Część IV, Rozdz. 5: A-B-C-D     p4_5.htm
button Rozdz. 5. ROZPACZ POTĘPIENIA CZY DAR ODKUPIENIA ?
Rozmiar: 58 bajtówCzy przyjmiesz i ten mój grzech?
button Słowo wprowadzające
button A. MIĘDZY ROZPACZĄ A ZAWIERZENIEM GRZECHU
button 1. Beznadziejność i rozpacz?
button Rozpacz nigdy od Boga
button Szatan a rozpacz ...
button Jest Odkupiciel!
button Przynaglenie do zawierzenia
button 2. Zaproszenie do Trybunału Miłosierdzia
button Boże Miłosierdzie mówiące przez św. S. Faustynę
button Zachęcające obietnice Jezusa
button B. KREW I WODA Z RANY BOKU CHRYSTUSOWEGO
button 1. Boże Miłosierdzie przybliżone w obrazie Jezu ufam Tobie
button 2. Boże wyjście naprzeciw grzesznika
button C. JEZUS CHRYSTUS A CZŁOWIEK W ROZPACZY
button 1. Dialog Miłosierdzia z grzesznikiem
button 2. Miłosierdzie większe niż grzeszność
button D. BOŻE MIŁOSIERDZIE – MOTYW NAWRÓCENIA
button 1. Móc być Odkupicielem
button 2. Sprawiedliwość – bo Miłosierdzie
button Uwaga. Wyjaśnienie do ‘kenosis’ = wyniszczenie
button 3. Odwołanie się do Bożej litości po zamordowaniu dziecka ...

Powrót: SPIS TREŚCI