze wystąpienia i homilie Franciszka.
Ściągnij:
Pierwsze wystąpienia Franciszka

(5.3 kB)

C. Garść zdjęć z papieżem
Franciszkiem

Nieco zdjęć z pap. Franciszkiem.
Ściągnij:
Ściągnij zdjęcia pap. Franciszka

(5.3 kB)

D. Podróże Apostolskie Papieża Franciszka

1. Rio de Janeiro: 28. Światowy Dzień Młodzieży (22.-29. lipca 2013 r.).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Rozważania-homilie z ŚDM w Rio de Janeiro”


2. Korea Południowa: Azjatycki Dzień Młodzieży (13-18.VIII.2014).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Korea 2014: Beatyfikacja 123 Męczenników, Młodzież ...”


3. Sri Lanka-Filipiny: Papież Franciszek: Sri Lanka i Filipiny (12-19.I.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Sri Lanka i Filipiny”


4. Sarajewo: Papież Franciszek do Bośni i Hercegowiny (6.VI.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Sarajewo 2015”


5. Ekwador-Boliwia-Paragwaj: Papież Franciszek do Ekwadoru-Boliwii-Paragwaju (5.-13.VII.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Ekwador-Boliwia-Paragwaj”


6. Kenia-Uganda-Republika Afryki Środkowej: Papież Franciszek w Afryce Centralnej (25.-30.XI.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Kenia-Uganda-Rep. Afryki Środk.”


7. Meksyk: Papież Franciszek w Meksyku (12.-18.II.2016).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Meksyk”

(5 kB)

Kraków, 20.II.2016 r.

Adres autora strony
Powrót: SPIS TREŚCIWybrane dokumenty Pontyfikatu FRANCISZKA
Wprowadzenie

A. Encykliki – Adhortacje – inne dokumenty
1. Encyklika „Lumen Fidei” (2013)
2. Adhortacja „Evangelii Gaudium” (2013)
3. Encyklika „Laudato si’: Troska o wspólny dom” (2015)
4. Motu Proprio „Mitis Iudex: Nieważność małżeństwa” (2015)
5. Adhortacja „Amoris Laetitia” (2016)
6. Kongregacja Nauki Wiary: „Iuvenescit Ecclesia” - relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi” (15.V.2016)
7. Adhortacja „Gaudete et Exsultate” (2018)
8. List „Do Ludu Bożego: gdy cierpi jeden członek” (2018)
9. Adhortacja „Christus Vivit” (2019)
10. Adhortacja „Querida Amazonia” (2020)

2016: Rok Bożego Miłosierdzia
5a. Bulla „Misericordiae Vultus” (2015)
6. Orędzie na Wielki Post 2016, w Roku Miłosierdzia Bożego
7. Orędzie na 31.Światowy Dzień Młodzieży 2016
8. Orędzie na 24. Światowy Dzień Chorych 2016
9. Swiatowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 (27-31.VII.2016)
10. Misericordia et misera (20.XI.2016)
11. Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 2017 (8.XII.2016)
12. Orędzie na Wielki Post 2017 (18.X.2016)
13. Orędzie na Wielki Post 2018 (1.XI.2017)
15. Fratelli Tutti
16. Patris Corde


B. Pierwsze wystąpienia-homilie papieża Franciszka
Pierwsze wystąpienia i homilie Franciszka

C. Garść zdjęć z papieżem Franciszkiem
Nieco zdjęć z Franciszkiem

D. Podróże Apostolskie pap. Franciszka
1. Rio de Janeiro: 28. Światowy Dzień Młodzieży (22-29 lipca 2013 r.)
2. Korea Południowa (13-18.VIII.2014)
3. Sri Lanka-Filipiny (12-19.I.2015)
4. Sarajewo (6.VI.2015)
5. Ekwador-Boliwia-Paragwaj (5.-13.VII.2015)
6. Kenia-Uganda-Republika Środkowo-Afrykańska (25.-30.XI.2015)
7. Papież Franciszek w Meksyku (12.-18.II.2016)

Adres autora strony