(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura


(8 kB)

NOWENNA   POMPEJAŃSKA
Matka Boża Różańcowa
w Pompejach


(26 kB)
Objaśnienie

UWAGA
W prezentacji dziejów Nowenny Pompejańskiej i samej Nowenny korzystamy z gotowych informacji internetowych, tworząc na ich podstawie swoistą kompilację, m.in. na następującym:
http://pompejanska.rosemaria.pl/2014/02/nowenna-pompejanska-dla-zupelnie-zielonych/

r64!

Z dziejów
Nowenny Pompejańskiej

Bartolo Longo
późniejszy Błogosławiony Bartolo Longo

(14 kB)
Objaśnienie

„Pomimo pokuty, wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on czeka na mnie w piekle. Rozważając to, popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa.
– Wtedy usłyszałem w mym sercu echo słów ojca Alberto, który powtarzał za Maryją: ‘Ten, kto propaguje mój Różaniec, będzie zbawiony’. Te słowa oświeciły moją duszę. Upadłem na kolana i zawołałem: ’Jeżeli te słowa są prawdą, to osiągnę zbawienie, ponieważ nie opuszczę tej dzikiej krainy, dopóki nie rozszerzę tutaj Twojego Różańca’.

„Bartolo Longo powodowany miłością, był w stanie zaprojektować nowe miasto, które powstało wokół Sanktuarium Maryjnego, niczym promieniowanie jego światła wiary i nadziei. Siła miłości bowiem jest nieodparta: prawdziwie miłość porusza świat! Longo pracował przy Sanktuarium do 85. roku życia. Nigdy nie rozstawał się z różańcem i spowiadał się dwa razy w tygodniu. Jego modlitwa była tak intensywna, że jedna z osób, która go widziała, opisała to takimi słowami: ‘Widziałem go często z rozpostartymi ramionami i oczami utkwiony w niebo lub w obraz naszej Matki Bożej, całkowicie bez świadomości tego, co się działo wokół niego. Zapytany, czy widział Matkę Bożą, Bartolo odpowiadał: Tak, ale nie taką, jaka jest w Niebie’ ...”

(14 kB)
Objaśnienie

Początki Różańca Pompejańskiego

Obietnice Maryi
dotyczące odmawiania Różańca Pompejańskiego

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą Mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy z pobożnością odmawiać będą mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem, ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

(5 kB)

Różaniec Matki Bożej
Pompejańskiej

(18 kB)

Różaniec Pompejański

Podstawą Nowenny Pompejańskiej jest modlitwa Różańcowa. Na wszelki wypadek podajemy tutaj linki do miejsca na naszej stronie internetowej, gdzie znaleźć można wyjaśnienie struktury modlitwy różańcowej wraz z podstawowymi modlitwami. Zob. niż:

1) Modlitwy podstawowe: Ojcze nasz itd.
2) Różaniec do NMP
Jeśli ktoś aktualnie NIE korzysta z niniejszej strony, oto linki ZEWNĘTRZNE do tychże miejsc naszej strony:
1) Modlitwy podstawowe
2) Różaniec do NMP

Czas trwania Nowenny Pompejańskiej wynosi 54 dni. Dni te są podzielone na 2 równe części, czyli po 27 dni. Obie te części różnią się tylko jedną modlitwą.
– Owe dwie serie po 27 dni stanowią trzy-krotną ‘nowennę’ odmawianych Różańców, czyli: 3x9 = 27 dni, oraz jeszcze raz: 3x9 = 27 dni, razem: 54 dni.
– Określenie ‘nowenna’ dotyczy czegoś, co ciągnie się przez 9x, np. 9 dni, 9 miesięcy, 9 lat itp.

a) Pierwsza część owych 3x9 dni = 27 dni stanowi modlitwę BŁAGALNĄ. Prośba powinna dotyczyć tylko jednej sprawy.
(0.6 kB)b) Druga część owych łącznie 54 dni, czyli znowu: 3x9 dni = 27 dni (obie połowy Nowenny wynoszą razem = 54 dni) jest modlitwą DZIĘKCZYNNĄ.
– Jeśli ktoś decyduje się na odprawienie omawianej ‘Nowenny Pompejańskiej’, będzie wskazane, żeby na wszelki wypadek zaznaczył sobie w kalendarzu dokładną datę początku i końca owej ‘Nowenny’, żeby potem uniknąć wątpliwości.

Dla przypomnienia – przedstawiamy strukturę modlitwy na Różańcu.

Początek Różańca
KrzyżykWierzę w Boga ...
1 paciorek większy1x Ojcze nasz
3 paciorki małe3x Zdrowaś Maryjo
po nich1x Chwała Ojcu ...


Następuje pięć ‘dziesiątków’ różańcowych. Przy każdym dziesiątku rozważa się określoną tajemnicę dzieła odkupienia Chrystusowego. Tajemnice te są podzielone na 3 ‘części’ po 5 tajemnic. Tak odprawiano różaniec przez dotychczasowe wieki tradycji modlitewnej Kościoła.
– Jan Paweł II wprowadził w swym Liście Apostolski „Rosarium Virginis Mariae – Różaniec Maryi Dziewicy” dodatkową, czwartą część tajemnic: „tajemnice Światła”.
Przy odprawianiu Nowenny Pompejańskiej – odmawianie owej czwartej części różańcowej (tajemnic Światła) pozostawione jest do wolnego wyboru.


Pięć ‘dziesiątków’
1 paciorek duży1x Ojcze nasz
10 paciorków małych10x Zdrowaś Maryjo
po dziesiątku1x Chwała Ojcu ...
orazModlitwa Fatimska


Modlitwa Fatimska
po każdym dziesiątku

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego Miłosierdzia”.

Oto części tajemnic Różańca świętego – oraz związane z nimi tajemnice do rozważania:

Część radosna
poniedziałek, sobota
1 paciorek duży1x Ojcze nasz
10 paciorków małych10x Zdrowaś Maryjo
po dziesiątku1x Chwała Ojcu ...
orazModlitwa Fatimska
Tajemnice radosne
(0.6 kB)Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie
(0.6 kB)Nawiedzenie świętej Elżbiety
(0.6 kB)Narodzenie Pana Jezusa
(0.6 kB)Ofiarowanie Jezusa w świątyni
(0.6 kB)Znalezienie Jezusa w świątyni


Część bolesna
wtorek, piątek
1 paciorek duży1x Ojcze nasz
10 paciorków małych10x Zdrowaś Maryjo
po dziesiątku1x Chwała Ojcu ...
orazModlitwa Fatimska
Tajemnice bolesne
(0.6 kB)Konanie Pana Jezusa w Ogrojcu
(0.6 kB)Biczowanie Pana Jezusa
(0.6 kB)Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
(0.6 kB)Niesienie Krzyża na Kalwarię
(0.6 kB)Jezus umiera na Krzyżu: szczyt Miłosierdzia


Część chwalebna
środa, niedziela
1 paciorek duży1x Ojcze nasz
10 paciorków małych10x Zdrowaś Maryjo
po dziesiątku1x Chwała Ojcu ...
orazModlitwa Fatimska
Tajemnice chwalebne
(0.6 kB)Zmartwychwstanie Pana Jezusa
(0.6 kB)Wniebowstąpienie Pana Jezusa
(0.6 kB)Zesłanie Ducha Świętego
(0.6 kB)Wniebowzięcie Najśw.Maryi Panny
(0.6 kB)Ukoronowanie Najśw.Maryi Panny


Część Światła
czwartek
1 paciorek duży1x Ojcze nasz
10 paciorków małych10x Zdrowaś Maryjo
po dziesiątku1x Chwała Ojcu ...
orazModlitwa Fatimska
Tajemnice światła
(0.6 kB)Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
(0.6 kB)Jezus objawia swe bóstwo w Kanie
(0.6 kB)Głoszenie Królestwa Bożego i nawrócenia
(0.6 kB)Przemienienie na górze Tabor
(0.6 kB)Ustanowienie Eucharystii


Przeżywanie dnia z Nowenną Pompejańską

(7 kB)
Objaśnienie

„Królowo Różańca świętego, pragnę odmówić ten Różaniec ku Twojej czci”.

Zakończenie modlitwy Różańcowej

„Pod Twoją obronę ...”

oraz:

Modlitwą BŁAGALNĄ (przez pierwsze 27 dni Nowenny Pompejańskiej),
względnie modlitwą DZIĘKCZYNNĄ (przez drugie 27 dni Nowenny Pompejańskiej).


Oto modlitwa błagalna:

Końcowa modlitwa
części BŁAGALNEJ
przez 27 dni

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, że nigdy nie słyszano, by ktokolwiek z Twoich czcicieli, z różańcem Twoim pomocy Twojej wzywając, miał być przez Ciebie opuszczony.
(0.6 kB)Nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach – wysłuchaj mnie dobrotliwie”. Amen.


Modlitwa dziękczynna:

Końcowa modlitwa
części DZIĘKCZYNNEJ
przez 27 dni

„Cóż Ci mogę dać, o Królowo pełna miłości? Poświęcam Ci całe moje życie. Ile sił mi starczy, będę rozszerzać Twą cześć, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów. Gdy bowiem Twojej pomocy wzywałem, nawiedzała mnie łaska Boża.
(0.6 kB)Będę wszędzie opowiadać o miłosierdziu, jakie mi wyświadczyłaś. O ile zdołam – będę rozszerzać nabożeństwo do świętego Różańca. Będę wszytkim głosić, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, by i tacy niegodni jak ja grzesznicy – z ufnością do Ciebie się udawali.
(0.6 kB)O, gdybyż świat cały poznał, jak jesteś dobra i jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie”.
(0.6 kB)Amen.

„Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.

(6.6 kB)

(9 kB)

Tarnów, 19.X.2017.
RE-lektura: 23.III.2019.

Adres autoraPowrót: SPIS TREŚCINowenna Pompejańska
Obraz MB Różańcowej w bazylice w Pompejach
Uwaga: Źródła internetowe
Z dziejów Nowenny Pompejańskiej
Obraz Błog. Bartolo Longo
Bazylika MB Różańcowej w Pompejach
Początki Różańca Pompejańskiego
Obietnice Maryi dotyczące odmawiania Różańca Pompejańskiego
Obraz MB Różańcowej w bazylice w Pompejach

Różaniec Matki Bożej Pompejańskiej
Obraz: Różaniec
Linki: Modlitwy podstawowe
Struktura różańca: Początek Różańca

Części i tajemnice różańca
Przeżywanie dnia z Nowenną Pompejańską
Zakończenie modlitwy Różażńcowej
Zakończenie części BŁAGALNEJ
Zakończenie części DZIĘKCZYNNEJ
Wezwanie zakończeniowe
Odmawianie modlitwy Różańcowej
Adres autora