Część VIII, Rozdz. 1     p8_a.htm
button Rozdz.2. MIŁUJĄCA WSZECHMOC A WOLNA WOLARozmiar: 58 bajtówOSOBY
button A. DAR WOLNEJ WOLI
button 1. Odwieczna WOLA Trójjedynego zapraszająca do DOMU OJCA
button 2. „Wielu powołanych, mało wybranych”
button 3. „Moja KREW Przymierza która za was i za WIELU będzie wylana ...”.
button 4. Dopowiedzenie Katechizmu Soboru Trydenckiego do słów „ZA WIELU... ” wybranych
button 5. Na marginesie USTEREK w Liturgii Konsekracji
button 6. A jednak „... za WIELU” oraz: „... MAŁO wybranych”
Część VIII, Rozdz. 5: b      p8_b.htm
button B. CZY BÓG STWARZA NA POTĘPIENIE
button 1. Przewrotny ZŁY zasiewający „bakcyla sprzeciwu”
button 2. Bóg w stwarzaniu Człowieka jako swego „OBRAZU-Podobieństwa”
button 3. Bóg wobec ‘NIE’ swego OBRAZU- Podobieństwa
button 4. Grzech w Raju a Bóg w swej Miłości odrzucony
button a. Nieoczekiwana reakcja Boga w obliczu ‘NIE’ OSOBY
button b. Bóg który nie daje się zwyciężyć ZŁU: Temu ZŁEMU
button c. Hymn wdzięczności Bogu Odkupicielowi
button 5. Boże oczekiwanie a wolna wola Kaina
button 6. W obliczu NIE-naprawialnej zatwardziałości w ZŁU ludzkości epoki Potopu
button 7. Czy Bóg chciał potępienia wiecznego dla mieszkańców Sodomy-Gomory?
button 8. Styl Bożych interwencji u początku dziejów Ludu Bożego Wybrania
button C. CZY BÓG PODTRZYMUJE ZAMYSŁ ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI
button 1. Przegląd dalszych dziejów: Powszechność Bożego ZAMYSŁU
button a. ZAMYSŁ Boga-MIŁOŚCI a chroniczna NIE-ufność LUDU
button b. Boleśnie Boga dotykająca NIE-ufność wobec Jego ZAMYSŁU
Część VIII, Rozdz. 6: c      p8_b.htm
button 2. Żarem MIŁOSCI nasycone wybrane wypowiedzi Starego Testamentu
button a. ZAMYSŁ odkupienia wpisany w sumienie i Objawienie
button Powszechność ZAMYSŁU zbawienia
button Głos sumienia
button Odkupiciel w opisie dzieła stworzenia: Rdz 1
button b. Odkupiciel zapowiedziany w PROTO-Ewangelii: Rdz 3,15
button Zapis PROTO-Ewangelii Rdz 3,15
button c. Obietnice Mesjańskie i systematycznie odnawiane Przymierze
button 3. Bóg w totalności oddania swemu żywemu OBRAZOWI
button a. Będziesz miłował twojego Boga ... z całego swego serca
button b. Bóg dający z siebie wszystko a Lud Boży Boga wciąż zdradzający
button 4. Wierność Boga ZAMYSŁOWI Zbawienia po apostazji kultu cielca
button a. Bóg ostrzega przez Sługi swe Proroków
button b. Klęski w następstwie zdrady miłości przyrzeczonej Bogu
button Masowa apostazja za Manassesa
button Wyznanie Jeremiasza
button Wyznanie Ezechiela
button Z czasów Dawida: Boże Miłosierdzie
button 5. Ozeasz - Oblubieńczość Bożej Miłości
button 6. Jeremiasz: ból z powodu zatwardziałości Judy
button 7. Zdumiewające wynurzenia ‘Małżeńskiej Miłości Boga’
Rozmiar: 58 bajtów u Deutero- i Trito-Izajasza
button a. Z misji Proroka Proto-Izajasza
button b. Wnurzenia oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahweh u Deutero-Izajasza
button c. Jahwéh jako Małżonek swego Ludu u Trito-Izajasza
button D. BOŻY ZAMYSŁ A WOLNA WOLA LUDZKIEJ OSOBYY
button 1. Jeszcze raz: Ludzka OSOBA wyposażona w wolną wolę
button Nieodzowne wyposażenie OSOBY
button Ryzyko stworzenia wolnej woli
button 2. Dar wolnej woli podarowany OSOBIE mężczyzny i kobiety
button 3. Wolna wola OSOBY a Boży ZAMYSŁ odkupienia
button 4. Boży ZAMYSŁ zawsze otwarty a wolna wola w blokowaniu Boga
button 5. Przerzut grzechu podstawowego na łamanie innych Przykazań
button Rola dopuszczanych klęsk dziejowych
button Niestrudzone nawoływania Boże przez Jeremiasza
button 6. Wnioski narzucające się z rozważań Księgi Jeremiasza
button a. Zatwardziałe odrzucanie Słowa Bożego
button b. Czy postawa Judejczyków to grzech przeciw Duchowi Świętemu


Tarnów, 5.XI.2022.
Powrót: SPIS TREŚCI