Część VI, Rozdz. 4: A...     p6_4a.htm
button Rozdz. 4. W PRZYGOTOWANIU DO PEŁNI OBJAWIENIA
Rozmiar: 58 bajtówSAKRAMENTALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA.
Rozmiar: 58 bajtówBoże objawiający siebie przez komunię małżeńską,
Rozmiar: 58 bajtówbądź w sercu małżonków i w rodzinie!
button Perspektywa dalszych rozważań
button A. DUCH ŚWIĘTY WPROWADZAJĄCY W ROZUMIENIE PRAWDY
Rozmiar: 58 bajtówOBJAWIENIA
button 1. Czy małżeństwo jest sakramentem
button a. Stwierdzenia wstępne o małżeństwie
button b. Wielowiekowy brak pewności co do sakramentalności małżeństwa
button 2. Drogi poznawania Prawdy objawienia
button a. Oblubieńcze poznawanie Prawdy objawienia
button b. Objawianie siebie i swego zamysłu poprzez ingerencje i SŁowo
button c. Wybrani na pośredników objawienia
button d. Jezus Chrystus doprowadzający objawienie do pełni
button Tekst: Bramy piekielne Skały nie przemogą (Mt 16,18: popr.)
button e. Przejście Prawdy objawienia od Chrystusa na Apostołów
button f. Przejście Prawdy objawienia od Apostołów na Kościół
button 3. Wzrost Prawdy objawienia Pisma świętego i Tradycji
button a. Dwa ‘kanały’ udzielającej się Prawdy objawienia
button Wzrost Tradycji Apostolskiej
button b. Rozumienie Prawdy objawienia poprzez Słowo-Boże-Pisane
button c. Prawda objawieniu wypowiedzi Pisma świętego
button 1) Pismo święte ‘samo’?
button 2) Jedyny Właściciel Pisma świętego
button 3) Piotr w interpretacji Pisma świętego
button 4) Badania biblijne a Magisterium
button 5) Kanon: znany jedynie z Tradycji
button 6) Wykładnia Pisma świętego w tym samym Duchu
Część VI, rozdz. 4: ...A...     p6_4b.htm
button d. Rozumienie Prawdy objawienia poprzez Tradycję
button e. Pogłębione rozumienie przekazywanej rzeczywistości i słów
button 1) Wzrost w rozumieniu przekazywanej rzeczywistości
button 2) Wzrost w rozumieniu przekazywanych słów
button 3) Słowo Boże dotykalne: cześć Krzyża...
button f. Szczegółowe czynniki wzrostu w rozumieniu Prawdy-Wierności
button 1) Rozumienie objawienia przez kontemplację
button 2) Rozumienie objawienia przez przeżycie
button 3) Rozumienie objawienia przez wypowiedzi Magisterium
button g. Rozwój rozumienia objawienia jako dzieło Ducha Świętego
button 4. Głębsze rozumienie Prawdy objawienia w dziejach Kościoła
button a. Przesłonięta widoczność ...
button b. Przykład: utrudniona widoczność góry
button c. Powstawanie ‘teologii’
button 1) Brak powodu do niepokoju
button 2) Objawienie a Teologia
button 3) Trudne zagadnienie języka teologii
button 4) Wyrażenie ‘sacramentum’ u św. Augustyna
button 5) Jezus – Żywa Ewangelia
button 6) Wzrastanie Kościoła od dziecięctwa do dojrzałości
button 7) Sakramenty w Kościele Pierwotnym
button 8) Wyłanianie się teologii
button d. Herezje wyzwalające konieczność doprecyzowań skarbca objawienia
button e. Duch Święty wprowadzający w Prawdę objawienia w sytuacji
Rozmiar: 30 bajtówjej zagrożenia
button 1) Działanie Ducha Świętego poprzez zmysł wiary
button 2) Rozstrzygający głos Piotra
button f. Dar Piotra dla naszych czasów
Część VI, Rozdz. 4: ...A-B...     p6_4c.htm
button Jan Paweł II: nawoływanie teologów do jedności z Magisterium
button g. Wdzięczność za Piotra
button B. DOJRZEWAJĄCE ROZUMIENIE SAKRAMENTALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
Rozmiar: 58 bajtówW KOŚCIELE
button 1. Od świętości Małżeństwa do rozumienia jego sakramentalności
button a. Jeszcze raz: zapowiedź charyzmatu Prawdy objawienia
button b. Ponownie punkt wyjścia
button c. Start ‘czasu’ Kościoła
button d. Start Praktyki Apostolskiej Kościoła Pierwotnego w zakresie
Rozmiar: 58 bajtówmałżeństwa
button Etyka małżeńsko-rodzinna w Listach Apostołów
button 2. Krystalizowanie się wyodrębnionej formy małżeństwa chrześcijan
button a. Małżeństwo chrześcijan w kontraście do małżeństwa pogan
button 1) Innocenty I do Wiktoryka
button Tabela: Tekst Listu Innocentego I do Wiktoryka
button 2) Z Listu do Diogneta
button Tabela: Z Listu do Diogneta
Część VI, Rozdz. 4: ...B...     p6_4d.htm
button b. Wyłaniająca się potrzeba norm małżeńskich i teologii małżeństwa
button Dekret Juliusza II
button Tabela: Z Dekretu Juliusza II
button c. Wykształcanie się liturgii i norm prawnych małżeństwa (w. 4-11)
button d. Konieczność dopracowania norm prawnych dotyczących małżeństwa
Rozmiar: 58 bajtów(w. 4-11)
button Mikołaj I: zgoda małżeńska
button Tabela: Z Listu Mikołaja I o zgodzie małżeńskiej
button e. Podsumowanie liturgii i norm prawnych małżeńskich okresu 4-11 w.
button 3. Rzeczywistość małżeństwa jako świętego sakramentu
button a. Elementy teologii Sakramentu małżeństwa w okresie Ojców Kościoła
Rozmiar: 58 bajtów(w. 3-11)
button Leon W. o małżeństwie jako znaku tajemnicy Chrystusa-Kościoła
button Tabela: Wypowiedź Leona W. o małżeństwie jako znaku tajemnicy
button Tertulian, Orygenes i inni pisarze
button Tematyka wypowiedzi pierwszych wieków o małżeństwie
button Małżeństwo w pismach św. Augustyna (354-430 r.)
button b. Wyrażenie zgody a dopełnienie małżeństwa poprzez zjednoczenie
button c. Uznanie małżeństwa za sakament (w. 12-13)
button d. Sobór Lateraneński II: sakramentalność małżeństwa
button Tabela: Wypowiedź Soboru Lateraneńskiego II o małżeństwie
button ‘Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich ...’: Jan Paweł II (Katechezy środowe)
Część VI, Rozdz. 4: ...B-C...     p6_4e.htm
button e. Owoce rozważań w.14-16 i dalsze perspektywy
button f. Perspektywy dalszego zgłębienia Bożego zamysłu miłości
button C. ELEMENTY SKŁADOWE MAŁŻEŃSTWO JAKO SAKRAMENTU
button 1. Tu wszystko podarowane ...
button a. Prozaika życia czy ciągła tajemnica
button b. Miłość i Życie: znak nieustannie mówiący
button 2. Komponenty małżeństwa i rodziny – zastane
button a. Zastany związek dwojga: mężczyzny i kobiety
button b. Zastany związek miłości ukierunkowanej
button c. Zastany komunijno-personalistyczny wymiar męskości i kobiecości
button d. Zastana struktura i dynamizm małżeńskiego „dwoje jednym ciałem”

Powrót: SPIS TREŚCI