Część VII, Rozdz. 1: A-B ...     p7_1a.htm
button  Część VII. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA MAŻEŃSTWO
Rozmiar: 58 bajtówTWOIM WZROKIEM.
Rozmiar: 58 bajtówI przyjąć rozwiązanie Twoje – w przygotowaniu się do małżeństwa:
Rozmiar: 58 bajtówSakramentu małżeństwa
button Wprowadzenie do ‘klimatu’ części siódmej
button Rozdz. 1. BOŻY OBLUBIENIEC W ODDANIU SIEBIE OBLUBIENICY „DO KOŃCA”
Rozmiar: 58 bajtówNA KRZYŻU
Rozmiar: 58 bajtówWierność-MIŁOŚCI: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie - wieczne
button Wprowadzenie do rozdziału pierwszego
button A. MAŁŻEŃSTWO – DOMENA WŁASNOŚCIOWA BOŻA
button 1. Teren własnościowy Boży: święty
button 2. Nasilająca się walka o ‘rząd dusz’ małżeństw i rodzin
button 3. Bóg w zwycięstwie życia i miłości
button 4. Zamysł uwidocznienia Bożej miłości poprzez małżeństwo
button B. JEZUS W ODDANIU SIEBIE NA POKARM I NAPOJ
button 1. Mówienie o Bogu a intymność małżeńska ...
button 2. Oblubieńcza miłość Jezusa na krzyżu w Bożym stylu miłowania
button Tabela. By miłość - miłością była...
button 3. Mężowie miłujcie żony jak Chrystus umiłował Kościół
button 4. Wyrzucony z winnicy dziedzic, pan młody, syn króla, baranek
Część VII, Rozdz. 1: C-D-E     p7_1b.htm
button C. ZAPOWIEDZI DRAMATYCZNEGO KRESU ŻYCIA JEZUSA
button 1. Uczta na tej Górze: z tłustego mięsa, wybornych win ...
button 2. Zgoda na przerażające okoliczności oczekiwanego spełnienia
button 3. Dramat tortur czy radość uczty weselnej
button 4. Bóg który daje człowiekowi wszystko co z siebie dać mógł
button 5. Cena nieskończoności – za życie ... wieczne Umiłowanej
button 6. Modlitwa męki Chrystusa
button D. ZAŚLUBINY BOŻEGO OBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA Z KOŚCIOŁEM-OBLUBIENICĄ
button 1. Show ukrzyżowania – a Jezus łączący się w dwoje-jednym-Ciałem z Kościołem
button Tekst J 17,27: By miłość którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich
button Tekst J 18,37: Jezus Król - Prawda
button Tekst Pnp 3,11: Matka ukoronowała króla Salomona w dniu jego wesela-radości
button Tekst J 17,26: Objawiłem Imię Twoje ludziom
button 2. Akt urzędowych zaślubin Syna Bożego z Kościołem-Oblubienicą
button Tabela. Małżonkiem ci jest Twój Stworzyciel (Iz 54,5)
button Tabela. Kocham Cię, Ty Moja ... odkupiona: poślubiam Cię
button 3. Brzmienie zgody ‘małżeńskiej’-z-krzyża
button Tabela. Zgoda ‘małżeńska’ Oblubieńca-z-Krzyża
button E. „A JA, GDY ZOSTANĘ NAD ZIEMIĘ WYWYŻSZONY, PRZYCIĄGNĘ WSZYSTKICHRozmiar: 58 bajtówDO SIEBIE”
button 1. „Zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż ...”
button 2. Pełnia przytomności i panowanie nad sytuacją u Oblubieńca-z-Krzyża
button Tabela. Ślubuję Ci ... miłość, wierność ... Oraz że Cię nie opuszczę ...
button Tabela. Dziś ze Mną będziesz w raju
button Tabela. Ojcze przebacz im...
button Tabela: Oto syn Twoj! Oto Matka Twoja (J 19.26n)
Część VII, rozdz. 1: F-G     p7_1c.htm
button F. TRÓJCA ŚWIĘTA W MĘCE SYNA BOŻEGO
button 1. Bóg Ojciec w męce swego Jednorodzonego Syna
button Tabela. Ty Moja! Zrobię wszystko, żebyś życie miała ...!
button 2. Udział Ducha Świętego w męce Syna Bożego
button 3. Syn Boży w przeżywaniu Daru-siebe na krzyżu przymierza
button 4. Oblubieniec-z-Krzyża w pełnej miłości modlitwie męki
button 5. Wierność Jezusa w zleconej sobie trudnej misji aż do krzyża
button G. UCZTA WESELNA JEZUSA, BOŻEGO OBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA
button 1. Wytrwałe potwierdzany status ‘Oblubieńca’
button 2. Radość weselna w godzinę uwielbienia Oblubieńca-z-Krzyża
button 3. Smutek który przemieni się w radość
button 4. Radość z pewności uzyskanego odkupienia
button 5. Oblubieniec-z-Krzyża w nieprzerwanej modlitwie przebaczenia i łaski
button PODSUMOWANIE: Jezus OBLUBIENIEC-Z-KRZYŻA

Powrót: SPIS TREŚCI