Część IV, Rozdz. 3: A-B     p4_3a.htm
button Rozdz. 3. DZIECKO BÓLU ! GDZIE JESTEŚ ... ?
Rozmiar: 58 bajtówKto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
button Słowo wprowadzenia
button A. RZECZYWISTOŚĆ GRZECHU
button 1. Gorycz zerwania z Bogiem i człowiekiem
button Dar dla Pojednania
button Posiew grzechu
button 2. Głos Boga a przewrotny a przewrotny „Geniusz podejrzeń”
button Budzący się głos sumienia
button Zostać przy Bogu czy odejść od Niego
button 3. Podstawowe przypomnienia
button B. ZAOFIAROWANE ODKUPIENIE
button 1. Okup za grzech Bożego Obrazu
button 2. Grzech odrzuconej Miłości Trójjedynego
button 3. Jedyna zwyczajna droga odzyskania Łaski
Część IV, Rozdz. 3: C-D     p4_3b.htm
button C. ROZGRZESZENIE W FORMIE ABSOLUCJI GENERALNEJ
button 1. Kompetencja Kościoła w sprawie sakramentów
button Władza nadrzędna czy tylko zarząd
button Jan Paweł II a praktyka spowiedzi świętej
button 2. Kodeks Prawa Kanonicznego o spowiedzi świętej
button Kanon wprowadzający o spowiedzi świętej
button Rozgrzeszenie indywidualna a ogólne
button Kanony dopełniające
button Rozgrzeszenie w niebezpieczeństwie śmierci
button 3. Absolucja generalna według dokumentu z 1984 r.
button Dotychczasowa praktyka Kościoła
button Wyjaśnienia z ‘Reconciliatio et Poenitentia’ (RP 33)
button 4. Ustalenia do stosowania absolucji generalnej z 2002 r.
button Okoliczności uzasadniające wydanie Motu Proprio
Rozmiar: 58 bajtów‘Misericordia Dei’ (2002 r.)
button Przypomnienia pod adresem kapłanów-spowiedników
button Doprecyzowania z 2002 r. do stosowania absolucji generalnej
button Rozumienie ‘poważnej konieczności’
button Doprecyzowanie dotyczące biskupa
button Charakter normatywny zarządzeń z 2002 r.
button 5. Podsumowanie ustaleń dotyczących absolucji generalnej
button D. WARUNKI WAŻNEJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
button 1. Rachunek sumienia – żal i skrucha – postanowienie poprawy
button Rachunek sumienia
button Skrucha za grzechy i decyzja nie-grzeszenia
button 2. Wyznanie grzechów oraz pokuta
button Sakramentalne wyznanie grzechów
button Chrystus uobecniony w osobie kapłana
button Rozgrzeszenie – dzieło całej Trójcy Świętej
button Pokuta sakramentalna

Powrót: SPIS TREŚCI