Część VI, Rozdz. 5: A-B...     p6_5a.htm
button Rozdz. 5. MAŁŻEŃSTWO JAKO PRA-SAKRAMENT SAKRAMENTU
Rozmiar: 58 bajtówSTWORZENIA: UWIDZIALNIENIE NIEWIDZIALNEJ MIŁOŚCI BOGA.
Rozmiar: 58 bajtówToś Ty, o Boże, Miłością KOMUNII i sercem małżeństwa:
Rozmiar: 58 bajtów Pra-Sakramentu Stworzenia
button A. MAŁŻEŃSTWO „POCZĄTKU”
button 1. Start dla dalszych rozważań
button 2. Małżeństwo „na początku”
button a. „Na początku” ...
button Sprawa ‘Listów rozwodowych’
button b. Konstytutywne przymioty małżeństwa ‘od początku’
button Tabela: Ty Oblubienico Moja!
button B. KOMUNIA MAŁŻEŃSKA STANU PIERWOTNEJ NIEWINNOŚCI
button 1. Stworzenie człowieka w stanie Łaski
button a. Małżeństwo jako sakrament stworzenia
button b. Jahwistyczny opis stworzenia człowieka w Łasce
button c. Kapłański opis stworzenia człowieka: Obraz Boży – Rdz 1,27
button Tabela-tekst: stworzenie człowieka wg Rdz 1
button 2. Boży DAR – wezwany do bycia darem
button 3. Niezmącona sprawiedliwość i niewinność pierwotna
button Pierwotna nagość (tekst Rdz 2,25)
button 4. Źródła wiadomości autora biblijnego
Część VI, rozdz. 5: ...B-C...     p6_5b.htm
button 5. Męskość i kobiecość stworzona dla komunii osób
button 6. Jedność Osób Boskich a jedność Synów Bożych
button 7. Nagość-wstyd: uczestnictwo w widzeniu Stwórcy
button 8. Seks czy wolność osoby-daru
button Czy rewolucja seksualna Jana Pawła II
button C. KOMUNIA MAŁŻEŃSKA PO UPADKU W OGRODZIE EDEN
button 1. Utrata łaski pierwotnej niewinności
Część VI, rozdz. 5: ...C...     p6_5c.htm
button 2. W obliczu dobra-zła oraz życia-śmierci
button 3. Zerwanie komunii z Bogiem
button 4. Zerwanie komunii z człowiekiem
button 5. ‘Komunia’ mąż-żona
button 6. ‘Komunia’ ... podporządkowania
button D. UWIDZIALNIENIE ŚWIĘTOŚCI BOGA W ŚWIECIE PO UPADKU

Powrót: SPIS TREŚCI