(0,7kB)    (0,7 kB)

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. Literatur

Kwiatek (3 kB)

Übersicht der inneren Links dieser WEB-Site
Aktualisierung: 12.IV.2019

Siehst Du nicht, Lieber Leser, wie verbissen wir ... auf´s LEBEN arbeiten? (6.3 kB)
Erklärung

Wir möchten uns vor den Verehrten Lesern wegen der herabgesetzten Qualität der
Graphiken, Photos, Bilder, Aufschreibungen nach ‘Billings’ entschuldigen.
Die Anzahl der Farben usw. wurde in der Regel auf das absolute
Minimum herabgeführt, um die ‘Memory’ des Komputers
zu entlasten. Die eingeflochtenen Blumen, Photos
u.dgl. erfüllen hauptsächlich die Rolle
gleichsam ‘Pausezeiten’: dass die
Lektüre angenehmer
wird
Kwiatek (4 kB)

1. Fotos, Bilder

ANMERKUNG. Das Verzeichnis aller Bilder-Fotos wurde auf das Ende des INHALTSVERZEICHNISSES auf der PORTAL-Seite versetzt (= Ende der Kol.3): Bilder-Fotos, Grafiken dieser Homepage . Daselbst sind alle unterhalb aufgezeichnete Verweise an BILDER-Fotos NICHT mehr aktuell: alle Bilder-Verweise befinden sich auf der gerade erst, 3 Zeilen höher, angegebenen Datei


Kwiatek (4 kB)

2. GRAPHIKEN UND MONTAGEN
Tabellen-Texte

B1-1. Titel dieser WEB-Site
B2-1. Unabdingbare, unabtrittb.EIGENSCHAFTEN:Mensch-PERS.
B2-10. Unabdingbare,unabtrittb.Eigensch.:Menschen-PERSON
B2-12. Liebe (zentri-FUG.Dynam.)-ANTI-Liebe(zentri-PETALE Dyn.)
B2-18. Noch einmal:Zentri-FUGALE u.Zentri-PET.Dynamik d.Liebe
B2-20.ANTI-Gebet: zu Satan-Vater...
B3-13. Zwei Naturen und EINE Person in Jesus Christus
Fot3-28. Madonna v.Nazaret zu NICHT-Geborenen
B4-1a: Drei Komponenten des Menschen als PERSON
B4-16. Zwei Naturen – eine PERSON Jesu Christi
B5-8. Eigenschaften d.Menschen:Vernunft-Wille-Verantwortg
B5.4.35a. Jesus Christus: Gottes Person in zwei Naturen
Fot5-45a. Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit - (a)
Fot5-45b. Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit - (b)
R5-74. Dokument des Anvertrauens an Gottes Barmherzigkeit

Graf. Sich kreuzende Prioritäten Bräutl.Liebe:Gott u.Mensch
G6-137a. Mann-Frau – Christus-Kirche (Grafik)
G6-137b. Lieben WIE Christus vom Kreuz (Grafik)

TABELE szczególne

Im Leib vollbrachte Werke: böse und gute (Text)
Tote werden d.Stimme des Menschen-Sohnes hören (Text)
Gott hören wir sowieso NICHT! (Tabelle)
STILLE! Ich weiß, was ich tue!! (Tabelle)
Bilanz bei Zurückweisung Gottes (Tabelle)
Weg mit Dir, Du GOTT ! (Tabelle)
Dein Gebot hören wir sowieso NICHT ! (Tabelle)
Jesus, ich vertraue auf Dich ! (Tabelle)
Damit d.LIEBE,mit d.DU Mich geliebt hast,in ihn.sei (Tab-Gebet)
Erschaff.d.Menschen: Gottes EBENBILDES. Txt-Tab.Gen 1,27
Kind Meiner Liebe! Fürchte Dich NICHT! (Tabelle)
Tab.1. Daten über Homosexualitäts-Bewegung
Tab.2. Art und Weise des aktivierten Sexus
Tab.3. Erkrankungen bei Gays
Tab.4. Erkrankungen bei Lesben
Tab.5. Sterblichkeit der Gays und Lesben
Paul der Apostel über die Homosexualität (Text Röm 1,21ff)
Tab.6. Homosexualität und die Gesellschaft
Tab.7. Partnerschaftliche ‘Treue’ der Gays und Lesben
Tab.8. Dauerhaftigkeit der Partnerschaften
Tab.9. Risiko des homosexuellen Sexus
Tabelle: Text Innozenz I. an Victoricius
Tabelle: Vom Brief an Diognet
Tabelle: Vom Dekret Julius II.
Tabelle: Vom Brief Nikolaus I. über den ehelichen Konsensus
Tab. Äußerung Leo d.Gr.: Ehe als Zeichen des Geheimnisses
Tab. Äußerung des II. Lateranensichen Konzils über die Ehe
Tabelle: Du Meine Braut!
Erschaffung des Menschen nach Gen 1,27. Tabelle-Text
Ursprüngliche Nacktheit. Text Gen 2,25
Text 2 Kön 17: Gründe d.Niederlage NORD-Israel
Text: Gründe d.Niederlage NORD-Israel-Samaria (2 Kön 17,13ff)
Text: Sie wollten den FELSEN-Treue nicht
Text: Gideon zerstört den Altar des Baal und der Aschera
Text: Gott Barmherzig u.Gnädig, langsam zum Zorn. Ex 34,5ff
Tabelle: Ich liebe Dich... Ich, Dein Gottes Gemahl
Tabelle: Ich liebe Dich, Du Mein Auserkorenes Teil, ...!
Text: Jes 62,1-5
Tabelle: Ich LIEBE Dich, Mein Kind!
Text Offb 12,9: „gestürzt wurde der große Drache ...”
Jesus als Gottes Lamm. Text: Joh 1,29-34
Jesus Messias-Lamm-Bräutigam. Text: Joh 3,27-30
Den Gott gesandt hat, spricht die WORTE Gottes. Joh 3,31-36
Jesus Messias-Lamm-Bräutigam. Text: Joh 3,27-30
Offenbarung bezüglich Jesus den Messias. Text Joh 3,27-30
Jesus der Bräutigam. Text: Joh 3,27-30
Liebe Gottes – menschlich ausgedrückt. Text: MuD 23
Jünger Johannes bei Jesus: dem Bräutigam. Text Mk 2,18-20
Tab. ‘Es kommt d.Zeit, wann man ihnen d.BRÄUTIGAM nimmt’
Text-Tabelle. ‘Großes Geheimnis’ der Kirche und der Ehe
Text. Gottes Vorhab.: Christus-Zentr. d.Schöpfung (Eph 1)
Text-Tab. Gegenseitige Unterordng i.d.Ehrfurcht vor Christus.
Text Eph 5,22-25
Tab. Analogie: Ähnlichkeit in UN-Ähnlichkeit. Großes Geheimnis
Text-Tabelle. Ihr Männer liebt eure Frauen
Tab. Der Mann Haupt der Frau, Christus Haupt d.Kirche-d.Leibes
Text. Gabe der Abwaschung der Kirche, dass sie heilig sei
Tabelle-Text. Dieses Geheimnis ist groß
Text: Mose: Einzelperson und die Gemeinschaft ( Ex 34,10)
Text: Mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen (Hag 2,5)
Fam.Cons.13: Sinn der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit
Ehe als ständige Erinnerung d.Erlösung durch d.Kreuz (FC 13)
Text: Ehe - und Fleischwerdung und Bund im Kreuz
Scham Jesu anges.d.Angaffenden bei Passion (Hebr 12,2f)
Eheleute u.Chr.:Ganzheitlichkt d.Gabe (FC 13:Impul.d.Leibes)

Tabele i teksty w cz.VII

Tabela. By miłość – Miłością była...
Tekst: By Miłość którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,27)
Tekst J 18,37: Jezus Król - Prawda
Tekst Pnp 3,11: Matka ukoronowała Króla Salomona w dniu Jego Wesela-Radości
Tabela. Małżonkiem ci jest Twój Stworzyciel (Iz 54,5)
Tabela. Kocham Cię, Ty Moja ... Odkupiona: Poślubiam Cię
Tabela. Zgoda ‘małżeńska’ Oblubieńca-z-Krzyża
Tabela. Ślubuję Ci ... Miłość, Wierność ... Oraz że Cię nie opuszczę ...
Tabela. Dziś ze Mną będziesz w raju
Tabela. Ojcze przebacz im...
Tabela: Oto syn Twoj! Oto Matka Twoja (J 19.26n)
Tabela. Ty Moja! Zrobię wszystko, żebyś Życie miała ...!
Tekst. Piotr ... „gorzko zapłakał” (Mt 26,69-75)
Trwali w nauce Apostołów. Tekst (2,42-47) Tekst
Tekst. „Codziennie trwali jednomyślnie w Świątyni ...” (Dz 2,46)
Tekst. „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37nn)
Tekst. Zabieranie ze sobą kobiety-siostry-chrześcijanki (1 Kor 9,4)
Wyrażenie ‘gyné’
Wyrażenie „bracia’
Wyrażenie ‘gyné-adelphé’
Tekst. „Co było zyskiem, uznałem za stratę ...” (Flp 3,7-11)
Tekst. „Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia” (Flp 4,13)
Tekst. Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem
VSp 78. Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża
Tabela. Tekst hebr-pl Rdz 2,24: „... i stają się Jednym ciałem”
FC 11: Człowiek: ucieleśniony duch i ciało
FC 14: Miłość i rodzicielstwo: synteza ojcostwa-macierzyństwa
Tekst. Błogoslawieństwo płodności po potopie (Rdz 9.1-7)
Tekst Rdz 9,5n: Przelanie krwi człowieka
Tabela: Dziecko Mojej Miłości ...!
Odpowiedzialność osobista. Tekst: RP 16 Jana Pawła II
Tabela. Odpowiedzialność osobista
Teksty biblijne: pieczęć przynależności do Boga - do Szatana
Tabela. Dziecko Mojej miłości, zwyciężaj!
RP 14: Grzech - Wyłączenie Boga
RP 16: Uwarunkowania grzechu
RP 16: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność
RP 17: Grzech ciężki (RP 17)
RP 17a: Uwarunkowania psycholgiczne grzechu
Tekst. „Kto ma Przykazania moje ...” (J 14,21)
Tabela. ‘Uczniowie Cię nie kochają’!
Tekst. Osoba nie może być środkiem do celu
Tekst. Popęd podporządkowany woli-wolności-odpowiedzialności
Tekst. Miłość małżeńska jako całkowitość
Tekst. Małżonkowie we współ-stwarzaniu
Tekst. Pożądanie podporządkowane rozumowi-odpowiedzialności
Tekst. Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości
Tekst. Miłość oblubieńcza - samo-posiadanie swego ‘ja’
Tekst. Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby
Tekst. Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy
Tekst. Wolność ostatnią instancją obiektywnej prawdy w wyborze osoby
Tekst. Osoba: struktura-doskonałość
Tekst. Miłość-cnota: związanie odczuć z osobą
Tekst. Miłość zmysłowa i uczuciowa nie wystarcza do miłości osoby
Tekst. Afirmacja wartości osoby: opanowanie i wybór osoby jako powołania
Tekst. Miłość pewna rezygnacja z nie-odstępności – ekstaza
Tekst. Miłość – zjednoczenie osób, a nie obustronne oddanie-użycie ciała
Tekst. Profil obiektywny: wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru
Tekst. Wartość seksualna zespolona w śwadomości-woli z osobą
Tekst. Afirmcja osoby własnej i ukochanego: dar wzajemności
Tekst. Wybór osoby dla niej samej
Tekst. Życzenie dobra bez granic
Tekst. Wyzwalanie pragnienie bycia lepszym
Tekst. Miłość to przeźroczystość w afirmacji osoby
Tekst. Pożądliwość wymusza chcenie
Tekst. Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny
Tekst. Miłość zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zmiana osoby w płeć
Tekst. Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby
Tekst. Dominacja zmysłu dotyku czy wzroku
Tekst. Los uczuciowości nie wzmocnionej cnotą miłości
Tekst. Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności
Tekst. Egoizm przeżycia wykluczający dobro wspólne i wzajemnośća
Tekst. Pożądliwość: użycie osoby jako ciała-płci
Tekst. Używać ponad miłowanie osoby
Tekst. Dobrem to co przyjemne: ucieczka od refleksji
Tekst. Grzech: fikcja miłości nie wiodąca do zjednoczenia osób
Tekst. Odrzucenie prawdy obiektywnej, gdy rozum nie ukazuje wizji prawdziwej miłości
Tekst. Czystość uwalniająca od postawy użycia
Tekst. Czystość: przejrzysty stosunek do osoby i przejrzystość wnętrza
Tekst. Czystość: Wysiłek wewnętrzny i twórcza afirmacja osoby
Tekst. Tylko czysty – zdolny do miłości
Tekst. Dojrzewanie do czystości ku radości miłowania
Tekst. Kościół w strzeżeniu miłości małżeńskiej - Miłości Boga
Tekst. Rodzice w przekazywaniu jasnego-subtelnego wychowania seksualnego
Tekst. Znajomość cielesności - czystość jako energia duchowa
Tekst. Wychowanie do czystości-cnoty
Tekst. Związek czystości i etyki
Tekst. Bezwzględnie priorytetowe prawo rodziców do wychowania
Tekst. Rodzina to pierwsza, ale nie jedyna wspólnota wychowująca
Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej
Tabela. Zarabiaj na ‘lepsze’ piekło!
Tekst. Przedmiot czynu (VSp 78)
Tabela. Jest seks, na co mi ślub ...?
Tabela. Rzeczywistość brutalna, ale rzeczywistość
Tabela. Bóg jest nie-realny ...
Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...
Tekst. Miłość dziecka ‘dla niego samego’ (LR 9)
Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
Tabela. Amnon a Tamara
Tabela. Lawina skutków po zgwałceniu Tamary przez Amnona
Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety
Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu
Tabela. Anty-modlitwa o niewydolności dzieci
Tabela. Anty-modlitwa, c.d.
Tekst 1 Kor 6.9: „Nie łudźcie się ...”!
Tabela. Przyrzeczenie ‘warunkowe’: jeśli nie będzie pokusy
Tabela. Chociażby mnie krajać mieli na plasterki ...
Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)
Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)
Tekst. „Poślubiłem was Chrystusowi ...”
Tekst. Raport o horrorze w szkołach
Tekst. Dwie miłości: Boga aż do wzgardy sobą, lub pogardy Boga (FC 6)
Text. Z Listu Jana Pawła iI do Kapłanów 1979,7
Tabela. Nieuniknione pytania: człowiek jako właściciel-zarządca
Czyn dobry: warunki (VSp 78)
Tekst. Normy moralne negatywne (VSp 52)
Tekst. Posłuszeństwo wobec normy negatywnej (VSp 67)
Tekst. Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja (VSp 81-82)
Tekst. Wolność i równość każdego wobec normy moralnej (VSp 96)
Tekst. Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego
Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”
Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona
Tekst. Powracający syn otrzymuje szatę ‘pierwotną’ (Łk 15.22)
Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)
Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się
Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny
Text. Jan Paweł II o wzajemnym zawierzeniu kobiety i mężczyny (J 8)
Tekst. Jezus wyczekujący drgnienia serca grzesznika wracającego (DzF 1728)
Tekst. Słowa Piusa XII oraz św. Jana Chryzostoma o ubieraniu się kobiet
Tekst. Fragment z ‘Ludzka płciowość ...’ Pap.Rady ds Rodziny
Tekst. Benedykt XVI: Biada dla propagujących banalizowanie płciowości
Tekst. Słowa Jezusa o gorszących: Lepiej uwiązać kamień i utopić (Mt 18,6n.10)
Boże Przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu
Tekst. Biologiczny rytm płodności w parze z wymogiem czystości
Tekst. Biologiczny rytm – a zapobieganie uderzające w godność osoby
Tekst. Nie łudźcie się (1 Kor6,9nn)
Tekst. Ciasna brama - szeroka brama (Mt 7,13n)
Tekst. Z Hymnu Pawłowego o miłości (1 Kor 13)
Tekst. Kuszenie w Raju (Rdz 3,1-5)
Tekst. Geniusz podejrzeń (DeV 37)
Tekst. Boże przesłuchanie – uświadomie sobie nagości (Rdz 3,6-13)
Tekst. Z Katechezy Środowej o spoglądaniu wejrzeniem stworzenia
Tabela. 10 Reguł dla zachowania czystości na dni wypoczynku-urlopu (O.Antonio Rungi)
Tabela. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)
Tabela. Ty mnie, Szatanie, rozumiesz ...
„Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)
„Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)

Kwiatek (4 kB)

3. GEBETE

GEBETSANHANG für Junge Leute
Gebete um einen guten Jungen – ein gutes Mädchen
Gemeinsames Gebet des Brautpaars
Gebet der Mütter von Lu b. Turin
Gebet um heilige Priester
Anderes Gebet um Priesterberufungen
Noch anderes Gebet um Berufungen zum Priestertum und Ordensleben
Gebet des Engels in Fatima 1916
Fatima-Gebet nach den Gesätzen des Rosenkranzes
Versprechen der Geistigen Adoption
Stoßgebetchen zur Muttergottes und Jesus Christus
Gebet JPII. 1987,Jasna-Góra: Nüchternheit u.Achtung v. Leben
Eucharistie: Stärkung zum Kampf mit der Sünde
„Befiehl dass ich auf dem Wasser zu Dir komme ...”
Vertrauensvolles Gebet der Reue
Den Jesus mit feinfühliger Liebe zu empfangen
Das Gebetchen: „O Jesus, verwandle mich in Dich ...”
DASS DAS GEBET NICHT FEHLT (Kapitel über Gebet)
GRUND-Gebete
Kreuzzeichen
Vater Uns., Gegrüßet s.Du Maria, Ich glaube, Ehre sei d.Vater
Das Gebet des Herrn: Vater unser
Gruß des Engels: Gegrüßet seist Du Maria
Das kurze Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis bei der Messe
Lob der Heiligsten Trinität
Das Gebet ‘Der ENGEL des Herrn’
Angelus Domini – Der Engel des Herrn ...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...
Ewige Ruhe ...
Zum Heiligen Schutzengel
Das tägliche Gebet zum Schutzengel
Gebet vor und nach dem Essen
Vor der Mahlzeit – Nach dem Essen
Anderes Gebet VOR dem Essen – Nach dem Essen
Längeres Gebet VOR dem Essen – Nach dem Essen
Der Kreuzweg
Vierzehn Stationen des Kreuzwegs
Anmerkung. Vollkommener Ablass für den Kreuzweg
MORGEN- und ABENDGEBET
Das MORGEN-Gebet
Das Kreuzzeichen und Morgengebet
Dank zu Morgen
Gebet des Engels zu Fatima
Vater unser
Gegrüßet seist du Maria
Ich glaube an Gott
Der Engel des Herrn
Ehre sei dem Vater
Herr gib ihnen die ewige Ruhe
Heiliger Schutzengel mein
Aufopferung des Tages (eigene Worte)
Weihe an die Gottesmutter
Morgengebet (in Reimen)
Das ABEND-Gebet
a) Ein Vorschlag für das ABEND-Gebet
ABEND-Gespräch mit dem DREIEINIGEN
Gespräch mit Gott
Stille vor der Gewissenserforschung
Mit Reue nur noch an Gottes Barmherzigkeit
Inniges Gebet um Barmherzigkeit
b) Andere Muster für das ABEND-Gebet
Abendgebet (a)
Göttliche Tugenden
Nochmals Herzensreue
Vor dem Schlafengehn (in Reimen)
Abendgebet (b)
Gebet am Abend
Stoßgebete zu Jesus
Göttlicher Haussegen
Für Jesus und Maria
TRIBUNAL DER BARMHERZIGKEIT: DIE HEILIGE BEICHTE
Gebetsklima vor der Heiligen Beichte
Gebet vor der Gewissenserforschung
Gebet um eine gute Beichte
Zur Formulierung der Heiligen Beichte
Die Beichte selbst
Im Beichtstuhl ...
ABLAUF der HEILIGEN BEICHTE
Gebet: „Deiner Liebe, o Jesu ...”
Der Lossprechungs-Spruch
Danksagung für die Vergebung der Sünden
Die Weilen NACH der Heiligen Beichte
Dankerweis für die erhaltene Lossprechung
Spontane Danksagung für die Vergebung
Anderes kurzes Gebet NACH der Heiligen Beichte
Gebet nach der Heiligen Beichte
Gebet Um das rechte Herz
EUCHARISTIE – DIE HEILIGE KOMMUNION
Vorbereitung zur Heiligen Kommunion
Sehnsucht Jesu nach den Eingeladenen
Gebets-Einladung
Komm, Jesu, mein ... !
Im Gespräch mit Jesus
1. Vor d.Hl.KOMMUNION zusammen mit dem ZELEBRANTEN
2. Vor d.Hl.KOMMUNION zusammen mit dem ZELEBRANTEN
GLAUBEN-HOFFNUNG-LIEBE vor der Heiligen Kommunion
Zur Kommunion
Heilige Kommunion mit Hilfe der Hl. Faustyna
Zusammen mit der Hl. Schw. Faustyna
Bei Zweifel, ob ich die Heilige Kommunion empfangen darf
In Vorbereitung zur Eucharistie – Sünden der Zunge
In Erwartung auf die Heilige Kommunion
Heilige Kommunion und geistige Stärkung
Mit Maria vor der Heiligen Kommunion
Mit Jesus NACH der Heiligen Kommunion
Ich stehe an der Tür und klopfe an ...
Die ersten Weilen nach der Heiligen Kommunion
Wie Petrus an See von Tiberias
Gespräch der LIEBE und des ANVERTRAUENS
Mit Jesus, Maria, Engeln nach dem Empfang der EUCHARISTIE
Ich liebe Dich, Jesus !
Siehe o Gütiger und Milder Jesus
Seele Christi heilige mich ... !
Dank sei dir, o heiliger Herr – Gebet des Hl. Thomas
Stoßgebete nach der Heiligen Kommunion
Die ersten Weilen nach der Heiligen Kommunion
Gebet der VERZEIHUNG und des Anvertrauens auf JESUS
Geistige Heilige Kommunion
Nach der Heiligen Kommunion mit der Hl. Faustyna
Gebete zu den Personen der Allerheiligsten Trinität
Jahr 1997. Jubiläums-Gebet zu Gott dem SOHN
Jahr 1998. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Heiligen GEIST
Jahr 1999. Jubiläums-Gebet zu Gott dem VATER
Jahr 2000. Jubiläums-Gebet zur Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT
Andere Gebete zur Heiligsten Dreifaltigkeit
Hingabe an Gottes Vorsehung - der Hl. Edith Stein
Tägliche Aufopferung an das Herz Jesu
Veni Creator Spiritus - Komm, Heiliger Geist ...
Anvertrauen d.Welt an Gottes Barmherzigkeit: Kraków 2002
Rosenkranz zur Heiligsten Jungfrau Maria
Anfangsgebet und Anrufungen beim Rosenkranz
Freudenreicher Rosenkranz
Lichtreicher Rosenkranz
Schmerzreicher Rosenkranz
Glorreicher Rosenkranz
Gebete auf grossen und kleinen Perlen des Rosenkranzes
Erwägungen zu Geheimnissen des LICHTES
Ausgewählte Weiheakte des Anvertrauens an Maria
Fleh-Litanei zur Gottesmutter von Fatima – Fatima 1982
Litanei d.Anvertrauens an die Gottesmutter von Fatima – 1991
Zu MARIA in Vorbereitg d.Jubiläumsjahres 2000 (Rom 1997)
Anvertrauen d.Welt an Maria: Schwelle d.III.Jahrt., Rom 2002
Anvertrauen d.Zukunft d.Kirche in Europa an Maria, Rom 2003
Ausgewählte Gebete zu Maria
Mutter des Erlösers
Unter Deinen Schutz und Schirm
Sei gegrüßet, Königin, Mutter des Erbarmens
Gebet zu Maria vom Hl. Bernhard
Gebet d.Hl.Johannes Maria Vianney,Pfarr. v.Ars (1786-1859)
Zur Mutter der Schönen Liebe
Gebet des Hl. Maximilian Kolbe zu Gottesmutter Maria
O meine Gebieterin: um die Keuschheit
Weniger bekannte Gebete zu Maria
Gebet um Hilfe bei der Erneuerung des Lebens
Kurz.Akt Hingb a.Maria:Knechtschft Ihr.Liebe.Kard.Wyszynski)
Mutter, lehre uns Jesus zu lieben
Zur Mutter des grenzenlosen ‘JA’
Gebet zu Maria im Leiden
Anvertrauen an Gottesmutter nach der Hl. Schw. Faustyna
An Maria zu ‘Gute Nacht’: Die ‘Herz-Jesu-Familie’
Gebete zu den Heiligen Engeln
Zum Schutzengel
Zum Schutzengel
Gespräch mit dem Schutzengel
Mit dem Schutzengel im Alltag ...
Bekanntes Gebet zum Schutzengel
Abendgebet zum Schutzengel
Morgengebet zum Schutzengel
Zum Schutzengel um Liebe
Gebete zum Erzengel Michael
Zum Erzengel Michael
Weihe an den Hl. Michael
Zum Hl. Erzengel Michael den Himmlischen Fürst
Exorzismus-Gebete
Mächtige Königin des Himmels – Exorzismus
Kurzes Exorzismusgebet
Der sogenannte ‘KLEINE EXORZISMUS’
Ausgewählte Gebete zu den Heiligen
Zum Hl. Josef um Reinheit des Herzens
Einiges aus Gebeten-Erwägungen der Hl. Edith Stein
Gebet zur Hl. Edith Stein
Gebet Johannes Paul II. zu Padre Pio aus Pietrelcina
Lieblingsgebet von Pater Rupert Mayer SJ
Persönliches Gebet der heiligen Gianna
Gebet zur Hl. Dr. Gianna Beretta-Molla
Einige Sprüche von Mutter Teresa von Kalkutta
Gebet zum Hl. Maximilian Kolbe
Fragmente Ansprache JPII.:Brzezinka,Polen 1979 über P.Kolbe
Gebet des Hl. Bruder Klaus
Gebete zu Bruder Klaus als Fürsprecher
Seliges Ehepaar: Maria und Alois Beltrame Quattrocchi
Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue
Um Handeln nach Gottes Gefallen
Jesu Willen im Konkreten: aus dem Leben Hl. Edith Stein
Gebet der Hl. Faustyna um Gabe Gottes Weisheit
Litanei-Anrufungen um Demut
Komm, o Gott, und lebe in mir
Suche nach Gott: Gebet des Hl. Philipp Neri (1515-1595)
Komm, Jesus, der Du in Maria lebst
Das Maß der Liebe zu übertreffen
Tägliches Gebet vom Hl. Padre Pio zum Herzen Jesu
Anliegen der Kirche und der Welt
Für den Heiligen Vater
Für die Kirche
Um Heilige Priester und Ordensleute
Für Missionare
Um Vereinigung des Christentums: Gebet von Kard. Newman
Anderes Gebet für die Wiedervereinigung des Christentums
Für Sterbende, besonders die NICHT Vorbereitete
Gebet um eine glückliche Sterbestunde
Für die Seelen im Fegefeuer
Gebet der Eltern für ihre Kinder
Gebet der Ehegatten füreinander
Gebet für die Eltern
Gebet vor Geburt des Kindes
Für Kranke in der Familie
Für die Heimat und Vaterland
Für Neuvermählte
Für die Ehen
Für Verlassene, Obdachlosen, Arbeitslosen
Für alle Nächsten
Gebete des PERSÖNLICHEN Lebens
Vor und nach dem Lernen
Für die die mir Übel zugetan haben
Für diese denen ich ein Übel zugefügt habe
Um Gesundheit
Gebet für jeden Tag
Anderes bei erfahrenem allem Bösen
Gebet um einen glücklichen Tod in heiligmachender Gnade
Um innere Heilung
Heroischer Akt für die Stunde des TODES
Ausgewählte Stoßgebete
Fleheakt zu Jesus
Auswahl anderer Stoßgebete
Litanei zum Heiligsten Herzen Jesu
Zuflucht zum HERZEN Jesu
Litanei zur Gottes Barmherzigkeit
Litanei zur Gottesmutter Maria (Lauretanische Litanei zu Maria)
Unter Deinen Schutz und Schirm
Gebet des Hl. Bernardus: ‘Memorare’
Litanei zum Hl. Josef
Gebet zum Hl. JOSEF
Gebet zu 15 Geheimen Martern Jesu in Verhaftung vor Karfreitag
Gebet des Sirach um Bewahrung der Reinheit des Herzens

Dwie Modlitwy ‘Miłosierdzia’ w wielu językach

DWIE MODLITWY MIŁOSIERDZIA W WIELU JĘZYKACH

1. Po Polsku
2. Deutsch
3. English
4. Francois
5. Italiano
6. Indonesia
7. Indonesia-Jawa
8. Russian
9. Moldavia
10. Belarus
11. Slovakia
12. Netherlands
13. Swedish
14. Finland
15. Norwegian
16 Spain
17. Portugal
18. Congo: Swahili
19. Congo: Lingala
20. Philippines – Bisaya (Cebuano)
21. Philippines – Tagalog
22. Latine
23. Africa – isiZulu
24. ...
25. ...
26. ...
27 ...
28. ...
29. ...
30. ...

Z końca poprzedniej strony: ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU SIEBIE I ŚWIATA
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
Codzienne odnowienie zawierzenia Bożemu Miłosierdziu – Dokument Zawierzenia Miłosierdziu
Dokument zawierzenia Miłosierdziu Bożemu
MODLITWA PRZEBACZENIA
Przebaczenie – warunek Bożego przebaczenia
Przebaczam ...

Kwiatek (4 kB)

4. Graphiken und Aufschreibungen
nach der BOM

Graphische Hilfsmittel zur BOM

Schemen-Zeichnungen z. Begreifen der Billings-Methode
B1-8. Kreis-Diagramm der Billings-Methode
Nützliche Abkürzungen
FARBEN-SYMBOLE
B1-9. Schlüssel zu angewandten Zeichen
B1-10. Diagramm für Tropenländer
Abb. 4a. Abnehmende Stillungen
Östrogene und Prägnandiolum - Tabelle
Aufschreibungen nach „BILLINGS-OVULATIONS- METHODE”
Musterkarte für Notizen nach der BOM

Animierte Bilder zur Erläuterung der Billings-Methode

1. Allgemeine Darstellung der Reproduktionsorgane der Frau
Innere Geschlechtsorgane im Zyklus
2. Animierter Ablauf des Ovulations-Zyklus
Animierter Zyklusablauf
3. Verhaltensweise der ZERVIX im Zyklusablauf
Zervix in Zyklusphasen
4. Statische Bilder der Zervix im ovulatorischen Zyklus
Reihenfolge von 18 Bildern der Zervix
5. Nochmals die Zervix: wissenschaftliches über dieses präzise Organ
Zervix-Forschungen
B9-1. Abb.1. Unmöglich erfolgende Empfängnis: VOR-ovulat.Zeit
B9-2. Abb.2. Zeitpunkt der ersten VERÄNDERUNG
B9-3. Abb.3. Tage der höchsten Empfängnismöglichkeit
B9-4. Abb.4. Symptom des Lymphknotens
B9-5. Abb.5. Hormonales System: Gehirn-Eierstöcke-Zervix

B1-11. Abb.1. Zwei Lehraufschreibungen: Zyklen 1-2
B1-12. Abb.2. Unterschiedl.Zykl. Kurz,Ohne Eispr.,Stress:Z.3-5
B1-13. Abb.3. Störungen nach der Hormonal-Pille. - Zyklen 6-10
B1-14. Abb.4. Zeit der Bruststillung. - Zyklen 11-14
B1-15. Abb.5. Aus Wechseljahren. - Zyklen 15-17
B1-16. Abb.6. Schwangersch.(nicht erwünschte:A).Z.18-20
B1-18. Abb.7. Schwangersch.(nicht erwünschte:B).Z.21-24

Blume: 4 kB

5. VERMERKE-Bibliographische Notizen
und anderes

LINKS + Adressen + DOWNLOAD

URL-Adresse der SITE am Server in Deutschland und in Polen
Anschriften: an die WOOMB, Email an Prof. Billings, Literatur
Anschrift an den Verfasser dieser Homepage
POLEN: Lebensschutz: Vereinigung KSLP
Link zu Fotos nach der Abtreibung
Adressen zu relig.WEB-Sites: Gebet-Geistlichkeit: deutsch (a)
Adressen relig.WEB-Sites: Gebet-Geistlichkeit: deutsch
Adressen relig.WEB-Sites: Gebet-Geistlichkeit: polnisch (b)
Polnische SEITEN zur Geistlichkeit
WEB-Seiten über die Heilige Beichte
Ein paar Deutsche BEICHTE-Seiten
Links zur POLNISCHEN Beicht-SEITE
Links zu Religiösen Seiten – Deutsch u. Polnisch
WEB-Sites zu Exorzismen
WEB-Sites zur Hl. Edith Stein
WEB-Sites zum Hl. Padre Pio
WEB-Sites zu P. Rupert Mayer
WEB-Sites der Hl. Gianna Beretta-Molla
WEB-Sites zu Sel. Mutter Teresa
WEB-Sites zum Hl. Maximilian Kolbe
WEB-Sites zum Hl. Bruder Klaus
Glaubensformulierungen: WEB-Sites
WEB-Sites zu Seligpreisungen
Vollständige Anschrift an den Verfasser
An den Verfasser die Email senden
Auslese von Stellungnahmen der Leser zu dieser HOMEPAGE
Übersicht der inneren Links dieser WEB-Site
Alphabetisches Sachverzeichnis
Schemen-Zeichnungen zum Begreifen der Billings-Methode
Gewöhnliches DOWNLOAD
DOWNLOAD im PDF-Format
Ausgewählte LINKS zu religiösen und anderen SEITEN
Ausgewählte LINKS zu SEITEN über Gebet und geistiges Leben
LINKS zu Gebets-Seiten in POLNISCHER Sprache
Ausgewählte LINKS zu SEITEN über Gebet und geistiges Leben
Dokumente d.Apost.Stuhls mit Bezug auf die Homosexualität
Dokumente d.Apost.Stuhls über ‘Freie Partnerschaften’

Bemerkungen, Fußnoten, Bibliographische Verweise

Wort zum ‘LOGO’-Bild dieser WEB-Site
Wort zum TITEL der WEB-Site: LIEBE großes Wort ...
Aktuelle Arbeitsstufe an dieser WEB-Site (März 2004)
Bemerkungen an den Autor
Nicht achten WER schreibt, sondern WIE d.benutzen
Pränatale Untersuchungen
Beglaubigungsworte vom Prof. Billings selbst und der WOOMB
Broschüre: Diese Schöne - Diese Schwierige Liebe ...
Quellendokumente und Grund-LITERATUR - Abkürzungen
NOTIZ: Dokumentation zu Untersuchungen über BOM in China
Anführung-Bemerkung: Homosexualiät - Bibliographie
Bibliographischer Hinweis: Charisma d. biblischen Inspiration
Adnotation: Schutz des LEBENS
POLEN: Lebensschutz: Vereinigung KSLP
DEUTSCHLAND: Beschützer des LEBENS
Adnotation: Die SPIRALE
Adnotation: Wirkungsweise der Hormonalmittel
Adnotation: Abortivmittel
Adnotation zu RU-486
Adnotation zur Sterilisierung
Adnotation: Pränatale Untersuchungen
Bewertung des Präservativs
Anmerkung. Erklärung: Anthropologie
Homoseksualität u.dgl.: Bewertung d.Kirche gilt für alle
LINKS zum Thema SEKTEN
NOTIZ. Vatikanischer RAPPORT über die Sekten
Anmerkung. Verehrung des Kreuzes und Bilder der Heiligen
Anmerkung. Der Name JAHWE
Anmerkung. Stern von Betlehem
Jesus Kýrios-Jahwe
Vermerk. Wl. Fijalkowski, Ich bin ab der Empfängnis da
Vermerk-Notiz. Kongress der Familie: (Warszawa)
Vermerk-Notiz. Dr. Wanda Poltawska: Vorbereitung zur Ehe
Zur LITERATUR. Drogen, Sucht
Von LITERATUR. Alkohol
Aus der LITERATUR. Tabak-Zigaretten
Vermerk. Gottes ‘Beweggrund’ seines Tuns
Anmerkung. Anthropomorphismus-Anthropomathismus
Anmerkung. Philol.-exeg.Anmerkung zu Gen 4,11
ERKLÄRUNGEN des „Reconciliatio et Paenitentia” (RP 33)
Vermerk. Erklärung zu ‘kenosis’: Selbsterniedrigung-Vernichtung
Anmerkung. Philologisch zu Joh 13,1: „Liebte bis zum ‘Ende’...”
Anmerkung. Vermählungsspr.: Poln., Deutsch. Rituale
Instruktion „Redemptionis Sacramentum” (2004)
Anmerkung. Vollkommener Ablass für den Kreuzweg
BEMERKUNG zu Mt 28,19: philologischer Natur
Magisterium betreffs der Haltung beim Empfang der Eucharistie
„Redemptionis Sacramentum” betreffs der Hl.Kommunion
Struktur des Rosenkranzes
Erklärung zu ‘Exorzismus’ (Bannspruch)
Grundsätzliche FORMULIERUNGEN des GLAUBENS
Bemerkungen zu GEBOTEN der KIRCHE für Polen
Anmerkung im Anschluss an Worte: Joh 16,33 und DV 1
Entstellungen der Hl.Schrift vonseiten Zeugen Jehovas u.dgl.
Anmerkung. Die ewige Frage der ‘JUDEN’
Vermerk. Biblische Stellen über Gottes Liebe als BRAUT-Liebe
Anmerkung. Jesus Christus: Wahrer Gott, Wahrer Mensch
Anmerkung. Fünfzehn Geheime Leiden Jesu vor Karfreitag
Scheol: Unterwelt für nicht Getaufte Kinder usw.?
Schatzkammer der Kirche
LITERATUR zu diesem Kapitel: Andacht zu Gottes Barmherzigkeit
Bemerkung. Das hebräische-griechische Wort: ‘Barmherzigkeit’
Inhalt des Anvertrauens bei Verehrung der Barmherzigkeit
Ich hoffe-Hoffnung: gleichbedeutende Bezeichnungen
Film-USG und Fotos vom Fötal-LEBEN. Human Life International
Prof. Wlodzimierz Fijalkowski (1917-2003)
Animierte Bild.-Erläuter. der Bill.-Meth. WOOMB-Zentrum, Melb.
Anmerkung. Blutdürstige Gottheiten bei den Azteken
Anmerkung. Der Mensch: Gottes EBENBILD, bei Johann.Paul II
Anmerkung. Satan und Homosexualität
Anmerkung. Satan und Homosexualität
Anmerkung: Sex-Revolution 1968
Anmerkung. Rapport von Cameron
Anmerkung. Bibliographie zum Rapport im Auftrag des Parlamentes von Kanada: Januar 2005
Anmerkung: Geo-physische Erklärung der SINTFLUT
Bemerkungen zum Gebet ‘Schemáh Jisraél’
Philologische Anmerkung zu Ex 32,1
Anmerkung zu Ereignissen mit Bileam (Nm 22-25.31)
Hebr. émet. ‘WAHRHEIT-Treue’: philol. Darlegung
Philologische Bemerkung zu Eph 4,15
Philologische Anmerkung zu „Großes Geheimnis” (Eph 5,32)

Kwiatek (4 kB)

6. Fragen-Antworten (Diskussionsforum)

Teil 1, 3.Kap.: Gegenseitige Nähe im Alltag

Unzuständige Äußerungen über die BOM
Anfrage 1. Die BOM und die Missio Canonica
Anfrage 2. Ob wirklich Multi-Indikatoren-Methoden?
Die BILLINGS-OVULATIONS-METHODE korrekt zu begreifen
Anfrage 1. Innere Untersuchung
Anfrage 2. VOR-ovulatorischer KLEBRIGER Schleim
Anfrage 3. Um die Definition des Symptom-GIPFELS
Anfrage 4. REICHLICHKEIT und GIPFEL
Die Rolle der BOM in der VORBEREITUNGSZEIT zur Ehe
Unausbleibliche Fragen um das Geschlechtsleben in künftiger Ehe
1. Anfrage. Empfängnis am Tag der Menses
2. Anfrage. Zählen der Tage und die Empfängnis
3. Anfrage. Empfängnis bei OBERFLÄCHLICHEM Kontakt
ROLLE DER BOM IM EHELEBEN
Geständnis 1. Unser Gretchen ... !
Anfrage 1. Das Symptom des Lymphknotens
Anfrage 2. Kein Schleimsymptom in Wechseljahren...
Anfrage 3. Die BOM nur für gesunde Frauen?
Anfrage 4. Die Empfängnismöglichkeit nach der Geburt
Anfrage 5. Einwilligung auf künstliche Befruchtung ...?
Anfrage 6. Sterilisierung nach dem 3. Kaiserschnitt ...?

Sieh auch Bewertung dieser WEB-Site:

Vielleicht entscheidest dich auch Du?
Was möchtest Du GUTES mitteilen, Lieber Leser?
Stimme Nr. 1
Stimme Nr. 2

Geständnis 1. Unser Gretchen ... !
Höchsterlebnis der Tiefe oder oberflächliches Erlebnis
Von der Korrespondenz mit Jola-Hans
Vom Briefwechsel. Hölle wegen Alkohol

Sofie und Georg: das Ringen in ihren Brauttagen
Vom Briefaustausch mit Christine-Wladek
Vom Briefaustausch mit Christine-Wladek
Von der stürmischen Korrespondenz Frau Cälina
Wort v.Helene über d.biologisch. Fruchtbarkeitsrhythmus

Kwiatek (4 kB)

(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)Übersicht der inneren Links dieser WEB-Site

Ff9c-2. Verbissen für´s Leben arbeitende Zwillinge
1. Photos
2. Graphiken und Montagen
3. Gebete
4. Graphiken und Aufschreibungen nach der BOM
5. VERMERKE-Bibliographische Notizen und andere
6. Fragen-Antworten (Diskussions-Forum)