Część VII, Rozdz. 2: A-B...     p7_2a.htm
button Rozdz. 2. CZY GOŚCIE WESELNI MOGĄ SIĘ SMUCIĆ DOPÓKI PAN MŁODY
Rozmiar: 58 bajtówJEST Z NIMI?
Rozmiar: 58 bajtówOblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół małżeństwa-rodziny
button Wprowadzenie do rozdziału drugiego
button A. ZIARNO KOŚCIOŁA-OBLUBIENICY ZASIEWANE NA GLEBIE MAŁŻEŃSTWA-RODZINY
button 1. Wydarzenia następujące wokół ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa
button Tabela: Jezus Nazarejczyk Król Żydów
button Uwaga. Powstanie Ewangelii św. Marka: papirus 7Q5
button 2. Pierwszy ‘Kościół’ w sali ‘na górze’
button 3. Jednocząca i wiarę uczniów umacniająca rola Maryi
button 4. Hierarchiczny prymat Piotra w pierwotnym Kościele
button Piotr ... „gorzko zapłakał” (Mt 26,69-75). Tekst
button 5. Maryja w przyjmowaniu Eucharystii z rąk Piotra i Apostołów
button 6. Dynamiczne rozszerzanie się Kościoła pierwotnego
button 7. Życie sakramentalne pierwotnego Kościoła
button B. KOŚCIÓŁ-OBLUBIENICA WZRASTAJĄCY DZIĘKI MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE
button 1. Kościół pierwszych gmin uczniów Chrystusa
button a. Rodzinna atmosfera Kościoła pierwotnego
button Trwali w nauce Apostołów. Tekst (2,42-47)
button „Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni ...” (Dz 2,46) Tekst
button b. Kościół pierwotny zbierający się ‘po domach’
button Edykt Mediolański
Część VII, rozdz. 2: B-C...     p7_2b.htm
button 2. Odcięcie się wyznawców Chrystusa od Judaizmu
button Sobór Jerozolimski
button 3. ‘Kościoły Domowe’: jako miejsca sprawowania kultu
button Uwaga historyczna: Neron - Edykt Mediolański
button a. Dwa zasadnicze znaczenia ‘Kościoła Domowego’
button b. Pierwsze publiczne wystąpienie Piotra (Dz 2,1-41)
button c. Charakterystyka pierwszej wspólnoty uczniów (Dz 2,42-47)
button d. Ananiasz i Safira: dobrowolne rozdanie majątku (Dz 5,1-11)
button 4. ‘Kościoły Domowe’ w rozrastającym się Kościele
button a. Uzdrowienie chromego i lawina wydarzeń (Dz 3n)
button b. Kolejne przesłuchanie Apostołów przez Sanhedryn (Dz 5,17-42)
button c. Początek prześladowania uczniów Chrystusa w Judei (Dz 6n)
button d. Rozproszenie uczniów Chrystusa po Palestynie
button e. Nawrócenie setnika Korneliusza w Cezarei (Dz 10)
button f. Uczniowie Chrystusa na Cyprze i w Antiochii
button g. Wzmianki o Kościołach Domowych w Pismach Apostolskich
button C. PODSTAWOWE PRZYMIOTY TEOLOGICZNE „KOŚCIÓŁA DOMOWEGO”
button 1. Uwarunkowania wstępne
Część VII, Rozdz. 2: C-D     p7_2c.htm
button 2. Rywalizacja wyłącznie w miłości
button 3. Żywotna więź z Piotrem
button 4. Miejsce Maryi, Matki Kościoła w ‘Kościele Domowym’
button a. Wybrana przed założeniem świata
button a. Wybrana przed założeniem świata
button b. Macierzyństwo stające się pośrednictwem
button c. Maryja Matka-spod-Krzyża, ‘Niewiasta ...’
button d. Początkowa obecność Maryi w ‘tle’
button e. Matka ludzi w porządku łaski
button f. Osobowe zawierzenie Maryi: matce
button 5. Życie liturgiczno-sakramentalne małżeństwa-rodzinya
button 6. Słuchanie i czynienie Słowa Bożego w ‘Kościele Domowym’
button D. CHARAKTERYSTYKA WZRASTANIA KOŚCIOŁA ‘WIELKIEGO’
Rozmiar: 58 bajtówA ‘KOŚCIOŁA DOMOWEGO’
button 1. Akwila z Pryscyllą a Apollos
button 2. Rzeczywiste zaangażowanie w Ewangelizację
button a. Nieustraszony przykład Apostołów i pierwszych uczniów
button b. Wewnętrzne przynaglenie Szawła-Pawła by głosić Ewangelię
button c. Przynaglenie wewnętrzne właścicieli Kościoła Domowego do Ewangelizacji
Część VII, rozdz. 2: D-E...     p7_2d.htm
button 3. Zaangażowane przeżywanie wiary
button 4. Rola kobiety w Kościele Domowym
button E. WSPÓŁISTNIENIE SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA I MAŁŻEŃSTWA
button 1. Wzajeme oddziaływanie sakramentu kapłaństwa i małżeństwa
button a. Powołanie na Apostoła-kapłana
button b. Powołanie do małżeństwa-rodziny
button 2. Małżeństwo a Apostoł-kapłan w pierwotnym Kościele
button a. Dynamika i cena rozprzestrzeniania się Dobrej Nowiny
button b. Płodność miłości małżeństwa a płodność miłości w Duchu Świętym
button „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37nn). Tekst
button 3. Wędrowanie Apostolskie wraz z ‘kobietą’
button Zabieranie ze sobą kobiety-siostry-chrześcijanki (1 Kor 9,4). Tekst
button a. Oskarżanie Pawła o ‘dorabianie się’ na głoszonej Ewangelii
button b. Ofiarna posługa towarzyszących kobiet-sióstr-chrześcijanek
button Wyrażenie ‘gyné’
button Wyrażenie „bracia’
button Wyrażenie ‘gyné-adelphé’
Część VII, rozdz. 2: ...E...     p7_2e.htm
button 4. Nieposzlakowana chluba Pawła w jego odniesieniach do kobiety
button 5. Dalsze wskazania Apostolskie o odniesieniach sług Słowa a małżeństwa
button 6. Nieskazitelność sług Ołtarza w obliczu sakramentu małżeństwa na przykładzie Pawła
button „Co było zyskiem, uznałem za stratę ...” (Flp 3,7-11). Tekst
button „Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Tekst
button 7. Kapłani – a małżeństwa w sakramentalnej wierności temu samemu
Rozmiar: 58 bajtówpowołującemu Chrystusowi
button a. Kapłani – a małżeństwa wierni powołującemu ich Chrystusowi
button b. Heroizm małżonków-rodzin wiernych Chrystusowi mimo prześladowań
button c. W wewnętrznym przynagleniu do ufnej ewangelizacji
button 8. Zafascynowanie par małżeńskich bezkompromisowym oddaniem sług Słowa
Część VII, rozdz. 2: ...F...     p7_2f.htm
button F. JEZUS JAKO OBLUBIENIEC-Z-KRZYŻA A „KOŚCIÓŁ DOMOWY”
button 1. Zaangażowane pary małżeńskie a teologia małżeństwa u Pawła
button a. Słudzy Słowa w obliczu owocności swej ewangelizacji
button b. Pierwsza grupa pytań nasuwających się parom małżeńskim
button c. Druga grupa nieuniknionych pytań u par małżeńskich
button 2. Boża Miłość w krańcowej próbie wobec człowieka który w grzechu tę miłość odrzuca
button a. Sytuacja Bożego Obrazu po grzechu: czy beznadziejność wiecznej rozpaczy?
button Przykazania Twego nie zachowam! Tabela
button b. Boża Miłość pochylona nad Bożym Obrazem po grzechu
button c. „Tajemnica w tajemnicy” (NMI 25)  Oblubieńczej Miłości Boga
button 3. Boży Dar Oblubieńczy w Bożym stylu pojmowania ‘miłości’
button a. Miłość Boga-Szaleńca w złożeniu życia za życie Oblubienicy
button b. Eucharystia: pokarm i napój Oblubieńca-z-Krzyża dla Oblubienicy
button c. Dar Życia poprzez bezmiar mąk
button PODSUMOWANIE. Wskazania dla Kościoła Domowego

Powrót: SPIS TREŚCI