Część III, Rozdz. 2: A-B...     p3_2a.htm
button Rozdz 2. MOŻE KAPŁAŃSTWO? ŻYCIE ZAKONNE ?
Rozmiar: 58 bajtówJakie, Ojcze, jest TWOJE życzenie?
button Wstępnie do tematu
button A. DAR WZYWAJĄCEGO MISTRZA
button 1. Wybór własny czy wezwanie?
button Głos który wzywa ...
button Kim jesteś, Ty wzywający ...?
button 2. Jakie masz prawo do powoływania
button Nabył na własność ...
button Cena na ‘kupno’ człowieka ...
button B. PSYCHOTECHNIKI WERBOWANIA
button Zanim Jezus zacznie ‘powoływać’ ...
button Raport Watykański o werbowaniu w Neo-religiach i sektach
button Linki do zagadnienia sekt
button Odnośnik do Raportu Watykańskiego o sektach
button Cechy charakterystyczne neo-religii i sekt
Część III, Rozdz. 2: ...B-C...     p3_2b.htm
button Powody rozprzestrzeniania się neo-religii i sekt
button Techniki werbowania w neo-religiach i sektach
button Uwaga-Notatka: Cześć oddawana Krzyżowi i obrazom
button Sens zestawienia metod werbunku
button Boży styl werbowania: Abraham
button Uwaga: Imię Jahwe
button C. JEZUS POWOŁANY CZY PROKLAMOWANY
button Zwiastowanie Maryi
button Zawierzenie znaczeniu słów w ich Bożym rozumieniu
button Pasterze w Betlejem
button Magowie i Symeon
button Uwaga-Dokumentacja. Gwiazda z Betlejem
button Jezus dwunastoletni
button Przy Chrzcie Jezusa i na Tabor
button Delegacja pogan
button Proklamacja w Krzyżu
button Jezus Kýrios-Jahwe
Część III, Rozdz. 2: D-E-F...     p3_2c.htm
button D. JEZUS POWOŁUJĄCY
button Jezus Król – Syn Boga
button Powołanie Jana i innych
button Czy psychotechniki
button W oczekiwaniu na dobrowolną decyzję
button E. RADYKALIZM EWANGELII JEZUSA
button Jezus – czy najbliżsi ?
button Krzyż na co dzień
button Kogo się bać
button Sianie zgorszenia
button F. PROMIENIOWANIE BÓSTWEM
button 1. Przyciągnę wszystkich ...
button Przyciąganie sercem
button Nieodparty autorytet
button 2. To jest ... Bóg!
button Przezierająca Boża Osoba
button R3-13. Dwie Natury a Jedna Osoba u Jezusa Chrystusa
button Ojciec mój ...
button Samo-objawienie siebie jako Boga
Część III, Rozdz. 2: ...F-G     p3_2d.htm
button 3. Inne sytuacje samo-objawienia Bóstwa
button Miejcie odwagę!
button Uwaga. Aktualne prześladowania chrześcijan: za r. 2003.
button Odpuszczanie grzechów
button Wskrzeszenie Łazarza
button 4. Motywy podejmowanej działalności
button Założenie Kościoła ...
button Ostateczny motyw podejmowanych działań
button G. WEZWANIE DO KAPŁAŃSTWA
button Kapłaństwo Jedynego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
button Szafarstwo dobrami odkupienia
button Wezwanie po imieniu
button Dialog modlitewny
button Łaska powołania zmarnowana
Część III, Rozdz. 2: H-J-K     p3_2e.htm
button H. JEDYNY MIARODAJNY MOTYW
button 1. Celibat – nowość Nowego Testamentu
button Wezwanie do bezżenności
button Małżeństwo a celibat
button 2. Dla Królestwa Bożego – Dla Chrystusa
button „Dla Królestwa Bożego ...”
button Dla Chrystusa ...
button J. PODATNOŚĆ OBLUBIEŃCZO-RODZICIELSKA W ŻYCIU
Rozmiar: 58 bajtówKONSEKROWANYM
button Oblubieńczo-rodzicielski sens ciała w konsekracji zakonnej
button Maryja – Matka w Dziewictwie za sprawą Ducha Świętego
button Oblubieńczo-rodzicielskie spełnienie w konsekracji zakonnej
button Duchowe współprzenikanie się rodzicielstwa a konsekracji
button K. W SPEŁNIENIU PROŚBY PANA ŻNIWA
button Kominiarz do wymiatania sadzy ...
button W zawirowaniach na co dzień
button Miłość dla Kościoła Chrystusowego
button „Wypraw, Panie, robotników na swoje żniwo ...„
button Modlitwa matek z Lu k. Turynu
button Modlitwa o świętych kapłanów
button Inna modlitwa o powołania kapłańskie
button Jeszcze inna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Powrót: SPIS TREŚCI